Home

Atom prezentace

Prezentace vysvětlí žákům základní pojmy týkající se stavby atomu. Při výuce je vhodné používat různé modely atomů a zařazovat spoustu příkladů • Druh materiál: výuková prezentace doprovázená otázkami a úkoly. • Cíl: Prezentace je určena jako obrazová a textová podpora kvýuce Stavby atomu. Cílem je pochopení pojmu atom, proton, elektron, prvek, molekula, sloučenina. Je doplněna obrazový materiál, který ilustruje probírané učivo používá pojmy atom a molekula ve správných souvislostech další materiály k tomuto očekávanému výstupu » Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Klíčová slova: atom, stavba atomu, elektron, nuklid, prvek, izotop, orbit, orbital. Druh učebního materiálu: Prezentace: Druh interaktivity: Kombinované: Cílová skupina: Žá Atom byl velice dlouho považován za nejmenší, dále nedělitelnou částici. Ale koncem 19. stol. fyzikové objevili, že atom obsahuje velmi malé částice, které nazvali elektrony. Počátkem 20. stol. se prokázalo, že jsou v atomu další částice - protony Zjistili, že elektrony mají záporný elektrický náboj. a neutrony

Moje práce z informatiky a jiných předmětů: Prezentace Denní motýli do přírodopisu

atom chlóru obsahuje 17 protonů, 17 elektronů, 19 neutron Prezentace aplikace PowerPoint Author: pavelknize Created Date: 10/7/2013 10:14:57 PM. Prezentace Částicové složení látek, atom - powerpoint 2007 , powerpoint 2003 (14_Ch8_multi) Atom - molekula - prvek - sloučenina - powerpoint 2007 (24_Ch8_multi Je atom opravdu nedělitelný? Kolik je různých atomů? Dnes je známo, že atom není nedělitelný. Skládá se z ještě menších částic - elektronů, protonů a neutronů. 2_Balík Microsoft Clip Gallery ATOMY A MOLEKULY Prezentace aplikace PowerPoint Prezentace aplikace PowerPoint Prezentace aplikace PowerPoint Prezentace.

Atom - Digitální učební materiály RV

  1. -a cluster is a (polycyclic) array of atoms that is intermediate in character between a molecule and a solid -P 4, As 4, C 60 (dále klastry aniontové, kationtové) - vázány v krystalové struktuře. 2. Stavba hmoty Prezentace aplikace PowerPoint Author: Pavel Matejka Created Date
  2. Společnost AtomTrace vznikla v roce 2014 jako start-up společnost ze Středoevroého technologického institutu - CEITEC. S tímto centrem silně spolupracuje v oblasti věd o živé přírodě, pokročilých materiálů a mikro a nano technologií. LIBS team AtomTrace má dlouhodobou spolupráci i s dalšími vědeckými institucemi, jako je například Akademie věd České republiky
  3. 1 atom síry 4 atomy kyslíku Vzor: 3 H 2SO 4 v každé molekule: 1 atom sodíku 1 atom kyslíku 1 atom vodíku Vzorec: 5 molekul oxidu k řemi čitého: 4 molekuly sulfanu: v každé molekule: 1 atom k řemíku 2 atomy kyslíku Vzorec: v každé molekule: 2 atomy vodíku 1 atom síry Vzorec
  4. Atom. Démokritos zavedl pojem atom. Na myšlenku atomu dospěl úvahou, že pokud bychom dělili hmotu donekonečna, dostali bychom nic. Z ničeho ale nelze hmotu znovu sestavit. Dospěl k závěru, že každý materiál je složen z neviditelných a nedělitelných částic, které jsou v neustálém pohybu
  5. Atom je koule s rovnoměrně rozloženým kladným nábojem, ve které jsou volně rozmístěny elektrony. Rutherfordův planetární model (1911) Elektrony se pohybují kolem kladného jádra po eliptických drahách (jako planety SS), jejichž vrstva se nazývá elektronový obal
  6. Stavba atomu. Atom se skládá z atomového jádra a elektronového obalu.. Atomové jádro je složeno z protonů a neutronů namačkaných těsně na sebe. Pohromadě je drží jaderné síly.. Jádro je asi 100 000 krát menší než celý atom. Kdyby jádro byla kulička o průměru 1 cm, celý atom by měl průměr 1000 m
  7. Atom se může nacházet pouze v kvantových stavech s určitou hodnotou energie (na energetických hladinách). V takovém stavu atom nevydává ani nepřijímá energii a rozložení elektronů je v obalu časově neměnné. 3. Při přechodu do stavu s nižší energií může atom vyzářit kvantum elektromagnetického záření (foton)

Příklad použití měřicího přístroje ATOM-LIGH

HOTEL ATOM To je komfort, klid a skvělé služby. Poskytujeme komfortní ubytování v Třebíči, ať už je účel vaší cesty jakýkoliv. školení, prezentace, svatby, oslavy - žádná akce pro nás není moc malá ani moc velk. Atom PowerPoint šablona je bezplatná obchodní nebo vědecká šablona pro prezentace v PowerPointu s pěknou vysoce kvalitní fotografií z Atomium v Beligum. Tuto atomovou šablonu PowerPoint si můžete zdarma stáhnout pro prezentace o vědách a podnicích

Atom, molekula - zshavl

Školení a prezentace. Plánujete seminář, školení nebo třeba prezentaci pro zaměstnance, partnery nebo klienty? Náš hotel má vhodné prostory i pro tyto menší akce. A díky své výhodné poloze uprostřed republiky a kvalitním službám je hotel Atom rozhodně to správné místo Obsah: Atom PowerPoint šablona je bezplatná obchodní nebo vědecká šablona pro prezentace v PowerPointu s pěknou vysoce kvalitní fotografií z Atomium v Beligum. Tuto atomovou šablonu PowerPoint si můžete zdarma stáhnout pro prezentace o vědách a podnicích. Tato bezplatná šablona PPT obsahuje světle modré pozadí a pěkný efekt pro futuristické a univerzální prezentace Atom klima neřeší /prezentace z kulatého stolu Slabiny uchazečů o výstavbu reaktorů v České republice z 15. září 2017 v Praze/ Stáhnout. Uranium, Nuclear, Radwaste in the Czech Republic [anglicky Soubor:PAP Architektura procesorů Intel Atom prezentace (Jan Bajer).pdf. Z MilataWiki. Přejít na: navigace, hledán. Atom Je základní stavební částice chemické látky Molekula Je částice hmoty složená ze 2 a více atomů, vzájemně spojených chemickou vazbou Druhy molekul: jednoprvková molekula - ze stejných atomů víceprvková molekula - z atomů různých prvků Úkol: Rozhodni, které z uvedených zápisů představují atom(y) a které.

Prezentace může sloužit i jako zápis do sešitu. METODICKÝ POKYN: Žáci mohou používat periodický systém prvků. PŘIPOMENEME SI ZÁKLADNÍ CHEMICKÉ POJMY: CHARAKTERISTIKA ATOMU: ATOM - je nejmenší částice chemické látky. CHARAKTERISTIKA ATOMU: ATOM - je nejmenší částice chemické látky Atomy a ionty Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr.Iva Stupková. Dostupnéz Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR

Atom lze rozložit na menší složky, označované jako subatomární částice: •elektrony jsou záporně nabité částice, které se nacházejí v atomovém obalu, ze kterého je lze relativně snadno vyjmout a vytvořit tím nabitý iont (viz ionizace) , jejich hmotnost je minimální, proto počítáme 0, značíme e atom. 1) úlohy k procvičování protonového čísla a nukleonového čísla - cvičení 18,19,20 protonové a nukleonové číslo.doc (789 kB) 2) prvky, periodická soustava prvků chemicke_prvky_značkyPSP_prezentace.ppt (1741824

Prezentace slouží k pochopení a procvičování učiva o atomech. Klíčová slova: atom, molekula, prvek, sloučenina: Relevantní materiály: Další materiály autora Další materiály stejné kategorie Další materiály školy: Vaše zkušenosti s využitím ve výuce Pracovní list . Atom, chemický prvek, molekula . 1. Nejmenší částice, které lze získat rozkladem hmoty chemickou cestou, se nazývají. 9 prezentace Chemický prvek 10 prezentace Periodická soustava prvk ů + pracovní list 27 11 prezentace Molekula, slou čenina + pracovní list 28 12 prezentace Kovy + pracovní list 29 13 prezentace Nekovy (polokovy) + pracovní list 29 14 prezentace Chemická reakce, chemická rovnice + pracovní list 30 15 prezentace Halogenidy + pracovní.

Co je atom? - NEZkreslená věda II - YouTub

Před začátkem prezentace se nezapomeňte rozmluvit, nebudete pak tolik trpět přebrepty. Můžete k tomu využít náš e-book s rétorickými cvičeními. Zajistěte si sklenici s vodou. Jedním z průvodních znaků nervozity při prezentaci je sucho v ústech. Mějte vždy k dispozici vlažnou neperlivou vodu Atom a CISC Od Pentia Pro - CISC instrukce (macro-op) se rozdělí na jednodušší micro-ops, ty se pak provádějí na RISC jádru Atom - většina CISC instrukcí prováděna atomicky - load-op, load-op-store - Procesor se jeví, jako by zpracovával více (než dvě) micro-ops najedno Prezentace aplikace PowerPoint Author: RNDr.Jindřiška Svobodová, Ph.D. Last modified by: KF Created Date: 3/26/2008 8:07:42 AM Document presentation format: Předvádění na obrazovce (4:3) Company: DOMA Other title

ATOM - Fyzika na Vltav

  1. Calibri Arial Comic Sans MS Wingdings Symbol Office Theme Rovnice Jaderná energie Obsah: 1. Atom, atomové jádro, obal Prezentace aplikace PowerPoint Atomové jádro (1911 Rutherford) 2. Radioaktivita Prezentace aplikace PowerPoint Prezentace aplikace PowerPoint Prezentace aplikace PowerPoint Prezentace aplikace PowerPoint Prezentace aplikace.
  2. F9 - prezentace (Atom. Vznik iontů) zpět. ČEMU JSME SE VE FYZICE NAUČILI Atom. Vznik iontů.
  3. - atom má tvar koule, tvořené kladným nábojem a v něm se pohybují záporné elektrony jako rozinky v pudinku Rutherfordův (planetární) model (1911) - atom se skládá z kladně nabitého jádra, kolem kterého obíhají elektrony jako planety kolem Slunce - objev jádra: ostřelování zlaté fólie kladnými náboji - objev proton

Ch4 Atom - prezentace ur čená k dopln ění výkladu o vývoji modelu atomu Ch5 Model atomu - předvád ěcí sešit ur čený k procvi čování základní p ředstavy o stavb ě atomu Ch6 Periodická soustava prvk ů - prezentace ur čená k výkladu PS Existují dva druhy elektrického náboje: Tělesa nabitá souhlasnými náboji se vzájemně odpuzují elektrickou silou. Tělesa nabitá nesouhlasnými náboji se vzájemně přitahují elektrickou silou. Pod slovem náboj také rozumíme obvykle přitažlivý nebo odpudivý účinek jedné hmoty na druhou. Víme, že: nejdůležitější základní částice každé látky je atom, který. Atom vodíku je naproti tomu tvořen pouze jedním protonem a jedním elektronem. Vědci ale znají ještě dva jiné izotopy vodíku: deuterium, které má v jádře proton a neutron, a tritium, jehož jádro obsahuje dokonce nukleony tři (proton a dva neutrony) Atom má 26 protonů, 26 elektronů a 30 neutronů. Jejich celková hmotnost je : Hmotnost je 55.9349 u. Po jejím odečtení dostáváme m = 0.5286 u = 492.5 MeV. Tato energie by se uvolnila, kdybychom atom Fe sestavili z jednotlivých nukleonů a elektronů Firma Atom HK s.r.o. nabízí již od roku 1998 vybavení obchodů. Za tu dobu došlo na trhu k mnoha změnám, které je nutné zohlednit, proto je vždy třeba úvodní informace, co od daného zařízení zákazník očekává, kde bude umístěno apod.,aby vyhovovalo v době kdy je nakoupeno, ale i za pár let

Prezentace - atom by Marie Pabianov

AtomTrace a.s. - prezentace firmy Vědeckotechnický park ..

ZŠ Benešov, Jiráskova 888 CHEMIE Atomy se spojují v molekuly - 8.ročník Mgr. Jitka Říhová Molekula - sloučené atomy Molekuly mohou být tvořeny: ze sloučených atomů stejných prvků Cl2-dvouatomová molekula chloru P4-čtyřatomová molekula fosforu ze sloučených atomů různých prvků HCl - molekula chlorovodíku CO2-molekula oxidu uhličitého * Chemické sloučeniny. Směr průběhu reakce Voda má na 1 atom kyslíku 2 atomy vodíku. Proto do reakce musely vstoupit 2 molekuly H2 a 1 molekula O2 . Times New Roman Arial Default Design Prezentace aplikace PowerPoint Prezentace aplikace PowerPoint Chemická reakce Prezentace aplikace PowerPoint Prezentace aplikace PowerPoint Prezentace aplikace PowerPoint. Prezentaci je možno použít k výkladu - základní přehled názvosloví, vlastností, přípravy a reaktivity alkoholů. Lze ji samozřejmě rozšířit či upravit k obrazu svému. Materiál slouží také pro opakování názvosloví alkoholů a fenolů. Obsahuje i text týkající se výroby piva Úvodní přehled 4 Záměr Akcionáři společnosti AtomTrace a.s. (AtomTrace nebo Společnost nebo Emitent) se rozhodli nabídnout až 20% podíl na Společnosti prostřednictvím veřejné primární nabídky nových akcií (IPO) na trhu START urzy cenných papírů Praha, a.s Využití. Zkoumání atomu umožnilo pochopit jeho strukturu a navrhnout vhodný model atomu, který by tuto strukturu popisoval. Tyto výzkumy vedly k závěru, že atom se skládá velmi malého atomového jádra a elektronového obalu, který toto jádro obklopuje.. Elektronový obal má vliv na strukturu a fyzikální a chemické vlastnosti látek, vytváření vazeb mezi atomy apod

Démokritos z Abder - zavedení pojmu atom životopi

Nezávazná poptávka. Představte nám svůj projekt. Nebo stávající web. Popište nám svůj nápad a my vám rádi připravíme cenovou nabídku Příklad chemické reakce . Příklady chemických reakcí: hoření hořčíkové pásky 2 Mg + O. 2. → 2 MgO. 2 Mg + O. 2. → 2 MgO. výchozí látka a produkt se liší svými vlastnostmi (vzhledem i chem. reaktivitou Představoval si, že atom je kladně nabitá koule (samozřejmě velmi malá!), uvnitř které jsou rovnoměrně rozptýleny záporně nabité elektrony. Počet elektronů je takový, že kladné a záporné náboje se navzájem ruší a atom se chová jako elektricky neutrální. T přirovnával atom k pudingu, do kterého jsou.

Fotosyntéza Základ života na Zemi Fotosyntéza Zachycuje sluneční energii a z oxidu uhličitého vyrábí organickou sloučeninu (sacharid) 6CO2 + 12H2O→ C6H12O6 + 6O2 + 6H2O Je hlavním producentem kyslíku naší planety Plastidy Semiautonomní buněčné organely, ve všech živých rostlinných buňkách Dvojitá membrána Uvnitř stroma Ve stromatu thylakoidy Thylakoidy. Nucleus, atom, electrons, model, Rutherford, atomic nucleus, proposed, Model of the atom proposed by Rutherford Pro zpřístupnění vzdělávacích materiálů musíte být na portálu přihlášeni a přiřazeni ke své škole RSS Atom. Prezentace cilu - skupina shareTime. Prezentace zde. Comment by filippa5 — St 30. březen 2011, 23:39:56 CEST. Remove comment; Add a comment. Links: 2011 2012 projects. Last edited Pá 18. květen 2012, 01:07:02 CEST. Webmaster: sojkam1 at fel cvut cz. AtomTrace has been founded as a start-up company from the Central European Institute of Technology - CEITEC in 2014. It strongly cooperates with this newly born centre of the fields of life sciences, advanced materials and nano and micro technologies

Stavba atomu - Webzdarm

Heliskova - Informatika: Prezentace-Primáti

Atom-light prezentace - YouTub

Atom se může nacházet pouze v kvantových stacionárních stavech s určitou hodnotou energie. V takovém stavu atom nevydává ani nepřijímá energii a rozložení elektronů v jeho obalu je časově neměnné. Prezentace aplikace PowerPoint Last modified by Ionty. Ionty (v jednotném čísle . ion, nebo . iont) jsou elektricky nabité částice atomární velikosti. Ionty. se označují chemickým označením částice, přičemž vpravo nahoře se uvede velikost elektrického náboje iontu jsou chemické reakce, při kterých dochází ke . změně . oxidačních čísel. probíhají při nich . dva děje současně: Redukce - dochází ke snížení oxidačního čísla ZOPAKUJ SI: Organické sloučeniny jsou sloučeniny UHLÍKU(KROMĚ těch nejjednodušších sloučenin uhlíku jako např.jedovatý oxid uhelnatý CO,oxid uhličitý CO. 2 (vydechujeme ho),kyselina uhličitá H 2 CO 3 a její soli UHLIČITANY, - ty řadíme mezi ANORGANICKÉ SLOUČENINY). 2) Organické sloučeniny můžeme rozdělit na:- uhlovodíky (obsahují jen uhlík a vodík - jak.

Hotel ATOM Třebíč - ubytování, stravování, společenské

You can also zoom by holding ctrl and using the mouse wheel.. Status bar information. Shows the number of the current page and total page count. Go to page. Jump to a specific page by either clicking on the page count in the status bar or by executing the Pdf View: Go To Page command from the command palette.. SyncTe vy_32_inovace_f1-09. opakovÁnÍ 6.roČnÍku -fyzika. autor: mgr. vladimír bartoš. vytvoŘeno: červen 2012. struČnÁ . anotace: opakovÁnÍ uČiva 6.roČnÍku z fyziky, frontÁlnÍ formou pomocÍ prezentace, kde se stŘÍdajÍ snÍmky se zadÁnÍ a ŘeŠenÍ Hledáte pravidla tvorby prezentace v kostce, nebo vás zajímá, jak vytvořit správnou prezentaci? Dvě desatera vám poradí, jak udělat prezentaci v PowerPointu a jak ji správně odprezentovat

Atom PowerPoint šablony - Prezentace - 202

F9 - prezentace (Vzájemné silové působení částic, Atom, molekula, prvek a sloučenina) zpět. ČEMU JSME SE VE FYZICE NAUČILI Vzájemné silové působení částic Atom, molekula, prvek a sloučenina - atom darující e- je donorem dárcem, ten co příjme je akceptorem příjemce donor-akceptorová vazba Př. NH 3 + H+ NH 4 + N + H+ N+ H H H H H H H Amoniak + vodíkový kationt Amonný kationt. Slabé vazebné interakce - slabé síly mezi jednotlivými molekulami, které Prezentace aplikace PowerPoin Intel Atom Class Box PC processor Intel Apollo Lake Atom dostupnés OS Microsoft Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC display port s podporou vysokéhorozlišeníaždo 4K 2 ethernetovéa 2 USB 3.0 (Type A) porty Intel Core i Class Box PCs procesory Core i3, i7 7. generace dostupnés Microsoft Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTS např. bromethan - začni ethanem, tzn. 2 atomy C, pak místo jednoho atomu H doplníš atom Br ( pokud není upřesněno v názvu vzorce, můžeš nahradit kterýkoliv vodík). Pak si přečti text na str. 51 a 52, nakonec si udělej zápis podle prezentace

Sehnalová Sabina =): Prezentace HluchavkovitéEliška Melichaříková: prezentace do fyziky: radioaktivitaPoznávačka: Členovci - klepítkatci, korýši

charge, experiment, atom, electron, model, Rutherford, model of atom, models, planetary model, planetary, Models of the atom Pro zpřístupnění vzdělávacích materiálů musíte být na portálu přihlášeni a přiřazeni ke své škole Jádro 200 Jaké dva druhy částic se nacházejí v jádře? odpověď výběr Protony a neutrony. Jádro 300 Jaká síla drží jádro pohromadě, aby se nerozpadlo? odpověď výběr Jaderná síla. Jádro 400 Kolikrát menší než atom je jádro? odpověď výběr Přibližně 100 000 krát Prezentace může nejen zastoupit těžko realizovatelný pokus, ale může svou názorností vysvětlit činnost tohoto zařízení stáhnout : Pumpa - názorná prezentace řešená jako doplněk k ilustracím v učebnici pro tercii. Díky své preciznosti a komplexnosti řešení problematiky si jistě najde i užití v ročnících dalších ZLATO Kyslíkaté sloučeniny Au2O3 - oxid zlatitý AuCl3 - chlorid zlatitý vzniká rozpouštěním zlata v lučavce královské má dimérní strukturu (AuCl3) Kyslíkaté sloučeniny Au2O3 - oxid zlatitý AuCl3 - chlorid zlatitý vzniká rozpouštěním zlata v lučavce královské má dimérní strukturu (AuCl3) Poloha v periodické tabulce I.B. skupina Elektronová konfigurace a možná. Přírodovědné předměty SK ZŠ - . časť Fyzika XVIII. Jadrová fyzika . Štruktúra atóm Vazebná energie jádra Zm A Zm m mp n j ' H 'mc2 6Li 130Cd 9Be 238U 19F 126Te 4He 2H 56Fe 141Pr 12C 62Ni 11B 160Dy 75As 180Hf 14N 89Y 197Au 20Ne 100Mo 209Bi 35Cl QXNOHRQRYpþtVOR 0 200 5 RNDr. Zuzana Malá, Ph.D. K611 FD ýVU