Home

Práce s textem pracovní list SŠ

DUM - učební materiály - GYZ

 1. Práce s textem - interpretace a analýzy. VY_32_INOVACE_CJ0401 - O ženách v ruské literatuře 19. st. VY_32_INOVACE_CJ0402 - Buřiči - dědici romantiků; VY_32_INOVACE_CJ0403 - Nejautentičtější plebejský hlas generace buřičů; VY_32_INOVACE_CJ0404 - Česká meditativní tvorba s důrazem na žánrovou charakteristik
 2. Dumy.cz - sdílejme společně. Příměstské tábory v Otevřeném mlýně. Příměstské tábory v Kačici zajistí smysluplný program o letních prázdninách. Pro děti z prvního stupně jsme připravili několik turnusů těchto táborů u nás v Otevřeném mlýně v Kačici
 3. Text v pracovním listu č. 1 je příkladem souvislého popisu. Jde o charakteristiku druhu papouška, jeho chování, potřeby, informace pro chovatele a potravě. Otázky jsou zaměřeny na výběr odpovědí ze čtyř možností. V textu jde o obecné porozumění a získávání informací. Pracovní list č. 2 slouží k rozvoji orientace v textu - v našem případě otvírací doby fitness center. Jde o nesouvislý text - tabulku, ve které jsou údaje zaznamenány
 4. Pracovní list: Druh interaktivity: Aktivita: Cílová skupina: Žák: Stupeň a typ vzdělávání: základní vzdělávání - druhý stupeň: Typická věková skupina: 12 - 15 let: Celková velikost: 61,43 k

DUMY.CZ Materiál Práce s textem - Petr Bezru

 1. DT - Práce s textem (textová návaznost) Pracovní list k procvičování didaktického testu vznikl v rámci aktivity Pracovní skupiny v projektu Program na podporu pedagogických pracovníků při práci s žáky cizinci VII , který byl spolufinancován z prostředků Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR
 2. Pracovní list slouží k opakování a procvičování práce s textem (K. J. Erben - Kytice), list lze použít nejen při písemném zkoušení, ale i pro maturitní opakování. Klíčová slov
 3. Tato šablona byla vytvořena formou pracovního listu za účelem práce s textem. Studenti si zlepší svoji čtecí kompetenci a zdokonalí se v interpretaci textů. Pracovní list je úmyslně vytvořen tak, aby odpovídal formě, se kterou se studenti setkají u ústní části maturitní zkoušky

Vkládání matematických funkcí a práce s listy: Výukový list (pdf) Pracovní list a zadání (xlsx Pracovní list slouží k opakování a procvičování tvorby Jana Nerudy, list lze použít nejen při písemném zkoušení, ale i pro maturitní opakování. Klíčová slova Neruda , Povídky malostranské , pan Vojtíšek , SŠ , český jazyk , práce s literárním textem , 4. roční Ve druhé þásti práce najdeme pracovní listy. Každý pracovní list se skládá ze tří þástí. V první þásti pracovního listu je uvedeno téma, kterým se zabývá. Dále jeho cíl, mezipředmětové vztahy, klíþové kompetence, které rozvíjíme využitím pracovního listu a metodický a didaktický komentář pro uitele Principy práce s žáky na ZŠ, SŠ. Propojení výuky obsahu a jazyka; Aktivace předchozích zkušeností a znalostí; Grafická vizualizace obsahu; Prostor pro komunikaci; Prostor pro produkci jazykových dovedností; Specifická práce v českém jazyce; Komunikace s dítětem a žákem; Tvorba pracovních listů; Pracovní listy - předmět

2. Práce s textem, pracovní listy - výběr textu a reprezentativního výňatku - tvorba pracovního listu - motivační využití textu a pracovního listu - využití pracovního listu pro analýzu a interpretaci literárního textu - pracovní list jako nástroj pro shrnutí a evaluaci Informace ke kurz PRÁCE S TEXTEM - POROZUMĚNÍ TEXTU (ZDRAVENÍ) Jméno: Proč se lidé zdraví zvednutím ruky? Zcela přesně to nevíme, ale existuje o tom několik zajímavých teorií. Jedna tvrdí, že už ve starověkém Egyptě, kdy lidé při sobě běžně nosili meče, se stalo zvykem, že muž kráčející proti druhému zvedl pravou ruku, aby.

Čtení s porozuměním - 9. třída. Přečtěte si krátký text a odpovězte na několik otázek, které testují porozumění. Můžete se začíst do krátkých úryvků z článků nebo do některého z našich krátkých a vtipných příběhů. Pozor, vybraný text můžete řešit pouze jednou v daný den. Mitigace a adaptace Můžete se začíst do krátkých úryvků z článků nebo do některého z našich krátkých a vtipných příběhů. Pozor, vybraný text můžete řešit pouze jednou v daný den. Narcissos a Echó ». Třída: Vše. 1. Široký výběr. Úzký výběr. 2. Široký výběr Liška Bystrouška - Pracovní list s texty pro čtenářskou dílnu. Soubory ke stažení prÁce s textem: Píseň o Rolandovi, Píseň o Cidovi, Alexandreis, Cid -P. Corneille, Kristiánova legenda, Nová rada - Smil Flašky z Pardubic, Budyšínský rukopis, Hradecký rukopis, Mastičkář, Tkadleček

Pracovní list jako inspirace pro rozvoj čtenářské gramotnost

pracovní činnosti: Individuální práce s textem, práce s obrázky, projektové vyučování 1 - 4 MOJŽÍŠ, Milan, Československé legie 1914-1920: katalog k výstavám Československé obce legionářské, Praha 2017, s. 120-125, 186-189, 288-289. Československé legie v Itálii 1918: malířské dokumenty, Praha 1922 14. Anglické listy - pracovní list (SPSOA_CJL_14_OBA) 15. Česká realistická literatura-pracovní list (SPSOA_CJL_15_OBA) 16. Význam slov - práce s textem (SPSOA_CJL_16_ OBA) 17. Meziválečná divadelní scéna (SPSOA_CJL_17_ OBA) 18. Osvobozené divadlo - práce s uměl. textem (SPSOA_CJL_18_ OBA) 19. F. L. Věk - práce s uměl. textem. Porozumění textu. Více informací o publikaci Maturita s nadhledem český jazyk se dozvíte zde. Pracovní list 1. Minimalizovat Minimalizovat. Maximalizovat PDF Pracovní list 2. Minimalizovat Minimalizovat. Publikace je vhodná pro samostatnou domácí přípravu i pro práci ve škole

Pohádka - práce s textem - Digitální učební materiály RV

16 stran pracovních listů k rozvoji čtenářské gramotnosti + řešení; pravdivost tvrzení, porozumění textu, textová návaznost, křížovky, osmisměrky; příprava k přijímací či maturitní zkoušce CERMAT; k výuce antické literatury i zopakování lit. teorie; lze použít jako písemné opakování; PRACOVNÍ LISTY SŠ praktická . Specifikum výuky Soustředěný poslech pohádky, práce ve skupině - pracovní list. Strakonický dudák - práce s textem, práce ve skupině (velká čítanka str. 241) ke stažení. Práce obsahuje pracovní list k procvičení nebo k doplnění maturitní otázky z psychologie osobnosti. Bankovní systém, právní subjekty v tržní ekonomice Práce se zabývá bankovním systémem a právními subjekty v tržní ekonomice

Pracovní list s rozborem textu politického programu s prvky nedemokratického myšlení. Práce ve dvojicích - vymezování stereotypů. Práce ve skupinách - příprava. Jan Koliáš, publikováno 22.1.2008 0:00, zhlédnuto 5536×, 2 komentáře, hodnocení Tato šablona byla vytvořena formou pracovního listu za účelem práce s textem. V praxi se jedná o individuální práci se žákem v MŠ, ZŠ, SŠ např. v oblasti grafomotoriky, psaní (opis, přepis, doplňování pravopisných jevů apod.), při práci s textem, rýsování, pracovní a výtvarné činnosti, v oblasti sebeobsluhy a hygieny, komunikace a řeči Přepis audio nahrávek z CD ke cvičením v učebnici a pracovním sešitu učebnicové sady Literatura pro 1. ročník SŠ naleznete v sekci Ke stažení zde. Určité typy cvičení se cíleně zaměřují na práci s jazykovým materiálem: procvičují pravopis, tvarosloví, skladbu, podporují tvůrčí práci s textem

DT - Práce s textem (textová návaznost) Inkluzivní škol

 1. Zkrácená verze pracovního sešitu Literatura pro 1. ročník SŠ tvoří kompaktní celek s učebnicí. Prohlubuje znalosti o vývoji literární tvorby v daném období, a to prací s literárním textem. Kopíruje strukturu zkrácené verze učebnice, což usnadňuje jeho použití
 2. Popis. Zkrácená verze pracovního sešitu Literatura pro 1. ročník SŠ vychází z původní podoby pracovního sešitu, lépe však reflektuje hodinovou dotaci (66, resp. 99 hodin ročně) předmětu český jazyk zejména na středních odborných školách. Zkrácená verze pracovního sešitu rozvíjí a procvičuje znalosti, které jsou po teoretické stránce obsaženy v.
 3. Příprava na přijímací zkoušky na SŠ - Práce s textem Lucie Filsaková Zobrazit knihu 0.0 z 5 hvězdiček 0 hodnocení čtenář

DUMY.CZ Materiál Práce s literárním textem - Erben - Kytic

K nácviku čtení s porozuměním je potřeba přistupovat trpělivě a v postupných krocích (slovo, krátká věta, krátký článek). Cvičebnice Čtení s porozuměním učí školáky formou pestrých cvičení zaměřit pozornost a naučit se číst s porozuměním. Současně cvičebnice posilují rozvoj slovní zásoby, která je mnohdy příčinou neporozumění textu. V první. Práce s textem Jazyk: AJ Jazyková úroveň: A2+ Doporučený ročník: 8.třída Předpokládaná délka: vyučovací hodina Cíle aktivity. Obsahové cíle Žák se seznámí s historickým vývojem Anglie v 16. století. Žák uvede základní informace ze života Marie Stuartovny Pracovní list - Paní Bovaryová - práce s textem Škola online, Google classroom Vypracovat pracovní list - Paní Bovaryová do 2. 4. Klasifikováno, zpětná vazba a opravené na Google classroom M Ju Pochopení vlastností funkcí Grafy funkcí Inverzní funkce Techambition Pracovní sešit č.4 str.15 cv.9 Techambition Test Samostatná.

DUMY.CZ Materiál Práce s textem - Michail Bulgako

 1. b) ICT kompetence mimo předmět informatika / práce s PC, c) Čtenářská gramotnost mimo výuku českého jazyka, d) Matematická gramotnost mimo výuku matematiky. Metodický list se skládá ze tří částí: úvodní list, praktická část, závěrečný list
 2. 1 Pracovní list 27 Práce s textem kategorie ohebných slov Předmět ročník: Název aktivity: Procvičovaná l&aac... Author: Marcel Svoboda. 27 downloads 85 Views 71KB Size. Report. DOWNLOAD PDF. Recommend Documents. Pracovní list 21 Práce s textem - tvoření slov zkracováním
 3. Metodika diplomové práce Tvorba pracovních list $ Při tvorbě pracovních listů se vycházelo z RVP pro základní školy. Každý pracovní list má tři þásti. V první þásti pracovního listu je téma, kterým se daný pracovní list zabývá. Dále je uveden cíl, mezipředmětové vztahy, klíþové kompetence, které s
Fontána u Janáčkova divadla se dnes opět rozzáří barvami | CENTRUM NEWS

2 Pracovní list - My winter holidays - práce s textem - čtení + překlad důležitých informací 3 HW - vypracovat (dodělat) pracovní list, který naleznete zde v příloze. Vložím i na messenger do skupiny. Příprava na další online hodinu (termín upřesním - 17. nebo 18.2. Součástí práce s textem v českém jazyce mohou být také nahrávky vlastního hlasu. Workshop odpoví na otázky, co může nahrávat učitel a co žáci, jaké aplikace použít, když chceme nahrávat co nejrychleji, při jakých aktivitách nahrávky použijeme a ja

Informatika - materiál

DUMY.CZ Materiál Práce s literárním textem - Nerud

úterní hodiny češtiny budou trochu naostro. Čeká vás online test na SŠ, kdy budeme vnímat čas, vyzkoušíme si všichni, za jak dlouho celý test vypracujeme, čeká vás intenzivních 60 minut a poté kontrola. Zjistíme tak, zda musíme zrychlit, naučíme se pracovat s časem, abychom vyšetřili i čas na kontrolu. Přihlaste všichni a včas Vypočítej pracovni list na lomené výrazy pomocí Editoru rovnic. Stáhni si zadání zde. (Část postupu je zde) Vytvoř pomocí Editoru rovnic podle předlohy 2 pracovní listy: zadání listu (ulož jako fractions_problem) a vyřešený klíč (ulož jako fractions_key) Metody práce s textem 1 - Praha . Zaměřujete se na rozvoj čtenářské gramotnosti a čtenářských kompetencí? Zajímají Vás nové metody, které byste mohli začlenit do své výuky?Snažíte se kromě vědomostí předávat svým žákům také dovednosti?Je vaším cílem vyšší efektivita výuky a větší motivovanost žáků v hodinách Pracovní list - Paní Bovaryová - práce s textem Škola online, Google classroom Vypracovat pracovní list - Paní Bovaryová do 2. 4. Klasifikováno, zpětná vazba a opravené na Google classroom LOS Chy Elektronický obchod - učebnice Prezentace - Logistické prvky Google classroom, Škola online Seznámení s materiály v kurzu Učivo na týden od 8. června. pro ty, kteří nejdou na SŠ: Obracím se na Vás naposledy a doufám, že ne zbytečně. Na tento týden tu je jeden jednoduchý pracovní list pro ty, kteří nejdou na SŠ: pl ČJ 9 pro ostatní od 8.6. Žádám Vás, pošlete mi alespoň práci od 18. května. Odešlete nejpozději do 12.6

Matematika SŠ. Úprava výrazů S důkladnou přípravou na přijímací zkoušky je vhodné začít už v lednu. Protože přijímací zkoušky jsou v polovině dubna, je na přípravu od začátku roku přibližně 14 týdnů. Práce s textem Pracovní list pro 2. stupeň Pracovní list pro žáky 2. stupně ZŠ a SŠ. Ověřuje znalosti spojené s vládou Marie Terezie (postavení Rakouska v době její vlády, pragmatická sankce, válka o rakouské dědictví) Na základě práce s textem prokazuje požadované znalosti, schopnosti a dovednosti (orientuje se např. v literárněvědné terminologii, která je pro žáky vysvětlována za zde vyskytujícími se zkoušku koná s pracovním listem. Pracovní list dostává žák až po vylosování zadání. Kritéria pro výběr maturitních.

Houby Inkluzivní škol

pracovní list pesticidy, léčiva, keramika- pesticidy; Zeměpis. odpovědi zaslat na školní e-mail (konirova.vera@zsbrve.cz) do 23. 3. 2020; práce bude hodnocena, známka váha 1; pracovní list doprava a spoje- doprava Výchova k občanství: 1. látka: Trh výrobků a služeb - Žáci si vypracují výpisky ze strany 38 - 40 V některých případech jsou součástí listů i metodická doporučení a inspirativní náměty pro práci s textem knihy. Pracovní listy mohou děti využít i k domácí přípravě, například v nich jistě najdou inspiraci pro zajímavé zápisy do svých čtenářských deníků: Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Současná česká literatura / Práce s pracovními listy na S

Pracovní sešit nabízí širokou škálu cvičení - vedle klasických faktografických zadání (posuzování pravdivosti tvrzení, doplňování chybějících pojmů, přiřazování pojmů ke stanoveným kategoriím aj.) jsou výrazně zastoupena cvičení směřující k rozvoji dovedností žáků - práce s textem a ikonickým. Gramatika - pracovní list vyplnit a poslat zpět na můj email nejdéle do 15.5. Literatura - písemně do lit. sešitu: str.130 - V. Hrabě: Variace na renesanční téma - přečíst, určit lit. žánr, vyjádření pocitů, jazykové prostředky + otázky k textu na str. 13 kontrolní materiál pro pracovní list. Časová náročnost cca 35 minut včetně kontroly. Typ materiálu pl pracovní list lp laboratorní práce pr prezentace (video, zvukový záznam, animace, powerpointová prezentace,) tp test, písemky ml metodický list (prezentace s řešením, návod a řešení,) os ostatn Pracovní listy vznikly jako reakce na běžné situace ve třídě i mimo školu nebo jako reakce na události roku. Vedou k práci s textem, pochopení významu slov, rozšiřování slovní zásoby. SŠ - Český jazyk a literatura. SŠ - Matematika a geometrie. SŠ - Německý jazyk

- číst s porozuměním texty, umět vyhledávat a zpracovávat informace, uživatelsky využívat různé informační zdroje, elektronická i jiná média, včetně zkušeností svých a jiných lidí - ovládat práci s textem - s porozuměním poslouchat mluvené projevy (např. výklad, přednášku, proslov) a pořizovat si poznámk Čtení s porozuměním 3 - pracovní sešit Pracovní sešit je součástí ucelené řady Edice na doma, svoje uplatnění však najde také přímo ve výuce na prvním stupni základních škol. Klade si za cíl rozvíjet čtenářské dovednosti a hravou formou podněcovat zájem dětí o čtení a literaturu Prvouka pro 1. ročník Pracovní sešit . Barevný pracovní sešit s množstvím obrázků a fotografií doplňuje učebnici Prvouka 1, edice Čtení s porozuměním.Je zpracován v souladu s RVP ZV. Pracovní sešit slouží k procvičování a upevňování učiva z učebnice.Obsahuje hravé úkoly k vymalování, domalování, vystřižení, později také k doplňování a dopisování Základem každého tématu je vždy cvičební dvojstrana: pracovní list s uměleckým a neuměleckým textem, věnovaným vždy jednomu literárnímu dílu, a obecná struktura ústní zkoušky (zadání) s dostatkem prázdného prostoru na zaznamenání odpovědí.Na dalších st..

Požadujeme: - min. ukončené SŠ vzdělání - cit pro práci s textem - dokonalou znalost české gramatiky. Nabízíme: - práce v kanceláři na Praze 1- práce na dobu neurčitou- práce na živnostenský list/IČO,- dohoda o pracovní činnosti.. Mobilní aplikace ve výuce chemie. Úkol: Připravit 1 aktivitu do výuky SŠ chemie s podporou mobilní aplikace; připravte s ní 15minutovou část hodiny - pracovní list pro žáky. Zkuste při přípravě aktivity pracovat i s hodnotícím archem pro Vaše výstupy - a na další stránku (za pracovní list) formulovat charakteristiku žáků, aplikovat cyklus CMIARE (k čemu Vaše. * práce s PC * pracovní doba od 6:00 do 14:30 hod. (po - pá) ### Co byste měl mít? * dobrou fyzickou kondici (práce je vhodná spíše pro muže) * čistý trestní rejstřík * alespoň výuční list ze SŠ * výhodou je řidičské oprávnění skupiny T ### Odměníme Vás: * zázemím stabilní společnosti s dlouholetou tradic Metoda práce: metoda srovnávání, tentokrát mezi symbolikou obrazů z různých dob. Objevování detailů, jejich významu, porovnání s biblickým textem a mezi sebou navzájem může žákům poskytnout inspirativní náhled na ukřižování Ježíše Krista Práce s portálem a přihlášení Čtení textu bude pak pro žáka jednodušší, protože některá slova, včetně těch nejobtížnějších, bude mít už ke čtení připravena. Text tedy přečte s menší námahou a více času mu zbude k porozumění obsahu. V souborech ke stažení níže jsou ukázky těchto pracovních listů

Vánoční (skoro)sestina (1Hrnek s textem "Naše učitelka", VytisknutiSkládaný hrnky s textem — Stock Fotografie © sannie32 #2209986Nálepka na zeď srdíčko z kvítků s vlastním textem / Dekolepky

Miroslav Polák Dis. strana 1 říjen 2012 METODICKÝ LIST k DUM 9 - Práce s textem ze šablony 8 - Internet sada 2, tematický okruh sady: Tvorba dynamických www stránek. NÁZEV DUM: Práce s textem Anotace: Tento pracovní list seznamuje studenta s příkazy, kontrolující strukturu řetězce a tvořící z řetězce pole Práce s textem. 1. Postihněte souvislost mezi oběma výňatky. 2. Určete pravděpodobný účel vzniku textu. 3. Charakterizujte jazykové prostředky. 4. Vyberte z textu slovo složené. 5. Určete funkční styl textu. 6. Uveďte příklady slovníků. Použitá literatura: Mašková D.: Čítanka 3 (k Literatuře-přehledu SŠ učiva) Na základě práce s textem se žáci seznamují s problematikou alkoholismu, pracovní list vede žáky ke zvyšování úrovně vědomostí v oblasti prevence rizikových jevů. VY_12_Inovace_Zlověstný ostrov - šelma Drogera.143: 3. - 5 Sada prezentací, pracovních list ů a nám ětů k opakování a vyhledávání informací Prezentace nového u čiva, opakování, upev ňování u čiva, práce s formulá ři, praktická činnost, p říklady z praxe, práce s odborným textem, internete