Home

Satira v literatuře

Satira v české literatuře Satira = báseň, próza nebo drama vysmívající se nedostatkům ve společnosti nebo lidským pokleskům a chybám; tvorba kriticky hodnotící a odsuzující dané nedostatky, kritika s použitím humoru, kdy autor má kritický vtah ke skutečnost Satira je krátký literární útvar, který zesměšňuje vládu, hospodářskou situaci, sociální poměry. Satira je dílo jakékoliv druhové formy, která odráží autorův výsměšný a odmítavý poměr ke skutečnosti. Studentská ( vagantská ) poezie. Podkoní a žák - sociální satira, veršovaná skladba ve formě dialog

Satira ve světové literatuře. Satira vznikla ve starověkém Římě, kde byl známým satirikem například Juvenalis, který rád psal o různých nemravnostech obyvatel Říma. V době středověku byla satira spíše v pozadí, pokud se psala, tak nejčastějšími náměty byly satiry zvířecí a stavovská kritika Satira jako žánr se poprvé objevila v římské literatuře. Toto slovo samo pochází z názvu mytické tvory v latině, satyr - semi-zvířata s posměšností. Z filologického hlediska je tento pojem také spojován s dalším slovem, satura, v běžných lidech, které označují mísu hadhes, která mluvila o mísení různých velikostí (řecký i saturnický verš) a přítomnost různých popisů jevů a faktů v satiře, na rozdíl od jiných žánrů textu, měla určitou.

Humor a satiru můžeme v naší literatuře sledovat již od 14. století. Mezi základní žánry patří: satira - umělecké dílo odsuzující výsměchem, sarkasmem, ironií, vtipem a nadsázkou; záporné lidské vlastnosti, společenské jevy, vztahy mezi lidmi atd. píseň; aforismus; epigram; alegorický epos ; humoristická povídk Vývoj satiry v české literatuře lze sledovat prakticky od doby vlady Karla IV., satira jako taková prošla v českých zemích vývojem, který rozhodně není zcela kontinuální.Pronikla do ní celá řada vlivů, nejčastěji německých.. Satira se do české literatury dostala zhruba v polovině 14. století.Do této doby se řadí i vznik prvního českého satirického dramatu. Humor a satira v české literatuře. rozvoj ve 14. století; satira - výsměch, sarkasmus, ironie, nadsázka; kritizují negativní společenské jevy, lidské vlastnosti; žánry - báseň, píseň, komedie, frašky, grotesky, epigramy, humoristické povídky, romány, veselohry, parodie; 1) od počátku české literatury k NO. počátky ve 14. stolet SATIRA A HUMOR V ČESKÉ LITERATUŘE. Satira:- literární žánr, jež útočí na nedostatky společnosti, zesměšňuje záporné stránky života, vysmívá se lidským vlastnostem- vzniká již v antice- původně posměšná báseň -> později lit. díl

Satira v české literatuře, CJ - Český jazyk - - unium

Satira v české a světové literatuře Úvod » Humor a satira v české literatuře. Humor a satira v české literatuře. 3. 5. 2010. HUMOR A SATIRA V ČESKÉ LITERTUŘE . Humor (z lat. humor = vláha, vlhkost): druh komického zabarvení jednotlivých motivů, témat i celých děl. Na rozdíl od satiry a sarkasmu vyznívá humor laskavou. Humor a satira v české literatuře Humoristická literatura - literární žánry (nejčastěji prozaické), v nichž jsou hrdinové představeni ve zdánlivé vážnosti. Přitom však autor neskrývá nedostatky a slabosti, ke kterým se ale většinou staví shovívavě až dobrosrdečně Humor a satira v české literatuře • od počátku 14.století až do dnešní doby • základní žánry: o satira - lit. umělecké dílo odsuzující výsměchem, sarkasmem, ironií, vtipem a nadsázkou záporné spol. jevy, lidské vlastnosti, vztahy apod. o aforismus o epigram - 2-4 veršové básně s pointou, Machar, Dyk, Žáče

Humor a satira v české literatuře - Český jazyk

 1. Kategorie: Maturitní otázky z literatury Typ práce: Ostatní Škola: nezadáno/škola není v seznamu Charakteristika: Vypracovaná maturitní otázka se věnuje humoru a satiře v literatuře.Vysvětluje pojmy humor a satira, uvádí prostředky satiry i její žánry. Zpracovává téma satiry v době středověku, v boji proti politickému a národnostnímu útlaku i v době poválečné
 2. HUMOR A SATIRA V NAŠÍ LITERATUŘE - počátky humoru a satiry v naší literatuře lze sledovat již ve středověku - Žákovská poezie (sociální satiry) o Píseň veselé chudiny o Podkoní a žák § konec 14. st. § parodie na universitní disputace - Hradecký rukopis o kritika společenských nešvarů o satiry o řemeslnících a.
 3. Humor a satira v literatuře - maturitní otázka 4/17: 85x: 3. Balada v české literatuře - maturitní otázka 1/17: 78x: 4. Vývoj českého a světového divadla (dramatu) - maturitní otázka 7/17: 66x: 5. Vývoj románu - maturitní otázka 16/17: 62x: 6. Lidová slovesnost a její odraz v literatuře - maturitní otázka 5/17: 61x: 7
 4. Humor a satira v české literatuře. Autor: Andrea Jandová - vzniká již v antice- původně posměšná báseň -> později lit. dílo- pomocí ironie, nadsázky, alegorie, sarkasmu, vtipu - využívající komiky k útoku na nedostatky lidského charakteru nebo společnosti.
 5. Humor v literatuře, tento rozdíl může zaznamenat pouze na verbální úrovni, spiknutí pohybuje (když hrdina, například, spadá do některé humornými situacemi), nebo v přírodě (nedostatečné sebeúcta sám znak v rozporu se zdravým rozumem). Samozřejmě, smích smích spor. Satira a humor v literatuře - jsou dva různé pojmy
 6. Humor a satira v české literatuře - od 14. stol. dodnes - základní Žánry:. satira - umělecké dílo odsuzující výsměchem, sarkasmem, ironií, vtipem a nadsázkou záporné společenské jevy, lidské vlastnosti, vztahy apod.. píseň; aforismus - stručná, vtipná průpověď,epigram - krátká útočná báseň s pointou, alegorický epos, humoristická povídka a.
 7. Humor a satira v české literatuře V. Kritika zmechanizovanosti života v moderní konzumně zaměřené společnosti. Lidem vyhovuje stereotyp - hlavně bez iniciativy. o Soukromá vichřice (novela) 4 partnerské dvojice, které stereotyp řeší sexem, ale i tam je postihne zevšednění

Od které doby se v české literatuře rozvíjela satira? Uvedené úryvky pocházejí ze satirických literárních děl. Satira je literární druh odsuzující výsměchem, ironií, sarkasmem, nadsázkou a vtipem záporné jevy ve společnosti, v mezilidských vztazích, v lidské povaze a chování Tématem práce je Satira v krétské literatuře 14.-16. století. Jejím hlavním cílem je komplexní představení autorů a děl daného období včetně jejich rukopisné tradice. Satira, zaměřená ve většině případů proti ženám, je poté rozebrána na konkrétních ukázkách veršů Humor a satira v literatuře. Warning: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, Předchozí příspěvek Téma člověk-válka-násilí v literatuře; Mohlo by se vám líbit... Téma přírody a venkova v české literatuře. ČESKÉ MEZIVÁLEČNÉ DRAMA (1918-1939 Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky). Humor a satira v české literatuře Časové vymezení: od 14.stol SATIRA A HUMOR V ČESKÉ LITERATUŘE. Satira:- literární žánr, jež útočí na nedostatky společnosti, zesměšňuje záporné stránky života, vysmívá se lidským vlastnostem- vzniká již v antice- původně posměšná báseň -> později lit. dílo- pomocí ironie, nadsázky, alegorie, sarkasmu, vtip

Satira Rozbor-dila

Co je satira v literatuře

Kategorie: Literatura Typ práce: Maturitní otázky Škola: nezadáno/škola není v seznamu Charakteristika: Vypracovaná maturitní otázka se věnuje humoru a satiře v literatuře.Vysvětluje pojmy humor a satira, uvádí prostředky satiry i její žánry. Zpracovává téma satiry v době středověku, v boji proti politickému a národnostnímu útlaku i v době poválečné Vznik a vývoj satiry v římské literatuře; Vznik a vývoj satiry v římské literatuře. Author: Poláková, Mariana. Římská satira Poláková, Mariana | 129-131: Závěr Poláková, Mariana | 132-137: The genesis and the development of satire in Latin literature : summary Poláková, Mariana Humor a satira. Oblast humoru a satiry byla vždy popřední doménou divadla, neboť právě na divadle se snadno prosazuje dvojsmyslnost, improvizace, mnohoznačnost. Řada výrazných osobností se ale profilovala i v literatuře, písňovém textu, filmových scénářích nebo kresleném vtipu

Humor a satira v české literatuře 19

Maturita: Humor, komika a satira v slovenskej literatúre ~ Literatúra. Humor je v živote človeka a spoločnosti veľmi dôležitý. Umožňuje nám povzniesť sa nad bežný každodenný život a odpútať sa od problémov Satira v české literatuře 19. a 20. století bojující za společenský pokrok. Warning: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, Baroko v literatuře a umění. Vznik a vývoj satiry v římské literatuře Mariana Poláková. Publikace se zabývá satirou jako svébytným žánrem římské literatury. Vymezuje satiru v rámci diachronního vývoje žánru a zasazuje ji do kontextu, uvádí její zvláštnosti a specifické problémy, na něž se při jejím zkoumání opětovně naráží Obecná satira na náboženství, církev a absolutismus. Havlíček se snažil obejít cenzuru - děj do Kyjevské Rusi. Začíná výzvou kyjevského knížete k bohu Perunovi, aby přišel hřmít na carův svátek. Perun odmítne. Car boha utopí v Dněpru. V Rusku zavládne chaos. Církev nutí cara, aby vypsal konkurz na boha

Vývoj české satiry - Wikipedi

Humor a satira v poválečné maďarské literatuře (1981) 16:30 do playlistu. Celostátní festival politické písně v Sokolově (1981) 17:31 do playlistu. Festival čs. filmové veselohry (1981) 18:12 do playlistu. S Pydlou v zádech (1981) 19:08 do. Parodie vs., Satira. jaký je rozdíl mezi parodií a satirou? Parodie a satiry jsou komediální zařízení používaná v literatuře a parodie často používají použití satir v nich. Existují však vlastní rozdíly mezi těmito dvěma technikami Vznik a vývoj satiry v římské literatuře Publikace se zabývá satirou jako svébytným žánrem římské literatury. Vymezuje satiru v rámci diachronního vývoje žánru a zasazuje ji do kontextu, uvádí její zvláštnosti a specifické problémy, na něž se při jejím zkoumání opětovně naráží

Satira v české literatuře 19. a 20. století. Ohebné slovní druhy - slovesa (mluvnické kategorie, třída, vzor). 12. Vývoj dramatu a divadla do konce 18. století. Funkční styly, slohové postupy. 13. České drama a divadlo 19. století. Světové vlivy. Publicistický styl. Podstata publicistiky Knihy Napínavá doba - Politické karikatury (a satira) Čechů, Slováků a českých Němců-- autor: Karlíček Petr Ňadro-- autor: Roth Philip Od satiry k ekonomii-- autor: Mareš Svatopluk, Tvrďoch Lukáš, Adamcová Radka Vznik a vývoj satiry v římské literatuře-- autor: Poláková Mariana Povídky a satiry (Spisy II)-- autor: Gellner Františe 11.A Satira a humor v české literatuře 19. a 20.století Vysvětlení některých pojmů - satira, parodie, humor, komedie, travestie, ironie, bajka, anekdota Příklad historických kořenů komedie - Moliére (Prokop I, s.62/63) - Tartuffe, Lakomec Satira a humor v literatuře 19.stolet Škola: nezadáno/škola není v seznamu. Charakteristika: Jedná se o zpracování maturitní otázky z literatury, která nejprve ve stručnosti představuje pojem satira a díle se věnuje jejímu přehledu v české literatuře od zhruba 14. století až po současnost. Zmíněny jsou díla jako Mastičkář nebo pak autoři jako Borovský. Ironie v literatuře. V antickém Řecku měla ironie nejprve význam lži a podvodu. Poprvé se s ní setkáváme v komediích Aristofana. Později se ironie stává jakousi formou přetvářky, která se dá jednoduše rozeznat

Humor a satira v české a světové literatuře; styl administrativní. Poezie - forma uměleckého vyjádření; slovníky a jejich druhy. Charakteristika oblíbeného literárního žánru a jeho uplatnění ve světové a české literatuře; slova ohebná 1) Satira v nejstarší české Literatuře 2) Humor a satira v české Literatuře 19. století 3) Humor a satira v české Literatuře 20. století . Etymologický epigram Odkud vzalo -zkouším žáky - jméno Rakous počátek? Od raků, neb oni tady chodí pořád nazpátek. 1) Charakterizujte epigra v literatuře autoři používají parodii k komentování stylů,znaků, grafů atd. řešení stávajícího umění, které považují za směšné nebo nudné. Někteří spisovatelé navíc mohou parodovat slavné autory, aby na sebe upozornili. příklady parodie v literatuře . autor Jonathan Swift je známý svými parodiemi

- román v dopisech (161 úplných dopisů a několik zlomků), které píší z cest po Evropě zpátky domů dva Peršané - přátelé Uzbek a Rizá - ostrá a útočná satira na soudobou společnost - kritika marnivosti a lehkomyslnosti Francouzů, jejich vášně pro hru, záletnosti žen, mrzoutství starců 20. Humor a satira v literatuře 21. Česká próza po 2. světové válce (50.a 60. léta) 22. Česká poezie po 2. světové válce 23. Současná česká literatura (od 70. let) 24. Divadlo a drama v kulturním životě našeho národa v kontextu světového dramatu 25. Filmová a televizní tvorba, jejich vztah k literatuře Online knihkupectví Knihy.ABZ.cz - aktuální nabídka titulů z kategorie: Knikupectví > Próza - beletrie > Humor a satira Vznik a vývoj satiry v římské literatuře 0% 0 0 Podívejte se, jak tento produkt hodnotí naši zákazníci. Neváhejte také napsat vlastní hodnocení a podělte se tak s ostatními návštěvníky o Vaše zkušenosti s tímto produktem Satira v literatúre. Vyskytujú sa v nej nereálne prvky, často vyjadrené hyperbolou.Niektoré žánre sa priamo budujú na satire, napr. epigram, satirický román, paródia a pod. V renesancii vznikol satirický román (F. Rabelais: Gargantua a Pantagruel), neskoršie ako paródia rytierskeho románu Cervantesov Don Quijote.Satiru uplatňovali v tvorbe F. Voltaire, N. V. Gogoľ, G. B. Shaw

Humor a satira v české literatuře - Studuju

Jediný pravý Poirot: David Suchet hrál belgického detektiva čtvrt století, jeho smrt prý oplakal

Pracovnicím knihovny děkujeme za výklad, prima ukázky a pohodovou atmosféru. třída 1.AK ze SŠTO na Lidick Autor knihy: Mariana Poláková, Téma/žánr: latinská starověká literatura - literární žánry - satira - dějiny latinské starověké literatury - forma (estetika) - starověký Řím, Počet stran: 152, Cena: 210 Kč, Rok vydání: 2017, Nakladatelství: muni PRES satira na lidskou společnost . důkaz nadvlády bláznivosti a chaosu v životě jedince. Česká renesance. díky husitským válkám měla renesance zpoždění 100 let. vytvořila se specifická podoba renesance. Renesance v literatuře. SATIRA A HUMOR V ČESKÉ LITERATUŘE - od 14.st. (diferenciace literatury za vlády Karla IV) až dodnes - nebylo typické v období - po bitvě na bílé hoře, za Bachova absolutismu, 1.sv.v, 2.sv.v., totalita základní žánry: satira - poukázání na negativní vlastnosti společnosti formou zesměšnění píseň, aforismus - stručná a. Humor a satira v české lidové písni a v kramářské písni. 2. Šebestián Hněvkovský. 3. František Ladislav Čelakovský jako humorista a satirik. 4. Havlíčkovy epigramy a politická satira z revolučního roku 1848. Humor a satira v české literatuře 2. poloviny 19. století. Olomouc 1987 LEHÁR, Jan. Česká literatura od.

This entry was posted in Maturitní otázky z češtiny, Referáty and tagged Charle de Montesquieu, čj, Commedia dell´ arte, Harpagon, Jean de la Fontaine, Klasicismus v literatuře, Lakomec, maturita, maturitní otázka z českého jazyka, maturitní otázka z češtiny, Moliére, osvícenství, Piere Corneille, polovina 17. století - 18. Napínavá doba - Politické karikatury (a satira) Čechů, Slováků a českých Němců : Mareš Svatopluk, Tvrďoch Lukáš, Adamcová Radka doporučená cena: 365 Kč naše cena:325Kč Vznik a vývoj satiry v římské literatuře autor: Poláková Marian DefiniceAlegorie je stylistický útvar, známe jej také pod českým názvem jinotaj, z něhož lze lépe vyčíst význam slova. Jedná se o umělecké dílo, které skrývá pod prvotním významem význam hlubší. Dílo tedy předkládá skrytý, symbolický význam. Často bývá v literatuře použita ke kritice něčeho, co doba či režim nepovolují kritizovat přímo.Příklady. LIT - Literatura - Nové umělecké směry v české próze 1945-1948, obraz 2. světové války v literatuře LIT - Literatura - Obraz malého českého člověka v literatuře 19. a 20. století LIT - Literatura - Odraz 1. světové války ve světové a české literatuře

20. Satira v americké literatuře v historickém přehledu. 21. Myšlenková a formální charakteristika současné britské prózy. 22. Americké písemnictví koloniálního období a období národní revoluce. 23. Vliv romantických idejí na proces vzniku amerického národního písemnictví. 24. Mark Twain jako zakladatel realistické. odborné práce o literatuře: - Přehled odborné studijní literatury - díl 1, 2 (1954) - Havlíčkův satirický odkaz (1965) - Průvodce životem a dílem Josefa Kocourka (1984) - Humor a satira v obrozenecké literatuře (1986) - Humor a satira v literatuře ve druhé polovině 19. století (1987) účast v týmových pracích Horák, Jakub: Kočky jsou vrženy. Politická satira v české literatuře skoro vymřela. Letos ji oživila hvězda komerčního i politického marketingu Jakub Horák. Eklektické, neuspořádané dílo sice trpí řemeslnými nedostatky, ale překypuje nápady. Celá recenze

1.světová válka v české literatuře. - přátelství, stesk po domově, humorné prvky, kritika nesmyslnosti války, dálší prózy jsou proti měšťáctví nebo o životě, Moudrý Engelbert - o neumění žít. § Jan WEISS - tématika války (1. svět.) Barák smrti - o tyfovém baráku v zajateckém táboře. Odraz 2.světové války v literatuře. O D R A Z 2 S V Ě T O V É V Á L K Y V L I T E R A T U Příběh opravdového člověka · Satira - Joseph Heller - Hlava XXII; Patrik Ryan - Jak jsem vyhrál válk

Maturitní Otázky - Literatura - Satira a Humor - 1

 1. Křížovky a křižníci 5 - Detektiv v literatuře. Humor a satira Dobré knihy jsou opravdu dobré, nakupuji zde opakovaně a vždycky jsem spokojený. Nejinak tomu bylo i nyní :-) Křížovky a křižníci 5 - Detektiv v literatuře 36 CZK Nov.
 2. V zahraniní literatuře se prvními výzkumy římské rodiny v antickém Římě zabývala Beryl Rawson, 14 která se stala autorkou řady studií i souhrnných monografií na toto téma, v nichţ þerpala ze široké škály pramenů, nejen literárních
 3. 11. 1937 v Praze) Hru na akordeon studoval na pražské konzervatoři (1953-58). V roce 1958 zvítězil v akordeonové soutěži mezi československými konzervatořemi ; Hra Hajný v lese usnul je komedie pojednávající o velmi šikovném hajném Jemelkovi a panu lesníkovi Daňkovi, kterým není nic hraběnčino cizí

Humor a satira v české literatuře 14. století - Satirická tvorba • roste síla měšťanstva, snaha o literární tvorbu, témata jejich běžného života • nový charakter literatury º poprvé někdo formuluje společenské nešvary, kritika společenských nešvarů, ale není schopnost říci jak je řeši Satira se používá pro označení uměleckého útvaru, který kritizuje negativní jevy a nedostatky použitím komiky, karikatury, ironie nebo sarkasmu. Je velmi často využívaná v literatuře - například v aforismech, parodiích, komediích, fraškách epigramech a dalších dílech.Satira se zrodila v antickém Římě a již tehdy sloužila ke kritice společenských problémů 21 - Humor a satira v české literatuře. Počátky sahají až do 14. století a trvá dodnes. Řadíme sem tyto žánry: satira = literární dílo, které pomocí výsměchu, sarkasmu, ironie, vtipu a nadsázky odsuzuje společenské jevy, lidské vlastnosti, atd

Hellraiser se vrátí z pekla - a rovnou na HBO! Z kultovního hororu bude seriál – G

Satira Příklady V Literatuře a Moderním Životě - Slovník

Humor a satira v české i světové literatuře Římská literatura. Plautus - Komedie o hrnci. Pseudolus se stává předlohou pro Molièrova Lakomce. Aristofánes - Žáby, Lysistráta. Renesance. Shakespeare a jeho komedie - Sen noci svatojánské, Večer tříkrálov. Pozor, vyhledávač pracuje především na soubory uložené mezi lety 2008 a 2012, nové soubory nahrané od 1.1. do 1.7. 2013 z 99,5% nesnímá!!!, novější soubory nejsou problém V Římě vznikla satira, kterou psali již Quintus Ennius a Marcus Pacuvius, jejich díla však neměla velký význam, ale v díle Gaia Lucilia se již satira prosadila jako samostatný obor. První dějepisné spisy byly také psány v řečtině, bez kritiky a náležitého zpracování dat. Autoři, kteří takto psali, byli nazváni. literární útvar (jeden z nejstarších → vznik kolem 6. století př.n.l.), oblíbený již v antické literatuře; za zakladatele bajky je považován Ezop; základem bajky je alegorie (= jinotaj - utajený, skrytý smysl), kdy zvířata jednají jako lidé a mají i lidské vlastnosti (personifikace); lidé se do bajky nehodí pro svou svobodnou vůli → nejčastěji v ní proto. Los filósofos griegos ya habían escrito sermones morales o diatribas que tenían el contenido satírico de atacar vicios morales o sociales: Epicteto, Bión de Borístenes, Menipo y Luciano de Samosata; estos autores inspiraron con frecuencia la sátira, tan característica de la literatura latina, ya que fue en Roma donde experimentó un fuerte desarrollo y popularidad; «satira» en latín.

Satira - Wikipedi

vídeo 2 literatura 6to año de secundaria dolores, profesora flavi [120]Satira ovšem často bývá ostře sžíravá a nemilosrdná. Pokud se však nevzdává naděje na možnou nápravu, zůstává stále v mezích humoru. Oblast humoru opouští satira teprve tam, kde už mizí výhled v možnost nápravy. Tehdy se satira mění v hořký sarkasmus, který už není humorem, nýbrž bolestným výkřikem

satira: horatius řečnictví: Cicero historie: Caesar filozofie: Seneca Literatura v kostce pro střední školy / Starověká literatura Poznámky. U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w . k o s m a s . c z , U I D : K O S 1 7 9 7 0 1. Literární humor, satira a sarkasmus v české a světové literatuře Komedie = jeden za základních žánrů dramatu, usilující o vyvolání komického účinku zobrazením veselých, komických a směšných stránek skutečnosti směr = meziválečná americká literatura. žánr = novela. kompozice → chronologická. poslední dílo které napsal. napsáno spisovným jednoduchým jazykem, vypravěč je autor (er-forma) jedno z vrcholných děl americké literatury. život kubánských rybářů. snaha ukázat vnitřní sílu a odolnost jedince V české literatuře se vitalismus projevil v souvislosti s estetickým programem některých autorů předválečné generace (S. K. Neumann Kniha lesů, vod a strání, F. Šrámek Splav, Tělo), ale také generace poválečné (K. Čapek Loupežník, J. Wolker Host do domu). Autoři spjatí s vitalismem se v dílech vraceli k tematice.

Satira a humor v literatuře - maturitní otázka - Seminárky

 1. 8 1. Starší česká literatura I. - literatura staroslověnská a latinská a počátky staročeské literatury až do přelomu 13. a 14. století. 2. Starší česká literatura II. - rozvoj česky psané literatury v období vlády Lucemburků (do r. 1420). 3. Starší česká literatura III. - předhusitská a husitská literatura mezi lety 1420 - 147
 2. En la literatura. Cuando en la literatura latina se habla de sátira, es necesario recordar que podía referirse a (1) la sátira dramática (teatral), o a (2) la sátira literaria (destinada a la lectura). Del período arcaico al julio-claudiano la evolución de este género literario puede dividirse en las fases siguientes: Fase pre.
 3. Nejstarší literatura, vznik písemnictví život Prokopa - poustevnický život i život v Sázavském klášteře. sociální satira - zpravidla neznáme autory. sociální nespravedlnost, sociální protiklady (bohatí-chudí) a příčiny (bohatí okrádají chudé
 4. Humor a satira. Každý se rád směje, smích je v našem životě důležitý a jeden způsob jak se pobavit je číst humornou knihu. Teorií komična se zabýval například Sigmund Freud. Humorná kniha je i dobrým tipem na dárek. Pokud máte rádi jemný a inteligentní humor Zdeňka Svěráka, doporučujeme například knihu Povídky
 5. 25. Satira jako prostředek boje proti společenským nedostatkům; 24. Vývojové etapy české literatury od roku 1945 do současnosti; 23. Ohlas 2. světové války v literatuře; 22. Literatura v období okupace; 21. Česká meziválečná próza; 20. Autoři Lidových novin, demokratický proud v české literatuře; 19. České drama v 19.

B) Husitská literatura •zlidovění, ztrácejí se nepotřebné útvary (legendy, epos, drama, postava světce, rytíře) •objevují se: duchovní písně, kronika, satira, traktát, polemika, postila, bohatý rozvoj lidového zpěvu • většina písní dochována v Jistebnickém kancionálu Ktožsúboží bojovníci Humor a satira v české literatuře e. 20. stol. - Buřiči i. F. Gellner - Po nás ať přijde potopa, Radosti života; ii. Viktor Dick - Satiry a sarkasmy; iii. Jaroslav Hašek - Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války (satyra na rakouský militarismus), množství humor. a satyr. povídek. Povinná četba k Ruské klasické literatuře II 1842-1917 Soupis doporučených autorů k samostatné četbě P. J. Čaadajev, F. I. Tjutčev, N. V. Gogol, I. S. Německý spisovatel, písničkář a stand-up komik Marc-Uwe Kling má na svém kontě již sérii knížek inspirovaných jeho podcastem Neues vom Känguru (Novinky od klokana), několik knih pro děti a také román QualityLand z roku 2017. Právě ten se letos dočkal pod stejným názvem i českého vydání - pro Nakladatelství XYZ jej přeložila Ema Cibík Stašová

Satira v české a světové literatuře - To kafe je ale

(vesnická a venkovská tematika v literatuře 19. st oletí // ) B 11) Alois Jirásek (národně povzbuzující funkce literatury //) B 12) Ignát Herrmann (maloměšťáctví v literatuře, humor a satira druhé p oloviny 19. století // ) B 13) bratři Mrštíkové a Ladislav Stroupežnický (realismus v dramatu // ) B 14 7. srpen 2017. KAREL PIORECKÝ. Ve dnech 24.-25. listopadu 2016 se v knihovně města Ostravy konalo mezinárodní odborné sympozium Česká literatura a kultura za protektorátu. Podnět k jeho uspořádání vzešel z Oddělení 20. století a literatury současné Ústavu pro českou literaturu AV ČR, které pod vedením Pavla Janouška.

Hledáte knihu V nejlepším věku od Martina Kemrová? Rychlá a výhodná doprava od 29 Kč Skvělý výběr knih, deskových her a dárků. Jsme vaše knihkupectví s tradicí Lyrika [] (z řeckého lyrika melé = verše provázené lyrou) V lyrice se snaží autor vyjádřit názor nebo pocity k danému tématu. Lyrická díla se většinou rýmují a rým spolu s dobře zapsanou myšlenkou může navodit jak příjemné, tak i nepříjemné pocity. Subjektivní (osobní) vztah k tématu může autor vyjádřit pomocí grafického systému (verše), morfologického. V rámci festivalu Týdny finské literatury knihu představí editor Michal Švec a zástupci širokého překladatelského týmu z řad studentů, absolventů i pedagogů. Během večera bude řeč o úskalích překladu poezie z jazyka tak odlišného češtině, specifikách finské lyriky i perličkách z přípravy antologie LITERATURA- Známá díla českých spisovatelů Literatura ø 70.1% / 18506 × vyzkoušeno; Literatura obecně Literatura ø 59.5% / 31480 × vyzkoušeno; Doplň do slov i nebo y Čeština ø 75.3% / 135566 × vyzkoušeno; Autoři českých děl Literatura ø 56.9% / 16543 × vyzkoušeno; Literatura - poznáte autora ? Literatura ø 62.9%. Buď v pogodě Pokračování úspěšného bestselleru Hoď se do pogody. Další příběhy herečky Sandry Pogodové a jejího taty, naservírované jak na zlatém tácu. Autoři se dušují, že..

Literatura - rozlišování žánrů vysokých (óda, epos, tragédie) a nízkých (komedie, fraška, bajka, satira); význam klasicistního dramatu . Francie: a.) literatura vysoká. Pierre Corneille - Cid. Jean Racine - Faidra. b.) literatura nízká. Moliére - základní životopisná data- Tartuffe - - Lakomec - V tu chvíli je těžké lidem vysvětlovat, kde je ta hodnota, protože mnozí si nepamatují, jak ten dům vypadal předtím, nebo ho ani nevnímali jako hodnotný, říká student Ústavu pro dějiny umění Filozofické fakulty Univerzity Karlovy Lukáš Veverka Podívejte se na aktuální nabídku z kategorie Humor, satira. Bleskové dodání, osobní odběr ZDARMA a dárky za nákup. Ověřeno zákazníky V dalším typu studií se komparativním způsobem věnuje textům, které spojuje příbuznost žánrová (venkovská próza, epistolární satira) nebo blízkost tematická (motiv snu v obrozenské próze, literární obraz revolučních událostí roku 1848 apod.)

HUMOR A SATIRA V LITERATUŘE, CJ - Český jazyk - - unium

Foi a literatura, contudo, que popularizou o estilo a partir da comédia, já no século V, em Atenas. Entre os autores de maior destaque está o grego Epicarmo, cujo texto cômico ironizava os intelectuais de seu tempo Kniha na prodej: Horák, Jiří: Humor, vtip a satira v české lidové písni, 1947. Cena 150 Kč. Antikvariát Malý čtená Latinský jazyk a literatura (program FF, B-LJ_) (3) Cíle předmětu Předmět uvádí studenty do problematiky římské literatury. V souladu se standardní periodizací podává výklad literatury od počátků až po období konce republiky. Výstupy z učení Po skončení kurzu student dokáže Česká literatúra v rokoch 1945 - 1990. Po roku 1945 sa situácia v literatúre vyvíjala trochu zložitejším spôsobom ako to bolo dovtedy: Svet sa jednak rozdelil na dva tábory - socialistický a kapitalistický a aj do západnej literatúry začali vstupovať vplyvy východných kultúr. Demokratický tábor sa vyvíjal ďalej normálnym smerom Epos o Gilgaméšovi je původem památka starověké literatury: Egypta. Mezopotámie. Indie. Která část Bible vznikla jako památka hebrejské litereatury,? Starý a Nový zákon. Starý zákon. Nový zákon. Píseň Hospodine, pomiluj ny, je původně: staroslověnská. latinská. staročeská. Satiry Hradeckého rukopisu vznikly: v době.

Nace muy unida a la literatura griega, la imita y se convierte en modelo para las literaturas occidentales posteriores. Debido al espíritu práctico de los latinos, los géneros que triunfan son la historiografía, la sátira, la didáctica Page 3 of 7. TEATR Studenti středních škol pozor! Získejte pečlivě vybrané ukázky textů, společně s metodickými úkoly pro práci s nimi v I. dílu čítanky k učebnici Literatura v kostce. Tato učebnice je vhodným doplňkem nejen pro přípravu k maturitní zkoušce, ale pro všechny studenty SŠ Kateřina CHLOPČÍKOVÁ Bakalářská práce Bajka jako prostředek společensko-politické kritiky v ukrajinské literatuře. Fable as a Mean of Exressing the Socio-political Critique in the Ukrainian Literature

My děti ze stanice ZOO se vrátí jako seriál: Smíchov se proměnil v berlínské nádraží – G