Home

Historický román definice

Historický román jako literární žánr vznikl v době romantismu v první polovině devatenáctého století, patrně jako důsledek romantického obdivu k historii. Za jeden z prvních historických románů je považovaný Waverley anglického spisovatele Waltera Scotta, který zachycuje skotské povstání v polovině osmnáctého století Historický román je zasazen do konkrétní dějové epochy, většinou přelomové a pokouší se ji vystihnout v její celistvosti

Historický román Rozbor-dila

Historický román je proto kritizován představiteli historických věd - i když se jedná o umělecké dílo - za správnost zjištěných skutečností, jako by byli z historicko-politické péče. Na druhé straně je zde popisný přístup literární vědy, který například hodnotí anachronismy jako nezávislé estetické signály Naučte se definici 'historický román'. Podívejte se na výslovnost, synonyma a gramatiku. Prohlédněte si příklady použití 'historický román' ve velkém čeština korpusu Román (= označení původně z francoužštiny, dílo psané v národním, tj. románském jazyce) je epický žánr většího rozsahu, zachycující často značné množství postav, vztahů a dějů. Dějová linie může být rozdělena do více větví, přičemž každá z nich zachycuje vývoj jiné postavy

a klasifikací historického a životopisného románu. Jejich definice má jednoznaþně stanovit charakteristické znaky, kterými se historický román liší od románu životopisného. K objasnění rozdílů mezi oběma romány slouží hledisko historických faktů a autorské fikce, hledisko tematické a výběr zobrazovaných postav Román o minulosti a historický román v české literatuře 19. a 20. století Román s historickou tematikou tradičně zaujímá v české literatuře zvláštní místo. Byl předním románovým útvarem české literatury 19. století a stal se nejplodnější Historický román - prozaický epický žánr, delší, jeho fabule (dějový půdorys díla) se rozvětvuje několika směry, různá společenská prostředí a osudy mnoha postav a vedle hl. děje obsahuje řadu epizod, proniká do duševního světa hrdinů - ti se vyvíjejí, problematika národa či společenské třídy 1.fáze tvorby: (Povídky z hor, Na dvoře vévodském, Poklad, Filozofská historie - obraz života litomyšlské mládeže v roce 1848) 2.fáze tvorby: (Psohlavci, Skály) - prózy z doby pobělohorské Vrcholné období tvorby: (tématické okruhy) doba husitsk Hlasitost Dosavadní román - to je nejrozsáhlejší žánr beletrie, i když existují spory týkající se minimální požadované délky. V tomto ohledu je někdy obtížné rozlišit román od příběhu. Obsah je nejkomplexnější a nejkontroverznější charakter tohoto žánru

Román - Wikipedi

Historický román - xcv

historický román - češtině definice, gramatika, výslovnost

Okruhy ke státní zkoušce z oboru Čeština pro média a veřejnou sféru (bc.) Vedle otázek z jazyka si student v průběhu pohovoru před zkušební komisí losuje rovněž jeden ze 12 okruhů z oblasti literatury, médií a kultury. Konkrétní otázka může být zúžena podle preferencí studenta (např. výběr autorů v okruzích 6-9).). Uchazečům se doporu Historický román je román, jehož děj se odehrává v minulosti, kterou autor sám nezažil. Bývá zasazen nejčastěji do vzdálenější minulosti, především do období významných historických změn. Je zpravidla psán obvyklým jazykem, někdy jsou ale některé části textu (např. dialogy) k dokreslení koloritu psány.

Román, povídka, novela? Všichni v tom máme literární guláš

  1. Historický román je román ve kterém příběh je dán mezi historické události, nebo více obecně, ve kterém doba akce předchází celý život autora. Jako takový, historický román je rozlišován od střídavý-žánr historie. Historický román byl propagován v 19. století umělci tříděnými jako Romantics. Mnoho pozorovat sira Waltera Scotta jak první k použili tuto.
  2. 1. HISTORICKÝ ROMÁN 1.1 Vysvětlení pojmu historický román Vysvětlit pojem historický román na základě jedné univerzální definice není moţné, neboť jde o sloţitou problematiku zasahující aţ do þlenění jednotlivých románových forem. Ve spoleþnosti se sice mnohdy objevují tendence bagatelizování v podob
  3. imálně 40 000 slov, ale nejedná se o závazné pravidlo) a co do fabule komplikovanější (často rozvíjí příběh několika směry, zachycuje více hlavních postav a mnoho postav vedlejších, ale ani to není.

Tato práce s názvem Historický román byla zpracována jako absolventská práce při ukončení základního vzdělávání na ZŠ a MŠ Kladno, Norská 2633. Práce je zaměřena na četbu historických románů s porozuměním, vytvoření referátu Definice vlastních příkazů které zásluhou Waltera Scotta následoval román historický. Také v malířském umění docházelo k radikálním změnám. John Constable proslul tvorbou v plenéru a jeho práce se štětcem předznamenává moderní výtvarné směry jako je např. impresionismus. Ještě výrazněji se tendence k. Povídka je epický literární žánr krátkého či středního rozsahu. Patří mezi fikci a téměř vždy je prozaický, nikoliv veršovaný.Je kratší než román a na rozdíl od něj zachycuje pouze jeden aspekt života či jeden vybraný moment, nikoliv lidský život jako celek. Na druhou stranu je delší než anekdota či jiné žánry drobné epiky Historický přístup je však k tomuto úkolu zvláště vhodný, a to nejen proto, že v římskokatolické církvi jsou zastoupeny dvě tisíciletí historie, ale také proto, že hypotéza jeho kontinuity s minulostí a božské pravdy ztělesněné v této kontinuitě jsou pro chápání církve samo o sobě a zásadní pro ospravedlnění. Nejneobvyklejší jazyk: irština. Rysy irštiny a jeho historie Reck Marika: životopis, filmografie, foto Jak vyplnit studentské portfolio Vazba energie atomového jádra: vzorec, význam a definice Novocherkasská polytechnická univerzita: přijetí, fakulty Jak být dobrým učitelem v roce 201

- 2 roviny (historický román a detektivka) - vypravěčem je chlapec Adso (17, 18 let) - růže - mnohoznačný středověký symbol (láska, rytířská ctnost, náboženský symbol, čistota, nevinnost) Vladimír Nabokov Lolita Woody Allen Milan Kundera - žije ve Francii - píše jen francouzsk Arial Verdana Times New Roman Wingdings Profil Definice managementu Obvykle užívané definice managementu je možné rozdělit zhruba do tří skupin, a to definice zdůrazňuje: k a) Snímek 4 k b) Snímek 6 k c) Historie managementu Vývoj management má tři stadia: Klasický management Snímek 11 Management 40. - 70

Rytířský román je epický žánr poezie s využitím fikcí. Hlavním zaměřením příběhu jsou akce. Moderátoři tuto formu nazvali dvorním románem. Alegorický román je forma žánru, která používá konkrétní obrazy a činy k vysvětlení abstraktních, komplexních pojmů Ivanhoe - historický román z dob krále Richarda Lví srdce (12. stol.); zachycuje turnaje, bitvy, hradní slavnosti, milostné zápletky, ale také rytířské vlastnosti historický román = čerpá z historie, část je vymyšlená, zůstávají věrné hlavní postavy nebo si jejich jména přetvořil Roman Franta - Definice GASK - Galerie Středočeského kraje, Barborská 51-53, Kutná Hora . 23. April 2017 - 11. June 201

Předchůdce braku můžeme spatřovat např. v kramářských písních, knížkách lidového čtení a dále v některých nových typech zábavné a dobrodružné literatury, vzniklých v 18. a 19. století (např. historický a rytířský román, salónní román, kriminální a detektivní příběh) Online knihkupectví Knihy.ABZ.cz - aktuální nabídka titulů z kategorie: Knikupectví > Katalog předmětový > H > Historický román > Česko • literární žánr, cílem je zaznamenat historický děj v časové posloupnosti- chronologicky • románová skladba zabírající časově rozlehlé období Generovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slov

Román o minulosti a historický román v české literatuře 19

ZÁKLADNÍ DEFINICE Leden 2016 Logistika se zabývá - definováním způsobů (principů a metod) řízení toků ve smyslu hmotném i nehmotném - definováním logistických prvků z analyzovaného prostředí či problému a vyhledáváním a následným definováním jejich vzájemných vztahů a vazeb - celkovou analýzou a syntézou i. Socialistický realismus. Termín vznikl roku 1932 během diskuzí přípravného výboru sjezdu spisovatelů. Cílem bylo pojmenovat tvůrčí metodu, která bude společná všem sovětským tvůrcům - měla být zahájena nová etapa umění, odpovídající stádiu socialistické společnosti Ohne Download oder Wartezeit. Öffnen und gleich lesen překlad a definice Izotopy rubidia, Slovník češtino-čeština on-line. Domů Všechny slovníky: Všechny jazyky Transliteration Interface language - Rodinný skandál. anglická literatura historický román rodinná sága

V Minu roku 1924 dokonEi1 Josef Váchal Krvavý román, který bývá charakterizován jako parodie lidových románt, rozšfiených zeäméne v dru— hé poloviné 19.Bt01etf. Autor Sám oznaöil své dilo za román satirický , ale vedle toho zároven i za pokus o typ ideáln£ho krvavé— a groteskn£t Roman Bouchner (verze 1.0), Mgr. Pavlína Kočišová, Mgr. Natálie Ostráková, PhDr. Zdeněk Vašek, Ph.D. (verze 2.0) Historie verzí Definice metadatových formátů (dále DMF) slouží jako předpis pro produkci e-born dokument Online knihkupectví Knihy.ABZ.cz - aktuální nabídka titulů z kategorie: Knikupectví > Naučná literatura > Historie - dějiny Michal Viewegh patří dlouhodobě k nejprodávanějším českým spisovatelům. Na kontě má bezmála čtyři desítky vydaných knih a přes milion prodaných výtisků. Řada z jeho děl byla také přenesena na filmová plátna. V dnešním kvízu si můžete ověřit, jak dobře filmy na motivy Vieweghových románů či povídek znáte

Roman Franta - Definice 23/4 - 11/6 2017. 22. 4. historických či z pohledu současného dění. Roman Franta - Klein, olej na plátně, 145 x 195 cm, 2016-17. Události poblíž. Velice slušný historický román z doby 18. egyptské dynastie. Autor sice trochu více popustil svoji představivost, ale od jiných fundovanějších děl se tato kniha asi příliš neliší. Hlavně příběh nenudí, a i když jsou zde podrobně popsány různé rituály, nosným stále zůstává detektivní příběh se stálým napětím Roman Franta - Definice 23/4 - 11/6 2017. 22. 4. 2017 - 17. 6. historických či z pohledu současného dění. Roman Franta - Klein, olej na plátně, 145 x 195 cm, 2016-17. Vernisáže v GASK. Události poblíž.

Tato stránka je o zkratu NMF a jeho významu jako Norman historický jarmark. Uvědomte si prosím, že Norman historický jarmark není jediný význam pro NMF. Může existovat více než jedna definice NMF, takže se podívejte na náš slovník pro každý význam NMF jeden po druhý Definice slova nejbližší Použití geometrické vzdálenosti k rozhodnutí, jaká položka je nejbližší, nemusí být vždy rozumné a dokonce ani možné: typem vstupu může být například text, kdy není jasné, jak jsou položky zakresleny v geometrickém znázornění a jak bychom vzdálenost měli měřit Definice představuje nejnovější obrazový cyklus Romana Franty. R. Franta je od konce 90. let nepřehlédnutelná malířská osobnost s bohatým rejstříkem formálního i obsahového sdělení Roman Franta - Defi.. DEFINICE METADATOVÝC H FORMÁTŮ 16. listopadu 2017 Dokument verze 2.2 Definice metadatových formátů pro elektronické publikace Periodika Autoři: Bc. Jaroslav Kvasnica, Ing. Roman Bouchner (verze 1.0), Mgr. Pavlína Kočišová, Mgr. Natálie Ostráková, PhDr. Zdeněk Vašek, Ph.D. (verze 2.0

Definice sociální ekonomiky Principy i definice sociální ekonomiky a sociálního podnikání v ČR vycházejí z mezinárodních definic EMES, CIRIEC atd., jsou s nimi plně kompatibilní Tanec v České republice : definice, historie, financování, legislativa, sociální problematika, školství, reflexe obor 2010 - Román pro muže (Komédia / Dráma) - Státní zástupce; 2010 - Cesty domů (Rodinný) 80 epiz., 2013-2014; 2010 - Největší z Čechů (Komédia) - vazač slámy; 2009 - Expozitúra (Akčný / Krimi / Dráma) 1 epizóda, 2011; 2009 - Tri sezóny v pekle (Dráma / Historický / Romantický) - hosť na večierk Legenda o vzniku současného graffiti odkazuje do New Yorku, kde na konci šedesátých let jistý Demetrius řeckého původu přezdívaný TAKI zaregistroval nápis JULIO 204, který byl odvozen od přezdívky a ulice bydliště autora (204. ulice v New Yorku).Tento vtip si Demetrius, pěší doručovatel pošty, osvojil a stal se autorem podpisů TAKI 183 na nesčetných plochách

Historická próza v české i světové literatuře - Literatura

  1. Kniha Downův syndrom - Definice, příčiny, vývoj dítěte, výchova a vzdělávání, dospělost, Selikowitz Mark, Základní informace pro.
  2. Check 'historický román' translations into Hungarian. Look through examples of historický román translation in sentences, listen to pronunciation and learn grammar
  3. 01. 09. 2020 kategorie: Vojenská historie 3 komentáře. Dnešní článek bude zas trochu netradiční. Podíváme se do poměrně vzdálené historie, do bitvy, kde se střetli křižáci sedmé kruciáty proti Turkům a vypravěčem nebude nikdo jiný. Fanatismus - definice fanatismu - Vysvětlení záh
  4. slovo román, a zjistit, jak je definován v odborné literatuře. Pro úely této práce považujeme za dostaþující seznámit se s vymezením tohoto žánru pomocí tří encyklopedických hesel. Nejprve opět porovnáme definice podle D. Karpatského (2001), D. Mocné (2004) a Š. Vlašína (1984). D. Karpatský (2001, s
  5. Historický román Bohové žízní - zachycuje vzestup a úpadek francouzské revoluce. Za toto dílo obdržel roku 1921 Nobelovu cenu. Za toto dílo obdržel roku 1921 Nobelovu cenu. Henri Barbusse /1873 - 1951/ - proslavil se svým protiválečným románem nazvaným Oheň (podtitul: Deník bojového družstva) - zachycuje zde autentické.

Během romantismu byly pěstovány žánry jako celní článek, legenda, biografie, historický román, gotický román, dobrodružný román a folletin nebo seriál. Žánry takový jak divadlo a poezie také měli zvláštní převahu. Zástupci romantismu. Někteří z nejvlivnějších romantických autorů v literatuře byli Moderní umělecké směry na začátku 20.st. Od poč. 20.st., zejména pak pod vlivem 1.sv. války, říjnové revoluce v Rusku a následného rozvoje levicového hnutí, vznikají moderní umělecké směry (např. futurismus, expresionismus, kubismus, dadaismus, funkcionalismus, konstruktivismus a jiné). FUTURISMUS - vznikl už před 1.sv.válkou v Itálii; jeho program destrukce. V roce 1884 vyšel román Na ruby (J. K. Huysmans), považovaný za bibli dekadence. 1886 - 89 vycházela revue La décadence (Péladan, P. Verlaine, Barrčs). Svou dobu považovali dekadenti za úpadkovou, obraceli se do minulosti a lidské psychiky Knihy na téma Světové. Vyberte si v internetovém knihkupectví Megaknihy.cz. Nejnižší ceny 450 výdejních míst 99% spokojených zákazník markytÁnka -- historickÝ romÁn. knihy jsou jednou ČtenÉ. podÍvejte se i na mÉ dalŠÍ aukce a uŠetŘete na poŠtovnÉm

Česká historická a venkovská realistická próza 19

1. Gerontopsychiatrie - historie, osobnosti, současnost (Roman Jirák) 2. Nejčastější psychické poruchy v seniorském věku (Roman Jirák) 3. Změny psychiky ve stáří (Tamara Tošnerová) Ztráta nezávislosti u stárnoucí populace. Změny, které mohou vést k závislosti. Pohled na dopad závislosti . 4 Historie utopie. Utopie byla přítomna ve vědomí lidstva od dávných dob. Lidé ji však přisuzovali minulosti a ne budoucnosti. To byly legendy šťastných zemí, které kdysi existovaly. Vezměte si například zemi Hyperborea, o které věřili starověcí Řekové, Belovodye, říše Oponsky, nalezené v ruských legendách angažovaný román8 (Klysner, s. 8), které by umožňovalo sloučení více literárních děl pod jedním termínem. K zpřesnění definice kolektivního románu přispěla především Klysnerova studie Den danske kollektivroman 1928-1944 z roku 1976. Vedle definice románu a rozdělení na tř Mutace koronaviru snižují účinnost vakcín proti nemoci covid-19. Je možné, že vakcíny se budou v budoucnu upravovat a už naočkované lidi bude nutné přeočkovat. ČTK to v rozhovoru řekl bývalý ministr zdravotnictví a epidemiolog Roman Prymula. Řekl také, že kvůli nové mutaci už neplatí, že rizikový kontakt je nad 15 minut Extrapyramidový systém a jeho poruchy Roman Kopáčik . Hyperkinézy • Tremor - rytmický oscilační pohyb způsobený stahy svalových agonistů a antagonistů • Chorea- nepravidelné, náhodné, rychlé, krátké pohyby kroutivého rázu, zpravidla s akrální převahou

Literární román je co? Definice, charakterizace a

Článek uvádí nejdůležitější historické dokumenty limitující používání chladiv v chladicích zařízeních, tepelných čerpadlech a dalších přístrojích. Pozornost je věnována definici nejdůležitějších pojmů jako např. GWP, ODP a TEWI včetně jejich výpočtu Roku 1371 v Benátkách vydal Giovanni Boccaccio Dekameron. Román musel být šířen tajně, jelikož se jedná o příběhy s erotických nádechem. Velký přínos pro šíření literárních děl (i pornografických) měl samozřejmě Gutenbergův vynález knihtisku roku 1448. V roce 1487 byl poprvé vydán román Kladivo na čarodějnice

Sémiotika žánru historické fikc

nají rozlišovat dva románové typy - román-definice a román-h}potéZa.' Po-dobná typologie ve sféťe postav, uvažování o zp sobu, jakÝm je postava konstituována v promluvě, se potom jeví uŽjako logickf drlsledek spojení a aplikace obou teorií: mezi modem promluvy, vyprávění (románu) a mode Román jako definice lásky Julian Barnes: Jediný příběh.Přel. Petr Fantys, Euromedia Group - Odeon, Praha, 2019, 272 s.. Juliana Barnese (nar. 1946), jednoho z nejúspěšnějších současných britských romanopisců, není třeba českému čtenáři představovat. Po jeho nejznámějším experimentálním románu Flaubertův papoušek, za nějž byl nominován na Man Bookerovu. Trilogie je: definice, historie konceptu. Zajímavé trilogické knihy. 1. 5. 2019. Za zmínku stojí trilógie tento epický román se stalo náhodou - to bylo napsáno v jednom kuse, ale ve vydavatelství bylo rozděleno do tří částí kvůli velkému objemu. Dnes se Pán prstenů i nadále vydává rozdělen na tři části, ačkoli. Oblast Karvinska, Těšínska a Ostravska je odlehlá, v mnohém třaskavá, opomíjená a často nepochopená - s ohledem na hornickou minulost, národnostní pestrost či životní prostředí, říká spisovatelka a majitelka nakladatelství Karin Lednická. Je možná trochu nečekané, že pohled na tuhle část Česka pomáhá změnit její román Šikmý kostel. Jde totiž o příběh. Historie a definice lidských práv v USA. Pojem lidská práva se vztahuje k právům, které jsou považovány za univerzální pro lidstvo bez ohledu na státní příslušnost, pobytový status, etnickou příslušnost, pohlaví nebo jiné okolnosti

Roman Franta: Definice, Kutná Hora - městský informační portá

Anglický jazyk: jeho historie, definice a příklady. Se zřízením center vzdělávání v Winchester, historie se píše, a překlad důležitých latinských textů na západním saském v dialektu v 800S, dialekt mluvený tam stalo oficiálním Old English. Přijatá slova přišla ze skandinávských jazyků 5.Polyfunkční domy DEFINICE POJMŮ Polyfunkční dům: stavba sdružující více funkcí svým provozem vzájemně slučitelných Může zahrnovat byty vč. domovního vybavení k bytům, jejichž souhrnná plocha je menší než 2/3 podlahové plochy domu 5.Polyfunkční domy PF, JAKO PŘIROZENÁ SOUČÁST VÝVOJE SÍDEL (měst i vesnic. Dieselpunkový román z alternativní historie druhé světové války. Vítejte v Praze roku 1942 — ve městě plném dieselpunkové estetiky velkých strojů a divokých jazzových večírků, stejně jako každodenního strachu z nacistických represí

Historický román : definition of Historický román and

Od definice ke kritice. Download. Od definice ke kritice. David Skalický. Tato stránka je o zkratu THRA a jeho významu jako Tasmánský historický výzkum asociace. Uvědomte si prosím, že Tasmánský historický výzkum asociace není jediný význam pro THRA. Může existovat více než jedna definice THRA, takže se podívejte na náš slovník pro každý význam THRA jeden po druhý Dále jsme se podívali na historický vývoj koncepcí personalistiky s přihlédnutím k aktuálnímu stavu a prognózám budoucího vývoje a třetím tématem byly Lidské zdroje jako základní pilíř managementu a posledním Firemní kultura. Druhý den jsme se věnovali klíčovým procesům vedení a řízení zaměstnanců, útvarové.

Co je román? Definice a vlastnost

Vyhledávejte knihy v úplném znění v nejucelenějším indexu na světě. Vydavatelé O službě Ochrana soukromí Smluvní podmínky Nápověda O službě Ochrana soukromí Smluvní podmínky Nápověd Romanovská dynastie, vládci Ruska od roku 1613 do ruské revoluce v únoru 1917.Potomci Andreja Ivanoviče Kobyly (Kambila), muskovského chlapce, který žil za vlády velkého knížete Moskvy Ivana I. Kality (vládl 1328-41), Romanovs získal jejich jméno od Roman Yurev (zemřel 1543), jehož dcera Anastasiya Romanovna Zakharina-Yureva byla první manželkou Ivana IV Ale to, co definice již nezahrnuje je to, že román bývá fiktivním příběhem. Nalézáme tedy velký počet definic tohoto rozsáhlého epického žánru. Tento literární žánr se neustále obměňuje a vyvíjí, a proto nebude jedna definice románu nikdy platná v celém svém znění na všechny druhy románů 012 definice pojmu muzeum 013 definice pojmu urbanismus 014 co to je urbanismus? 015 klíčové pojmy 021 funkce muzea 022 muzeum a společnost 023 muzeum a město 031 historie 032 architektura 033 myšlenkové mapy 034 typologie 041 architekti, umělci a urbanismus Roman. Úřad kreátora. Praha: Zlatý řez, 2008. ISBN 978-80-87068-04-5.. Knihy - historický román. od nejnovějších od nejprodávanějšího od nejlevnějšího od nejdražšího abecedně A-Z abecedně Z-A Podrobné filtrování 1 2 3... 41-20%. Zajímavá cena. Šikmý kostel Lednická Karin. 349 Kč. 279 Kč.

Román definice — román je rozsáhlý epický literární žánr

Jazyk použitý autorem odpovídá tomuto světu a musí vyjadřovat, že události, ke kterým došlo na těchto stránkách, jsou pravdivé a že tento svět je vše, co čtenář v té době má.V tomto bodě je důležité objasnit, že fikce neznamená možnost, že dojde k jakékoli události, ale že vše musí mít smysl; jinak by to bylo špatně hotové dílo Psychologický román Tradici komorních dramat se nedávno podařilo oživit Paule Hawkins.Její Dívka ve vlaku se stala mezinárodním bestsellerem a byla následována celou řadou více či méně úspěšných napodobitelů (mezi ty nejlepší patří například Shari Lapena nebo Sarah Pinborough.Schéma poutavého příběhu s omezeným počtem postav, nespolehlivým vypravěčem a.

AKADEMIE VÝTVARNÝCH UMĚNÍ V PRAZE, U AKADEMIE 4, 170 22 PRAHA 7. TEL: +420 220 408 200, FAX: +420 233 381 662, RSS, SITEMAP, REALIZACE: iQuest s.r.o., DESIGN. Sci-fi - Science fiction. Mimozemská invaze uvedená v H. G. Wells 1897 román Válka světů . Průzkum vesmíru , jak bylo předpovězeno v srpnu 1958 v časopise sci-fi Představivost . Věda beletrie (někdy zkrácená na sci-fi nebo SF ) je žánr ze spekulativní beletrie , který obvykle ovlivňuje imaginativní a futuristické koncepty. Kniha, Autor: Bartsch, Hans Jochen, Cena: 220,- Kompedium užité matematiky pro gymnázia, střední a vysoké školy technického směru. Nejdůležitější definice, věty a metody ze základních oborů užité matematiky. Zvláštní pozornost je věnována výběru matematických vzorců a ilustrativním řešeným příkladům Z historie odborné společnosti urgentní medicíny a medicíny katastrof ČLS JEP. 26.7.1987 je schválen vznik sekce přednemocniční neodkladné péče Československé společnosti anesteziologie a resuscitace. 29.1.1988 probíhá ustavující schůze Sekce přednemocniční neodkladné péče (PNP) při příležitosti 130. výroční.