Home

VŠE FPH erasmus

Program ERASMUS na VŠE - Vysoká škola ekonomická v Praz

Program ERASMUS je zaměřen na mobilitu a spolupráci ve vysokoškolském vzdělávání v Evropě. Závěrečná zpráva systémového auditu NAEP konstatuje, že systém pro realizaci programu ERASMUS je na VŠE nastaven na vysoké úrovni. Pozitivní hodnocení obdržela škola i od Evroé komise. Vysoká škola ekonomická v Praze je do jednoho z nejvýznamnějších projektů. Hledáme posilu do mezinárodního programu MBA - FPH VŠE. Celý článek Zobrazit další články. Fakulta podnikohospodářská VŠE - oficiální promovideo . Fakulta podnikohospodářská je jednou ze šesti fakult Vysoké školy ekonomické v Praze. Díky akreditaci EQUIS se navíc řadí mezi 1 % nejlepších byznys škol světa

Aktuality pro učitele ERASMUS+ výukový pobyt ERASMUS+ školení Mezinárodní kreditová mobilita Erasmus+ CEEPUS Zahraniční pracovní cesta Hostující profesoři na VŠE Doktorandi Aktuality pro doktorandy Krátkodobé zahraniční pobyty Dlouhodobé zahraniční pobyty a stáže s finanční podporou VŠE Další možnosti stipendi Erasmus za časů korony. Egor Nefedov (FPH), Technological University Dublin V Dublinu jsem už déle než měsíc a každý den si uvědomuji, že jsem se nikdy necítil tak šťastným, jako tady. Nejvíc si užívám komunity studentů z celého světa, do které jsem se dostal, neustále potkávám nové lidi, kteří mají velice. Podání přihlášky. Přihláška se vyplňuje elektronicky v InSIS (cesta: Portál studenta -> Moje studium -> Moje zahraniční studium -> Podání přihlášky na výměnný pobyt).; Přihlášku podáváte jako student určitého oboru.Pokud tedy na VŠE studujete více oborů, vyberte, za který obor si přejete přihlášku podat, resp. ověřte si, který svůj profil v Portálu. Erasmus za časů korony - ohlédnutí za akademickým rokem 2020/21 I přestože podmínky cestování příliš nepřály, studenty VŠE to neodradilo od vycestování do zahraničí za zkušenostmi

Fakulta podnikohospodářská - vse

Cílem semináře je informovat potenciální předkladatele o možnosti vytvořit mezinárodní strategické partnerství ve VŠ sektoru a získat grant na projekt dvou až tříleté spolupráce v rámci programu Erasmus+ Klíčové akce 2 Why VŠE. The Prague University of Economics and Business (Vysoká škola ekonomická v Praze - VŠE) is the largest university of economics in the Czech Republic, with a tradition spanning more than 60 years. Ranked in the top 3 business schools in CEE, offers EPAS accredited programmes and is a proud member of CEMS, EQUIS and PIM. V rámci předmětu Odborné praxe ve firmě v zahraničí nyní můžeš využít příležitosti Erasmus stáže na Slovensku a můžeš tak získat zkušenosti ve známých mezinárodních společnostech v Bratislavě, jako jsou například: IBM, Lenovo, Johnson Controls, KPMG a další. V rámci pozice Ti bude poskytnuto ubytování zdarma, příspěvek na stravu a Erasmus grant

Vysoká škola ekonomická v Praze - vse

Přípravné kurzy na přijímací zkoušky z francouzštiny (bakalářské studium) Katedra románských jazyků FMV VŠE otevírá přípravné kurzy na přijímací zkoušky z jazyka na bakalářské studium na VŠE (PK BS francouzština). Náplň kurzů se soustředí na systematické procvičování základních gramatických jevů, které se objevují v přijímacích testech z jazyka. V. Internships. Faculty of Business Administration is a member of the European Foundation for Management Development EFMD and as a result, students of FBA have a free access to a unique network Highered - The Global Talent Network. Students can use it, when they search for an internship abroad Informace pro uchazeče o bakalářské studium; Mezinárodní zapojení fakulty; Dny otevřených dveří; Středoškolská soutěž o cenu děkana Národohospodářské fakult VŠE podruhé ocenila nejoblíbenější pedagogy všech šesti fakult. Za FFÚ byl pedagogem roku 2020 vyhlášen Ing. Jan Molín, Ph.D., za FMV doc. Ing. Martina Jiránková, Ph.D., za FPH Ing. David Říha, Ph.D., za FIS Ing. Filip Vencovský, Ph.D., za NF Ing. Michal Mirvald, Ph.D. a za FM doc. Ing. Tomáš Kincl, Ph.D. Ocenění Pedagog. Na FPH byly řešeny v roce 2016 celkem 3 rozvojové projekty a 2 projekty Interní rozvojové soutěže (IRS). V roce 2016 bylo na fakultě realizovány celkem 7 projektů, které byly finančně podpořeny z programů ERASMUS+, ERASMUS -ENW, DZS a také z Plzeňského kraje a z Ministerstva kultury ČR

Erasmus za časů korony - vse

Podání přihlášky - vse

 1. Erasmus+FPH Sofia. 197 likes. Office Erasmus+ Faculty of public health, Medical University-Sofia, located in Sofia, Bulgaria
 2. Některé z Vás jsme žádali o pomoc s průzkumy, které sloužily jako podklady pro diplomové nebo semestrální práce studentů. Tímto bychom chtěli ještě jednou poděkovat všem respondentům za pomoc a přinášíme Vám zde krátké shrnutí dílčích výsledků jednotlivých prací. Název diplomové práce: Vybrané metody kreativního účetnictví a jejich využívání v.
 3. Jednání AS FPH VŠE jsou dle Jednacího řádu AS FPH VŠE veřejná. Pro zajištění účasti na jednání konané formou on-line videokonference se musí případní zájemci (hosté, mimo senátorky a senátory AS FPH) zaregistrovat u předsedy AS FPH e-mailem na adrese ladislav.tyll@vse.cz nejpozději do 09/2/2021 23:59:59
 4. iList.cz, informační a zpravodajský server studentů Vysoké školy ekonomické. Naší snahou je vydávat objektivní, nezávislé zpravodajství a publicistiku o dění na VŠE a přinášet informace z kultury, sportu a ze života studentů
 5. 23.04.2021 Oznámení o zrušení promocí 26. a 27. února 2021. Vážené absolventky a absolventi, slavnostní promoce absolventů bakalářských a magisterských studijních programů, které se měly konat 26. a 27. února 2021, byly v důsledku opatření k zamezení šíření koronaviru zrušeny. Toto rozhodnutí nás netěší, ale jsme nuceni jej učinit a věříme, že chápete.
 6. istration, their measurement and the creation of a new innovation dimension IGA 2020 Research plan of Product Management in startups IGA 2020 Managing human talent in [
 7. Knihovna VŠE Provozní doba studoven a knihoven VŠE Odpovědi na některé časté dotazy - FAQ Vysoká škola ekonomická v Praze. Centrum informačních a knihovnických služeb. tel.: +420 224 095 581 knihovna@vse.cz. nám. W. Churchilla 1938/4 130 67 Praha 3 - Žižkov IČO: 61384399.

S FPH máš náběh na řízení lidí a nějakou manažerskou pozici, s FFU zase na pozici podřízeného, FMV je dost nevyzpytatelné. Na Erasmus se lépe dostaneš s PEF ČZU, ale obecně na VŠE není problém vycestovat, avšak počítej s tím, že za moře se asi nedostaneš (tam chce každej) Rádi Vás přivítáme u nás na VŠE nebo se s Vámi spojíme přes Skype. Rozhodnutí o přijetí Výsledky přijímacího řízení budou uchazečům zaslány e-mailem. Poplatek za studium Školné může být zaplaceno v jedné či více splátkách. Blahopřejeme Užijte si studium a využijte svůj potenciál na maximum Na katedře arts managementu FPH VŠE přednáší ekonomiku a management kultury a mediální komunikaci. Každoročně zde pořádá International Week of Arts Management, kam zve přední odborníky na kulturní management z těch nejprestižnějších evroých univerzit. Erasmus Brussels University of Applied Sciences and Arts a. Struktura studia. Délka studia: 2 roky, ve vyjímečných případech (ERASMUS, zahraniční stáž apod.) je možné požádat o prodloužení studia. Jazyk výuky: čeština/angličtina. Hodnota studia: 100 kreditů . Průběh studia: studium probíhá dle rozvrhu zveřejňovaného před každým semestrem. Zakončení studia: program je zakončen prezentací založenou na praktických.

Podniková ekonomika a management, FPH VŠE (v Moskvě) 125000 RUB (46000 Kč) Další silnou skupinou jsou v současnosti diplomoví studenti ze zemí bývalého Sovětského svazu Podpora pedagogického procesu na FPH VŠE prost ednictvím analýzy klíčových kompetencí absolventů 321,117 FPH Inovace p edmětu P íprava vstupu do Erasmus Mundus programu European Master in Law and Economics 259,521 NF Podpora sociálních dovedností studentů v rámci p edmětu Sociální práce pr Na post předsedy AS VŠE byl navržen pouze jeden kandidát - Ing. Marek Stříteský, Ph.D. (FPH), který funkci vykonával také v období 2018-2021. Ing. Marek Stříteský, Ph.D. byl zvolen předsedou AS VŠE v prvním kole tajné volby. Místopředsedou se stal Ing. Lukáš Hulínský (FFÚ) Vysokoškolské kvalifikační práce na VŠE. Hledat podle názvu: Autor: Hledat v abstraktu: Typ práce: Studijní program/obor: Rok: Vyhledat práce. Počet nalezených prací: 62 719. Název práce. Autor. Typ práce Rok ↓ Dobývání znalostí z databází na datech společnosti Rohde & Schwarz závod Vimperk, s.r.o..

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky nám. W. Churchilla 4 130 67 Praha 3, Česká republika Manažer komunikace a marketingu e-mail: zdenek.vondra@vse.cz RB 3.p., m.č. 336a, tel. +420-224 095 871 Spoluzakladatel profesního oboru Multimédia v ekonomické praxi na Fakultě informatiky a statistiky VŠE. Profesně se věnuje marketingové a audiovizuální. Cílem této práce je zmapování pozice Fakulty podnikohospodářské VŠE na českém trhu vysokoškolského vzdělávání, především její pozice mezi fakultami nabízejícími obory ve stejném studijním programu jako FPH VŠE a popsání rozhodovacího procesu zájemců o studium na FPH VŠE

Praha: VŠE FPH, 2001. 18 s. (s J. Fotrem a J. Dědinou) Manažerské rozhodování. 2. vyd. Praha: Ekopress, 2000. 231 s. ISBN 80-86119-20-3. (se Z. Součkem) The Czech Republic - A Window of Economy. In: KOZMINSKI, Andrzej, YIP, George. Strategies For Central-Eastern Europe. výuka VŠ kurzu Managerial Decision Making v programu Erasmus. FPH Fakulta podnikohospodářská SZŘ Studijní a zkušební řád Podpora pedagogického procesu na FPH VŠE prostřednictvím analýzy klíčových kompetencí absolventů 321,117 FPH Příprava vstupu do Erasmus Mundus programu European Master in Law and Economic

Informační seminář k Výzvě Erasmus+ 2020, Klíčová akce 2

 1. Curriculum Povinné kurzy (18 ECTS): 3SG712/812 -Strategie růstu-6 ECTS 3SG556/551 -Design thinking a antropologie ve strategii -6 ECTS 3SG830/835 -Strategie v rodinných firmách-6 ECTS (ve spolupráci s partnery Centra pro rodinné firmy
 2. cestovani erasmus+ Fakulta financí a účetnictví Fakulta informatiky a statistiky Fakulta mezinárodních vztahů Fakulta podnikohospodářská fmv FPH kredity Národohospodářská fakulta stáž stáž v zahraničí studium studium v zahraničí VŠE Vysoká škola ekonomick
 3. VŠE v červnu 2021 Předchozí měsíc Další měsíc. FPH Hlavní události VŠE
 4. Garant specializace: doc. Ing. Stanislav Horný, CSc. Garantující katedra: Katedra multimédií Ident VS: 4MK Popis specializace Podmínky vstupu Studijní plán Souborná zkouška Popis vedlejší specializace Tato vedlejší specializace se soustředí na využití různých výrazových prostředků pro komunikaci, jejich vzájemné fungování a vhodné využití v praxi. Technologie pro.

Oborová rada je zřízena dle zákona o vysokých školách a vnitřních předpisů školy. Fakulta má dvě oborové rady: společnou oborovou radu pro programy Finance a Účetnictví a finanční řízení podniku (pro českou i anglickou verzi těchto programů) a druhou oborovou radu pro český program Teorie vyučování ekonomických předmětů. Mezi hlavní úkoly. Terms for Bachelor's thesis submission Please note that due to the current situation regarding the COVID-19 disease the bachelor thesis is submitted online via InSIS only. Summer semester: May 12, 2021 The topic registration and the defence of the Bachelor's thesis The registration of the Bachelor's thesis in InSIS is done by the supervisor in cooperation [ Projekt Kritické myšlení v evroém vyšším vzdělávání - CRITHINKEDU vznikl v rámci programu Erasmus+ a je financován Evroou komisí. Tento projekt vychází ze zkušeností evroých vysokoškolských institucí, obchodních organizací, nevládních organizací a jejich snahy o zlepšení kvality výuky na vysokých školách i v různých odvětvích, které se. Vysoká škola ekonomická v Praze (VŠE, anglicky Prague University of Economics and Business) je veřejná vysoká škola zaměřená na výuku ekonomických studijních programů se sídlem v Praze, přičemž jedna z fakult je umístěna v Jindřichově Hradci.Byla založena v roce 1953 a dnes je největším univerzitním pracovištěm ekonomického zaměření v České republice Na Erasmus můžeš na VŠE na nejlepší školy na světě (např. na McGill v Kanadě, University of Texas v USA atd.) Možnosti jsou nekonečné, studentských spolků také velké spousta, přátelské prostředí, výborné prostředí

International Degree Programmes - vse

 1. Fakulta podnikohospodářská VŠE /FPH VŠE/, Prague, Czech Republic. 4.2K likes. Vítejte na oficiálních stránkách Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy..
 2. Vzdělávací program je postaven na spolupráci vědeckých odborníků a odborníků z praxe tak, aby účastníci byli seznámeni jak s teoretickými základy pro personální práci, tak s efektivními praktickými nástroji a nejlepšími praktikami v personálním řízení
 3. Erasmus vse Erasmus+ EU programme for education, training, youth and . Erasmus accreditation is a tool for education and training organisations in adult education, vocational education and training (VET), and school... Published on: 05/05/2020. News. 17 . Mar . Coronavirus outbreak - deadlines for applications extended. Published on: 17/03/202
 4. Studentští senátoři FPH VŠE. 84 likes. Jsme studenty zvolení studentští zástupci do akademického senátu FPH VŠE v Praze. Reagujeme na potřeby studentů, interpretujeme je vedení a usilujeme o změny
 5. Fakulta podnikohospodářská VŠE /FPH VŠE/ - nám. W. Churchilla 1938/4 130 67 Praha 3 - Žižkov IČO: 61384399 DIČ: CZ61384399 Harmonogramy - Vysoká škola ekonomická v Praz
 6. Vzdělání: 09/98 - 09/03 - Doktorské studium na Fakultě podnikohospodářské VŠE v Praze, obor Podniková ekonomika a management. 09/96 - 06/98 VŠE - inženýrské studium - hlavní specializace Podniková ekonomika a management, vedlejší specializace Účetnictví a finanční řízení podnik
 7. Pro studenty:. Klub pravidelně pořádá ve spolupráci se spřátelenými logistickými společnostmi exkurze, kde mají studenti možnost přičichnout k praxi (členové klubu jsou při přihlašování na akce prioritizováni).Zároveň se na těchto exkurzích studenti mohou setkat s manažery a personalisty, dozvědět se o pracovních příležitostech v dané společnosti, konzultovat.

Vyhlášení voleb do AS FPH VŠE funkční období 2021-2024 Vzor čestného prohlášení When exercising the right to vote, the obligations arising from legal regulations, acts of public authorities (decisions, measures, etc.), as well as the measures of the Prague University of Economics and Business, must be followed VŠE - Fakulta podnikohospodářská (FPH) 2021-2024 has 54 members. Ahoj a vítej ve skupině pro první ročníky bakalářských oborů Fakulty podnikohospodářské na VŠE s nástupem v roce 2021. Máš nějaké dotazy ke studiu nebo studentskému životu tvé fakulty? Zeptej se tady, někdo ze správu nebo členů skupiny ti určitě poradí Aktuálně řešené projekty (externí financování) 2020-2023 Cesty k práci: Vzdělanostní a profesní dráhy mladých lidí ze sociálně vyloučeného prostředí (Karel Čada / TA ČR Éta) Projekty realizované v posledních 5 letech (externí financování) 2016 - 2019 CRITHINKEDU (Hana Lorencová, Eva Jarošová / Erasmus +) Den kritického myšlení 29. 4. 2019 2016 - 2018. 4 Údaje ze seznamu RF 46 31 15 5 3 0 10 20 30 40 ny 50 Identifikovatelnost RF podle názvu firmy (v % zastoupení, N2007) jméno a příjmení, příjmení + syn (Podzimek a synové

Erasmus stáže na Slovensku v rámci předmětu Odborné praxe

Za lehčí fakulty VŠE jsou dnes považovány tyto - FMV, FPH a FM (tam zvyšují statistiky neúspěšnosti spíše dálkoví studenti (na FM v Hradci mají totiž trochu jiný systém než jaký je na 5ti pražských fakultách, kde je studium (až na jeden obor na FMV) prezenční) než obtížnější studium), za těžší pak FFU, NF a FIS Seznamovák FPH. Fakulta podnikohospodářská VŠE /FPH VŠE/ 16. února 2020 ·. James McGill Buchanan se narodil 3. října 1919 v Murfreesboro ve státě Tennessee. Po studiu na Middle Tennessee College v r. 1940 pokračoval na universitě v Tennessee, kde roku 1941 získal hodnost magistra. V roce 1945 se oženil s Ann Bakke Buchanan. V roce 1948 dosáhl hodnosti doktora na University of Chicago. Dále se věnoval pedagogické činnosti na [ Proběhl již 17. ročník CEMS SCM výzkumného semináře a zasedaní CEMS Logistics Faculty Group za účasti katedry logistiky. Ve dnech 22. až 26. ledna se v rakouském Riezlernu konalo každoroční setkání doktorandů a akademiků z pracovišť CEMS škol, jejichž členové se výzkumně věnují problematice supply chain managementu, logistice a dopravě. Celkově se zúčastnilo.

Zavedení CMS Drupal v Erasmus Student Network VŠE Praha Implementation of CMS Drupal in Erasmus Student Network VSE Prague. Anotace: Stále naléhavější potřeba prezentování informací na internetu nutí každou organizaci řešit tvorbu webových stránek. A díky zdlouhavému procesu aktualizace webového obsahu skrze oddělení pro. FPH VŠE v Praze doc. Ing. Karel Tomšík, Ph.D. PEF ČZU v Praze doc. Ing. Zdeňka Žáková Kroupová, Ph.D. PEF ČZU v Praze Seznam školitelů pro studijní program Podniková a odvětvová ekonomika Management (více informací) / Management prof. Ing. Ivana Tichá, Ph.D. prof. Ing. Lukáš Čechura, Ph.D. PEF ČZU v Praz prof. Ivan Nový, Ph.D. Office: RB 440 tel.: +420 224 098 440 e-mail: ivan.novy@vse.c Strategic Priorities of the FPH Following the described external context, and in accordance with the stated mission and vision, the following key strategic development priorities of the Faculty of Business Administration of the VSE for the period 2016-2020 are defined: 1. Quality assurance, human resources development; 2 Ples VŠE. 2 411 To se mi líbí · Mluví o tom (1). Reprezentační ples Vysoké školy ekonomické v Praz

Studentská diskuze, názory studentů. Zdarma vkládání příspěvků bez přihlašování. Možno psát příspěvky přímo k vybrané vysoké škole nebo vybranému tématu Zobrazte si profil uživatele Tomas Dunovsky na LinkedIn, největší profesní komunitě na světě. Tomas má na svém profilu 14 pracovních příležitostí. Zobrazte si úplný profil na LinkedIn a objevte spojení uživatele Tomas a pracovní příležitosti v podobných společnostech

Akademické mistrovství České republiky v silniční cyklistice 2020 15. a 16. srpen 2020, Temelín . Závod vypisuje: Česká asociace univerzitního sportu Pořadatel: KC Slavia Praha, z.s., ředitel závodu MUDr. Pavel Jelínek, pavel.jelinek@kcslaviapraha.cz, 728 891 123 Místo konání soutěže: elektrárna Temelín Termín soutěž Chci studovat. Proč studovat PVŠPS? Přihlášky, termíny a poplatky; Sociální práce se zaměřením na komunikaci a aplikovanou psychoterapii (Bc. Základní informace. Erasmus+ si klade za cíl zvýšit kvalitu a přiměřenost kvalifikací a dovedností. Dvě třetiny prostředků z tohoto programu jsou určeny na stipendia více než 4 milionům osob za účelem studia, odborné přípravy, práce či dobrovolnické činnosti v zahraničí v období 2014-2020 (oproti 2,7 milionu v období 2007-2013)

Erasmus pro mě fungoval skvěle jako možnost nejen potkat, ale i opravdu poznat lidi z jiných zemí. To se vám na dovolený prostě nepodaří. Zjistíte, v čem jste jiní a v čem stejní a že vlastně vůbec nezáleží na tom, odkud člověk je, protože se dobře cítí tam, kde má kamarády To je na VŠE dost problém, tam se na Erasmus na ty lepší školy dostává celkem těžko, musíš mít dost jiných aktivit. Na pražský či brněnský hnojárně či UK FSV stačí jen říct, kam chceš jet a většinou není problém-ted sice trochu přeháním, ale to je prostě ta největší deviza našich hnojáren a UK FSV IES. Při psaní své práce vycházíte pochopitelně z dokumentů (tj. knih, článků atd.) jiných autorů. Dbejte však vždy na to, aby bylo jasné, kdy se jedná o váš vlastní text a kdy o převzatý tj. abyste vždy použité dílo řádně uvedli ve formě bibliografické citace.Povinnost dodržovat citační etiku stanovuje Autorský zákon č. 121/2000

Z diskuse se svolením rád vybírám a přetiskuji příspěvek Libora Kožíka, pod který se mohu jakožto absolvent FEL-ČVUT (2000-2007) a FPH-VŠE (2001-2009) s naprostým souhlasem podepsat a potvrdit validitu v něm uvedených tezí i s odstupem času - Ing. et Ing. Tomáš Kubeš, šéfredaktor Pracuji jako vývojář v CN Group a nedávno jsem dokončil magisterské studium na FIT ČVUT.Žiji v Praze. Zajímám se o technologie a vědu obecně, aktuální dění sleduji na Twitteru, s radostí vařím neobvyklá jídla (ale ještě radši je jím), velice málo, ale zato velmi rád jezdím na snowboardu, poslední dobou se relativně hodně věnuji zdravému životnímu stylu a jsem. Ve chvíli, kdy do uzavření podávání přihlášek na vysoké školy zbývá pouhých šest týdnů, se univerzity prezentují sérií dnů otevřených dveří. Osobní návštěva školy může studentům maturitních ročníků usnadnit rozhodování o tom, na jakou z VŠ po prázdninách zamíří

PK BS Francouzština - Katedra románských jazyků - vse

 1. O VŠE se kdysi říkalo, že je to nejtěžší gympl v Praze, ne druhej gympl. Taky jsi měla uvést, že se to říkalo tak cca před deseti až dvaceti lety (a že to říkali převážně lidé z ČVUT), v současné době je VŠE mezi ekonomkami považována za dost náročnou - ale velmi záleží na oboru, těžké jsou např. finance a.
 2. Program Erasmus+ je zaměřen na vysokoškolské vzdělávání a na odborné vzdělávání na vysokoškolské úrovni. Stipendijní program je určen především pro studenty, pedagogy a zaměstnance vysokoškolských institucí, ale i pro školitele z podniků a dalších subjektů. Mobility studentů Studijní pobyt - studium na zahraniční vysokoškolské instituci v délce od 3 do 12.
 3. Akademický senát VŠE zasedal poprvé ve složení pro volební období 2021 2024: 24.06.2021: Více: Univerzitní carsharing Uniqway rozšiřuje flotilu a nově nabízí sdílení aut do Mladé Boleslavi: 20.06.2021: Více: U pohovoru může pomoci i Erasmus: 16.06.2021: Víc
 4. Působí na VŠE, FPH, katedra mikroekonomie. Podle informačního systému UK ukončil na FSV postgraduální studium ekonomie po dvou letech, a sice v akademickém roce 1999/2000. Ve svém životopise na webu VŠE uvádí ale poněkud jiná data:

Hlavní přínosy projektu zahrnovaly učební mobilitu, konference, příručku pro obce, spolupráci s místními samosprávami či obohacení výzkumné kapacity univerzit ve výše uvedených oblastech. Partneři projektu budou i v budoucnu nadále spolupracovat na základě dohody v rámci programu Erasmus Plus. Schválený grant: 1 237. Vysoká škola ekonomická v Praze | 70.375 følgere på LinkedIn. VŠE - krok správným směrem. | Vysoká škola ekonomická v Praze je největší veřejnou vysokou školou ekonomickou v České republice. VŠE je zařazena do hodnocení Financial Times a v rámci projektu Eduniversal Ranking je dlouhodobě hodnocena jako jedna z nejlepších business schools ve střední a.

Zařazení FPH VŠE mezi 1% nejlepších byznys škol světa Fakultapodnikohospodářská je jednou ze šesti fakult Vysoké školy ekonomické v Praze.Díky akreditaci EQUIS se navíc řadí mezi 1 % nejlepších byznys škol světa.Fakulta podnikohospodářská vyniká vysokou kvalitou poskytovaného vzdělání avědeckých výstupů, ale i. Katedra logistiky a její firemní partneři ve FPH MBA for Students Škoda Days (22.-23.10.19) - pozvánka Logistické fórum LOG-IN (21.11.19) - pozvánk Arts management programme taught at Faculty of Business Administration got 7th place in prestigious Best Masters Ranking, in which Eduniversal evaluates the world's best universities every year. The programme ranked among such schools as SDA Bocconi School of Management or HEC Paris and has no competition in Central and Eastern Europe. Compared to last year's [ Zobrazte si profil uživatele Martina Fischerová na LinkedIn, největší profesní komunitě na světě. Martina má na svém profilu 7 pracovních příležitostí. Zobrazte si úplný profil na LinkedIn a objevte spojení uživatele Martina a pracovní příležitosti v podobných společnostech Absolvoval magisterské i doktorské studium na Vysoké škole ekonomické v Praze, kde od roku 2005 působil na katedře managementu jako vedoucí sekce Manažerské informatiky, dále jako vedoucí Centra digitální transformace a vedoucí Centra informatiky FPH. Současně garantoval nebo vedl řadu výzkumných projektů a předmětů. Bc

Internships - Master in Management - vse

Erasmus+; Kontakty; Řekli o nás + Řekli jsme; Chci studovat. Proč studovat PVŠPS? Přihlášky, termíny a poplatky; Sociální práce se zaměřením na komunikaci a aplikovanou psychoterapii (Bc.) Psychologie (Bc.) Sociální práce se zaměřením na komunikaci a aplikovanou psychoterapii (NMgr. Vysoká škola ekonomická přijímá studenty do bakalářských studijních programů na základě výsledků vlastních přijímacích zkoušek nebo na základě nejlepšího skóre v Národních srovnávacích zkouškách.Přijímací testy, které tvoří škola sama, jsou založeny na znalosti gymnaziální matematiky a alespoň jednoho cizího jazyka (dvou na Fakultě mezinárodních. Zdroj: https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/zahranicni-studium-erasmus-1953-archiv-studenti-vysoke-skoly-r ekove-etiopie-usa_1909260600_jab Za socialismu Etiopané, v. Die Prague University of Economics and Business (PUEB) (ursprünglich: die Universität für Wirtschaft, Prag; tschech.:Vysoká škola ekonomická v Praze, VŠE) ist eine wirtschaftswissenschaftlich orientierte öffentliche Universität in Prag, Tschechische Republik.. Sie ist die größte Universität im Bereich Wirtschaft, Business und Informationstechnologie in der Tschechischen Republik. SOUTH AFRICA SPP PUMPS BRANCHES. KwaZulu-Natal. Deon Erasmus Manager Tel: +27(0) 31 700 3773 Cell: +27 (0) 71 670 6124 Email: de@spppumps.co.z

Vysoká škola ekonomická v Praze - nf

Podniková ekonomie tul. Získáte důležité manažerské dovednosti, ke kterým náleží efektivní využívání času, úspěšné vyjednávání s obchodními partnery, vytváření image vůči veřejnosti nebo všeobecné komunikační schopnosti Statistika vše. Vítejte na nových stránkách katedry statistiky a pravděpodobnosti statistika.vse.cz. Na těchto stránkách najdete vše, co se na katedrální stránky nevejde, nebo se tam nehodí.Stránky se snažíme průběžně aktualizovat a doplňovat stále další informace, velmi oceníme Vaši spolupráci a zpětnou vazbu Předměty 4ST201, 4ST210, 4ST204 a 4ST231 Studijní oddělení NF najdete ve 3. patře Nové budovy, VŠE. Úřední hodiny Pondělí 9:00-12:00 Středa 9:00-12:00 V případě že to situace dovoluje. Studijní referentky vyřizují nejen tyto, ale i další žádosti uchazečů a studentů na všech stupních studia. Studijní oddělení FPH najdete ve 4. patře Rajské budovy, VŠE

Erasmus začátek února začátek července polovina zá í - konec ledna 4 Erasmus začátek února konec června Doporučena znalost základů FJ. Université catholique de Louvain (UCL) Louvain School of Management (LSM) Louvain-la-Neuve Campus Business/International Business, EU, Finance, Management, Marketing, Supply Chain Mngmt KUBÍČEK, Antonín.Capital Market and its Prospective Contribution to Growing Competitiveness of the Firms. CEREN working papers. 2006, roč. 2006, č. 14, s. 29-32. Na Firmy.cz najdete 42 firem v kategorii Vysoké školy v Mělníku a okolí. Vybrat si můžete z firem v okolí, třeba Fakulta technologie ochrany prostředí, Vysoká škola Karlovy Vary, o.p.s., Metropolitní univerzita Praha, o.p.s.,. Třetí fakulta vše. Proč studovat na U3V VŠE Video o U3V VŠE v Praze Fotogalerie U3V Kontakty Užitečné odkazy Výkazy pro MŠMT Partneři U3V. Organizační pokyny. Pro uchazeče Elektronická přihláška Informační schůzka Harmonogram semestru Poplatky Identifikační karta Výuka na PC Fakulta financí a účetnictví VŠE v Praze poskytuje kvalitní vysokoškolské vzdělání v. Obchodná fakulta EU v Bratislave - vzdelávacia inštitúcia s 50-ročnou tradíciou. Nachádzate sa na... Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava, Slowakij

VŠE letos poprvé ocenila nejoblíbenější pedagogy všech šesti fakult. Za FFÚ byl pedagogem roku 2019 vyhlášen Ing. Jan Molín, za FMV doc. Zuzana Stuch-líková, za FPH Ing. David Říha, za FIS Mgr. Milan Bašta, za NF Ing. Michal Mirvald a za FM doc. Peter Pažitný. Ocenění Pedagog roku udělila rektork Peter Sýkora je na Facebooku. Zaregistrujte sa na Facebooku a spojte sa s používateľom Peter Sýkora a ďalšími, ktorých možno poznáte. Facebook poskytuje..

Fakulta mezinárodních vztahů - vse