Home

Krajský úřad životního prostředí

Dlouhodobý monitoring environmentálních polutantů ve volném ovzduší na území Jihomoravského kraje, 2007-2019. 14.02.2020. Měření kvality ovzduší v dopravních lokalitách Brno, ul. Poříčí a Koliště Oddělení ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje Ing. Helena Skalníková , pověřena vedením oddělení , tel.: +420 475 657 963 , e-mail: skalnikova.h(zavináč)kr-ustecky.c životní prostředí; Krajský úřad. ředitel krajského úřadu; Etický kodex zaměstnanců Kraje Vysočina; Rovné příležitosti a slaďování, podpora zdraví; Získaná ocenění; dokumenty odborů krajského úřadu; organizační struktura; telefonní seznam; informace dle zákona č. 106/1999 Sb. informace dle zákona č. 101/2000 Sb vedoucí oddělení hodnocení vlivů na životní prostředí a lesního hospodářství: Balonová Jana, Ing. 595 622 993 B511: referent pro posuzování vlivu na životní prostředí (EIA), koordinovaná stanoviska: Bláha Petr, Ing. 595 622 281 B510: referent pro myslivost a rybářství: Haluzíková Michaela, Ing. 595 622 566 B50 Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví Krajský úřad Jihočeského kraje U Zimního stadionu 1952/2 370 76 České Budějovice. ÚŘEDNÍ HODINY Pondělí a středa: 8,00 - 16,30 hodin Úterý: 8,00 - 14,00 hodin (Podatelna a CZECH POINT v úterý do.

Portál Jihomoravského kraje - OŽP Odbor životního prostřed

Ve lhůtě 30 dní od zveřejnění může každý zaslat své vyjádření na adresu: Krajský úřad - Jihočeský kraj, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice referent na úseku životního prostředí, EIA, prevence závažných havárií Krajský úřad. Krajský úřad Plzeňského kraje Škroupova 1760/18 301 00 Plzeň IČO: 70890366 +420 377 195 111 . posta@plzensky-kraj.cz. ID datové schránky: zzjbr3p. english. deutsch. 2012 Krajský úřad Kraje Vysočina jako orgán ochrany ovzduší podle § 30 odst. 1 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, aktivně zpřístupňuje veřejnosti informace o podaných žádostech k umístění, stavbě a provozu stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší a vydaných stanoviscích k územním a regulačním. Životní prostředí a zemědělství; Stavební úřad a plánování; Kultura a památková péče; Na Portálu služeb najdete všechny služby, se kterými vám na krajském úřadě můžeme pomoci, včetně užitečných kontaktů, podmínek i postupů vyřízení

Ministerstvo životního prostředí vydalo metodické sdělení za účelem správného zařazení odpadu vzniklého z antigenních testů určených k samotestování osob na přítomnost antigenu SARS-CoV-2. Více informací v příloze. Krajský úřad. Krajský úřad Plzeňského kraje Škroupova 1760/18 301 00 Plzeň IČO: 70890366. Oddělení technické ochrany životního prostředí: 54165 2610: 426A: Žerotínovo nám. 3: Krajský úřad Jihomoravského kraje. Nahoru. Správce portálu. Prohlášení o přístupnosti. Úvodní stránka. Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 449/3, 601 82 Brno V rámci reformy veřejné správy přešla v roce 2001 na Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, kde se věnovala posuzování vlivů na životní prostředí. Od roku 2002 zde působila jako vedoucí oddělení posuzování vlivů na ŽP a IPPC a zároveň jako zástupce vedoucí odboru. Od 1.1. 2014 vykonává funkci vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství

Odbor životního prostředí a zemědělství: Ústecký kra

 1. ekologická výchova, dotace v životním prostředí a zemědělství, tajemník Výboru životního prostředí a zemědělství Zastupitelstva Libereckého kraje: 1217: 485226353 739541552 tomas.komrzy@kraj-lbc.cz: Ing. Košková Irena správa GIS pro životní prostředí, správa mapových serverů: 28
 2. Životní prostředí. 23. 4. 2021 / Krajský úřad Zlínského kraje, Odbor životního pros... Oznámení o možnosti seznámit se s návrhem plánu péče o Přírodní památku Bzová 23. 4. 2021 / Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního pros..
 3. Životní prostředí; O kraji. Krajský úřad. Orgány kraje. Média. Dotace. Oficiální portál Zlínského kraje. Informace ke koronaviru. Informace ke koronaviru. Informace k očkování proti COVID-19. Informace k očkování proti COVID-19. Pomozte nám vylepšit náš web
 4. Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen krajský úřad) jako věcně a místně příslušný správní úřad podle ustanovení §§ 10, 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád a podle ustanovení § 29 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení)
 5. Krajský úřad Olomouckého kraje je orgánem Olomouckého kraje, jehož vznik se datuje k 1. 1. 2001, v souladu se zákonem č. 129/2000 Sb. o krajích, jenž vymezuje postavení krajů a jejich orgánů. Krajský úřad plní úkoly v samostatné působnosti uložené mu zákonem, zastupitelstvem a radou a napomáhá činnosti výborů a.
 6. Pivovarské nám. 1245, 500 03 Hradec Králové T: +420 495 817 111 posta@kr-kralovehradecky.c
 7. Doporučené aktuality. Ovládání doporučených aktualit je možné pomocí klávesových zkratek, pro zastavení nebo spuštění přepínání aktualit lze pomocí klávesy mezerník

Tluka Ladislav, referent - vodoprávní úřad, tel.: 495707649, e-mail: Zobrazit e-mail; školství a životního prostředí > Odbor životního prostředí. Počet návštěv: 29595. Vyhledat osoby v aktuálním kontextu (Odbor životního prostředí) Odběr novinek. Vnitřní členění odboru životního prostředí. 1) oddělení vodoprávního úřadu 2) oddělení ochrany přírody 3) úsek odpadového hospodářství a ochrany ovzduší. Rozsah činností. Odbor působí jako vodoprávní úřad, orgán státní správy v přenesené působnosti na úsek

Odbor životního prostředí a zemědělství Kraj Vysočin

Všechny tyto doklady, vyplněné a podepsané, zašlete na příslušný krajský úřad (odbor životního prostředí) pod který spadáte. Zákonná lhůta je 30 dní. Přeregistrování trvá z pravidla kolem 14 dní, kdy Vám doklady přeregistrované na vaší osobu zašlou doporučeně zpátky Odbory Krajského úřadu Karlovarského kraje. Odbor životního prostředí a zemědělství. Ing. Regina Martincová. zástupce ředitelky Krajského úřadu Karlovarského kraje a vedoucí odboru. 354 222 220. C 232. 736 650 386. regina.martincova@kr-karlovarsky.cz Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary. budova C, číslo dveří 235 K problematice procesu posuzování vlivů koncepcí na životní prostředí (proces SEA). Životní prostředí. Doprava; Regionální rozvoj; Územní plánování a stavební řád; Sociální oblast; Krajský úřad Zborovská 11 150 21 Praha 5 IČO: 70891095. DIČ: CZ70891095 +420 257 280 111 +420 257 280 203 www.kr-stredocesky.cz. Vytkli jsme tyto skutečnosti stavebnímu úřadu a upozornili jsme ho, že měl věc projednat s krajským úřadem, do jehož působnosti spadá ochrana životního prostředí. Krajský úřad by mohl stanovit specifické podmínky a zhodnotit, jestli je vůbec možné zkušební provoz prodloužit

Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor životního prostředí, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno, tel. 541 651 111 Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Brno, Lieberzeitova 14, 614 00 Brno, tel. 545 545 11 Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor životního prostředí, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno + příloha 2. Krajský úřad Zlínského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, tř. Tomáše Bati 21, PO Box 220, 761 90 Zlín + příloha 3. Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor strategického rozvoje - zde. Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství Doporučení k nakládání s odpady vznikajícími při úklidu zaplavených oblastí při povodních v červenci 2021 Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, vydává toto doporučení k zajištění správného nakládání s odpady vzniklými v důsledk Krajský úřad Odbory úřadu Úřední deska Úřad +420 485 226 111 podatelna@kraj-lbc.cz Kontakty Podatelna Organizační struktura Ředitel. René Havlík. 485 226 470 rene.havlik@kraj-lbc.cz Odbor životního prostředí a zemědělství. připravuje návrh stanoviska města ve správních řízeních dle zákona o vodách, o odpadech, o ochraně přírody a krajiny a dle zákona o integrované prevenci, která vedou různé instituce např. MmÚ, Krajský úřad Ústeckého kraje, Ministerstvo životního prostředí ČR a dalš

krajský úřad tímto informuje, že si vyžádal zpracování odborného vyjádření k aplikaci nejlepších dostupných technik a k žádosti, které zpracuje odborně způsobilá osoba - CENIA, česká informační agentura životního prostředí Šumperk ve víru secese. TRIENÁLE SEFO 2021 - UNIVERSUM. Cyklovýlety Olomouckým krajem. Klášterní hudební slavnosti 2021. 15. ročník mezinárodního hudebního festivalu. Kov ve městě XVII. + Lipenské hudební lavičky. ZA EDEL! aneb kulturní léto v léčebném parku Edel. Dalekým severem s Janem Eskymo Welzlem - stálá expozice Městská část Praha 8 Zenklova 1/35 180 00 Praha 8 - Libeň Ústředna: 222 805 111 Fax: 222 805 670 E-mail: posta@praha8.cz E-P: e-podatelna@praha8.cz Datová schránka: g5ybpd2 IČ: 0006379 Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen krajský úřad, OŽPZ) obdržel dne 2. 7. 2020 od Městského úřadu Telč, odboru životního prostředí (dále jen MěÚ Telč, OŽP) spisový materiál ve věci odvolání Ing. Dany Posádové, bytem U Pelejovýc Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí (dále jen krajský úřad), jako příslušný úřad podle ustanovení § 22 písm. a) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákon

KRAJSKÝ ÚŘAD Pardubického kraje odbor životního prostředí a zemědělství Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice, Tel.: +420 466 026 351, Fax: +420 466 026 392, E-mail: posta@pardubickykraj.c Krajský úřad. Informace zveřejňované podle zákona č. 106/1999 Sb. Žadatel žádal o poskytnutí seznamu všech pracovníků Odboru životního prostředí a zemědělství KÚ LK s uvedením názvu absolvované vysoké školy, oboru, programu a názvu obhájené bakalářské, diplomové, rigorózní či doktorské práce.. Aplikace poskytuje aktuální regionální informace o oprávněných osobách k převzetí odpadů provozujících zařízení podle § 14 odst. 1, § 14 odst. 2 a malých zařízení podle § 33b odst. 1 zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. Informace do Registru zařízení vkládá přímo krajský úřad Kraje Vysočina. Zobrazit v map Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav. Odbor životního prostředí Ivana Olbrachta 59 Brandýs nad Labem 250 01. Zobrazit v mapě . Kontakty. Ing. Vlastislav Horáček, vedoucí Odboru životního prostředí, pevná linka: 326 653 850, mobilní: 602 271 433, e-mail:. KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3, 601 82 BRNO IČ DIČ Telefon DS E-mail Internet 708 88 337 CZ70888337 541 651 111 x2pbqzq kral.milan@jmk.cz www.kr-jihomoravsky.c

Odbor životního prostředí a zemědělství Moravskoslezský

Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí (dále jen krajský úřad) jako věcně a místně příslušný správní úřad dle ust. § 29 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dle ust. § 20 písm. b) a § 22 písm Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí (dále jen krajský úřad) jako věcně a místně příslušný správní úřad dle ust. § î õ zákona č. í î/ î ì ì ì Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dle ust. § î písm. b) a § î î písm Životní prostředí. V této části jsou mapové služby zejména z oblasti životního prostředí. Najdete zde mapy s daty ochrany přírody, vodního hospodářství, ochrany ovzduší a řadu dalších informací. Některé projekty jsou odkazovány na Portál Plzeňského kraje, kde jsou uvedeny další informace. Krajský úřad. na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen krajský úřad) Vám jako příslušný úřad zasílá dle ustanovení § 6 odst. 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některýc Odbor ochrany životního prostředí upozorňuje, že agendu správy místního poplatku za komunální odpad (tj. platba poplatku za komunální odpad, registrace poplatníků, evidence změn v poplatkové povinnosti, evidenci plateb poplatku a vymáhání nedoplatků) zajišťuje odbor financí a rozpočtu, podrobné informace občané.

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen krajský úřad), jako věcně a místně příslušný orgán vykonávající státní správu v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí dle ust. § 22 písm. a) zákona č. 100/2001 Sb. KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3, 601 82 BRNO IČ DIČ Telefon DS E-mail Internet 708 88 337 CZ70888337 541 .cz651 111 x2pbqzq kral.milan@jmk.cz www.jmk ČÁST I. Oznámení záměru na vyhlášení přírodní památky Šafářk stanoviska SEA, včetně upraveného návrhu koncepce obdržel krajský úřad od předkladatele a zároveň posuzovatele koncepce dne 13. 2. 2018. Vypořádání došlých vyjádření a připomínek k návrhu koncepce: Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství (interní sdělení ze dne 5. 2 Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí obdržel dne 02.01.2017, v soul. s ust. §27 odst. 1 písmo e) zákona č. 201/2012 Sb., žádost společnosti Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 340/20, 62500 Brno-Bohunice, IČO: 652 69 70S, podanou prostřednictvím pověřeného zaměstnance Ing. Michal

Kraj Jihočesk

Na které instituci životní situaci řešit: Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství. 9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit: Oddělení ochrany přírody a zemědělství odboru životního prostředí a zemědělství. 10. Jaké doklady je nutné mít s sebou Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako orgán kraje příslušný v přenesené působnosti podle § 48a odst. 2 písm. e) zák. č. 289/95 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen lesn Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále krajský úřad), jako místně a věcně příslušný správní úřad podle § 29 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů a dle § 22 písm Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako orgán státní správy lesů (dále jen KRÚ) příslušný podle ustanovení § 48a odstavec 2, písm. b) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesn

Ministerstvo životního prostřed

 1. isterstvo potvrdilo, že úředníci odboru životního prostředí pochybili, ale své pochybení napravili ještě před vydáním rozhodnutí
 2. Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále krajský úřad), jako věcně a místně příslušný správní úřad podle § 29 odst. 1 zákona þ. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a podle § 33 písm
 3. Krajský úřad - Jihočeský kraj, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví, U Zimního stadionu 1952/II, 370 76 České Budějovice, IČO: 70890650 (dále jen krajský úřad), jako příslušný orgán státní správy, dle ustanovení § 67 odst. 1 písm
 4. Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno IČ DIČ Telefon Fax E-mail Internet 70888337 CZ 70888337 541652632 541651579 posta@kr-jihomoravsky.cz www.kr-jihomoravsky.cz Krajský úřad Jihomoravského kraje jako věcně a místně příslušný správní úřad ve smyslu ustanovení § 20 písm
 5. Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor životního prostředí Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno Ze dne: Program rozvoje cestovního ruchu města Brna 2021-2025 - závěr zjišťovacího řízení ve smyslu ustanovení § 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů
 6. 1 Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor životního prostředí Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 rno S T A N O V I S K O k vyhodnocení vlivu koncepce na životní prostředí - Návrh územního plánu Moravany podle § 10g a § 10i zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změn

Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí, jako věcně i místně příslušný orgán ochrany přírody a krajiny ve smyslu ustanovení § î õ odst. í) a § ò ó odst. í) zákona č. í î õ/ î ì ì ì Sb., o krajích, v O výjimce tak bude znovu rozhodovat ministerstvo životního prostředí, tentokrát již potřetí. Krajský úřad soudí, že je správné počkat. Kvůli výjimce by podle ekologů mohly Chvaletice vypustit nad limit přes 1234 kg toxické rtuti a 1157 tun oxidů dusíku KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Škroupova 18, 306 13 Plzeň E-mail: posta@plzensky-kraj.cz Tel.: + 420 377 195 111 IČO: 70 890366 www.plzensky-kraj.cz Fax: + 420 377 195 078 DIČ: CZ7089036 Na které instituci životní situaci řešit: Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství. 9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit: Oddělení ochrany přírody a zemědělství odboru životního prostředí a zemědělství. 10. Jaké doklady je nutné mít s sebou: Při odchovu

Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen krajský úřad), jako příslušný úřad podle ustanovení § 22 písm. b) zákona o posuzování vlivů na životní prostředí obdržel dne 10. 3. 2021 oznámení koncepce Program rozvoj Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor životního prostředí Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno S T A N O V I S K O k vyhodnocení vlivu koncepce na životní prostředí - Návrh územního plánu Kotvrdovice podle § 10g a § 10i zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změn

Životní prostředí a zemědělství Olomoucký kra

Chvaletice (Pardubicko) - Krajský úřad Olomouckého kraje udělil elektrárně Chvaletice výjimku z emisních limitů. Rozhodoval tak již podruhé, první výjimku ministerstvo životního prostředí zrušilo. Úředníci oproti předchozí žádosti v nové výjimce snížili limit na rtuť z 25 na 23 mikrogramů na metr krychlový a limit na oxidy dusíku ze 195 na 190 mikrogramů na. Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí, jako nadřízený orgán ochrany přírody podle § 178 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), na návrh účastníka řízení podle ust. § 27 odst. 1 písm. a Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí obdržel dne 6. 12. 2017 pod č.j.: ŽP/12767/17 žádost o vyjádření pro stavebnímu povolení, na výše uvedený záměr. Předložená dokumentace řeší rekonstrukci stávajícího mostu v místě křížení silnice 11/19922 s Lužním potokem, k.ú. Lesná u Tachova.

Telefonní seznam - Odbor životního prostředí a zemědělství

6. Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor strategického rozvoje kraje, Jeremenkova 1191/40a, Hodolany, 779 00 Olomouc 9 7. Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, Jeremenkova 1191/40a, Hodolany, 779 00 Olomouc 9 8 Krajský úřad Olomouckého kraje udělil elektrárně Chvaletice výjimku z emisních limitů. Rozhodoval tak již podruhé, první výjimku ministerstvo životního prostředí zrušilo. Úředníci oproti předchozí žádosti v nové výjimce snížili limit na rtuť z 25 na 23 mikrogramů na metr krychlový a limit na oxidy dusíku ze 195 na 190 mikrogramů na metr krychlový Krajský úřad a) uplatňuje podle § 5 odst. 2 stanovisko k územně plánovací dokumentaci, nejde-li o případy v působnosti jiného orgánu ochrany zemědělského půdního fondu, a k návrhům na samostatné vymezení zastavěného území, s výjimkou zastavěného území hlavního města Prahy a obcí, ve kterých je sídlo kraje

Vrbčany – Stráně u splavu - PR – Kolínsko – Cesty a památky

Krajský úřad Středočeského kraje - Odbor životního

Krajský úřad Karlovarského kraje - Odbor životního prostředí a zemědělství; Krajský úřad Libereckého kraje - Odbor zdravotnictv Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen krajský úřad), jako příslušný správní úřad podle ustanovení § 22 písm. a) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některýc 7. Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství Odd. vodního hospodářství Stavba se nachází vblízkosti území Chráněné oblasti podzemní akumulace vod -Kvartér řeky Moravy (vyhlášeno Nařízenímvlády ČSR č. 85/1981 Sb.

Na Vysočině pokračují opatření k zadržení vody v krajině | HavlíčkůvBrodDnes

Životní prostředí a zemědělství Královéhradecký kra

Krajský úřad obdržel k oznámení záměru vyjádření krajského úřadu Olomouckého kraje Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci Města Zlaté Hory Městského úřadu Jeseník, Odboru životního prostředí Povodí Odry, s. p Krajský úřad Středočeského kraje. odbor životního prostředí a zemědělství prevence závažných havárií. SPOLANA a. s., Neratovice UNIPETROL DOPRAVA, s. Dagmar Mutinská vedoucí odboru životního prostředí, č. dveří 203 474 637 940 d.mutinska@chomutov-mesto.cz Hana Hubálková referentka pro administraci Koordinovaných závazných stanovisek a asistentka vedoucí, kancelář č. 204 474 637 943 h.hubalkova@chomutov-mesto.c Středočeský kraj. Krajský úřad Zborovská 11 150 21 Praha 5 IČO: 70891095 DIČ: CZ7089109

Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví www

Oborová působnost jednotlivých odborů částečně odráží působnost ministerstev (odbor životního prostředí a zemědělství, odbor školství, mládeže, sportu a tělovýchovy, odbor pro místní rozvoj), částečně je tato působnost určena vyčleněnou agendou přenesenou na krajský úřad (odbor krajského živnostenského. Odbor životního prostředí se zabývá ochranou přírody ve městě a okolí, ochranou vod, zemědělské půdy a ovzduší. Pod odbor životního prostředí spadá také nakládání s odpady. Odbor má celkem 3 oddělení - oddělení přírody a krajiny, oddělení ochrany vod a ochrany zemědělského půdního fondu a oddělení. Krajský úřad Plzeňského kraje Odbor životního prostředí Škroupova 18 30613 P I ze ň L VÁ~ DOPISZNAČKY/ ZE DNE NA~EZNAČKA VYŘIZUJE/ LINKA 10318/21/13 MUDr. Kubrová Věc: FAURECIA Plzeň , lII.etapa - zahájení zjišťovacího řízení záměru podle zákona č. posuzování vlivů na životní prostředí PLZEŇ 12.6. 2013 100. KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno 1/3 Krajský úřad Jihomoravského kraje jako věcně a místně příslušný správní úřad ve smyslu ustanovení § 20 písm. b) a § 22 písm. a) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životn ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ - KONTAKTY | Městský úřad Sušice. Krajský úřad Plzeňského kraje. Portál veřejné správy. Mikroregion Šumava Západ. Pošumavská odpadová, s.r.o. ŠumavaNet.CZ - informace o regionu. Prohlášení o přístupnosti. O stránkách

Odbor životního prostředí - Plzeňský kra

Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov, Správa CHKO Beskydy Krajský úřad Plzeňského kraje. Ing. Anna Vachušková - tel. 371 430 549. Činnost odboru životního prostředí zabezpečuje: · státní správu na úseku ochrany ovzduší, · státní správu na úseku ochrany přírody a krajiny · státní správu na úseku odpadového hospodářstv KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor životního prostředí a zemědělství Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Dle rozdělovníku V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen OŽPZ) jako příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení. Krajský úřad Libereckého kraje U Jezu 642/2a • 461 80 Liberec 2 • tel.: + 420 485 226 391 • fax: + 420 485 226 654 e-mail: petr.cech@kraj-lbc.cz • www.kraj-lbc.cz • IČ: 70891508 Krajský úřad Libereckého kraje Odbor životního prostředí a zemědělstv Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí, jako nadřízený orgán ochrany přírody podle ust. § 178 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), na návrh účastníka řízení podle ust. § 27 odst. 1 písm

Životní prostředí a zemědělství | Olomoucký krajTitul vesnice roku ve Zlínském kraji patří obci Žlutava | Zlínský krajTelefonní seznam KrÚ Kraje VysočinaJavor babyka v Kojetíně - Památné stromy Frenštátska a Novojičínska - TAGGMANAGERCites - adresy úřadů | Želváci

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí, v souladu s ustanovením § 172 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), současně vyzývá dotčené osoby, aby k návrhu opatření do 30 dn ů ode dn Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice (dále jen krajský úřad), jako příslušný správní orgán podle § 67 odst. 1 písm krajskÝ ÚŘad karlovarskÉho kraje ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ Sídlo: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary-Dvory, Česká republika, IČ O: 70891168, DIČ: CZ70891168 Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako místně a věcně příslušný správní úřad dle ust. § 29 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpis KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor životního prostředí a zemědělství Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Oznámení o zahájení správního řízení o žádosti Krajskému úřadu Kraje Vysočina, odboru životního prostředí a zemědělství (dále jen OŽPZ) byla dne 31. 3 Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále krajský úřad), jako místně a věcně příslušný správní úřad podle § 29 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve zněn