Home

Dokument o lidských právech

Základní dokumenty o lidských právech Magna charta libertatum (Velká listina svobod) - z r.1215 - první významný anglický dokument - týkala se omezení pravomoci krále anglickými barony Všeobecná deklarace lidských práv - zásadní dokument, který upravil lidská práva - vyhlásilo ji Valné shromáždění OS Všeobecná deklarace lidských práv Kde rychle najít hezky ucelený seznam lidských práv? Rozhodně ve Všeobecné deklaraci lidských práv, nejznámějším lidskoprávním dokumentu na světě. Všeobecná deklarace lidských práv byla slavnostně přijata Valným shromážděním OSN v roce 1948 (10. prosince - tedy na Den lidských práv, ale to se tehdy ještě nemohlo vědět) Tento základní dokument definující lidská práva byl schválen Valným shromážděním OSN 10. prosince 1948. Všeobecná deklarace představuje dodnes ve světě přijímané vyjádření lidských práv, které inspirovalo tvorbu dalších mezinárodních smluv, deklarací, ale také obohacování ústav jednotlivých zemí o seznamy (katalogy) lidských práv

ZÁKLADNÍ DOKUMENTY K LIDSKÝM PRÁVŮM Eleanor Rooseveltová, jenž předsedala výboru OSN, který navrhl a 10. prosince 1948 schválil Všeobecnou deklaraci lidských prá Všeobecná deklarace lidských práv je nezávazný dokument, obsahující nejznámější katalog lidských práv. Ve třiceti článcích deklarace jsou vyjmenována základní občanská, politická, kulturní, ekonomická a sociální práva platná pro všechny obyvatele na Zemi. Podle některých teoretiků nabylo toto prohlášení závaznosti jako právní obyčej. V části VII závěrečného aktu, kapitoly I Deklarace jimiž se řídí vztahy mezi zúčastněnými státy. 209. SDĚLENÍ. federálního ministerstva zahraničních věcí. Federální ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 21. února 1991 byla v Madridu podepsána jménem České a Slovenské Federativní Republiky Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod ve znění protokolů č. 3, 5 a 8, sjednaná v Římě dne 4. listopadu 1950, a tyto další smluvní dokumenty. Deklarace a dokumenty o lidských právech ve 20. století. Promítly se do nich deklarace lidských práv osmnáctého a devatenáctého století. Jejich vznik byl z velké míry ovlivněn zkušenostmi s totalitními státy - zejména fašistickými a komunistickými, které lidská práva rády porušovaly

2. Ústava ČR, základní dokumenty o lidských právech ..

  1. Ne všechny dokumenty o lidských právech ve vás zanechají hořkou pachuť konfrontace s nerovností, nespravedlností nebo absurdním upíráním práva na důstojný život. Některé filmy, byť o důležitých nebo upozaďovaných tématech, v sobě mají něco upokojujícího - dojmou vás, rozesmějí a zahřejí na srdci
  2. Deklarace lidských práv: Největší dokument. Pevnost Bastille a její zachycení, slavná revoluční píseň Marseillaise, nástroj smrti a nábytek spravedlnosti gilotiny, Jakobínský klub, hrůza, politická represe - to je to, co se na francouzské revoluci nejčastěji objevuje. Druhý článek hovořil o zachování.
  3. Všechna naše práce vychází ze Všeobecné deklarace lidských práv, kterou sepsala komise OSN (Organizace spojených národů) v čele s paní Eleanor Roosveltovou, za účelem zajistit určitá práva komukoliv v celém vesmíru. Celý dokument si rovněž můžete přečíst na našem webu

Všeobecná deklarace lidských práv - Lidská práv

Lidé jsou svobodní a rovní v důstojnosti i v právech. Základní práva a svobody jsou nezadatelné, nezcizitelné, nepromlčitelné a nezrušitelné. Článek 2 (1) Stát je založen na demokratických hodnotách a nesmí se vázat ani na výlučnou ideologii, ani na náboženské vyznání Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod, zkráceně Evroá úmluva o lidských právech, je nejdůležitější lidskoprávní úmluvou sjednanou v rámci Rady Evropy a základem regionální mezinárodněprávní ochrany lidských práv v Evropě. Byla podepsána v Římě dne 4. listopadu 1950. Československo bylo roku 1992 vůbec prvním státem střední a východní Evropy, který se stal stranou Úmluvy Lidská práva v dnešním pojetí upravovala jako první Všeobecná deklarace lidských práv z 10. prosince 1948. Na připomínku jejího vyhlášení je tento den slaven jako Mezinárodní den lidských práv. Nejdůležitější dokument o lidských právech v České republice je Listina základních práv a svobod ČR

Lidská práv

Skladem za 40Kč Dokumenty o lidských právech | 1969 Mladá fronta | Doprava jen za 80Kč. Vybírejte z knih už od 10Kč. Máme jich přes 3500 práva, která by měl mít kdokoli v celém vesmíru. Tento dokument se jmenuje Všeobecná deklarace lidských práv Organizace spojených národu. Na těchto webových stránkách jsou popsána práva uvedená ve Všeobecné deklaraci lidských práv. Co řekli o lidských právech. Za lidská práva se postavilo mnoho humanistů Webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace, jak tyto stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google

ZÁKLADNÍ DOKUMENTY K LIDSKÝM PRÁVŮM - Amnest

  1. Dokumenty o lidských právech - Mf 1969 - mezinárodní dokumenty překlady - antikvariát. Menu. Vše o nákupu Výkup a vyklízení Obchodní podmínky Důležité informace Doprava a platba - shrnutí Vrácení, výměna, reklamace Kolize objednávek a změn cen GDPR - Ochrana osobních údajů.
  2. nakl. Mladá fronta, 1969, 1. vydání, brožovaná, 152 stran, pěkný sta
  3. 1969 kolektiv autorů. ANTIKVARIÁT - ABSI.cz ONLINE ANTIKVARIÁT POUZE NA INTERNETU www.ABSI.c

Dokumenty o lidských právech, 1969. Cena 40 Kč Zákon. Nejslavnější dokument o lidských právech ve světě -Všeobecná deklarace lidských práv (UDHR). Jeho hlavní podstatou je uznání inherentní hodnoty lidského života, jakož i princip priority jednotlivců nad právy státu a jeho svrchovaností Knihu Mezinárodní dokumenty o lidských právech a human... z roku 1989 si můžete vyzvednout ve výdejně v Praze - Holešovicích, nebo ji pošleme přímo k vám

Všeobecná deklarace lidských práv - Wikipedi

- s ohledem na Evroou úmluvu o lidských právech, - s ohledem na Listinu základních práv Evroé unie, - s ohledem na Úmluvu OSN o právech dítěte, - s ohledem na články 2, 3, 8, 21 a 23 Smlouvy o Evroé unii (SEU), - s ohledem na článek 207 Smlouvy o fungování Evroé unie lidská práva, v důstojnost a hodnotu lidské osobnosti a že vyjádřil své odhodlání podporovat sociální pokrok a zlepšovat životní úroveň při větší svobodě, uznávajíce, že Spojené národy ve Všeobecné deklaraci lidských práv a v mezinárodních paktech o lidských právech prohlásily a dohodly se na tom, ž

209/1992 Sb. Úmluva o ochraně lidských práv a základních ..

Kniha reflektuje, že EÚLP představuje nejen nejdůležitější mezinárodní smlouvu o lidských právech, nýbrž také základní evroý lidskoprávní dokument, z něhož má být seznatelné, jak členské státy Rady Evropy vnímají evroý veřejný pořádek, jaké cíle signatáři EÚLP sledují a jakou politiku lze od nich očekávat Mezinárodní festival dokumentů o lidských právech Jeden svět probíhá každoročně v Praze a dalších 32 městech. Jedním z nich je i Police nad Metují, kde se Jeden svět odehraje pošesté, tentokrát v termínu 23. až 26. března. Tématem letošního ročníku je Umění spolupráce

Dne 4. listopadu 1950 se v Římě setkali zástupci 16 států, aby podepsali významný dokument o lidských právech, který známe pod názvem Evroá úmluva o lidských právech (dále také EÚLP). 1 Za Francii například tento dokument podepisoval Robert Schuman, který v té dob Mezinárodní dokumenty o lidských právech a humanitárních otázkách - , Bazar - popis, komentáře a veškeré informace o knize Kategorie:Dokumenty o lidských právech Connected to: {{::readMoreArticle.title}} Z Wikipedie, otevřené encyklopedie. Kategorie Kategorie: Mezinárodní právo; Právní dokumenty; Lidská práva {{bottomLinkPreText}} {{bottomLinkText}} This page is based on a Wikipedia article written by contributors (read/edit) Všeobecná deklarace lidských práv je právně nezávazným dokumentem, jelikož se nejedná o mezinárodní smlouvu, avšak její politická autorita je celosvětově uznávána. Deklarace byla přijata OSN jako rezoluce č. 217/III.A a výročí jejího přijetí se každoročně slaví jako Den lidských práv Dokumenty o lidských právech (1969) Mladá fronta Praha 1969, 148 stran, brožovaná, poškozená vazba knihy, skvrny na dvou stranách, papírový přebal mírně opotřebovaný, stav dobrý. (X2518

právech - přijat Valným shromážděním OSN 16. prosince 1966 v New Yorku jako součást mezinárodní úmluvy o lidských právech, v platnost vstoupil v lednu roku . 1976. Úmluva . na ochranu lidských práv a důstojnosti lidské bytosti v souvislosti s aplikací biologie a . medicíny - přijata Radou Evropy v roce . 199 Jedním z nevýznamnějších dokumentů církve o lidských právech je encyklika papeže Jana XXIII. Pacem i teris z roku 1963, která se staví za jednotlivá lidská práva: právo na život a na tělesnou nedotknutelnost,na nutné a dostatečné prostředky k důstojnému způsobu života (především obživa, ošacení, bydlení. dokumenty pat ří nap říklad Listina základních práv a svobod, Ústava České republiky, Všeobecná deklarace lidských práv, Mezinárodní pakt o ob čanských a politických právech, Mezinárodní pakt o hospodá řských, kulturních a sociálních právech a mnoho dalších dokument ů a listin Umění spolupráce chce letos divákům přiblížit festival dokumentů o lidských právech Jeden svět, který začal dnes v Praze. Nabízí nejen filmový pohled do sedmi desítek zemí světa, ale i virtuální realitu. Právě ta ještě před večerním slavnostním promítáním odstartovala devatenáctý ročník přehlídky, který v metropoli potrvá do 15. března

Lidská práva - historie lidských práv, důležité deklarace

První Američané nehovořili o lidských právech jako takových, ale hovořili o volnosti a občanských svobodách. Mnozí z prvních kolonistů přišli do Nového světa hledat svobodu náboženského vyznání, která jim byla v Evropě 17. století upírána Úmluva na ochranu lidských práv a důstojnosti lidské bytosti v souvislosti s aplikací biologie a medicíny (96/2001 Sb. mezinárodních smluv) je mezinárodní smlouva, která upravuje práva pacientů v souvislosti s medicínou, léčbou i výzkumem.Tato úmluva byla přijata členskými státy Rady Evropy v roce 1997, Česká republika ji ratifikovala o čtyři roky později v roce 2001 Souhrn. V textu jsou přiblíženy dokumenty významných světových organizací, týkající se důstoj­nosti a práv člověka. Podrobně je rozebrán dokument Rady Evropy Úmluva na ochranu lidských práv a důstojnosti lidské bytosti v souvislosti s aplikací biologie a medicíny (kratší dohodnutý název Úmluva o lidských právech a biomedicíně) Mezinárodní filmový festival Jeden svět 2000 představuje dokumentární a hrané filmy věnované problematice lidských práv. Přehlídka filmů navazuje na loňský první ročník. Oproti minulému roku se však festival nekoná jenom v Praze, ale i v Brně a v Olomouci. Festival, který trvá od 2. do 28. dubna, je součástí projektu Praha - Evroé město kultury roku 2000 Dokumenty o lidských právech - nakladatelství Mladá fronta, Praha 1969. Překlad dr. Ladislav Jahoda a dr. Jiří Šváb. První vydání. Znění dvanácti nejdůležitějších dobových mezinárodních dokumentů a úmluv přeložené přímo z originálních textů OSN - Všeobecné deklarace lidských práv až po Prohlášení.

Dokumenty, se kterými vám bude dobře Jeden svět 202

Mezinárodního paktu o politických a ob čanských právech (12. b řezna 1991), p řijetí evroé Úmluvy o ochran ě lidských práv a základních svobod (18. b řezna 1992), p řistoupení k dalším mezinárodním smlouvám o lidských právech (nap ř. k Úmluv ě o právech dít ěte 6. února 1991 Vyústěním těchto snah v Evropě je aktuální dokument Listina základních práv Evroé unie zahrnující rovnost jako jeden z okruhů základních lidských práv. Evroou Úmluvu o ochraně lidských práv a základních svobod (zkráceně Evroá úmluva o lidských právech) ratifikovalo tehdejší Československo v březnu 1992 Nejslavnější dokument o lidských právech ve světě -Všeobecná deklarace lidských práv (UDHR). Jeho hlavní podstatou je uznání inherentní hodnoty lidského života, jakož i princip priority jednotlivců nad právy státu a jeho svrchovaností. Roku 1945, kdy byla na konferenci v Londýně vyhlášena Organizace spojených národů. Co jsou lidská práva dítěte? Dne 20. listopadu 1989 se sešli v New Yorku zástupci různých zemí, aby v Organizaci spojených národů (OSN) přijali společně Úmluvu o právech dítěte. Je to významný mezinárodní dokument o dětech a mládeži do 18 let

Prohlášení o lidských právech: největší dokument - Příběh 202

Mezinárodní dokumenty o lidských právech The international documents about human rights. Anotace: Diplomová práce je zaměřena na zmapování historie mezinárodních dokumentů o lidských právech. Popisuje současné dokumenty o lidských právech a také kontrolní mechanismy k dodržování těchto dokumentů a jejich fungování Londýn - Británie by mohla odstoupit od Evroé úmluvy o lidských právech, pokud se nezmění způsob, jakým se tento dokument uplatňuje v praxi.Ve středu to řekl britský konzervativní premiér David Cameron, jehož vláda se snaží omezit vliv Evroého soudu pro lidská práva, který vynucuje dodržování úmluvy, napsala agentura R k problematice byznysu a lidských práv Zveřejnění prvního, resp. nultého návrhu dokumentu červen 2014 říjen 2019 Rezoluce schválena Radou OSN pro lidská práva 20 hlasy pro a 14 proti Plánované páté setkání OEIGWG Nultý návrh Iniciativa závazného nástroje OSN o byznysu a lidských právech má za cíl posílit. O lidských právech i holocaustu v Prachaticích K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. Prachatice, 10. května 2018 - V pořadí jedenáctý ročník konference o multikultuře proběhl za účasti zajímavých hostů tentokrát premiérově v Prachaticích, v sídle pořádající KreBul, o.p.s

dokument - Charta 77 (v elektronické a papírové podobě). dokument OSN - Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech (v elektronické a papírové podobě). dokument OSN - Všeobecná deklarace lidských práv (v elektronické a papírové podobě) Velká Británie by mohla odstoupit od Evroé úmluvy o lidských právech, pokud se nezmění způsob, jakým se tento dokument uplatňuje v praxi, prohlásil ve středu premiér David Cameron. Naráží na praxi, kdy se cizinci s neregulérním pobytem odvolávají na úmluvou garantované právo na respektování rodinného života, aby se vyhnuli deportaci z Británie Festival dokumentárních filmů o lidských právech Datum konání: březen 2019 Účastníci: 2. ročníky OA a SOŠ Zpráva: V průběhu března se 100 žáků 2. ročníků zúčastnilo filmového festivalu dokumentárních filmů - Jeden svět na školách. Tento festival pořádá Člověk v tísni, o.p.s Stáhnout dokument ve formátu pdf; Evroá unie je založena na hodnotách úcty k lidské důstojnosti, svobody, demokracie, rovnosti, právního státu a dodržování lidských práv, včetně práv příslušníků menšin, jak je stanoveno v článku 2 Smlouvy o Evroé unii (SEU). který předpokládá přistoupení ES k Úmluvě.

Bitva o poslední místo v kalendáři: Zájem mají Istanbul, Imola a bez šance není ani Vietnam. Formule 1 nedávno zveřejnila kalendář pro rok 2021. Přináší rekordní počet 23 závodů. O jedné destinaci se ale teprve rozhodne proto vznikla Úmluva o právech dítěte. Úmluva o právech dítěte je mezinárodně uznávaný dokument, který vznikl v roce 1989 v New Yorku na ochranu dětských práv. Stále je ještě hodně zemí světa, kde malé děti musí těžce pracovat a na jejich práva nikdo nedbá. Česká republika se ale Úmluvou o právech dítět V dokumentu se dle Hamáčka píše o lidských právech migrantů jako o univerzální zásadě. Dokument také neobsahuje žádné zmínky o tom, že by měla být jakkoliv omezena suverenita států. Žádné následné právo svrchovaným státům nevzniká. Kdo by snad chtěl tvrdit opak, tak si troufnu říci, že ty dokumenty nečetl. UNIS-1071), má být zpráva o respektování občanských a politických práv v ČSSR projednávána na zasedání Výboru pro lidská práva v Ženevě ve dnech 7.-25. července t.r. Výbor, jak známo, byl ustaven v roce 1976 poté, co vstoupil v platnost Mezinárodní pakt o občanských a politických právech, a to v souladu s jeho.

30 Lidských práv - Znáte svá práva

Usnesení Evroého parlamentu ze dne 21. ledna 2010 o porušování lidských práv v Číně, a zejména o případu Liou Siao-po (2010/C 305 E/03) Evroý parlament, — s ohledem na svá předchozí usnesení o Číně, zejména na usnesení o summitu EU/Čína a dialogu EU/Čína o lidských právech ze dne 13. prosince 2007 a o. Diskuse o právech LGBT na půdě OSN zahrnovaly rezoluce a společná prohlášení na Valné shromáždění OSN a Radě OSN pro lidská práva (UNHRC), pozornost na mechanismy lidských práv vedených odborníků (jako jsou orgány Smlouvy OSN a zvláštní postupy) , dále i agentur OSN.. Od svého založení v roce 1945 politické orgány OSN neprojednávaly práva LGBT (týkající se. Zákon o lidských právech a demokracii v Hongkongu odsouhlasil v úterý jednomyslně Senát Spojených států a ve středu prošel také Sněmovnou reprezentantů. Peking nyní podle agentury AP žádá, aby americký prezident Donald Trump zákon vetoval. Bílý dům ale už naznačil, že Trump dokument podepíše

Deklarace. o odstranění všech forem nesnášenlivosti a diskriminace. založených na náboženství či víře. New York, 25. 11. 1981. Valné shromáždění, maje za to, že jednou ze základních zásad Charty OSN je zásada důstojnosti a rovnosti vrozená všem lidským bytostem a že všechny členské státy se zavázaly podnikat. Dokumenty o lidských právech (1969) Přihlášení; Registrace; Kontakty. Vše o nákupu; O firmě. Praha, Mladá fronta, 1969, 148, , 8°, Hledat. Váš nákupní košík 0 kusů -0 Kč

DOKUMENTY O LIDSKÝCH PRÁVECH - 1789 ve Francii přijata Deklarace práv člověka a občana - 1791 v USA přijata Listina práv - 1941 prezident Roosvelt vyhlašuje 4 základní svobody - slova, vyznání, od nedostatku a strachu - 1948 Všeobecná deklarace lidských prá dokumenty-o-lidskych-pravech. Vážení zákazníci, naše výdejna bude v době prázdnin zavřena od 3.7. do 16.8.2021 Deklarace lidských práv: největší dokument. Pevnost Bastily a její zachycení, slavná revoluční píseň Marseillaise, nástroj smrti a nábytku gilotínské spravedlnosti, klub Jacobin, teror, politická represe - to často přichází na mysl, když jde o Velkou francouzskou revoluci. Prohlášení o právech člověka a občana. Všechny žádosti o prodej výtahů, fotokopiií, reprintů nebo překladů tohoto ilustrovaného vydání Všeobecné deklarace adresujte na permissions@un.org. Kresby autora YAK, které jsou součástí tohoto ilustrovaného vydání Všeobecné deklarace lidských práv, jsou chráněny autorskými práv Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod. Řím, 4.XI.1950 Podepsané vlády, členové Rady Evropy, majíce na zřeteli Všeobecnou deklaraci lidských práv vyhlášenou Valným shromážděním Organizace spojených národů 10. prosince 1948; majíce na zřeteli, že tato deklarace směřuje k zabezpečen

Všeobecná deklarace lidských práv. 1948. OSN - 30 článků s právy negativními a pozitivními. Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod . 1950. dokument Rady Evropy - na tomto základě vytvořena Evroá komise pro lidská práva a Evroý soud pro lidská práva. Úmluva o právech dítěte (1989 Dne 4. listopadu 1950 se v Římě setkali zástupci 16 států, aby podepsali významný dokument o lidských právech, který známe pod názvem Evroá úmluva o lidských právech (dále také EÚLP).1 Za Francii například tento dokument podepisoval Robert Schuman, který v té době působil jako ministr.. 209/1992 Sb. SDĚLENÍ federálního ministerstva zahraničních věcí Změna: 41/1996 Sb. Změna: 243/1998 Sb. Změna: 48/2010 Sb.m.s. Změna: 26/2021 Sb.m.s. Federální ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 21. února 1991 byla v Madridu podepsána jménem České a Slovenské Federativní Republiky Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod ve znění. Evroá úmluva o lidských právech), popř. ještě univerzální systémy ochrany lidských práv (založené smlouvami OSN či Mezinárodní organizace práce). Ze stále větší provázanosti ekonomických zájmů se zájmy jednotlivců vyplynulo, že se Evroý soudní dvůr začal ve své rozhodovací činnosti stále více dotýkat.

Skandál, který nemá obdoby! Na veřejnost unikl interní dokument Sórošovy neziskovky se seznamem

smluv o lidských právech 2.1 Lidská práva Lidská práva nebo také základní práva a svobody patří mezi nejdůležitější subjektivní práva zaruená ústavně - Listinou základních práv a svobod a dále řadou mezinárodních smluv například Úmluvou proti muení , Úmluvou o právech Dokumenty o lidských právech - - popis, komentáře a veškeré informace o knize Práva dětí - pro děti jsou sepsána zvláštní práva (např. dokument Úmluva o právech dítěte Dokument o životním prostředí vysílaný nedávno Televizí Seznam končil informací o tom, že v Indii začala diskuze o tom, zda má mít jedna z největších a také nejznečištěnějších řek lidská práva Mezinárodní dokumenty o lidských právech a humanitárních otázkách. Pokračovat v nákupu Přejít do košíku. Komentáře. Tuto knihu zatím nikdo nekomentoval. Pro přidávání komentářů se prosím přihlašte. Nahlásit chybu u této knihy. × Nahlásit chybu u této knihy.

Tento dokument byl nejdůležitějším bodem v historii nového státu, který zajistil osobní politická práva a svobody obyvatel USA. Zákon o lidských právech byl schopen ukončit svrchovanost monarchy a vlády, které byly velmi časté během raného středověku v Evropě a v době absolutismu. Pozadí dokument Dále bych se zabývala lidskými právy v Evropě a významnými dokumenty o lidských právech, v této souvislosti bych podrobněji pojednala o Evroé úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod, která je jistě jedním ze zásadních dokumentů upravujících lidská práva

PPT - Lidská práva PowerPoint Presentation, free download - ID:6983874‚Will Smith je příliš světlý‘Moderní-DějinyLungta – Mezinárodní akce Amnesty International na podporu nespravedlivě vězněných21

Evroá deklarace o právech hluchoslepých lidí 13.01.2007 23:27 Evroý parlament dne 1. dubna 2004 přijal a vyhlásil oficiální dokument nazvaný Písemné prohlášení o právech hluchoslepých lidí Deklarace o lidských právech jednotlivců, kteří nejsou státními občany země, v níž žijí Soubor cizineckých práv a povinností, které by státy měly poskytnout cizincům na svém území Rozvojový strategický dokument obce; Podání stížnosti k Evroému soudu pro lidská práva na porušení lidských práv a základních svobod zaručených Evroou úmluvou o lidských právech a jejími protokoly Aukce 1051244 - Mezinárodní dokumenty o lidských právech 1989 cena: 22 Kč končí: 29. 05. 22:00. Aukce auktiva Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod obsahuje ve znění jedenácti dodatkových protokolů, přijímaných Radou Evropy, lidská práva uznávaná signatáři úmluvy. Základní lidská práva obsažená v této úmluvě podrobněji rozvádí pro oblast zdravotnictví Úmluva o lidských právech a biomedicíně Studenti Institutu mezinárodních studií FSV UK se letos opět, byť v online prostředí, zúčastnili promítání festivalu dokumentárních filmů Jeden Svět. Z jejich reflexí vznikla sbírka recenzí příznačně nazvaná Studuj (Jeden) svět na IMS