Home

Matrika jména seznam

jméno v matrice — PSK - Ptejte se knihovn

Do matriční knihy nelze zapsat jména zkomolená, zdrobnělá a domácká. Pokud se jméno v seznamu nenachází, je nutné získat znalecký posudek o možnosti užívat zatím nepovolené křestní jméno. Ten vydává soudní znalec v odvětví jazykovědy Podle informací z příručky z roku 2017, kterou máme k dispozici, toto jméno není zatím jazykově ověřeno a není uznáno pro zápis do matriky ČR. Avšak seznam těchto jmen se postupně rozšiřuje a opravuje podle požadavků na jména a jejich následném uznání na základě znaleckého posudku Matrika také bere ohled na to, zda již takové jméno někdo v ČR užívá. Seznam užívaných jmen lze nalézt na stránkách Ministertva vnitra, konkrétně zde. Pokud se jméno v seznamu nachází, matrika pravděpodobně nebude mít problém jméno Vašemu dítěti zapsat Matrika (z lat. matrix, matice, kmen) je veřejný úřední seznam, nejčastěji jmen.V České republice jde o seznam narození, sňatků, registrovaného partnerství a úmrtí, který vedou matrikáři na určených matričních úřadech.Agenda matrik se řídí zákonem č. 301/2000 Sb. a vyhláškou 207/2001 Sb., a patří do kompetence Ministerstva vnitra Naneštěstí, jednotlivé matriky se někdy liší v míře své vstřícnosti. Co jedna povolí, může jiná zamítnout. Ve sporných případech pak obvykle nezbývá, než obrátit se na soudní znalkyni v oboru jmen (PhDr.Miloslava Knappová, tel.271 733 481), která je schopna během několika málo dní vypracovat odborný posudek (cena.

Matriční úřady, kterých je po Česku skoro 1300, spadají pod ministerstvo vnitra. A co zákon v souvislosti s pojmenováváním dětí zakazuje? Je toho docela dost. Do matriční knihy lze zapsat jakékoliv existující jméno, a to ve správné pravopisné podobě. Nelze zapsat jména zkomolená, zdrobnělá a domácká Matriční úřady. Možná hledáte. Související druhy úřadů: (týká se všech adres doménových jmen, na kterých jsou provozovány služby společnosti EBE), a to včetně šíření prostřednictvím elektronické pošty, SMS a jiných forem elektronických zpráv. Bez předchozího písemného souhlasu společnosti European.

Uznání jména na matrice — PS

Zápis jména dítěte do matriky :: Infomusli

málo známe pravděpod. maďarské jméno Aladar. Pátral jsem po jeho původu, nic jsem však nezjistil. V křestním listu z baptistického kostela v Bruselu-Anderlecht mám jméno Ally.Změnu si vysvětluji tak, že Východní Slovensko, kde část války žili moji rodiče, bylo pomaďarštěno a maďarská matrika mi přiřkla jméno Aladar ČÁST PRVNÍ. MATRIKY, JMÉNO A PŘÍJMENÍ. HLAVA I. MATRIKA. Díl 1. Obecná ustanovení § 1 (1) Matrika je státní evidence a) narození, uzavření manželství, vzniku registrovaného partnerství (dále jen partnerství) a úmrtí fyzických osob na území České republiky, b) narození, uzavření manželství, vzniku partnerství a úmrtí, k nimž došlo v cizině, jde-li o.

Seznam jmen, která jsou v ČR již alespoň jednou užita, vede Ministerstvo vnitra ČR. Tento seznam má informativní charakter a nelze jej využít jako podklad k ověření správné pravopisné podoby jména za účelem zápisu jména do matriční knihy. Žádný oficiální seznam schválených a povolených jmen v ČR neexistuje jména, popř. jmen, dítěte uvede slovo nezjištěno3 a vydá rodný list dítěte. Po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí matriční úřad učiní oznámení soudu4. Poté, co soud určí jméno, popř. jména, dítěti, matrikář provede dodatečný záznam do knihy narození a vydá dítěti nový rodný list. 2 § 66 odst. 1. Matrika: Co to je a k čemu pomáhá, jaké jsou druhy matrik a jak se matrika týká právě vás se dozvíte v tomto článku. Matrika plní mnoho různých účelů. Ve zkratce však v rámci České republiky slouží jako seznam narození lidí, sňatků, registrovaného partnerství a úmrtí - tedy jako státní evidence obyvatel Prohlášení o volbě druhého jména lze učinit pouze jednou a nelze je vzít zpět. Pokud jste se narodili do 31.12.1949, mohli jste mít v matriční knize zapsána dvě jména, ale od 1.1.1950 jste mohli užívat pouze jedno jméno. Podle platné úpravy nedojde k automatickému obnovení dvou jmen

Matrika - Wikipedi

O povolení změny jména nebo příjmení osoby s místem trvalého pobytu na území městských částí Brno-střed, Bohunice, Bosonohy, Kohoutovice, Nový Lískovec a Starý Lískovec lze vyřídit na odboru matrika Úřadu městské části Brno-střed, Dominikánská 2, severní budova, přízemí, úřední hodiny: pondělí a středa 8. Ve statistice mužských jmen pak následují Jan, Petr, Pavel a Jaroslav. Další nejčastejší ženská jména jsou Jana, Eva, Anna a Hana. Kompletní seznam 17 tisíc jmen však v kalendáři nenajdete. V dnešní době již ale neexistuje kalendářová komise, a tak je na každém vydavateli, kolik jmen k jednotlivým dnům přiřadí 12. 1949, platí v úředním styku pouze jméno uvedené na prvním místě nebo jméno jinak označené za hlavní; občan může učinit prohlášení o volbě druhého jména, které však může být zvoleno pouze ze jmen již zapsaných v matriční knize. Užívání těchto dvou jmen bude prokazovat rodným listem vydaných po 1. 7. 2001 'matrika' přeloženo ve vícejazyčném online slovníku. Překlady z češtiny do angličtiny, francouzštiny, němčiny, španělštiny, italštiny, ruštiny. Křestní jména v SR. Vše o křestních jménech, seznam jmen na Slovensku, jaké jméno vybrat pro dítě - rady a info, křest, zápis do matriky a jiné. Vše o křestních jménech, seznam jmen na Slovensku, jaké jméno vybrat pro dítě - rady a info, křest, zápis do matriky a jiné. www.mena.wz.s

Malý průvodce matrikou pro TS osoby » Translidé

 1. Pro potřeby našeho webu sháníme nadšence stejného ražení jako jsme my. Nebráníme se žádné spolupráci, ale nyní potřebujeme především kreslíře, malíře, kteří by měli chuť přispět svou prací k lepšímu vhledu Slované.cz
 2. zpět na seznam. 4. Změna jména a příjmení na matriční úřad podle místa trvalého pobytu nebo posledního trvalého pobytu žadatele v ČR : u nezletilého dítěte na matriční úřad v místě jeho trvalého pobytu; na Úřad městské části Praha 1, pokud u žadatele či nezletilého dítěte takový pobyt není.
 3. Prohlášení o volbě druhého jména pro státní občany České republiky narozené v cizině lze vyřídit u zastupitelských úřadů ČR v zahraniční a na zvláštní matrice odboru matrika Úřadu městské části Brno-střed, pracoviště Husova 3, druhé patro, úřední hodiny: pondělí a středa 8.00-17.00 hodin
 4. Změna příjmení se povolí zejména tehdy, jde-li o příjmení hanlivé nebo směšné, nebo je-li pro to vážný důvod. Změna jména se nepovolí, žádá-li fyzická osoba mužského pohlaví o změnu na jméno ženské, nebo naopak, žádá-li o změnu jména na jméno zkomolené, zdrobnělé, domácké, nebo na jméno, které má žijící sourozenec společných rodičů
 5. - Matriky zemřelých: rok, měsíc a den smrti, číslo domu, jméno a příjmení, náboženství, pohlaví a stáří zemřelého a nakonec příčina jeho smrti. Otázka jazyka, jímž byly matriky vedeny, se dá zevšeobecnit tak, že všechny zápisy byly z počátku prováděny podle jazykové oblasti buď v češtině nebo v němčině

Zde jsou digitalizovány matriky doktorů české a německé univerzity z let 1882-1939. Kniha je opatřena jmenným rejstříkem pro vyhledání osoby. V zápise je uvedeno jméno a příjmení, datum a místo narození, náboženství, jméno, příjmení a povolání rodičů, název předchozí školy, obor studia, datum zkoušek a promoce stádu, seznam sledovaných událostí na farnosti. Genealogie v praxi Matriky - historie Matrika narozných U3V 15/22 jméno dítěte obec a číslo domu Vyznání, pohlaví, lože datum křtu,narození otec matka kmotři, jméno/stav. Genealogie v praxi Matrika oddanýc Zvláštní tvary jména či jména cizího původu. Zvolíte-li pro své dítě jedno jméno cizího původu nebo dvě jména, která nesmí být stejná, a toto jméno/jména není/nejsou v seznamu jmen ověřených k zápisu do matriky, je třeba předložit matrice narození znalecký posudek (aktuální informace podá matrikářka)

Vyhláška č. 207/2001 Sb. - Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákon Který úřad zajistí zápis matriční události, která nastala v cizině? Kde získám pro dítě narozené v cizině doklad o státním občanství? Jak postupovat při tzv. uznání otcovství k nenarozenému dítěti? Chtěl/a bych mít ještě druhé jméno. Jak mám postupovat? Chtěl/a bych dát dvě/druhé jméno svému dítěti Digitalizované matriční knihy Pro laika se tím rozumí: zveřejnění a zpřístupnění matričních knih (a nejen jich) široké veřejnosti pomocí digitalizace a internetu. Již se nemusíme objednávat do badatelen archivů (dříve do kostelů, farností, ) a čekat a čekat, prohlédnout si 5 knih za den a znovu se objednávat a čekat a čekat, Nyní stačí [ Přijímá souhlasné prohlášení osvojitelů o zvolení jména pro osvojence; Přijímá žádosti o nahlédnutí do matriční knihy, vystavení matričního dokladu a vydává výpisy z matrik (rodné, oddací, umrtí listy) Přijímá žádosti o provedení zápisu příjmení ženy do matriční knih

Vojenské matriky; Dokumentace příslušníků SS - strážných v KT; Letecké karty čs. příslušníků RAF; Osvědčení podle zákona č. 255/1946 Sb. podatelna-vua@army.cz. Kartotéka padlých v 1. světové válce . A Každá matrika by měla mít k dispozici seznam ověřených jmen, s nimiž nebudou potíže. Seznam selhal, nastupuje znalec. Může se stát, že vaše volba jména bude natolik originální, že ho na příslušné matrice nenajdou. V takovém případě ještě není nutno propadat beznaději Bylo v seznamu zaregistrovaných jmen, takže ho na matrice zapsali bez problémů. Matriční úřady, kterých je po Česku skoro 1300, spadají pod ministerstvo vnitra. Do matriční knihy lze zapsat jakékoliv existující jméno, a to ve správné pravopisné podobě. Nelze zapsat jména zkomolená, zdrobnělá a domácká

Chcete dát dítěti netradiční jméno? Zajděte včas na

Seznam bytových domů Matrika narození Jméno Dítěti mohou být zapsána dvě jména, která nesmí být stejná. Do matriční knihy lze zapsat jakékoliv existující jméno, a to ve správné pravopisné podobě. Nelze zapsat jména zkomolená, zdrobnělá a domácká, či jméno žijícího sourozence. Vzniknou-li pochybnosti o. matrika narození, manželství, úmrtí, změny jména a příjmení, slavnostní obřady vítání dětí, ohlašovna pobytu, ověřování podpisů a kopií listin (vidimace a legalizace), Czech POINT - kontaktní místo veřejné správy, od 4. 11 Vývoj jména a p říjmení z tohoto seznamu, od matriky odvozujeme. Mnozí z nás uzav řeli manželství a byl jim vydán oddací list, na základ ě kterého si m ěníme p říjmení a posléze ur čuje i p říjmení našim d ětem. P řesto, že se n ěkolikrát za život každý s nějakou matri ční událostí setká, v ětšinou. Seznam stavebních úřadů Užívání a změna jména a příjmení Volba druhého jména - bezplatně. Dozor. Matrika obecního úřadu s rozšířenou působností vykonává dozor nad vedením matrik a metodickou a odbornou pomoc obecním úřadům pověřeným vedením matrik

Vánoční stromy 2013 Popice: Vítání občánků a jubilejní svatby: Znojmo

Matriční úřady - statnisprava

 1. Jaroslava Vrňáková, vedoucí oddělení matriky, agenda registrovaného partnerství, změny jména a příjmení, tel.: 312604207, e-mail: jaroslava.vrnakova.
 2. Úmrtí. Změna jména a příjmení. Vydávání druhopisů matričních dokladů. Nahlížení do matričních knih a sbírek listin. Sociální pohřby. Sdílet na Facebooku. Sdílet na Twitteru. Kontext. Umístění: Složky dokumentů > Dokumenty MMJ > Dokumenty - správní odbor > Matrika
 3. Matrika k 1.1.2021 Seznam řádných členů ČMKCHB, z.s. Jméno Zaplaceno Číslo člena Oblast Jméno Zaplaceno Číslo člena Oblast Hajžman Josef 2021 1001133442 11 Remeš Petr 2022 342679326 6 Haltmar Leoš 2100 103578832 5 Rienműller Gert Hans Dr. 2100 611925225
 4. Matriční úřad je povinen rozhodnout o povolení změny jména nebo příjmení do 30 dnů, ve zvlášť složitých případech do 60 dnů. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují Odvolání proti rozhodnutí se podává k Magistrátu hl. m. Prahy prostřednictvím úřadu MČ Praha 7 (viz zákon č. 500/2004 Sb., správní.
 5. povoluje a vydává rozhodnutí o změně jména a příjmení vede řádnou evidenci o volbě druhého jména a následně vystavuje nové matriční doklady dle § 62 odst. 3 zák. č. 301/2000 provádí přiznávání otcovství před městským úřadem k narozeným i nenarozených děte
 6. Matrika. v souladu se zák. 301/2000 Sb., o matrikách,jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů a vyhláškou MV č.207/2001 Sb., kterou se provádí zákon 301/2000 Sb., je matrika státní evidence narození, uzavření manželství a úmrtí fyzických osob na území České republiky a narození, uzavření manželství a úmrtí, k nimž došlo v cizině, jde.
 7. Jméno Noel, které dostal chlapec z jiného města, zde neznají, stejně jako na matrice ve Svitavách. Oficiálně se další jména do seznamu křestních jmen nezařazují. Pokud nám matrika zašle kopii znaleckého posudku, poznamenáme si to a příště již posudek nevyžadujeme
Chcebuz | Spolek pro vojenská pietní místa

Matrika vykonává přenesenou působnost matričního úřadu na úseku matrik, tj. zejména. vede matriční knihy (kniha narození, úmrtí, manželství) v rukopisné podobě a pomocí výpočetní techniky, vede sbírky listin (ke knize narození, úmrtí, manželství) Malá je Anika, v seznamu na rodině není, žádat jsme nemuseli Doporučuju zavolat nebo zajít na matriku, tak je k dispozici kniha, kde jsou všechny povolené jména - tam Anika byla Paní matrikářka byla unešená a strašně ji zajímalo, jak jsme na to jméno přišli Byl tam taky uvedený svátek a možné zdrobnělin matrika manželství, změny jména a příjmení: 236 044 121: irena.dovinova@praha2.cz: Dvořáková Lucie: matrika narození - rodné příjmení L-O: 236 044 127: lucie.dvorakova@praha2.cz: Hubalová Andrea: matrika narození - rodné příjmení F-I: 236 044 131: andrea.hubalova@praha2.cz: Chramostová Michaela: matrika narození. Sbírka obsahuje seznam všech dostupných matričních knih pro, které existují digitalizované záznamy. U každé knihy naleznete datum její aktualizace a možnost přejít přímo do výpisu záznamů Více než dvě jména mohou mít jen cizinci, narození v Česku, ale bez českého občanství. Žádný ucelený a kompletní seznam jmen, která můžete svému dítěti dát, neexistuje. Mezi lidmi se rozšířil mýtus, že pokud najdete jméno v kalendáři - našem či zahraničním, bude určitě v pořádku. To ale tak docela neplatí

Seznam povolených jmen

Matriční činnost je upravena zákonem č. 301/2000 Sb. o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů vyhláškou č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů zákonem č.115/2006 Sb Oficiální stránky Obce Kardašova Řečice. Rozsah činností matričního úřadu a evidence obyvatel. V první polovině následujícího textu uvádíme kompetence matričního úřadu města Kardašova Řečice a v druhé polovině pod čarou jsou uvedeny podrobnosti ohledně evidence obyvatel - hlášení trvalého pobytu, změny a ukončení trvalého pobytu Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit. V Olomouci agendu změny jména a příjmení vyřizuje: Magistrát města Olomouce, odbor správních činností, oddělení matrika, Horní náměstí č.p. 583 - budova radnice, I. patro. Úřední hodiny. Po. 8.00 - 12.00. 13:00 - 17:00 hod. Út (objednaní klienti) 8:00. Změna jména a příjmení Základní informace k životní situaci Jméno, popřípadě jména, nebo příjmení lze změnit fyzické osobě pouze na základě její žádosti, případně žádosti jejích zákonných zástupců. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod. Změna jména a příjmení 731 142 692: Dana Hollá Matrika - narození Vede stálý seznam voličů a jeho dodatek. Vede evidenci voličských průkazů a na žádost občanů města Sokolov voličské průkazy vydává. Zajišťuje editaci volebních okrsků v informačním systému územní identifikace (ISÚI)

Matrika - Seznam Zpráv

 1. Z á p i s z pracovní porady krajských úřadů, magistrátů měst Brna, Ostravy a Plzně a Magistrátu hlavního města Prahy, konané ve dnech 30. a 31. května 2017 ve vzdělávacím zařízení IVS v Benešově Přítomni: - zástupci krajských úřadů, magistrátů měst Brna, Ostravy a Plzně, Magistrátu hlavního města Prahy a České pošty, s. p. - dle prezenčních listi
 2. Magistrát města Plzně - Telefonní seznam úřadů a organizací města Plzně, kontaktní centrum, řešení životních situací pověřená vedoucí oddělení matrika změna jména a příjmení, duplikáty matričních dokladů.
 3. Matriční úřad Sloup. zajišťuje agendu matriky pro obce Sloup, Šošůvka, Vavřinec (Veselice, Suchdol,Nové Dvory), Petrovice a Žďár. Úřední hodiny na matrice ve Sloupě jsou v pondělí a ve středu. od 16:00 do 18:00 hod. Telefon: 516 435 237, e-mail: matrika@sloup.info; Snoubenci si dohodnou termín schůzky telefonicky nebo e.
 4. Změna jména se nepovolí, žádá-li fyzická osoba mužského pohlaví o změnu na jméno ženské, nebo naopak, žádá-li o změnu jména na jméno zkomolené, zdrobnělé, domácké, nebo na jméno, které má žijící sourozenec společných rodičů
 5. Oficiální web českého florbalu. Livesport Superliga, Extraliga žen, 1. liga mužů, Mládež, Reprezentace, Superfinále, Mistrovství světa, Champions Cup.
 6. Zápis. Zápis do seznamu advokátních koncipientů je možný nejdříve ke dni podání kompletní žádosti-§ 37 odst. 1 ZA. Tento den však nesmí předcházet dni vzniku pracovního poměru. K úspěšnému zápisu je třeba doložit: • žádost o zápis + čestné prohlášení, ke stažení ZDE. • výpis z rejstříku trestů

Cesta: Titulní stránka > Úřad městyse > Matrika > Změna jména a příjmení . Seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků nemovitostí . Odkazy. Výzva [PDF, 196 kB] Seznam nemovitost. Další jméno: Cyril Narozen(a): Vršac (Uhry Uhersko) Studium: PF UK, 1904 - 190 Telefonní seznam. Rada města; úsek zvláštní matrika: 585 513 139: 608 580 617: 1/16: Holarová Eva úsek ověřování podpisů a opisů listin: 585 513 321: 1/16: Sedláčková Michaela 1/16: oddělení přestupkové. Barvířská 1, 779 11 Olomouc . Vizitka Jméno | Funkce Telefon Mobi

Jméno Bernard Naše jména Aktuální databáze křestních jmen

 1. V e zkušebním provozu ve prozatím databáze studentů saského univerzitního národa. Úvodní stránka zobrazuje seznam osob zapsaných v matrice pražské právnické univerzity mezi studenty polského univerzitního národa.Seznam je řazen chronologicky podle data zápisu studentů do matriky. Podrobnější informace o jednotlivých studentech lze získat kliknutím na jméno studenta.
 2. Jazyková poradna Ústavu pro jazyk český AV ČR na webu zveřejňuje odpovědi na jazykovou problematiku. Návštěvníci webu mohou odpovědi vyhledávat dle dotazu, klíčového slova nebo odpovědi
 3. Nemocnice Jihlava (odkaz na titulní stránku) Nemocnice Jihlava - Oficiální web obc
 4. Nazdar chlapci, našel jsem vám spolubojovníka. Zářecký Pavel ze Žamberka a sloužil jako psovod v letech 68-70. Já jsem syn, je mi 40 a jmenuju se stejně. Táta nemůž
 5. Vybereme volbu MATRIKY 2. Vyhledávací pole > vypíšeme hledané údaje (jméno obce, typ,časový rozsah) 3. Klikneme na tlačítko Vyhledat 4. Najdeme naší knihu a klikneme na lupu 5. Klikneme na zobrazení matriky 6. Ovládacími tlačítky prohlížíme Ovládací prvky Zvětšení, zmenšení Volba stránk

Zvláštní tvary jména či jména cizího původu Zvolíte-li pro své dítě jedno jméno cizího původu nebo dvě jména, která nesmí být stejná, a toto jméno/jména není/nejsou v seznamu jmen ověřených k zápisu do matriky, je třeba, aby rodiče předložili matrice narození znalecký posudek (aktuální informace podá. Hitparáda jmen v roce 2011 v České republice Pokud chcete zjistit, jak často se dávalo konkrétní jméno v roce 2011, je nejjednodušší ho najít v této tabulce podle abecedy. Řazeno abecedně- seznam stovky nejčastěji používaných jmen v ČR v roce 201 poh řbu, jméno a p říjmení zem řelého, jeho p řibližný v ěk, poznámku, jak byl kn ěz zaopat řen, a jméno poh řbívajícího. 1.2 Matriky za vlády Marie Terezie Ke zm ěnám dochází až v 18. století, kdy matriky díky vlivu osvícenství mají jednotný charakter Spojte se s lidmi, kteří mají stejné jméno. Znáte původ svého jména nebo slavné osobnosti, které jej nosí? A co četnost jména v České republice Hledám potvrzení její existence v Brankovicích, její /alepoň/ rok narození a případně jména a původ rodičů. Pokud někdo při svých výzkumech na toto jméno ve spojitosti s obcemi Bohuslavice u Kyjova, Jestřabice u Koryčan, Brankovice narazil, prosím o jakékoli i neověřené info na mail hnilica.antonin@seznam.cz. Děkuji

Kontakt. Statutární město Pardubice Pernštýnské náměstí 1 530 21 Pardubice. Tel.: 466 859 111 E-mail: posta@mmp.cz Provozní podmínky centrální podateln Jedná se o vojáky, pocházející z území bývalého Československa (Češi, Slováci, Němci, Maďaři, Rusíni atd.). První část databáze padlých (jednalo se o padlé a nezvěstné za válečný rok 1914) vznikal v letech 2012 - 2013. Postupně se databáze rozšiřovala o další jména z následujících válečných let Jména a příjmení, která nestojí v příručce Knappové může matrika požadovat soudně znalecky ověřit. Trans žena či muž si zvolí, na kterého znalce*znalkyni se obrátí: může porovnávat zaměření dané odborné autority, výši poplatků, dobu vypracování a přístup jednotlivých soudních znalkyň a znalců

Prohlášení o volbě druhého jména - Ministerstvo vnitra

Pokud jméno obce jen napíšete, tak Vám to vyhledá všechny obce.) Jakmile budete mít seznam matrik, tak ty které jsou zdigitalizované mají na konci řádku obrázek lupy, na který když kliknete, tak se Vám zobrazí zdigitalizová matrika. Pokud tam lupa není, matrika ještě není zdigitalizována. Vyhledávání podle původce Seznam italských legionářů. Seznam je ve dvou svazcích, je z opisu seznamu z roku 1930, jsou v něm legionáři bojující v italských legiích. V seznamu je uvedeno: příjmení-jméno-č. matriky (pod tímto číslem si poté můžete vyžádat spis)-pluk-datum zajetí-datum vstupu do legie-narození-místo Jméno a příjmení patří mezi základní prvky identifikace každého člověka. Každý má povinnost užívat takové jméno a příjmení, které je uvedeno v matričním dokladu vydaném příslušným matričním úřadem. Agenda matrik je v kompetenci státní správy. Na Úřadě MČ Praha 7 tuto činnost vykonává Odbor správních. zápis úmrtí (k úmrtí došlo v USA), 16.03.2017 / 16:54 | Aktualizováno: 16.03.2017 / 19:24 Pokud potřebujete požádat o zápis úmrtí, k němuž došlo v USA, do české matriky a nechat vystavit český úmrtní list Změna jména a příjmení. Jméno, popřípadě jména, nebo příjmení lze změnit fyzické osobě pouze na základě její žádosti, popřípadě žádosti jejích zákonných zástupců. Změnu příjmení lze povolit zejména, jde-li o příjmení hanlivé, směšné nebo je-li pro změnu vážný důvod. Co budu potřebova

Kontakt Městský úřad Cheb nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14 350 20 Cheb Tel.: 354 440 111 E-mail: podatelna@cheb.cz Hodiny pro veřejnost. Podrobný kontak Jméno. Jméno žáka/studenta Předtím je však zapotřebí vybrat z rolovacího seznamu akci Generovat PINy, Smazat PINy . Pouze aktivní k datu. Ve výchozím zobrazení je tento příznak zaškrtnut a matrika tak zobrazuje pouze aktivní žáky. Pokud zaškrtneme příznak Pouze aktivní k datu a vyplníme datum (automaticky je. Ázerbájdžán chce vymýtit ruská jména, matriky dostanou seznam 6. března 2013 23:26 Ázerbájdžánský prezident Ilham Alijev nařídil Terminologické komisi sepsat jména, která pocházejí z bývalého Sovětského svazu 1. patro - kancelář č. 136 - matrika narození. 1. patro - kancelář č. 111 - matrika úmrtí, změna jména a příjmení. 1. patro - kancelář č. 135b, 135c - matrika manželství, registrovaného partnerství. 1. patro - kancelář č. 134 - stejnopisy matričních dokladů, potvrzení o žití. 1. patro - kancelář č. 135a.

Četnost jmen a příjmení: Kde jsme. Databáze vodních mlýnů . Geografický informační systém tradiční lidové kultury Moravy z let 1750 - 1900 s mapovými podklady . Místní rejstřík Moravy a Slezska (česko-německý rejstřík) Seznam německých názvů obcí a osad v Česku. Místní jména v Čechách (tzv Regulace křestních nebo rodných jmen se v jednotlivých zemích a obdobích značně liší. V některých státech je možno dávat dětem pouze jména z předem nadefinovaného seznamu (například ve Francii, kde je tak znemožněno dávat dětem i stará bretoňská jména), v jiných existují procesní pravidla pro posuzování a schvalování neobvyklých jmen, v mnoha zemích pevná. Staročeská matrika. Matrika (z lat. matrix, matice, kmen) je veřejný úřední seznam, nejčastěji jmen.V České republice jde o seznam narození, sňatků, registrovaného partnerství a úmrtí, který vedou matrikáři na určených matričních úřadech.Agenda matrik se řídí zákonem č. 301/2000 Sb. a vyhláškou 207/2001 Sb., a patří do kompetence Ministerstva vnitra.

Matrika je seznam, nejčastěji jmen, který je veřejný. Vede jej obecní úřad, úřad městské části nebo úřad městského obvodu. Matrika je vedena matrikáři na matričních úřadech a je řízena zákonem č. 301/2000 Sb. a vyhláškou 207/2001 Sb.. Agenda matrik spadá pod Ministerstvo vnitra . 1 Matrika Věra Graplová, DiS - v žádosti uvedete jméno, příjmení v době matriční události, datum a místo matriční události a adresu, na kterou požadujete vystavený doklad doručit - poplatek v obou případech 100,- Kč 2. žádost o změnu příjmení (na předchozí) do 6 měsíců po rozvod Inventární seznam se zvýrazněním doobjednáve . OPC Jihomoravský kraj, Hněvkovského 30/65, Brno. OPC Liberecký kraj, Voroněžská 144/20, Liberec. OPC Plzeňský kraj, Slovanská alej 2046/26, Plzeň. OPC Střední Čechy, Štefánikova 1304, Mladá Boleslav. OPC Pardubický kraj, Pernerova 168, Pardubice ; Oddělení matriky. Jméno. patricijský, urozený (irské jméno) Používání jména: velmi oblíbené: Kdy má svátek Patrik: 19. února: Zajímavost: Pochází z latinského pater otec, vyjadřovalo dítě, mající otce, z právnického hlediska tj. postavení a dědění. Ženský protějšek je Patricie, za českou obdobu jména se někdy považoval Vlastimil

Slaviboř | Spolek pro vojenská pietní místaHrob Franz Bruno Botschen | Spolek pro vojenská pietní místaDolní Vilímeč | Spolek pro vojenská pietní místa

Pokud jste se narodili do 31.12.1949, mohli jste mít v matriční knize zapsána dvě jména, ale od 1.1.1950 jste mohli užívat pouze jedno jméno. Podle platné úpravy nedojde k automatickému obnovení dvou jmen. Jestliže chcete dvě jména užívat, musíte o tom učinit před matričním úřadem prohlášení souhlas fyzické osoby starší 15 let, jde-li o změnu jejího jména, popřípadě jmen nebo příjmení, písemný souhlas druhého rodiče, nebo pravomocné rozhodnutí soudu nahrazující tento souhlas, jde-li o povolení změny jména nebo příjmení u nezletilého dítěte matrika sňatků - Mgr. et Bc. Milena Barešová, tel.: 318 874 113, 314 002 988, e-mail: matrika@mesto-sedlcany.cz. Agenda narození. Agenda manželství. Agenda úmrtí. Duplikáty rodných listů, oddacích listů a úmrtních listů. Ověřování dokladů pro zahraničí. Změny jména a příjmení Pondělí a středa, tedy tzv. úřední dny, jsou vyhrazeny přímo práci na pracovišti a v tyto dny jsou Vám úředníci plně k dispozici na svých pracovištích Holčičí jména - Seznam 500 jmen pro holky a miminka! anglické jména pro holky. Ať už si chcete pro sebe vybrat nějaké anglické jméno do hodin angličtiny nebo potřebujete pojmenovat postavy ve svém příběhu, který se odehrává v Anglii, důležité je zvolit vhodné jméno.Pro nerodilé mluvčí je nejlepší držet se klasických jmen Matrika - rodné, oddací a úmrtní listy, změna jména, zápis rozvodu Duplikát matričního dokladu Informace k vystavení duplikátu českých matričních dokladů (rodný list, úmrtní list, oddací list, doklad o uzavření registrovaného partnerství) víc