Home

Korium kůže

Lidská kůže má 3 vrstvy - pokožku (epidermis), škáru (korium) a podkožní vrstvu (subkutis). Pokožka (epidermis) tvoří vrchní část kůže. V nejhlubší vrstvě se buňky stále dělí a vznikají nové, které jsou vytlačovány vzhůru, čímž se vzdalují od zdroje živin a na povrchu pak vytvářejí novou rohovinovou vrstvu Kůže je největší orgán lidského těla s povrchem do 2 m 2, tvoří 5-9 % tělesné hmotnosti.. Kůže je složena ze tří hlavních částí: epidermis (pokožka), corium (dermis - škára) a tela subcutanea (subcutis - podkožní vazivo) Pod pokožkou je vazivová část kůže, označovaná jako škára (korium). Škára je ona známá, nesmírně užitečná část zvířecích koží, která po vydělání a dalším zpracování slouží v nesčetných obměnách jako kůže matná a lesklá, měkká, poddajná, tenká, nebo zase silná, tvrdá, tuhá, odolávající tlaku. Následuje tzv. korium, hlavní vrstva kůže, tvořená z trojrozměrně propletených vláken z vláknitých bílkovin převážně z kolagenu. V koriu se nacházejí chlupové váčky a mazové i potní žlázy. Blány, cévy a tuk tvoří spodní vrstvu řemene tzv. podkožní vazivo

Kůže je metabolicky aktivním orgánem lidského těla. Zajišťuje především ochrannou bariéru, termo-regulaci, melanogenezi, syntézu vitaminu D. Svojí plochou zaujímá 10-15 % celkové hmotnosti těla. Je tvořena 3 základními částmi - epidermis (pokožka), korium (vazivová vrstva kůže, postižena stárnutí 3 vrstvy kůže - pokožka, škára a podkožní vazivo. Pokožka - epidermis je nejsvrchnější vrstva kůže. Je tvořena rohovatějícím dlaždicovým epitelem. Neobsahuje kapilární síť. Škára neboli dermis či korium je střední vrstva kůže. Obsahuje bohatou cévní síť, ze které je vyživována i epidermis vylučovací - kůže je vedle ledvin dalším důležitým orgánem pro vylučování chemických látek z těla. resorpční - přes kůži je možné do těla vpravit látky rozpuštěné v tucích, které lze do kůže vtírat, např. různé léky v podobě mastí. Kůže se skládá z pokožky (epidermis), škáry (dermis, korium) a. Kůže (cutis, derma) je největší plošný orgán lidského těla. Plocha kůže je asi 1,5 - 1,8 m 2 a má hmotnost přibližně 4,5 kg. Kůže se skládá ze tří vrstev: z povrchové pokožky, škáry a podkožního vaziva Fibróza kůže představuje hlavní příznak onemocnění, který vedl i k jeho názvu (skleros - tuhý, derma - kůže).(5) Kožní fibróza je jedním z hlavních příčin morbidity SSc a rychlý rozvoj difúzního postižení je spojen s časnějším postižením vnitřních orgánů a mortalitou.(6) Rozsah kožního postižení je.

Otázka: Kůže a její deriváty Předmět: Anatomie Přidal(a): vnl.xf Anatomie - Kůže a její deriváty Povrch - dermis Škára - korium Mazové žlázy Potní žlázy Podkožní vazivo Vlasy - kapilí Primární ochlupení Sekundární ochlupení Terciální ochlupení Nehty - punbuis Mléčná žláza Dvorec Tukový polštář Vlastní mléčná žláza V těhotenství Změny během. → barva kůže podle hloubky a množství melaninu. funkce melaninu: pohlcuje UV složku slunečního záření, které by poškozovalo . hlubší vrstvy. Škára - korium. vybíhá proti pokožce bradavkovitými výběžky, ve kterých jsou receptory pro vnímání bolesti, tepla, chladu a hmatové počitky (nejsou rovnoměrně rozloženy U invazivního zvětšení rtů plastický chirurg implantuje tzv. korium, nejspodnější vrstvu kůže zbavenou epitelu, do tunelu pod retní červení, čímž dochází ke zvětšení objemu rtů. Korium obvykle odebíráme z podhýžďových rýh pacientky a výhodou tohoto tělu vlastního materiálu je,. korium, corium. Výslovnost: korium. Význam: • prokrvená a inervovaná vazivová vrstva kůže pod pokožkou, škára • buněčná vrstva pod pokožkou kořen.

O Kůži Obecn

Vlivem světla se v kůži vytváří vitamin D (Čihák, 2006). Povrch kůže zaujímá 1,5-2 m² a hmotnost kůže odpovídá zhruba 10 % tělesné hmotnosti a její hmotnost činí zhruba 4,8 kg u muže, u ženy 3,8 kg (Resl, 2014). Kůže se skládá z epidermis (pokožka), dermis (korium, škára) a tela subcutanea (podkožní tuk) vrstva kůže → corium: vrstva kůže → cutis: vrstva kůže svrchní, vrstva kůže → epiderm: vrstva kůže svrchní → epidermis: vrstva kůže → korium: vrstva kůže → kutis: vrstva kůže u ptáků, ze které vyrůstá peří → pernice: vrstva kůže svrchní → pokožka: vrstva kůže → škár 6.4.1 Kůže penisu. Kůže na povrchu pyje je velmi tenká a více pigmentovaná než jinde na těle. Distálně končí duplikaturou zvanou předkožka (praeputium). Kůže je k topořivým tělesům připojena řídkým koriálním vazivem, umožňujícím její hladké klouzání po tělesech

Kůže - WikiSkript

Struktura kůže je složitá a zajímavá - Novinky

Co znamená korium, corium? Význam slova korium, corium ve slovníku cizích slov včetně překladů do angličtiny a ruštiny Chemický peeling Chemický peeling: Opravdu vyřeší akné, pigmentové skvrny i vrásky. Dovolte vaší pleti zazářit dokonalostí. Objednat Co je Chemický peeling? Chemický peeling je procedura, která zlepšuje stav pokožky, stimuluje regeneraci epidermis (tj. pokožky) a remodeluje korium (tj. vazivovou vrstvu kůže pod pokožkou) vrstvy kůže: 1) Epidermis (pokožka) 2) Korium (cutis, dermis, škára) 3) Subcutis (vazivově tuková tkáň) Souástí kůže jsou též kožní adnexa: mazové žlázy, potní žlázy, vlasy a nehty. Dále se na-cházejí v kůži kožní cévy a nervy [25]. Kožní film a mikroflóra kůže

Viz - Kůže , 2336x 8. prosinec 2010 Kosmetika Kosmetika je obor, která se zabývá péčí o celkový estetický vzhled těla se zaměřením na péči o pleť kůži Kůže prsu, vyjma oblast bradavky a prsního dvorce, je velice jemná a tenká. Korium je téměř bez papil a pokud v papily vybíhá, potom jsou velmi nízké a ploché. Zcela konstantně jsou ve škáře jednotlivě roztroušené hladké svalové buňky

2. Škára rozhoduje o vráskách Střední vrstvu kůže tvoří škára (korium), která je tvořena různými typy vazivových vláken spojených tmelovou substancí. Tato vrstva rozhoduje o pružnosti, mechanické odolnosti a pevnosti kůže. Její vlastnosti mají vliv na vznik vrásek, které jsou projevem stárnutí kůže Škára se skládá ze 2 vrstev, z vrchní tužší vrstvy, zvané korium, a spodní vrstvy, označované jako podkožní vazivo. Pokožka je vrstva buněk, které se vyskytují na povrchu kůže.Horní část pokožky je tvořena zrohovatělými buňkami, které se postupně odlupují z povrchu Škára (dermis, korium) rozhoduje o pružnosti, pevnosti a mechanické odolnosti kůže; je tvořena vazivem s bohatou sítí cév (regulace tepla, imunita) s nervovými zakončeními - mechanoreceptory Krauseova tělíska (chlad) Ruffiniho tělíska (teplo) Meisnerrova tělíska (dotyk) Vater-Paciniho tělíska (tlak, tah, vibrace kůže před invazí druhů s vyšší patogenitou. Pro vznik infekce je u vyvolávající bakterie rozho-dující její virulence, rychlost množení, výživové nároky, produkce toxických proteinů a schop-nost překonat kompetitivní mikroflóru na kůži. V odolnosti organismu hraje roli neporušen

Kůže na chodidlech je střídavě namáhána na tlak, její buňky ztvrdnou a vytvoří se silnější tvrdší vrstva, která je odolná vůči drsnějšímu a nerovnému povrchu. Zato kůže na rukou je namáhána častým ohýbáním a třením. Proto se buňky rychle obnovují, aby zůstala pokožka pružná. Škára (dermis, korium 6.20 KŮŽE A PŘÍDATNÉ KOŽNÍ ORGÁNY. Kůže (cutis) pokrývá zevní povrch těla (plocha 1, 6 - 1, 8 m 2) a plní v organismu řadu důležitých funkcí: chrání ho před zevními vlivy, je sídlem receptorů pro hmat, chlad, teplo a bolest, participuje na imunitních procesech, účastní se řízení tělesné teploty, slouží jako exkreční orgán (kožní maz a pot) a ve velmi. Kůže se skládá ze tří základních částí: epidermis (pokožka), dermis (korium, cutis, škára) a tela subcutanea (subcutis, podkoží) . Kožní nádory se mohou tvořit buď z pigmentotvorných buněk, které jsou umístěny v nejspodnější vrstvě pokožky (epidermis - obr. 2 ), nebo z většinové populace vlastních.

Samotná kůže se pak skládá ze tří následujících vrstev: epidermis, neboli česky pokožka, je zevní vrstva kůže, která neobsahuje cévy a je zásobována difuzí živin z cévního lůžka dermis; dermis (korium), česky škára, je střední vazivová vrstva kůže, která obsahuje bohatou cévní síť a nervová zakončení kůže a celkově dobrém zdravotním stavu dítěte dokáží zabránit rozvoji infekce. Bakterie, patřící k trvalému osídlení kůže (rezidentní flóra), jsou Hluboké - postihující i korium (erysipelas, perianální streptokoková dermatitida) Vázané na nehty (paronychia coccogenes). korium - depo LA nižší spotřeba LA, delší efekt, není nutná aspirace další vpichy z umrtveného místa deformace umrtvené oblasti - vhodný nákres řezu před aplikací LA zánětlivé ložisko - kyselé prostředí větší objem anestetika Obvodová anestezie větší plocha kůže Dermis (korium) defenerace elastických vláken vlivem slunečního záření - solární elastosa. destrukce elastických vláken - anetodermie. v dermis je při větš. dermatos. přítomen Z infiltrát růz. typu. kůže nad nimi je zprvu vyhlazena, později se mění zánětlivě.

produkce melaninu v melanocytech kůže a vlasů Cévní systém kůže epidermis bezcévná korium - subpapilární plexus: povrchový, hluboký plexy vzájemně propojeny vertikálními spojkami paralelní průběh při hranici koria a pod-koží každá papila obsahuje vzestupné ramé U invazivního zvětšení rtů plastický chirurg implantuje tzv. korium, nejspodnější vrstvu kůže zbavenou epitelu, do tunelu pod retní červení, čímž dochází ke zvětšení objemu rtů. Korium obvykle odebíráme z podhýžďových rýh pacientky a výhodou tohoto tělu vlastnímu materiálu je,.

Chemický peeling je procedura, která zlepšuje stav pokožky, stimuluje regeneraci epidermis (tj. pokožky) a remodeluje korium (tj. vazivovou vrstvu kůže pod pokožkou). Kombinace aktivních peelingových kyseliny působí na horní až střední vrstvy kůže Scénář, podle kterého kůže stárne . V dnešní společnosti je běžné dbát na to, aby člověk působil stále aktivně, celková únava a projevy stárnutí nejsou zrovna tím, čím bychom se chtěli na veřejnosti pochlubit Kůže se skládá ze tří funkčních vrstev (Obr. 1) [4, 5, 7]: • Epidermis = pokožka - vnější ochranná vrstva kůže • Dermis (korium) = škára - silná, elastická prostřední vrstva • Subcutis (hypodermis) = podkožní tukové vazivo - vnitřní vrstva složená z tukových buněk a pojivové tkáně 1 Epidermis 2 Dermi Skladba kůže zajišťuje ochrannou funkci na rozhraní mezi organismem a zevním prostředím. Tento orgán se skládá ze tří základních þástí: pokožky (epidermis), škáry (dermis, korium) a podkožní vazivové tkáně (tela subcutanea) [1]. 1.1.1 Pokožk Kůže má tři vrstvy, pokožku epidermis, která váží asi půl kilogramu, škáru, korium, jež má hmotnost asi 3,5 kg a podkoží. Tloušťka kůže kolísá od 0,03 do 0,1 milimetru na očních víčkách, paži a trupu a až po dva milimetry na chodidlech, sdělila novinářům dermatoložka MUDr

Korium tvoří spodní vrstvu kůže, která je tvořena pevnými vazivovými vlákny, která kůži slouží k mechanické pevnosti a pružnosti. Mezi vlákny je uložen tuk, cévy, nervová zakonení a hladká svalovina. Ve škáře se také nacházejí štěrbiny, ve kterých jsou uložen Epidermis tvoří maximálně 1/10 tloušťky kůže. Druhou vrstvou vytvářející kůži je škára (korium, dermis), která je tvořena kolagenními a elastinovými vlákny uspořádanými v hlubší vrstvě retikulárně, v povrchnější vrstvě do podoby papil Kůže je metabolicky aktivním orgánem, pokrývá povrch těla o ploše 1,6-2 m 2 a její hmotnost dosahuje 5-9 % z celkové hmotnosti jedince. Kůži tvoří 3 základní části: epidermis (pokožka) s trvalou proliferací, korium (vazivová vrstva kůže) a subcutanea (podkožní tkáň)

Kůže se skládá ze tří vrstev - epidermis (pokožka), dermis (korium, škára) a tela subcutanea (podkožní tuková tkáň) a obsahuje tzv. kožní adnexy (vlasy, chlupy, nehty, žlázky), cévy, nervová zakončení a buňky imunitního a neurohumorálního systému28). Obrázek 1. Schematický řez kůží 2.1.1.1. Epidermi b) Druhou vrstvou vytvářející kůži je tzv. škára (korium, dermis), která je tvořena kolagenními a elastinovými vlákny uspořádanými v hlubší vrstvě retikulárně, v povrchnější vrstvě do podoby papil. Kromě těchto vláken je tvořena ještě vazivovými buňkami - fibroblasty a fibrocyty, obsahuje kožní adnexa.

Fler BLOG Klara Bila / Jak vydělat kůži? Úžasné rady

vrstev se oproti nim neustále dělí a vytlaþují starší buňky k povrchu kůže. Škára (korium) - je pevná a zároveň pružná vazivová vrstva kůže. Do pokožky vysílá etné výběžky, ve kterých jsou nervová zakonení a kapilární sítě Kůži tvoří 3 vrstvy tkáně: pokožka (epidermis); škára (dermis nebo korium); podkoží (subkutis nebo tela subcutanea), (Pokorná, Mrázová, 2012). 1.1.1 Fyziologie kůže Kůže plní mnoho důležitých funkcí. Představuje ochranu proti potencionální

Korium je spodní vrstva kůže /kůže zbavená epitelu/, které je tělu vlastní a nevstřebává se. Je-li větší požadavek zvětšení objemu, můžeme pruh této tkáně zdvojit. Nejtlustší je korium na zádech, odtud však tkáň nelze odebrat, jizva by byla vidět biologie ČlovĚka soustava tĚlnÍho pokryvu kŮŽe a jejÍ derivÁt

Kůže je tvořena 3 vrstvami a každá vrstva má svou specifickou vlastnost a funkci: vrchní vrstva - pleť, neboli pokožka, epidermis, střední vrstva - dermis, korium, nejhlubší vrstva - subdermis neboli subcutis; Krémy působí ve vrstvě epidermis Kůže má 3 základní vrstvy: pokožka - epidermis; škára - korium; podkožní tuková tkáň - tella subcutela; Tonus = napětí kůže dané obsahem vody v pokožce; Turgor = napětí, pružnost pokožky, dané stavem elastických a kolagenních vláken-kůže je největší orgán, který je schopen nás chránit před zevními vliv

Kůže Léčba rán

korium, tella subcutanea. Její celková tloušťka kolísá v různých þástech těla mezi 1 - 4 mm. Ke kůži řadíme i tzv. kožní adnexa, což jsou vlasy, chlupy, nehty, potní a mazové žlázy. (Pokorná, 2012, s. 7) Obecně se kůže dělí na tenkou ochlupenou, ta pokrývá většinu tělního povrchu, a silno Kůže je silný, pružný a trvanlivý materiál získaný činěním nebo chemickým ošetřením zvířecích kůží a kůží, aby se zabránilo rozkladu. Nejběžnější kůže pochází od skotu, ovcí, koz, koňovitých, bizonů, prasat a prasat a vodních živočichů, jako jsou tuleni a aligátoři.. Kůže může být použita k výrobě různých předmětů, včetně oblečení. UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 3. LÉKAŘSKÁ FAKULTA Klinika pracovního a cestovního lékařství 3.LF UK Amír Sibai Kožní nemoci z povolání, Jejich vývoj a prevence Dermatological Occupational Disease prostřednictvím kůže ukládá v podkoží tuk, který má izolující a modelující funkci a zároveň může být zdrojem energie. Stavba kůže Kůži tvoří tři vrstvy: a) pokožka = epidermis b) škára = dermis nebo korium c) podkoží = nela subcutanea Součástí kůže jsou vlasy, chlupy, potní a mazové žlázy a nehty. Epidermi Kůže je důležitou zásobárnou energie pro látkovou výměnu. Obsahuje cca 50% našich veškerých tukových zásob. Navíc se zde ukládá a zužitkovává množství dalších životně důležitých látek, jako je voda a soli. Stavba kůže Lidská kůže (cutis) se skládá ve směru zevnitř ven ze 3 hlavních vrstev: podkoží.

Souhrn. Mid-dermální elastolýza (MDE) je vzácné kožní onemocnění nejasné etiologie, postihující především mladší ženy. V patogenezi se uvažuje o roli ultrafialového záření, histopatologicky charakterizované ztrátou elastických vláken ve střední úrovni dermis a klinicky se projevující okrsky jemně svraštělého povrchu kůže Vláskování microblading obočí; Pudrové obočí; Tetování oční linky; Permanentní make up rt U náhle vzniklých a nehojících se ulcerací je třeba myslet na pyoderma gangraenosum. Postihuje obvykle dospělé osoby ve věku 30-50 let, převažují ženy. Vždy je nutné komplexní vyšetření pacienta a mezioborová spolupráce v rámci léčby. V článku je popsána kazuistika pacientky s defektem v oblasti břicha. Klíčová slova: pyoderma gangraenosum, bolestivá ulcerace. Kůže chrání tělo před poraněním, infekcí, choroboplodnými zárodky a Základní vrstvy kůže: 1) pokožka ( epidermis ) 2) škára ( korium) 3) podkožní vazivo ( subcutis) POKOŽKA = vrchní vrstva kůže, - obsahuje melanin - chrání kůži před slunečním zářením - na povrch buňky rohovatí a odlupují se drobné. Zahrnují tumory kůže, které jsou ve vět-šině případů zapříčiněny chronickou expozicí slunečnímu záření. Riziko vzniku těchto nádorů (obrázek 4), prorůstat přes korium do hlubších tkání, kde mohou uzurovat chrupavku nebo kost a vzniká velké devastující granulující ložisko

Kůže - Maha Studi

  1. pseudomycelia prostupující korium do hloubky. Vzhledem k morfologickému vzhledu mikroorganismů jak v barvení HE, tak ve speciálním barvení usuzujeme, že se jedná o Cryptococcus neoformans a jím způsobenou sekundární kryptokokózu kůže u imunosuprimované pacientky. Diagnóza: Kožní mykóza - Cryptococcus neoforman
  2. Jsou uloženy v kůži (epidermis, korium) Interoreceptory.Tyto dále můžeme dělit na : Visceroreceptory - přijímají stimuly převážně z vnitřních orgánů. Jsou uloženy ve sliznících (mukóza), v intersticiálních prostorech, subserózním vazivu, subvrstvě adventicie cév, nervových obalech apod..
  3. do kůže nehluboko (1 mm), pak se rušivě uplatní 2 hlavní primárně endogenní chromofory v kůži pro viditelné světlo - hemoglobin a melanin. Hemoglobin má absorpční vrcholy ve 425, 544 a 577 nm, a proto je zapotřebí použít při PDT k ozáření vlnové délky větší než 600 nm, ab
  4. Měli byste vědět, že kůže je metabolicky aktivní orgán o hmotnosti 15 - 20 kg, tvořící plochu asi 1,5 - 2 m2. Má 3 základní vrstvy: epidermis (pokožka), korium (vazivová vrstva) a podkoží. Změny na kůži a její předčasné stárnutí má několik příčin
  5. TYPY KŮŽE A RECEPTORY • ochlupená bez lišt, tenká s areae cutaneae - 90% lancetovitá zakončení ( podobná Meisner. tělískům) ve vazběna vlasové folikuly a Merkelova zakončení mezi chlupy v E • neochlupená s lištami - 10% typická pro primáty, ostatní savci mají místo lišt čípk

ulcus (vřed) - hluboký defekt kůže, vždy zasahuje korium nebo hlouběji, hojí se vždy jizvou, popisujeme velikost a tvar (případně nakreslíme...) okraje vředu - a - při pohledu shora - rovné, zvlěné, cípaté, vykousané b - v průřezu - navalité, ploché, vkleslé, ke spodině jsou kolmo, příkře.. Ulcus (vřed) - hluboký defekt kůže, postihuje vždy korium, někdy i hlubší tkáně, hojí se vždy jizvou (popisují se okraje z pohledu shora a v průřezu a spodina vředu) Konfigurace eflorescencí, příklady nemocí. Predilekční lokalizace - typická lokalizace pro určité onemocněn Kůže (latinsky . cutis, derma) je největší plošný orgán těla. Plocha kůže je asi . 1,5 - 1,8 m2. Kůže se skládá ze tří základních vrstev: z povrchové pokožky, latinsky . epidermis, kterou tvoří hlavně . zrohovatělé, odumřelé buňky. ze škáry, latinsky . korium

Vznikají nahromaděním melanocytů v různých částech kůže - pokožce, škáře (korium) nebo obou. Dle toho se také dále histologicky dělí na podtypy junkční, intradermální, či složené (compound). Tedy například junkční névus, či compound névus, aj Kůže, funkce, pokožka, škára, podkoží, kožní adnexa, cévní zásobení, nervová inervace, smyslový orgán. ýas potřebný k prostudování této kapitoly: 0,5 + 1 hodina (teorie + řešení úloh) Kůže Nejvtším orgánem lidského tla je bezesporu kůže, která zaujímá plochu asi dva metry þtvereþní

a korium, 50-150 MHz pro vyšetření epidermis. Tzv. akustické mikroskopy pracují s frekvencemi ultrazvuk, A-scan, B-scan, C-scan, kůže, kožní tumory, zánětlivé dermatózy. Possibilities of high frequency ultrasound use in dermatology Ultrasound scanners have become routine in lot of disciplines, their use in dermatology is. Kůže se skládá ze 3 vrstev: pokožka = epidermis je nejsvrchněji uložená vrstva, na tváři se nazývá pleť, škára = dermis, korium, střední vrstva; podkoží = subcutis, nejhlouběji uložená vrstva, podkožní tkáň EPIDERMIS = POKOŽKA/ PLEŤ. Pokožka, t.j. horní vrstva kůže je bezcévná Kůže. 1.2. Pokožka. 1.3. Korium. 1.4. Přídatné kožní orgány (kožní adnexa) 1.5. Fyziologické funkce kůže. 1.6. Fyziologie krevního oběhu a lymfy. 2. Příčiny poškození a změny na kůži a podkoží Kůže a antiseptika u novorozenců a nedonošených. 27.7. Požadavky na vlastnosti terapeutických krytí u dětí a. Další vrstva se nazývá škára (korium). Je to vazivová vrstva kůže, ve které najdeme kapilární síť a nervová zakonení. Ještě hlouběji nalezneme vrstvu, kterou nazýváme podkožní vazivo (tela subcutanea). Zde se nachází tělíska Vater-Paciniho, která jsou receptory tlaku a tahu. (Mikula, Müllerová, 2008 Škára je nejsilnější vrstva a tvoří jí podkožní vazivo a korium a v koriu jsou uloženy kožní žlázy mazové, potní, a žlázy aromatické, při tom mají skopoviny nejslabší škaru a nejsilnější mají hověziny. Z hlediska použití se kůže dělí do třech skupin a to na: 1, kožichov Shrnut z kladn ch znalost K ese skl d z povrchov poko ky, hloub ji ulo en k ry a z podko n ho vaziva. Zrohovat l bu ky poko ky tvo mechanickou ochranu k e. k ra je slo ena z vazivov ch bun k a z pru n ch vazivov ch vl ken. Ve k e prob haj c vy a nervy, a jsou zde ulo eny vlasov ko eny, potn a mazov l zy