Home

Severní Evropa pracovní list

1

 1. PRACOVNÍ LIST - SEVERNÍ EVROPA 1. Zjisti, které státy řadíme do regionu severní Evropy a označ je v přiložené mapě.. 2. Vysvětli následující pojmy, které se vztahují k oblasti severní Evropy, kde se s uvedenými pojmy můžeme v severní Evropě především setkat
 2. Ve většině zemí severní Evropy tvoří orná půda: a) Zhruba jednu polovinu rozlohy země. b) Zhruba stejné procento rozlohy jako v ČR c) Orná půda se vůbec nevyskytuje. d) Méně než 20% rozlohy země. d) 14. Socha malé mořské víly je: a) V Oslu b) Ve Stockholmu c) V Kodani d) V Helsinkách 15. Vyber možnost, která správn
 3. ut, druhý úkol individuální časový rozsah dle zadání učitele, třetí úkol 5

Severní Evropa, Pobaltí, Skandinávie. Druh učebního materiálu: Pracovní list: Druh interaktivity: Aktivita: Cílová skupina: Žák: Stupeň a typ vzdělávání: základní vzdělávání - druhý stupeň: Typická věková skupina: 12 - 15 let: Celková velikost: 2,66 M SEVERNÍ EVROPA - PROCVIČOVÁNÍ PL řešení Tento pracovní list odešli do 11. 5. na adresu nenahlova@zs-sever.cz 1. Vybarvi vždy dva čtverečky stejnou barvou a dostaneš názvy států severní Evropy. Těmto státům najdi na mapě a v atlase jejich hlavní města. ŠVÉDSKO - STOCKHOLM ISLAND - REYKJAVÍK NORSKO - OSLO DÁNSKO - KODA Pracovní list obsahuje pět zeměpisných křížovek zaměřených na jednotlivé státy severní Evropy. Z tajenek se dozví žáci jména významných osobností doplněné jejich charakteristikami. Autor: Mgr. Věra Luxová (Autor) Jazyk: Čeština: Očekávaný výstu PRACOVNÍ LIST - SEVERNÍ EVROPA - II. ČÁST 1. Pracuj s internetem. Jaké státy severní Evropy jsou členem Evroé unie a které nejsou, uveď důvody, proč se některé státy severní Evropy členem Evroé unie nestaly Pracovní list: Evropa - Severní Evropa - ŘEŠENÍ 1. Který stát nepatří do severní Evropy: Norsko Island Dánsko Ukrajina 2. Který stát sev. Evropy je rozlohou největší: Norsko Švédsko Finsko 3. Který národ žil v sev. Evropě od 8. století: Etruskové Vikingové Keltové Slované 4

Pracovní list - severní Evropa. www.dumy.cz [online]. 8.12.2013, [cit. 23.8.2021]. Dostupný pod licencí Creative Commons CC-BY-NC-SA z WWW: <http://dumy.cz/material/118507-pracovni-list-severni-evropa> Severní Evropa - přírodní poměry, státy,města (list1). Jméno. Příjmení Třída Podle zadání v prezentaci plňte uvedené úkoly za použití atlasu strana 70 : 1. Kterými poledníky a rovnoběžkami je vymezena severní Evropa? 24°záp.z.délky 32°vých.z.délky 55°sev.z.šířky 72°sev.z.šířky 2 Pracovní list . Severní Evropa - přírodní poměry, státy,města (list 2). 9. Přiřaď správné zeměpisné názvy k číslům dle prezentace. Dánsko Stockholm Botnický záliv Helsinky Jostedal. Narvik Island Lathi Vänern j. Skandinávské hory VY_32_INOVACE_4.1.GE3N. 03/D

Pracovní listy 44192; Výukové materiály 92839; Multimédia 2062; Ostatní 218 Severní Evropa všeobecný přehled Pracovní list ZEM-DK 034 Sestavila: Mgr. Alexandra Figueroa 1. Napiš státy, kterým patří uvedené vlajky Severní Evropa - pracovní list, vyplnění po prostudování příslušné kapitoly v učebnici zeměpisu pro 8. ročník. K práci je potřeba využít také mapy v atlasu Evropy (povrch, vodstvo, podnebí, těžba a energetika, průmysl, zemědělství, hustota zalidnění) a údaje z přehledu států

Učebnice

Z8 - Východní Evropa - pracovní list.pdf (434.73 kB) úterý 19. 1. JIHOVÝCHODNÍ EVROPA Z8 - Státy jihovýchodní Evropy.pdf (1.15 MB) úterý 12. 1. MALÉ STÁTY JIŽNÍ EVROPY MALÉ STÁTY JIŽNÍ EVROPY s videi.pptx (7.63 MB) prezentaci je nutné spustit, aby odkazy na videa byly aktivní. úterý 5.1. JIŽNÍ EVROPA - Z8 - Státy jižní Evropy.pdf (459.79 kB) Severní Evropa.pdf (500.92 kB 07 - obyvatelstvo a hospodářství - prac. list. 08 - střední Evropa - pracovní list. 09 - sousední státy ČR - pís. opakování. 10 - čtysměrka - severní Evropa. 11 - západní Evropa - křižovka. 12 - S,J,Stř, Z Evropa - mapa. 13 - jižní Evropa - tabulka na doplnění. 14 - jižní Evropa - bludišt Severní Evropa - křížovky Pracovní list obsahuje pět zeměpisných křížovek zaměřených na jednotlivé státy severní Evropy. Z tajenek se dozví žáci jména významných osobností doplněné jejich charakteristikami Pracovní list - Evropa - 5. tř. Evropa - obrysová mapa, členitost, povrch - pracuj s učebnicí a atlasem 1. Do mapy barevně vyznač a popiš ČR a sousední státy. 2. Písmeny a, b, c,d vyznač do mapy poloostrovy označené těmito písmeny: a) Skandinávský b) Pyrenejský c) Apeninský d) Balkánsk Pracovní listy: Evropa - Francie (formát pdf, velikost 352KB) Evropa - Itálie (formát pdf, velikost 366KB) Evropa - Německo (formát pdf, velikost 225KB) Evropa - Severní Evropa (vytvořeno v geografickém semináři žáky II.ZŠ Napapjedla) Evropa - Střední Evropa.

Člověk a svět práce/ pracovní činnosti Matematika Dějepis Ruský jazyk Prvouka Matematika Výtvarná výchova Výtvarná výchova Matematika Ruský jazyk Dějepis Přírodověda Dějepis Matematika Výtvarná výchova Matematika Vlastivěda Ruský jazyk Matematika Matematika Přírodověda Výtvarná výchova Ruský jazyk Prvouka Ruský jazyk Výtvarná výchov Datakabinet / Všechny vzdělávací materiály / ISCED 2 / 8. ročník ZŠ / Zeměpis / Regiony světa / Evropa - lokalizace jednotlivých států / Severní Evropa (všeobecný přehled

Severní Evropa a Pobaltí - Digitální učební materiály RV

 1. Severní Evropa - pracovní list. Comments. Sign in | Recent Site Activity | Report Abuse | Print Page | Powered By Google Sites.
 2. Severní Evropa. DÁNSKO rozloha 43 000 km2 počet obyvatel 5,4 mil. úřední jazyk dánština hlavní město Kodaň měna dánská koruna státní zřízení monarchie . Charakteristik
 3. Pracovní list slouží k získání informací o regionu Západní Evropa. Práci zpestřují přesmyčky a křížovka
 4. Severni Amerika - fyzickogeografické regiony - pracovní list (.pdf) Asie - podnebí - pracovní list (.pdf) Evropa - obyvatelstvo - pracovní list (.pdf) Amerika - podnebí - pracovní list (.pdf) Asie - vodstvo - pracovní list (.pdf) Jižní Amerika - přírodní poměry, orientace na mapě - pracovní list (.pdf) Severní Amerika - klima a přírodní regiony - test (.pdf) Geomorfologické členění České republiky - pracovní list (.pdf
 5. ZÁPADNÍ EVROPA - SOUHRNNÉ OPAKOVÁNÍ PL Tento pracovní list odešli do 1.6. na adresu nenahlova@zs-sever.cz 1. Použij písmenkovou šifru, rozšifruj si pojmy, vysvětli je a odpověz na otázky
 6. Východní Evropa Rozlohou zabírá zhruba polovinu Evropy, nejvíce evroá část Ruska. Podnebí je mírné vnitrozemské, severní oblasti jsou již chladné, nehostinné. Všechny státy (společně s osmi dalšími z Asie) byly součástí Sovětského svazu (SSSR), po jehož rozpadu v 90.letec

Prohledat tento web. Domovská stránka. Afrik Pracovní list obsahuje pět zeměpisných křížovek zaměřených na jednotlivé státy severní Evropy. Z tajenek se dozví žáci jména významných osobností doplněné jejich charakteristikami. Očekávaný výstup: rozlišuje zásadní přírodní a společenské atributy jako kritéria pro vymezení, ohraničení a lokalizaci regionů světa Severní Evropa - křížovky.doc. Pracovní list: Evropa - Velká Británie a Irsko - ŘEŠENÍ 1. Jakými zeměmi je tvořena Velká Británie (VB)? Anglie, Skotsko, Wales a Severní Irsko 2. Napiš státní zřízení Velké Británie a kdo je hlavou státu Téma: Severní Evropa Klíčová slova: Severní Evropa,Island, Norsko, Švédsko, Finsko, Dánsko, Estonsko, Lotyšsko, Litva Anotace: Prezentace s použitím interaktivní tabule seznamuje s informacemi o státech severní Evropy a motivuje k samostatné práci s mapami jednotlivých států Pracovní list - Afrika - křížovka + slepá mapa: Word: Pracovní list - Evropa- slepá mapa: Word: Pracovní list - severní Evropa - test: Word: Pracovní list - jižní Evropa - práce s mapou: Word: Pracovní list - střední Evropa - opakování: Word: Pracovní list - jihovýchodní Evropa: Word: Pracovní list - východní Evropa: Wor

Severní Evropa - křížovky - Digitální učební materiály RV

Evropa - zspeska.c

Pracovní list - Lesy mírného pásu 1) Vyluštěte následující křížovku: Listnatý strom, jehož list má ve znaku Kanada. Malá noční šelma, na niž si musí dát pozor chovatelé slepic. Psovitá šelma vyskytující se v lesích mírného pásu. Jedna z největších šelem Sibiře a Kanady (např.: Grizzly) VLAJKY EVROPY PRACOVNÍ LIST Albánie Andorra Belgie Bělorusko Bosna a Hercegovina Bulharsko Černá Hora Česká republika Malta Moldavsko Monako Německo Nizozemsko Norsko Polsko Portugalsko Rakousko Rumunsko Rusko Řecko San Marino Severní Makedonie Slovensko Slovinsko Srbsko Španělsko Švédsko Švýcarsko Turecko Ukrajina Vatikán. Pracovní list č. 1: Severní Evropa Vyber správnou odpověď: 1. Dánsko leží na: 7. Hekla je : a) Skandinávském poloostrově a) řeka v Norsku b) Jutském poloostrově b) řeka ve Finsku c) Bretaňském poloostrově c) sopka na Islandu. Pracovní list 1. Zdroje a intenzita hluku. petardy zapalované při oslavách 160 dB - tichá kancelář 40 dB. zvuk sirény 140 dB - středně hlučná ulice 60 dB. startující letadlo 120 dB - orchestr 80 dB. hlučná diskotéka 110 dB - kvákání žab 70 dB. těžké nákladní auto 100dB - šum listí 20 dB. Pracovní list 2.

DUMY.CZ Materiál Pracovní list - severní Evrop

 1. Sada: Evropa Téma: Ostrovy a poloostrovy Evropy Nedílnou součástí prezentace je pracovní list s křížovkou. Křížovka (viz pracovní list) 1. Ostrov v severním Atlantiku, stejnojmenný stát, hlavní město v severní části Černého moře (silný ruský vliv) 10. Německý ostrov v Baltském moř
 2. Pracovní list Předmět: Zeměpis Ročník: 8. Opakování vzdělávacího celku: Evropa SPRÁVNÁ ŘEŠENÍ: 1. Hranice Evropy a Asie 1. Pohoří Ural 2. Řeka Emba 3. Kaspické moře 4. Pohoří Kavkaz 5. Černé moře 6. Úžiny Bospor a Dardanely 7. Mys Marroquii 8. Mys Roca 9. Mys Nordkinn 10. východní úpatí Uralu 2
 3. pracovní list 9 a cv. 1. pracovní list 10 A cv. 2. NOVÉ: KŘÍŽOVKA: STŘEDNÍ A JIŽNÍ MORAVA - OPAKOVÁNÍ (websnadno.cz) TESTÍK: Jihomoravský kraj (lusa.cz) Samostatná práce 13 .5. SEVERNÍ MORAVA - OPAKOVÁNÍ. Vyplňte celý pracovní list 8 B na str. 16; Ukazujte si pohoří, řeky a města na mapě: mapy máte v pracovních.
 4. Pracovní list zaměřený na oblast Antarktidy a Indického oceánu. Slouží k prověření práce se školním atlasem a internetem. 7. VY_32_INOVACE_1_50.pdf (177,7 kB) VY_32_INOVACE_1/51: Střední Evropa. Test pro žáky, ve kterém je shrnuto učivo o státech střední Evropy. 8. VY_32_INOVACE_1_51.pdf (223,7 kB) VY_32_INOVACE_1/52.
 5. Pracovní list - Polsko c Doplň údaje, o Polsko se nachází v severní Evropě. o Hornatá je severní část Polska. o Německým státním zřízením je knížectví. o Řeka Visla pramení v České republice. o Polsko je rozděleno na 16 kantonů

DUMY.CZ Materiál Evropa - pracovní lis

Whoops! There was a problem previewing Evropa, orientace na mapě.pdf. Retrying Vypracujete pracovní list, který najdete na konci prezentace. Vypracované pracovní listy zašlete na e-mail - zsbozik@post.cz. ŽE SE NEJEDNÁ O ZAMRZLÝ KONTINENT SEVERNÍ LEDOVÝ OCEÁN AMERIKA SEVERNÍ PÓL ASIE EVROPA ARKTIDA SEVERNÍ LEDOVÝ OCEÁN DOBÝVÁNÍ SEVERNÍHO PÓLU ROBERT PEARY dobyvatel severního pólu Důkazy o. Rozmístění obyvatelstva na Zemi Velká nerovnoměrnost v rozmístění obyvatel: • 4/5 lidí žijí na severní polokouli • polovina obyvatel žije na 5 % rozlohy souše • Přes 50 % obyvatel je soustředěno v pásu do 200 km od moře • Asi 60 % obyvatel žije v nadmořské výšce do 200 m. n. m. (nížiny) Hustota zalidnění • poměr mezi počtem obyvatel a plochou území.

16_Severní_Evropa_prezentace.ppt .ppt 19,30 MB 0× 17_Severní_Evropa_osmisměrka.doc .doc 80,50 kB 0× 18_Velké_státy_jižní_Evropyy_prezentace.ppt 8_Obyvatelstvo_Evropy_pracovní_list.doc .doc 168,00 kB 0× 9_Evropa_národy_jazyky_pracovní_list.doc .doc 842,00 kB 0×. státy severní Evropy: Zvolíme modul Poznáváme Evropu - zde si vybereme oblast Státy a Města. Využít můžeme možnost Určujeme (s nápovědou) či Hledáme (bez nápovědy). K procvičení místopisu využijeme pracovní list. Napsat komentář Zrušit odpověď na koment. Pracovní list. 27. 9. 2018. Cestovní ruch v Jihovýchodní Asii. Přírodní a kulturní atraktivity cestovního ruchu v Jihovýchodní Asii. Přínosy a rizika spojené s cestovním ruchem v tomto regionu. Prezentace, pracovní list. 25. 9. 2018. Chudoba v Jihovýchodní Asii a její důsledk Prezentace k ekonomice Severní Ameriky, texty ke Québecu a Nunavutu. 12. 10. 2018. Současná ekonomická situace Severní Ameriky. Průmysl v Severní Americe, příklady firem. Zemědělství v Severní Americe, zemědělské oblasti. Pracovní list. 10. 10. 2018. Ekonomický vývoj Severní Ameriky. Pozice USA v globální ekonomice Téma DUM: Evropa Druh učebního materiálu: Prezentace s interaktivitou Časová náročnost: 1 vyučovací hodina Potřeby pro realizaci: SMART Notebook version 10.0.187.1, Interaktivní tabule, Školní atlas světa, pracovní list Anotace, základní pojmy: Evropa - úvod, poloha, rozloha, členitost Datum vytvoření: 2. září 201

Zeměpis 8.-9. ročník - Mgr. Martin Škorpík Základní ..

EVROPA Milí studenti, do rukou se Vám dostává brožura, která Vám pomůže lépe pochopit a upevnit učivo Evropy. Brožura je členěna na několik částí. V úvodu naleznete základní informace o Evropě. Poté následuje pracovní list o zajímavostech Evropy. Hlavní částí brožury jso a) ostrovy Severní Evropy b) ostrovy Jižní Evropy c) Taková místa v Evropě nenajdeme. VY_12_INOVACE_VL.5.B.09 Metodický pokyn: Opět se snažíme žáky motivovat prací s mapou. Probíranou látku vyložíme, orientujeme se na mapě, chybějící informace mohou žáci vyhledat v učebnici, na internetu nebo v encyklopediích Hospodářství Evropy Po druhé světové válce byla Evropa rozdělena na dvě sféry vlivu - vliv USA a SSSR. Státy západní Evropy (vliv USA) směřovaly k rychlé obnově ekonomiky a k tržnímu hospodářství - zvyšovala se produkce, zaváděly se nové technologie, rostl obchod a služby. Státy východní Evrop Evropa je kontinentem, spolu s Asií, s nejméně jasným vymezením hranic a to především na východě kontinentu. To můžete vidět jak na mapě vedle, tak ve videu níže. Severní hranicí je Severní ledový oceán, západní pak oceán Atlantský

zeměpis - Základní škola Mutějovic

- PL - Slepá mapa Evropy - vybarvit státy Evropy (s použitím učebnice) D - Rudolf II. Habsburský -život - internet. Př - pracovní sešit - str. 5 a 6 . 28. 5. 2020. ČJ - 2 pracovní listy - vyjmenovaná slova. M - PL násobení pod sebe - PL - zlomky - PL - dělení dvojciferným číslem. Z - slepá mapa. Jihovýchodní Evropa všeobecný přehled Pracovní list ZEM-DK 036 Sestavila: Mgr. Alexandra Figueroa 1. Napiš státy, kterým patří uvedené vlajky. Čísla napiš k jejich územím do slepé mapy. 2. Napiš názvy dalších tří zemí, které se řadí ke státům jihovýchodní Evropy Od objevení Ameriky roku 1492 do vypuknutí první světové války v roce 191

5. ročník Evropa - www.skolabelkovice.c

ZEMĚPISU. Přečtěte si v učebnici článek o Severní Evropě str. 83 - 86. Doplňte informace do pracovního listu. List můžete vytisknout a doplnit ručně nebo doplňte elektronicky a pak vytiskněte a nalepte do školního sešitu. V každém případě vyplněný list pošlete zpět na moji e-mailovou adresu neb PRACOVNÍ LIST - ŘEŠENÍ Státy Evropy Podtrhni správnou odpověď: 1. Který ze států neleží v severní Evropě: Norsko, Dánsko, Německo, Finsko, Estonsko, Lotyšsko 2. Který ze států není konstituční monarchie: Lucembursko, Belgie, Monako, Andorra, Lichtenštejnsko, Nizozemí 3. Břehy kterého státu neomývá Černé moře EVROPA - Poloha a členitost pobřeží Pracovní list - práce s mapou: 1. Poloha Evropy mezi oceány: 2. Poloha Evropy mezi světadíly: 3. Porovnejte rozlohu Evropy s ostatními světadíly. Do tabulky doplňte názvy šesti světadílů podle velikosti k uvedeným rozlohám v milionech km2 Materiál lze použít jako pracovní list (PL) pro zopakování tématu Světadíl Evropa. Do Severní Evropy zařazujeme Norsko, Švédsko, Finsko, Dánsko, Estonsko, Litvu, Lotyšsko a Island. Povrch severní Evropy je poznamenán činností pevninských ledovců. Zůstala tu po nich hluboká ledovcová údolí, jezera a rozlehlé. Severní Evropa. Západní Evropa. Jižní Evropa. Jihovýchodní Evropa. Východní Evropa. Pracovní listy, vyplnění po prostudování příslušné kapitoly v učebnici zeměpisu pro 8. ročník. K práci je potřeba využít také mapy v atlasu Evropy (povrch, vodstvo, podnebí, těžba a energetika, průmysl, zemědělství, hustota.

Severní Evropa - Školáci

Pracovní list- úvod do zeměpisu. 19.3.2013 2 Doplň pojmy do slepé mapy. Severní Amerika Austrálie Asie Afrika Evropa Afrika- obyvatelstvo, Severní Afrika. Tento pracovní list lze využít pro motivaci k probíranému učivu o Africe. Stáhnout soubor . Soubor: vy-32-inovace-sada-v-z-17.doc: Velikost: 227 KiB: Autor Žáci vypracují pracovní list. Úkolem žáků je poznat podle indicií daný evroý stát. (Pracovní list je zařazen do příloh.) Duel Seveřanů a Jižanů . Žáci se rozdělí do dvou skupin - na Seveřany a Jižany. Skupiny musí během duelu zdůvodnit, proč je výhodné žít v severní/jižní Evropě c) na severní polokouli - severní Evropa (Skandinávie), sever Asie (Sibiř), sever Severní Ameriky (Kanada + Aljaška) 2. Podnebí tajgy je charakteristické: a) chladnou dlouhou zimou a krátkým mírně teplým létem b) sněhovou pokrývkou v průběhu celého roku c) krátkou deštivou zimou a dlouhým horkým létem 3 Cíl: Prozkoumat tři Středoamerické regiony (perly cestovního ruchu) s pomocí učebnice a Školního atlasu světa a doplnit pracovní list, který bude vlepen do sešitu. 5. PL Středoamerické regiony - zadání.doc (174592

8. ROČNÍK - Webzdarm

 1. Pracovní list Předmět: Zeměpis Ročník: 7. Opakování vzdělávacího celku: ASIE 1. Urči rozlohu největšího světadílu na Zemi. 44 603 853 km² 2. Na kterém kontinentu leží světadíl Asie? Eurasie 3. Se kterými světadíly sousedí Asie, urči i podle světových stran. Západ - Evropa, Afrik
 2. istrativní člennění států Evropa ø 55.9% / 2521 × vyzkoušeno; NEJZNÁMĚJŠÍ A NEJKRÁSNĚJŠÍ HRADY A ZÁMKY V EVROPĚ 4 - poznávačka Evropa ø 63.8% / 74 × vyzkoušeno; Zeměpis Evropy (1.) Evropa
 3. 2PO - obyvatelstvo a sídla, severní Evropa - 27.11. 3PO - východní a jihovýchodní Evropa - 19.2. 4PO - jižní a západní Evropa - 4. 4. výtvarník - navrhne pracovní list . prezi_či_powman - navrhne prezentaci o vybraném státu, naučí se dokonale program power point či prezi.
 4. Připomínám všem, že pracovní listy jsou povinné i pro ty, co chybí. Jste za ně známkováni. Pokud zapomenete udělat úkol, můžete ho přinést následující den. Kód na classroom - blxh24g PROBÍRANÉ UČIVO: 31.5. - 4.6. Evropa. severní. referáty

Pracovní listy datakabinet

Peripetie soužití Čechů a Němců v českých zemích I. - pracovní list (27.4.2014) Peripetie soužití Čechů a Němců v českých zemích II. - pracovní list (27.4.2014) Německá menšina v dokumentech československé armády (1944-1946) (9.3.2014) Německý dům v Ostravě (28.2.2014) Čeští Němci (8.2.2014) Hádej, kdo jsem Pracovní list - opakování podnebné pásy. 1. Roztřiďte tyto rostliny a živočichy ke správnému pásu (nedělejte šipky, ke každému pásu, dané rostliny a živočichy vypište): Jaké 3 typy krajiny se vytvořily na severní polokouli v mírném pásu? 5 Pracovní list Očekávaný výstup: převážně jehličnaté lesy na Sibiři a v severní Americe . Wallaceova linie - dělí australskou a indomalajskou zoogeografickou oblast (Malé Sundy) Evropa, většina Asie, část sev.Afriky. Fauna ovlivněna dobou ledovou - čtvrtohorní, nízká biodiverzita. Vyučování ve školním roce 2021/2022 začne ve středu 1. září 2021. Podzimní prázdniny stanovuje MŠMT na středu 27. října a pátek 29. října 2021. Vánoční prázdniny začínají ve čtvrtek 23. prosince 2021 a končí v neděli 2. ledna 2022. Vyučování začne v pondělí 3. ledna 2022 Jméno: Kréta, polokoule: severní/východní, moře: Středozemní, Krétské, oceán: Atlantský, nejbližší světadíl: Evropa, světadíl na jih od ostrova: Afrika. oceán (vodní plocha) oblačnost pevnina AB 20° 40° 40° 60° 20° 20° 40° 40° 60° 60° 0° 60° 20° obratník Raka severní polární kruh obratník Kozoroha rovník.

Státy Evropy Porovnej 2 státy Evropy Uhodni stát Evropy Státní zřízení Evropy Náboženství v Evropě Evroá unie Schengenský prostor Eurozón EVROPA - ŘEKY (PRACOVNÍ LIST 2) Doplň: státy, kterými řeka protéká kam se vlévá (moře, záliv, řeka) 1 Volha 2 Ural 3 Emba 4 Don 5 Dněpr 6 Dněstr 7 Kama 8 Pečora 9 Severní Dvina 10 Západní Dvina 11 Němen 12 Visla 13 Odra 14 Labe 15 Rýn 16 Moha Evropa - hranice, pobřeží. 20_01_Fa_DUM_pracovní list (docx, 202.15 kB) 20_01_Fa_DUM_výuka (pptx, 1.10 MB) Evropa - povrch, vodstvo. 20_02_Fa_DUM_pracovní list (docx, 216.51 kB) 20_02_Fa_DUM_výuka (pptx, 2.11 MB) Evropa - státy na Pyrenejském poloostrově. 20_03_Fa_DUM_pracovní list (docx, 49.42 kB) 20_03_Fa_DUM_výuka (pptx, 1.

Severní Evropa Zeměpis CZ Text (pracovní list, článek atd.) Interaktivní cvičení . Interaktivní cvičení ÚSTR . Název Předmět. Jazyk/SERR. CZ RU FR. Pracovní list bude použit k samostatné práci žáků,žáci zjišťují vliv Slunce na rozmanitost a proměnlivost živé i neživé přírody. Použitý materiál: jako vzor k slepé mapě byl použit obrázek z PS pro 5.roč.ZŠ-vydalo nakladatelství Fortuna roku 2001. Druh učebního materiálu Pracovní list 7.8 Pracovní list č. 2.1 Severní Afrika - Suchá čepice mokrého kontinentu..... 61 7.9 Pracovní list č. 2.2 regionu a nám blízkými zeměmi Evropy, je jejich zařazení do výuky. K tomuto úelu mohou velmi dobře sloužit tematické pracovní listy, které se zaměří jak na obecné. Odsun německé menšiny na severní Moravě (3.1.2015) Cizincem ve vlastní zemi? - české zamyšlení (29.7.2014) Němci ve Slezsku a na severní Moravě ve 20. století (30.4.2014) Peripetie soužití Čechů a Němců v českých zemích II. - pracovní list (27.4.2014) Německý dům v Ostravě (28.2.2014) Čeští Němci (8.2.2014. Ukázat na mapě: pohoří Šumava a Český les, Plzeňská pahorkatina, řeky: Mže, Radbuza, Úhlava, Úslava, Berounka, Černé jezero, v.n. Hracholusky

zeměpis - Základní škola Dr

Severní Evropa Prezentace PowerPoint 12 11 20 VY_32_INOVACE_41_01 Zeměpis 7. Jižní Evropa písemná práce Word 6 4 22 VY_32_INOVACE_41_03 Zeměpis 7. Střední Evropa pracovní list - soutěž Word 6 4 23 VY_32_INOVACE_41_04 Zeměpis 7. Polsko domino - hra Word 6 4 24 VY_32_INOVACE_41_05 Zeměpis 7. Střední Evropa - shrnutí kvíz. ORIENTACE NA MAPĚ SVĚTA 8.ročník Pravidla testování orientace na mapě: Ověření úrovně osvojení orientace na mapě světa bude probíhat v několika etapách.. Do termínu písemného ověření formou testu na slepé mapě se mohou žáci nechat vyzkoušet ústně s mapou (o přestávkách a po vyučování - volba termínu na žácích) evropa - moŘe Doplň správně názvy moří, pak stiskni kontrola. 1 - moře Černé Baltské Barentsovo Egejské Jónské Jaderské Norské Severní Středozemní Tyrhénsk

Střední asie pracovní list - pracovní list je určen pro ověření znalostí týkajících

11. Které z moří neomývá břehy Evropy? Podtrhni! Rudé, Jaderské, Středozemní, Ochotské, Baltské, Severní, Korálové, Jaderské - 5 - Anotace. Pracovní list slouží k celkovému opakování zeměpisné části vlastivědy 5. ročníku ANOTACE: Materiál lze využít jako prezentaci nového učiva či k procvičování, prohlubování či opakování již probraného učiva. Podporuje chápání Evropy jako jedinečného světadílu s jeho charakteristickými přírodními podmínkami a rozlohou. Pracovní list je určen pro samostatnou práci žáků s využitím dostupné literatury

Pro nemocné | ZŠ Campanus – Gabriela KosinováŠvédsko charakteristika, v tuto chvíli švédsko očekává následující vývoj: hdp švédska poklesne v

S rozlohou 22 402 200 km 2 byl Sovětský svaz největším státem na Zemi, tento status zůstal Rusku. Pokrýval šestinu suchozemského povrchu, jeho velikost byla srovnatelná s rozlohou Severní Ameriky. Evroá část představovala čtvrtinu území státu a byla kulturním a ekonomickým centrem zahŘÍvacÍ kolo. budeš potřebovat. atlas. str. 20-21 = pŘÍrodnÍ krajiny. str. 24-25 = stÁty. str. 18-19 = podnebnÉ pÁs Pracovní list - Vývoj pevniny a litosférické desky - řešení 1) Vyluštěte křížovku: H Y D R O S F É R A vodní obal Země A T M O S F É R A plynný obal Země P E D O S F É R A půdní obal Země V E N U Š E 2. nejbližší planeta ke Slunc