Home

Sumerské písmo

Sumerské písmo. Sumerské písmo. Země skrývá tajemství civilizace, vědci jsou blízko Sumerské písmo. Foto: Wikimedia Commons. Sumerové zřejmě nebyli první, kdo vynalezl písmo a urbanismus! 26.10.2020 - Kateřina Helán Vašků . Madjizadehem, jenž vedl archeologický tým v Jiroftu - by se mohlo jednat o pozůstatky říše Arratu, která sumerské civilizaci předcházela. Uvedený pojem nepředstavuje pro historiky novinku, dřív ovšem podle nich. Vznik sumerské klínového písma se shoduje se začátkem hospodářské činnosti. To je spojeno s tím, že to bylo nutné stanovit prvky správy či obchodu. Je třeba říci, že sumerské klínové písmo je první písmeno objevilo, který dal základ pro jiné systémy psaní v Mezopotámii Sumerské písmo je najstaršie známe písmo v Mezopotámii. Používalo sa v Mezopotámii od konca 4. tisícročia do 18. storočia pred Kr. Vyvinulo sa z neho akkadské písmo, z ktorého sa následne vyvinula celá škála klinových písem Predného východu. Sumerské písmo možno rozdeliť dvoma spôsobmi: Z hladiska čisto tvaru čiar znakov písma išlo spočiatku o lineárne písmo. Sumerské písmo (asi 4000 př.n.l.) V Mezopotámii znali písmo už na přelomu 4. a 3. tisíciletí př.n.l. Písmo bylo nejdříve obrázkové, později se piktogramy měnily v ideogramy. Písmo bylo psáno do hlíny, vlivem počasí se tak snižovala čitelnost tohoto písma a proto bylo zjednodušované => vznik Klínového písma (ideogramy)

Sumer, sumersky Ki-EN/EME-GIR 15 (Země místních pánů, Země pánů jasu či Země sumerského jazyka), akkadsky také Šumiru, je považovaný za jednu z nejstarších civilizací světa (4000-2000 př. n. l.).Tato civilizace a region existovala v jižní části Mezopotámie (oblast mezi řekami Eufrat a Tigris mezi Bagdádem a Perským zálivem).. Sumerské písmo a sumerská literatura ke vztahu ke kalendáři. Klínové Sumerské písmo je pak jedním z nejznámějších sumerských vynálezů, kdy na praktické hliněné destičky bylo za vlhka trojhranným rydlem zaznamenáváno běžné lidské dění, astrologické a náboženské informace, politická rozhodnutí a především. Pojem klínové písmo znamená způsob zápisu, styl psaní znaků starověkých písem, určený prostředky dostupnými ve starověké Mezopotámii, tj. hlínou a rákosem.. Neoznačuje žádnou konkrétní sadu znaků, jako např. latinka nebo alfabeta.Znaky byly standardně psané, vytlačované rákosovým pisátkem do hlíny, nejčastěji ve formě hliněných tabulek, která mohla být. Khmerské písmo (khmersky អក្សរខ្មែរ, Âksâr Khmêr) je písmo, abugida používaná pro zápis khmerštiny, Sumerské klínové písmo 31. stol. př. n. l. Semitská klínová písma ~2500 př. n. l. Staroperský klínopis (pouze podoba) 525 př. n. l Klinové písmo alebo klinopis alebo zriedkavo klinopisné písmo má dve základné definície: . 1) písmo, ktorého znaky sú tvorené kombináciou čiar, ktoré majú tvar klinu, resp. neskôr často skôr tvar klinca (čiže tvar čiary zakončenej trojuholníkom alebo zakončenej V-čkom); znaky takéhoto písma teda nie sú tvorené kombináciou napr. bežných čiar, oblúkov či.

Klinové písmo používané na tomto území sa preto súhrnne označuje ako sumersko-babylonské písmo a zahŕňa sumerské, akkadské, babylonské a asýrske klinové písmo. Najstaršie doteraz nájdené klinopisné tabuľky boli napísané v dosiaľ neznámom jazyku, vytvorili ich pravdepodobne predsumerskí obyvatelia Mezopotámie. V našem zkoumání starověké historie jsme si minule ukázali jak byl znovuobjeven první psaný jazyk - sumerština ». Ukázalo se také, že sumerské písmo bylo původně obrázkové a rylo se do kamene ve svislých sloupcích; později se začalo psát vodorovně a ještě později bylo upraveno pro klínopisné záznamy na měkké hliněné tabulky, jež přejali Akkaďané.

Zachovalo se několik receptů, ale jsou bohužel poněkud zastřené a všechny ingredience nejsou dobře popsané, to samé se týká jejich množství. Kdysi byl proveden pokus a dle jednoho receptu bylo sumerské pivo uvařeno. Bylo hutné, sladké, mazlavé a nikomu nechutnalo. Oni měli asi přeci jen jiná měřítka A je třeba ještě přidat, že v roce 3 000 př.n.l. již Sumerové dávno měli své dějiny, již založili své městské státy, již objevili písmo. Ten rok nepředstavuje jejich začátek, protože tak daleko do minulosti bohužel nevidíme. Sumerské počátk

Štítek: sumerské klínové písmo. Starověcí písaři po sobě zanechávali usušené záznamy o daních. Historie. aztécké písmo berberské písmo mayské písmo sumerské klínové písmo tifinagh Sumerské písmo je najstaršie známe písmo v Mezopotámii. Používalo sa v Mezopotámii od konca 4. tisícročia do 18. storočia pred Kr. . Vyvinulo sa z neho akkadské písmo, z ktorého sa následne vyvinula celá škála klinových písem Predného východu Sumerské písmo možno rozdeliť dvoma spôsobmi: Z hľadiska čisto tvaru čiar znakov písma išlo spočiatku o lineárne písmo (tzv. sumerské lineárne písmo, sumerské piktografické písmo, sumerské hieroglyfické písmo/sumerské hieroglyfy, protosumerské piktografické písmo), a zhruba od 3100 pred Kr Sumerské písmo, náboženstvo, kultúra Sumerské písmo: S národom Sumeru, ktorý dal južnej Mezopotámii meno Sumer, je historicky sptätá prvá vlna príchádzajúcich. Ked tento národ prišiel z centrálnej Ázie, nieje jasné. Je možné považovat za isté, že splynul s pôvodnými obyvatelmi tohoto územia a že táto komunita na.

Sumerové - písmo - Aktuálně

sumerské klínové písmo Aktuální informace ohledně sumerské klínové písmo . Monitorujeme zpravodajství, magazíny, podcasty a další zajímavé zdroje Sumerské písmo je najstaršie známe písmo v Mezopotámii (a možno aj na svete). Používalo sa v Mezopotámii od konca 4. tisícročia do 18. storočia pred Kr. (a sekundárne až do 1. stor. po Kr.). Vyvinulo sa z neho akkadské písmo, z ktorého sa následne vyvinula celá škála klinových písem Predného východu.. Sumerské písmo možno rozdeliť dvoma spôsobmi klínopis. Sumerské písmo, které se rylo do hliněných tabulek (ty se později vypálili, a tak získaly vysokou trvanlivost) rydlem s výrazným klínem. Z počátečních obrázků se později stali klínopisné znaky Sumerské přínosy. Kolem roku 3000 př.n.l. jsou již známy tabulky se seznamy slov pro procvičování. A kolem roku 2 500 př.n.l. jsou již známy školy, které vyučovaly písaře a písmo. Sumerské písmo je první písmo z našeho hlediska. Sumerské mytologické texty : Námětem většiny sumerských mýtů je jednání bohů

Sumerové zřejmě nebyli první, kdo vynalezl písmo a

 1. Vynalezli obrázkové písmo, tzv. piktogramy (z lat. namalovaný), v němž každý obrázek zastupuje určitou věc (např. lovce, ženu, nádobu), ale nevztahuje se ještě ke konkrétnímu jazyku. Z nich se postupně vyvinuly ideogramy (z řec. idea - myšlenka), teré jsou považovány za první skutečné písmo, dokázali již zaznamenat.
 2. Objev klínového písma na této míse je už od začátku značně kontroverzní a badatelé ho vysvětlují různými způsoby. Doktor Alberto Marini se pokusil písmo přeložit a oznámil, že je Sumerské, zatímco doktor Clyde A. Winters zjistil tvrdí, že se jedná o proto-sumerské písmo, které se nachází na mnoha artefaktech známých z Mezopotámie
 3. A jako o prvním místě, na kterém lidé začali používat písmo a psát literaturu. To vše je pravda. To vše je pravda. Primitivní formu klínového písma začali Sumerové používat už kolem roku 3300 př. l., klasickou nejpozději od 29. století př. l., zatímco egyptské hieroglyfy pocházejí až z doby kolem roku 2900 př. l.
 4. Písmo sumerské vzniklo přibližně před 4000 lety př. n. l. v Mezopotámii, což je oblast Malé Asie mezi řekami Eufratem a Tigridem. Písmo vytvořili Sumerové postupným zjednodušením piktogramů tak, aby je bylo možno zapisovat rákosovými rydly do hliněných destiček [2]
 5. Sumerské písmo. Obrázková písma - piktogramy . se měnily postupem let v ideogramy. Písmo bylo běžně psáno na vlhké hliněné tabulky rákosovým stéblem, seříznutým do trojúhelníkového tvaru. Toto písmo se vlivem počasí těžce udržovalo a čitelnost se měnila, a proto bylo zjednodušované => vznik Klínového písma.
 6. Dochovalo se nám mnoho památek a dokladů o rozvinuté sumerské společnosti. Sumerové jako jedni z prvních začali používat písmo, a tak dnes můžeme číst nejstarší literaturu, úřední záznamy, náboženské texty ale i třeba kuchařky či vtipy - a to všechno made in Sumer a staré téměř 5 000 let

Psací systém, který byl používán Sumerové

Sumerské texty uvádějí také případy, kdy bylo do Anovy svatyně dovoleno vstoupit nejen jiným bohům, nýbrž také několika vyvoleným smrtelníkům, převážně s cílem uniknout smrtelnosti. Jeden takový mýtus pojednával o muži jménem Adapa (vzor člověka) Písmo (piktografické = obrázkové - později klínové písmo) Písmo - především pragmatický význam = praktický význam; Věda: Matematika - nedesítková matematická soustava; Astronomie - sestavili kalendář (12 měsíců složených ze 7 denních cyklů) Umění: Standarty; Kamenné desk 7 Sumerské klínové písmo : 8 Fénické písmo : 9 Antické řecké písmo : 10 Antické římské písmo : Dovednost zaznamenávat své myšlenky a dosavadní poznání měl a má zásadní vliv na rozvoj vzdělanosti, neboť dalším generacím umožňuje navazovat na poznatky generací předešlých a dále je rozvíjet. Možnost naučit.

Info. About Sumerské písmo. What's This

Písm

Sumer - Wikipedi

Sumerský kalendář - presny-cas-online

Klínové písmo - Wikipedi

 1. Sumerské texty rovněž popisují pradávné bohy nebes, kteří přišli na Zemi, nazývané Anunnaki. OpenSubtitles2018.v3 Sargon, král města Akkadu, ležícího na severu sumerského území, vytvořil mocnou říši, když pod svou vládou sjednotil celou Mezopotámii
 2. Sumerské písmo, které se rylo do hliněných tabulek (ty se později vypálili, a tak získaly vysokou trvanlivost) rydlem s výrazným klínem. Z počátečních obrázků se později stali klínopisné znaky
 3. UMĚNÍ MEZOPOTÁMIE V DOBĚ SUMERSKÉ, AKKADSKÉ A BABYLONSKÉ Vznik. Historické civilizace od dob vzniku písma - kolem 3000 př. n. l. v oblasti Mezopotámie, kde se kultura začala rozvíjet až po poslední době ledové, vznik nové krajiny, četné naplaveniny, bohatá, úrodná půda. Její osídlení však vyžadovalo již dobře organizovanou společnost, vybudování.
 4. Mezi lety 1938 - 1941 studoval na London School of Economics and Political Science ( pobočka University v Londýně ). Zároveň se také více seriózně ponořil do témat, která ho zajímala od dětství: jako učení Dálného a Středního východu se specifickým zaměřením na staré sumerské písmo
 5. Píše se rok 2017 a lidstvo oslavuje, jak je vyvinuté, co všechno už objevilo a vynalezlo. Oslavujeme naše výlety do vesmíru a naše nejnovější technologie
 6. Sumerské písmo. Vzniklo postupným zjednodušením piktogramů tak, aby je bylo možno zapisovat rákosovými rydly do hliněných destiček [1]. Literatura: [1] HRUBÝ, Jaroslav. Úvod do počítačové typografie (nejen) pro neslyšíc.
 7. vynález kola, klínové písmo, astrologie, šedesátková soustava, kalendář, školy, řemeslné dílny, zásobárny obilí. po zániku sumerské civilizace přebírají kulturu další národy - Semité . Akkadská říše. Akkadové přicházejí z Arabského poloostrov

Khmerské písmo - Wikipedi

Sumerské písmo (asi 4000 př.n.l.) V Mezopotámii znali písmo už na přelomu 4. a 3. tisíciletí př.n.l. Písmo bylo nejdříve obrázkové, později se piktogramy měnily v ideogramy. Písmo bylo psáno do hlíny, vlivem počasí se tak snižovala čitelnost tohoto písma a proto bylo zjednodušované => vznik Klínového písma (ideogramy Na počiatku bol vraj Sumer. Alebo nie. Možno zabudnutý Predsumer. Podľa niektorých bádateľov totiž Sumeri mnohé aspekty svojej vyspelej kultúry, a dokonca aj písmo, prebrali od predchádzajúceho, staršieho obyvateľstva, ktoré už nevpustili cez brány histórie Význam: Sumerské písmo, které se rylo do hliněných tabulek (ty se později vypálili, a tak získaly vysokou trvanlivost) rydlem s výrazným klínem. Z počátečních obrázků se později stali klínopisné znaky ; klínové písmo, klínopis - druh písma tvořeného kombinacemi klínovitých vrypů Takže ho nepopsal, ale nakreslil. Ovšem již během první dynastie se písmo rozšířilo i v Egyptě a nutno říci, že egyptské hieroglyfy jsou mnohem hezčí než sumerské obrázkové písmo Sumerské písmo je najstaršie známe písmo v Mezopotámii. Používalo sa v Mezopotámii od konca 4. tisícročia do 18. storočia pred Kr. (a sekundárne až do 1. stor. po Kr.). Vyvinulo sa z neho akkadské písmo, z ktorého sa následne vyvinula celá škála klinových písem Predného východu.. Sumerské písmo možno rozdeliť dvoma.

Klinové písmo - Wikipédi

 1. -písemnictví sumerské- klínové písmo akkadské- Epos o Gilgamešovi- kol.2000 př.n.l.-král Uruku, ze 2/3 bůh-Enkiduos -přítel-hledání smyslu existence, tajemství věčného života babylonské- Chamurapiho zákoník asyrské Egypt- 4.tis.př.n.l..
 2. Klínové písmo nápisy zcela jasně nám umožňují uvažovat o takovou funkci. Mimochodem, klínového písma, která vznikla v sumerské kultury, se rychle rozšířila po celém Blízkém východě, na rozdíl od čínské a egyptské hieroglyfy. klínové písmo znamení, bylo srozumitelnější, které usnadňují pamatovat a psát.
 3. V zásadě vzato, všechny systémy psaní, které jsou v dnešním světě používány mají kořeny v Sumerské říši a Číně. I sidste ende kan alle skriftsystemer der er i brug i verden i dag spores tilbage til Sumer eller Kina. QED

Písmo vzniklo z potreby ľudí trvalo zaznamenávať svoju reč, myšlienky a udalosti v živote. Súčasné písma mali vzniknúť z viacerých prapísem, medzi nimi sú napríklad: sumerské písmo či egyptské písmo. Súčasná písomná komunikácia sa presúva najmä do digitálneho sveta Sumerské klínové písmo (asi 600 znaků s početnými kombinacemi) bylo svým charakterem zejména logograficko-sylabické s bohatým využitím principu homofonie a polyfonie. Psalo se původně shora dolů a zprava doleva, později horizontální řádky zprava doleva 6 000 let staré sumerské texty nám odhalují historickou pravdu 35: Ningišzida a Egypt Také by to vysvětlovalo, proč se písmo Olméků v Mexiku velmi podobá způsobu psaní různých afrických kmenů. Dochovali se četné vyobrazení a plastiky olméckých horníků, jak se krčí ve stísněném prostoru s ochranou pokrývkou. Sumerské tabulky hovoří o prapůvodních časech, kdy na Zemi panoval jiný řád, kdy i řeč a písmo bylo jiné. Bylo to v době před Babylonskou věží a předtím než bohové zmátli řeč člověka. Byla to doba, kdy nepanovaly dobré časy. Jakoby vše bylo polapeno do sestupné kulturní i ekologické spirály

Sumerské piktogramy na hliněných destičkách jsou staré 5 400 let. Potomci jaguára Ani americké kultury se postupem času bez písma neobešly. Vědci byli dlouho přesvědčeni, že tamější nejstarší písmo pochází z doby před 2 500 lety Průkopníky písma byli nesemitští Sumerové, kteří kromě desítkového početního systému vynalezli nejstarší zpsob záznamu řeči - obrázkové, z něhož se vvinulo písmo klínové. Texty se vytlačovaly rákosovým stéblem do měkké hliněné destičky, která se pak nechala vysušit na slunci

klinové písmo Encyclopaedia Beliana - slovenská

 1. Potomci Ela a jeho Elity v Sumeru, Akkadu, a později Babylonu vytvořili sumerské záznamy, písma, tabulky, eposy, jako je například Enuma Eliš, která se stala základem Bible. Ve skutečnosti si babylonští a židovští kněží pouze vypůjčili a převzali starověké sumerské eposy, náboženské a kosmologické koncepty s.
 2. Arial Times New Roman Wingdings Arial Black Oblouky Sumerové Starověký přední východ Mapa Mezopotámie Sumerové Sumerové Základním objevem sumerské civilizace bylo klínopisné písmo Protože v Mezopotámii byl velký nedostatek kamene, používala se pálená hlína, která byla velmi trvanlivá
 3. ojskou civilizací , Starověká Čína , Střední Amerika.
 4. Stáhnout Sumerský stock vektory z nejlepší agentury vektorové grafiky s miliony prémiových vysoce kvalitních royalty-free stock vektorů, ilustrací a klipartů za rozumné ceny
 5. Sumerské písmo. | Foto: Wikimedia Commons Nebýt dlouhodobě složité situace v Iráku, mohl se Ur dávno stát slavným a turisticky hojně navštěvovaným místem. Skrývají se tu opravdové skvosty historie i architektury. Vždyť se jedná o centrum Sumeru, považovaného za jednu z nejstarších a velmi vyspělých civilizací světa.
 6. Podle tradičních poznatků se připisuje vynález písma jako takového mezopotámské civilizaci Sumerů a klade se na sklonek 4. tisíciletí př.n.l. Jako první vzniklo kolem roku 3150 př. n. l. písmo obrázkové, z něhož se později (kolem roku 2700 př.n.l.) vyvinulo klínové písmo

Náhlá civilizace /III/ Sumerská kultura je základ naší

Sumerské klínové písmo rozluštil François Thureau-Dangin [tiro daže] (1872-1944) teprve v roce 1905. Klínové písmo převzaly i další národy mimo Mezopotámii. Pro nás je nejdůležitější písmo chetitské, které rozluštil český vědec Bedřich Hrozný (1879 -1952) Co je nejstarší písemnou památkou sumerské literatury? a) Písmo svaté. Právě písemné doklady jsou pro odborníky důležité. Dokazují totiž, že městští písaři dobře ovládali akkadské a sumerské písmo, uvádí odborník CNRS na klínové písmo Philippe Clancier. Podobné charakteristické rysy by přitom mohly pomoci odhalit, jaké vztahy mezi městem a sousední říší panovaly

Klínové písmo stock fotografie, royalty free Klínové písmo obrázky | Depositphotos

Sumerové aneb národ mnoha prvenství: Vynálezy a smutný

Sumerské písmo, náboženstvo, kultúra. Sumerské písmo: S národom Sumeru, ktorý dal južnej Mezopotámii meno Sumer, je historicky sptätá prvá vlna príchádzajúcich. Keď tento národ prišiel z centrálnej Ázie, nieje jasné. Je možné považovať za isté, že splynul s pôvodnými obyvateľmi tohoto územia a že táto komunita. sumerské písmo + akkadské písmo v širšom zmysle (t.j. staroakkadské písmo, babylonské písmo a asýrske písmo) Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla. Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam Enlil je v sumerské mytologii líčen jako hlavní zemský bůh. Kultovním centrem tohoto boha byl chrám E-kur (dům hora) v Nippuru. Enlilovými božskými symboly jsou rohatá tiára a číslo padesát. Poté co mu bůh An uděluje nejvýznamnější místo mezi bohy je pánem všech bohů a má dar výkonné moci nad zemí Egyptské písmo se vyvíjelo jinak, než písmo sumerské. Mezopotamské piktogramy se začaly poměrně brzo schematizovat. Egyptské písmo si ale dlouho udrželo obrázkový charakter a z počátku bylo těsně spjato s uměním. Vrchol svého typologického vývinu dosáhlo až v období první dynastie Prvé dohľadané písmo poznáme spolu s kultúrou vzniknutou v dolnom toku riek Eufrat a Tigris, Mezopotámiou.3 Bolo to Sumerské písmo, aj keď toto písmo už nebolo do plnej podoby piktografické, jeho napojenosť na hovorený jazyk je minimálna. V tomto písme už taktiež môžeme zaznamenať základné väzby na hovorený jazyk

Sumerové aneb národ mnoha prvenství: Zrození státu - VTM

Vývoj čínského písma Tak, jako bylo prvním písmem evroých civilizací písmo sumerské, bylo i písmo čínské vůbec prvním způsobem, jak zaznamenat myšlenky starodávných obyvatel Asie.. Za písmo považujú až takú formu zápisu, ktorá je jednoznačne záznamom ľudskej reči a takúto reč z nej možno spätne rekonštruovať. Znamená to, že písmo je odrazom konkrétneho jazyka. Sumerské počítacie žetóny. Žetón v ľavom dolnom rohu označuje ovcu alebo kozu (4. tisícročie pred n.l.) SUMERSKÉ PÍSEMNICTVÍ na území dnešního Iráku (jižní Mezopotámie), 4. tisíciletí př.n.l.-zač. 2. STAROEGYPTSKÁ LITERATURA Egypťané vytvořili hieroglyfické písmo (dochovalo se na papyrusech a stěnách chrámů) Cykly milostných písní staroegyptských. aztécké písmo berberské písmo mayské písmo sumerské klínové písmo tifinagh Helena Stejskalová 27.4.2021 Vyprahlá krajina mezi řekami Eufrat a Tigris

Tieto 5500 rokov staré tabuľky sa ukázali staršie ako sumerské písmo v Mezopotámii. Spolu s tabuľkami bolo objavených aj 26 terakotových figúr a náramok z mušlí. Odborníci z Ruskej akadémie vied dospeli po analýze k záveru, že písmo na tabuľkách je fragmentom rozsiahleho systému písma v miestnom jazyku vznik klínové písma (z původně obrázkového písma) → dochované sumerské tabulky, pečetní válečky v sumersko-akkadské literatuře pak vznikl známý Epos o Gilgamešovi; sumerské státy byly dobyty Akkady . Uměn Fuente Magna - co dělá Sumerské klínové písmo v Latinské Americe? Autor: Zdeněk. V muzeu vzácných kovů ve městě La Paz v Bolívii se nachází proslulá mísa Fuente Magna. Jedinečný kus keramiky, který obsahuje bez nadsázky jednu z největších záhad historie

sumerské klínové písmo - Epochaplus

1/10 Koho zastupuje panovník v orientální despocii? posvátného býka; Boha na Zemi; vtělení hada; nejstaršího filozofa; 2/10 Kde bylo území Sumeru Historie informací Co je to informace Informace je zpráva, kterou se lidé dozvídají, získávají ji nebo si ji předávají Informace je jedním ze základů vzniku lidské civilizace Informace v pravěku Bez předávání informací člověk nebyl schopen přežít První typy informací: Jak rozdělat oheň Jak získat dostatek potravy Jak se ubránit šelmám Informace ve starověku.

PPT - Písmo obrázkové PowerPoint Presentation, free download - ID:3240723

Napadlo vás někdy, že představa Boha jako starce sedícího na trůnu je stereotyp, který vám vnutily starobylé babylonské spisy? Že vaše dětská touha.. Stát Sumerů a Akadů (3000ante)-Sumerské písmo. Starobabylonská říše (2000ante)-Klínové písmo. Sumerská literatura - torza krás.literatury, žánr.různorodost. Babylon.literatura-torza krásné i odborné literatury Autor knihy: Jean Bottéro, Téma/žánr: mezopotamské náboženství - mezopotamská mytologie - náboženská. SUMERSKÉ UMĚNÍ . Města Ur, Uruk a Eridu; Nosili - měli - široký nos, pleš, plnovous a ovčí kůže; SUMERSKÉ KLÍNOVÉ PÍSMO - hliněné destičky, kvůli nedostatku kamene, psalo se rákosovým písátkem, po nich Babyloňané, Chetité (další vývoj písma); Sumerská nestvůra 3 000 př.n.l., z křišťálu; Urská standarta, symbol, obal na hudební nástroj (červený.

Ukázalo se také, že sumerské písmo bylo původně obrázkové a rylo se do kamene ve svislých sloupcích; později se začalo psát vodorovně a ještě později bylo upraveno pro klínopisné záznamy na měkké hliněné tabulky, jež přejali Akkaďané. Město Šumperk je spravováno Zastupitelstvem města Šumperka, které je. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Martina Komsová. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozuje Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV)

ČLÁNKY - PUVOD MADARU - Lingua Hungarica - Könnyen magyarulFler BLOG | Pink Panter / Panterovy dějiny umění - Díl III