Home

VŠB Deskriptivní geometrie

Deskriptivní geometrie pro FAST Úvodem. Stránky jsou určeny především studentům programu Architektura a stavitelství, kteří navštěvují 1. ročník Stavební fakulty VŠB-TU Ostrava; Jejich obsah je koncipován na základě oficiální osnovy předmětu Deskriptivní geometrie (pro studijní program Architektura a stavitelství); Snahou je připravit materiály pro průběžné. Černý, J. - Kočandrlová, M.: Konstruktivní geometrie. Praha, ČVUT 1998. Urban, A.: Deskriptivní geometrie I, II. Praha, SNTL 1965, 1967 Interní web katedry VŠB-TUO InNET English. Studium Věda a výzkum Spolupráce O katedře Kontakt. Nen GeoGebra je interaktivní volně dostupný software pro výuku matematiky, geometrie a statistiky. Pořádáme kurzy na míru pro žáky, studenty a pedagogy ZŠ a SŠ. více

Urban, A.: Deskriptivní geometrie I, II. Praha, SNTL 1965, 1967. Piska, R. - Medek, V.: Deskriptivní geometrie I, II. Praha, SNTL 1966. Drábek, K. - Harant, F. Předmět deskriptivní geometrie obsahuje v podstatě dvě oblasti: zobrazovací metody a geometrii křivek a ploch. Úkolem první oblasti je seznámit studenty s vhodnými zobrazovacími metodami (kótované promítání, Mongeovou projekcí a pravoúhlou axonometrií), které jsou potřebné pro praxi technika Deskriptívna geometria II: Rotačné a skrutkové plochy, Priamkové, translačné, klinové a kanálové plochy Deskriptivní geometrie a architektura: Plochy, Klenby. Ukázky užití křivek a ploch ve stavební praxi (soubory s příponou .kmz lze otevřít a používat v programu Google Earth V roce 1919 byla katedra deskriptivní geometrie a stavitelství zrušena, vznikla nová katedra matematiky a deskriptivní geometrie a samostatná katedra fyziky. V této podobě působila katedra matematiky a deskriptivní geometrie do roku 1939, kdy byly v Čechách a na Moravě násilně uzavřeny vysoké školy. V roce 1945 byla v Příbrami obnovena činnost Vysoké školy báňské a tedy i katedry matematiky a deskriptivní geometrie Deskriptivní geometrie - Fast VŠB-TUO. Autor: František Červenka. Téma: Geometrie

Katedra matematiky a deskriptivní geometrie, FS, VŠB-TUO. Základy matematiky. Matematika I . Matematika II . Numerická matematika. Statistika (Matematika III) Matematika IV . Diferenciální rovnice a matematické modelování. Základy programování . Geometrie . Deskriptivní geometrie Deskriptivní geometrie [] VŠB-TU Ostrava PDF (431.78 kB) 13. 1. 2021. Deskriptivní geometrie, 1. ročník, Doležal. 25 domácích cvičení. Vyhlášení výběrového řízení na obsazení 3 míst na pozici odborný asistent/odborná asistentka Katedry matematiky a deskriptivní geometrie 310 - Katedra matematiky a deskriptivní geometrie / Department of Mathematics and Descriptive Geometry DSpace VŠB-TUO; Fakulta strojní / Faculty of Mechanical Engineering (FS) 310 - Katedra matematiky a deskriptivní geometrie / Department of Mathematics and Descriptive Geometr Katedra matematiky a deskriptivní geometrie VŠB-TU Ostrava: RNDr. Milan Doležal, CSc. milan.dolezal@vsb.cz: Katedra matematiky a deskriptivní geometrie VŠB-TU Ostrava: Ing. Jan Dvořák: xdvorakj@fsv.cvut.cz: Výpočetní a informační centrum Fakulta stavební ČVUT v Praze

Stránky pro podporu výuky Deskriptivní geometri

 1. Občané města považovali VŠB za svou, zajímali se o dění ve škole a byli na ni hrdí. Vyprávěl, že i o zadávání rysů z deskriptivní geometrie se po celém městě se zájmem povídalo. Náročnost studia matematiky a deskriptivní geometrie jak v Příbrami, tak v Ostravě, byla pro studenty značná
 2. VŠB-TUO InNET English. Studium Věda a výzkum Spolupráce O fakult v roce 1999 vyčlenila Katedru matematiky a deskriptivní geometrie do skupiny celoškolských kateder, v roce 2002 vyčlenila obor Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu, z něhož vznikla dnešní samostatná Fakulta bezpečnostního inženýrství a v.
 3. Výsledek VŘ na Katedru matematiky a deskriptivní geometrie. plný text v příloze. Přílohy. výsledek_KMDG (PDF, 102 kB) Vloženo: 7. 3. 2018 Než začnu studovat Student na VŠB-TUO Studentský život Práva a povinnosti Studijní programy Studijní oddělen.
 4. Dagmar Dlouhá. H 506/3 L. Podéště 1875/17 Ostrava - Poruba 708 33. 59 732 1324. dagmar.dlouha@vsb.c
 5. Využití GeoGebry ve výuce matematiky a geometrie 3µ 2015 První pohled na 3D v GeoGebˇre Jana Volná, Petr Volný Katedra matematiky a deskriptivní geometrie, VŠB-TU Ostrava Abstrakt: V rámci první lekce našeho workshopu se seznámíme s 3D modulem, který je noveˇ v GeoGebˇre obsažen

Katedra matematiky a deskriptivní geometrie, VŠB - TU Ostrava V lekci si ukážeme nekteré základní úlohy analytické geometrie, napˇ ˇr. vzájemnou polohu p ˇrímky a kuželosecky, teˇ cny z vnˇ ejšího bodu ke kuželoseˇ cce. Cílem bude nauˇ cit se ovládat nástroje 2 Katedra matematiky a deskriptivní geometrie, VŠB - TU Ostrava Úprava pocáteˇ cních hodnotˇ Upravíme aplikaci tak, aby se texty Správne a Zkus to znova nezobrazovaly, dokud uživatel

Předměty katedry - Fakulta stavební - VŠB-TUO

Kolekce obsahuje bibliografické záznamy publikační činnosti (článků) akademických pracovníků Katedry matematiky a deskriptivní geometrie (714) v časopisech registrovaných ve Web of Science od roku 2003. Katedra byla zrušena jako celoškolský subjekt a převedena pod 310 - Katedru matematiky a deskriptivní geometrie na Fakultě strojní studiem na VŠB-TUO skutečně vážně, nemusíte mít obavy. Jsme tady my a naši zkušení lektoři, aby vám start do nového roku co nejvíce usnadnili a zpříjemnili. VŠ -TUO pořádá přípravné kurzy z těchto předmětů: • Matematika • Deskriptivní geometrie • Fyzika • Chemie • Jazyk anglický íle kurzů IT4I, VŠB - TU Ostrava / IT4I, VŠB - TU Ostrava . Michal Matuška. Grammar School, Ostrava-Hrabůvka / Gymnázium, Ostrava-Hrabůvka . Zuzana Morávková. Department of Mathematics and Descriptive Geometry, VŠB - TU Ostrava / Katedra matematiky a deskriptivní geometrie, VŠB - TU Ostrava . Dominik Sobe

Publikační činnost Katedry matematiky a deskriptivní geometrie / Publications of Department of Mathematics and Descriptive Geometry (714) [61] Kolekce obsahuje bibliografické záznamy publikační činnosti (článků) akademických pracovníků Katedry matematiky a deskriptivní geometrie (714) v časopisech registrovaných ve Web of. Deskriptivní geometrie [] VŠB-TU Ostrava PDF (376.55 kB) 6. 6. 2019. Všechny správně narýsované úlohy ke zkoušce + teorie (2019) Všechno poctivě vypracováno. Kromě rotačních ploch Základy matematiky, Deskriptivní a konstruktivní geometrie. Nejraději tráví čas s přáteli, největším trestem je pro něj samota. Deskriptivu má jako koníček, již od střední školy, kde začal pomáhat spolužákům. Se svou střední školou spolupracuje dodnes a rád pomůže i vám

Deskriptivní geometrie - vsb

odborný asistent, KMDG, FS, VŠB-TU Ostrava Mgr., obor Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro střední školy, matematika-deskriptivní geometrie, PřF UP Olomouc Volný čas tráví nejraději s dětmi na zahradě, se psem na horách nebo s knížkou v křesle O studijním programu. Studijní program Aplikované vědy a technologie kombinuje matematiku a další přírodní vědy se základy programování a inženýrskými aplikacemi

Postup řešení Při teoretickém řešení budeme předpokládat (jestliže neurčíme jinak), že: Všechny okapy jedné budovy leží v jedné horizontální rovin Deskriptivní geometrie, Ostrava, Czech Republic. 178 likes · 2 talking about this. nabízím vypracování nebo vysvětlení programu či úkolu z Deskriptivní geometrie

Zuzana Morávková, Katedra matematiky a deskriptivní geometrie, VŠB-TU Ostrava 3 MODAM 2017 GeoGebra známá i neznámá (pokrocilí)ˇ Pˇríklad 3: Bakterie v mikroskop (Katedra matematiky a deskriptivní geometrie, VŠB-TU Ostrava) 17.10.2017 Doc. RNDr. Mirko Rokyta, CSc., Součty k-tých mocnin, Bernoulliho čísla a zeta funkc

Katedra matematiky a deskriptivní geometrie - VŠB-TU

 1. Katedra matematiky a deskriptivní geometrie VŠB - Technická univerzita Ostrava Modam, Ostrava, 2016 Volný (VŠB - TU Ostrava) GeoGebra a 3D 2016 1 / 21. Abstrakt Práce s prostorovými objekty je pro studenty velmi zajímavá. My se v rámci pˇrednášky seznámíme s 3D modulem GeoGebry
 2. Stránky o geometrii na katedře matematiky a deskriptivní geometrie VŠB-TUO; statistika: Design stránek: Stanislav Olivík, 201
 3. Deskriptivní geometrie se věnuje zkoumání geometrických vztahů trojrozměrných objektů prostřednictvím jejich dvojrozměrného znázornění. Její studium nám tak zprostředkovává poznání a pochopení stereometrických vztahů, učí nás, jak správně interpretovat dvojrozměrné pohledy na tyto vztahy a také významně kultivuje naši schopnost prostorové vztahy graficky.
 4. Math support centre je centrum pro podporu výuky matematiky pro studenty VŠB-TUO, které Ti pomůže překlenout rozdíly mezi úrovní znalostí ze střední školy a úrovní, kterou požaduje vysoká škola. - konstruktivní a deskriptivní geometrie. A to vše v neformálním prostředí! Přílohy. leták-final-G1 (PDF, 180 kB.

Dagmar Dlouhá - Katedra matematiky a deskriptivní geometrie FAST. Jiřina Vontorová - Katedra chemie FMT. Petr Pavlík - Katedra energetiky FS. Ondřej Kubes - Divadlo vědy Světa techniky, DOV. Vojtěch Sysel - firma Honeywell, dlouholetý člen studentského týmu Kabaret vědy VŠB-TUO. Výsledky soutěže: JEDNOTLIVCI ZŠ: 1 D - Personální zabezpečení studijního programu (studijního oboru) - přehled Vysoká škola Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Součást vysoké školy Název studijního programu Dopravní systémy a technologie Název studijního oboru Dopravní systémy a technologie Složení oborové rady FS: prof. Ing. Radim Farana, CSc Po ukončení studia působil jako asistent ústavu matematiky a deskriptivní geometrie VŠB v Příbrami. V období hospodářské krize, kdy byl počet pracovníků vysokých škol omezován, přešel na gymnázium do Jaroměře, pak do Chrudimi, kde pracoval až do roku 1945

Na tento stav fakulta zareagovala tím, že v roce 1994 sloučila příbuzné katedry do Institutů, separovala obor Výstavba dolů a geotechnika, který se stal základem dnešní Fakulty stavební, v roce 1999 vyčlenila Katedru matematiky a deskriptivní geometrie do skupiny celoškolských kateder, v roce 2002 vyčlenila obor Technika. Oficiální stránka Math support centre pod záštitou katedry Matematiky a deskriptivní geometrie, VŠB-TU Ostrava. Otevřeno jako obvykle. 29/01/2021 . Právě teď zaznělo na ČT 24 od pana ministra zdravotnictví: Klesání epidemie zastavilo

Matematické Fórum / Deskriptivní geometrie - šikmo seříznutý rotační válec

Aktuální ověřené informace: adresa, telefon a e-mail Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava - Katedra matematiky a deskriptivní geometrie Fakulty strojní, Ostrava, Poruba. Telefon: 597 324. Geometrie - planimetrie, stereometrie, analytický geometrie; Termín a délka: sobota 22.2.2020, 9 - 17 hod. Vhodné pro: žáci 3. a 4. ročníku SŠ, skupina max. 20 osob Lektor: Dagmar Dlouhá a kolegové z Kateder matematiky a deskriptivní geometrie FAST a FS Místo: VŠB-TUO Přihlašování: Monika Chmelařová, email: LMS Moodle VŠB-TUO: Všechny kurzy. Kategorie kurzů: Katedra: (86) Katedra financí Semestr: 2020/2021 letní od: 2021-02-08 do: 2021-08-31. Vyhledat kurzy Proveď. 1 (aktuální) 2.

 1. Inzerát Deskriptivní geometrie v okrese Nymburk, cena 190Kč, od Helena W. na Sbazar.cz. Popis: Deskriptivní geometrie, Dr. Vilém Lippert, rok vydání: 1977.
 2. Deskriptivní geometrie elipsa. elipsa je průsečnou křivkou rovinného řezu na rotační kuželové ploše, jestliže řezná rovina není kolmá k ose rotační kuželové plochy a rovina s ní rovnoběžná jdoucí vrcholem má s kuželovou plochou společný pouze vrchol (nebo jinak: odchylka roviny řezu od osy je větší než odchylka povrchových přímek); elipsa e je množinou.
 3. Materiály z matematiky a deskriptivní geometrie pro samostatné studium MAW Matematický Asistent na Webu Mendelovy univerzity od R. Maříka; VŠB - Videa (aktivní Adobe Flash Player a JavaScript) a studijní texty. Středoškolská matematika BAA015 - Deskriptivní geometrie BAA001 - Matematika 1 BAA012 - Matematika 1 (EVB
 4. Naspäť Deskriptivní geometrie Povinné pomůcky na DG: E. Maňásková: Sbírka úloh z Deskriptivní Geometrie, Prometheus, 2001 velký čístý sešit, tužka/mikrotužka, pravítko 2ks (alespoň jeden klasický trojúhelník), kružítk
 5. Vyhlašuji výběrové řízení na obsazení 3 míst na pozici odborný asistent/odborná asistentka Katedry matematiky a deskriptivní geometrie Fakulty strojní, VŠB-Technické univerzity Ostrava
 6. Inzerát Deskriptivni geometrie v okrese Karlovy Vary, cena 90Kč, od Knihkpectvi Karlovy Vary na Sbazar.cz. Popis: Pouzity zachovany Deskriptivni geometrie 90kc Postovni Ceska posta obycejne / prevodem na ucet 30kc Ceska posta doporuceny / prevodem na ucet 70kc Ceska posta na dobirku 110k
 7. Podnikatelský inkubátor VŠB-TUO | PI Studentská 6202/17, 708 00 Ostrava-Poruba | inkubator.vsb.cz Katedra matematiky a deskriptivní geometrie zanikla k 31. 8. 2018 Kontaktní adresy vysokoškolských ústavů Centrum nanotechnologií | CNT 17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava-Poruba | cnt.vsb.cz Výzkumné energetické centrum | VE
Setkání učitelů matematiky všech typů a stupňů škol 2012

230-0241/07 - Deskriptivní geometrie (BcDg

Profesní životopis. Narozen: 5.7.1959. Profesor v oboru Řízení strojů a procesů. Vzdělání. 1982 Ing. 1987 CSc. 1992 doc. 2001 prof. Praxe. Vítkovice a.s. Vyhlašuji výběrové řízení na obsazení 1 místa na pozici docent/docentka Katedry matematiky a deskriptivní geometrie Fakulty strojní, VŠB-Technické univerzity Ostrava. Požadavky: vysokoškolské vzdělání odpovídajícího zaměření, dosažení titulu docent nebo vyššího v příslušném nebo příbuzném oboru •Deskriptivní geometrie -mírně odlišné pojetí středového promítání 4 Obrázek 7: prvky vnitřní orientace kamery Zdroj: upraveno podle Pavelky (2003) Úběžník(perspektivní průmět průsečíku rovnoběžek) Obrázek 8: Úběžník v praxi Zdroj: Chromčák(2018 StudijníodděleníFakulty elektrotechniky a informatiky (FEI) Bakalářskéstudium Místnost: EA151 Mgr. Radka Langrová,DiS. tel. 597 326 011 nebo 596 996 011 e-mail: radka.langrova@vsb.cz Petra Kupčíková,DiS. tel. 597 326 012 nebo 596 996 012 e-mail: petra.kupcikova@vsb.c

Odborná skupina GaPG JČMF; aktualizace ke dni 19.9.2002 : Příjmení a jméno Tituly Pracoviště e-mail Osobní stránk Zvládnut Katedra M-Dg VŠB TU v Ostravě Studijní opory deskriptivní a konstruktivní geometrie Příspěvek představuje základní rysy studijních materiálů pro předměty konstruktivní a deskriptivní geometrie; k základním vlastnostem vytvořených materiálů patří volná dostupnost na webu, řešení konstrukčních úloh krok.

Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav matematiky a deskriptivní geometrie, Veveří 331/95, 602 00 Brno : místnost : T5.13 Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, Ústav matematiky, Technická 3058/10, 616 00 Brno : telefon : +420-5-41147606 : e-mail : safarik.j@fce. 2.8 Absolventi VŠB-TUO, spolupráce VŠB-TUO s jejími absolventy 22 2.9 Neúspěšní studenti na VŠB-TUO, opatření vedoucí ke sniţování studijní neúspěšnosti 22 2.10 Vyuţívání kreditového systému, vč. získávání Diploma Suplement Label a ECTS Label 23. K absolvování předmětu jsou nutné středoškolské znalosti matematiky, zejména geometrie a základní znalosti deskriptivní geometrie (Mongeovo promítání - MP, kolmá axonometrie - KA). Pro studenty, kteří neabsolvovali deskriptivní geometrii na střední škole, je možné souběžně navštěvovat Vybrané kapitoly z geometrie. 2009. BULANTOVÁ, J.; HON, P.; PRUDILOVÁ, K.; PUCHÝŘOVÁ, J.; ROUŠAR, J.; ROUŠAROVÁ, V.; SLABĚŇÁKOVÁ, J.; ŠAFAŘÍK, J.; ŠAFÁŘOVÁ, H.; ZRŮSTOVÁ, L.

Deskriptivní geometrie pro FAST - homel

Jiří Doležal, VŠB - TU Ostrava - pracovní stránky autora, Deskriptivní geometrie pro AS na FAST, Počítačově geometrické předměty na HGF ( počítačová grafika ) Pavla Güttnerová, FS Ostrava - výklad učiv Pracovní listy - Katedra matematiky a deskriptivní geometrie. Matematika III: Pracovní listy Viktor Dubovský, Marcela Jarošová, Jiří Krček, Jitka Krčková, Petra Schreiberová, Petr Volný Katedra matematiky a deskriptivní geometrie VŠB - Technická univerzita Ostrava K D H M G ISBN 978-80-248-3875-5 Předmluva Jak pracovat s. Deskriptivní geometrie, Praha Dobrý den, hledam doučování Deskriptivní Geometrie. Studují na VŠB a přes on-line režim jsme moc příkladu neprobrali, a proto bych potřeboval doučit. Jednalo by se o: Kolmá Axonometrie - dovysvětlit řez a průnik Rotační plochy - průniky Šroubovice - 4 typy skoro stejných příkladů Na.

Z historie - KMDG - FS - VŠB-TU

prostorové geometrie. Geometrii vybudované na tomto systému axiómu ríkáme Euklidovská geometrie. Uvedeme si pet základních axiómu prostorové geometrie: 1. axióm: Dva ruzné body A, B urcují práve jednu prímku p. Symbolicky tuto vetu zapíšeme: 8A, B;A 6= B 9! p = AB Za zakladatele deskriptivní geometrie tak, jak ji chápeme v dnešním smyslu, je považován francouzský matematik Gaspard Monge. Pojem deskriptivní geometrie pochází z latinského slova describo, což znamená popisuj i, zobrazuji. Deskriptivní geometrie se zabývá zobrazováním útvar ů na danou plochu Seznam účastníků - Ústav matematiky a deskriptivní geometrie. Mgr. Jaromír Dobrý KMA FAV ZČU v Plzni [email protected] Mgr. Jiří Doležal Katedra M-Dg VŠB TU v Ostravě [email protected] 48126173174 777598755 RNDr.,CSc. Milan Doležal Katedra M-Dg VŠB TU v Ostravě. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava (VŠB-TUO) se letos rozhodla vyjít vstříc svým nováčkům a pořádá pro své budoucí prváky letní přípravný kurz. Ten se bude zaměřovat hlavně na zdokonalení jejich poznatků ze středoškolské matematiky, deskriptivní geometrie, fyziky a chemie. Podnětem takového rozhodnutí školy byly zejména zkušenosti.

E-studovna KMDG-VŠBMatematika pro 1

Deskriptivní geometrie - Fast VŠB-TUO - GeoGebr

19.7.1854 Ustavena stolice deskriptivní geometrie . 1920 2 ústavy matematiky (M. N. Vaněček, Jan Vojtěch : 1924 - 1949, F. Klobouček) 1 ústav deskriptivní geometrie (F. Kadeřávek) 1939 - 10 ústavů matematiky, 2 ústavy deskriptivní geometrie VŠB - Technická univerzita, 2006 - Počet stran: 178. 0 Recenze. Co říkají ostatní - Napsat recenzi. Katedra matematiky a deskriptivní geometrie: Vydavatel: VŠB - Technická univerzita, 2006: ISBN: 8024812029, 9788024812021: Délka: Počet stran: 178 : Exportovat citaci: BiBTeX EndNote RefMan: O službě Knihy Google - Zásady. Cílem projektu je zpracování studijních materiál ů z matematiky, deskriptivní geometrie, fyziky a chemie tak, aby umožnily p ředevším samostatné studium a tím minimalizovaly po čet kontaktních hodin s učitelem. Je z řejmé, že vytvo řené texty jsou ur čeny student ům všech forem studia Cílem projektu je zpracování studijních materiálů z matematiky, deskriptivní geometrie, fyziky a chemie tak, aby umožnily především samostatné studium a tím minimalizovaly počet kontaktních hodin s učitelem. Je zřejmé, že vytvořené texty jsou určeny studentům všech forem studia Fakulty VŠB-TUO -7 Děkan-stojí v čele fakulty Proděkani-řídí určité oblasti fakulty Katedry -specializovaná pracoviště fakulty ORGANIZACE STUDIA deskriptivní geometrie, fyziky, chemie a anglického jazyka možnost přihlášení do 20.8.202

E-studovna KMDG-VŠ

Deskriptivní geometrie, Ostrava Dobrý den, mohu se zeptat na doučování deskriptivní geometrie? Potřebuji pomoc s přípravou na zkoušku, studuji VŠB, s dojíždění nemám problém, děkuji -- před 2 měsíci. Dominik Deskriptivní geometrie Vysoká škola Ostrava. Katedra matematiky Pedagogické fakulty MU v Brně, Katedra matematiky a deskriptivní geometrie VŠB-TU Ostrava a norská univerzita Agder z Kristiansandu vás srdečně zvou na již. 6. ZIMNÍ ŠKOLU HISTORIE MATEMATIKY na téma Matematika a společnost aneb jak nám matematika dokáže zkvalitnit živo VŠB-TUO má celoškolská pracoviště, která zajišťují výuku pro celou univerzitu. Mezi tyto celoškolská pracoviště patří např. katedra matematiky a deskriptivní geometrie a katedra společenských věd, která zajišťuje výuku jazyků, psychologie, práva apod. Fyzika, která je vyučována na FBI zajišťuje HGF.. Z historie výuky deskriptivní geometrie na středních školách v českých zemích. In J.Doležalová (ed.), Sborník 18.ročníku semináře Moderní matematické metody v inženýrství, 57- 61, VŠB - TUO, Ostrava, ISBN 978-80-248-2118-4

Fotogalerie | mi21

Odborná asistentka a tajemnice na Katedře matematiky a deskriptivní geometrie Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava (VŠB - TUO). Ve výzkumné a vědecké oblasti se zaměřuje na optimalizaci technologických procesů. Absolventka Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (1995), obor / Katedra matematiky a deskriptivní geometrie, VŠ - TU Ostrava Dominik Sobek ATACO / ATACO spol. s r.o. (ATAO spol. s r.o. je česká společnost působící na poli informačních technologií se zaměřením na poskytování komplexních dodávek zakázkového i vlastního krabicového software. Transcript Deskriptivní geometrie DG/PÚPN Deskriptivní geometrie DG/PÚPN Roman Hašek Pedagogická fakulta JU v Č. Budějovicích [email protected][email protected Lektoři: Petra Schreiberová + kol., Katedra matematiky a deskriptivní geometrie, FS Termín/místo: 01/2020 - 06/2021, VŠB-TUO nebo na školách. Robotika a mechatronika. Zveme vás a vaše studenty do naší laboratoře mezi průmyslové a servisní roboty v akci! Probereme konkrétní úlohy a uplatnění robotů ve výuce i v oblastech. Skoro 20 let pracuje na katedře matematiky a deskriptivní geometrie na VŠB. Aktuálně přednáší matematiku na fakultě strojní v Ostravě-Porubě, stal se spoluzakladatelem centra pro výuku matematiky na VŠB - Math Support Centre. Několik let reprezentoval Českou republiku v karetní hře Magic: the Gathering

Matematika I - testy Katedra matematiky a deskriptivní geometrie, VŠB - Technická univerzita Ostrava 270. Ryˇ 294 - Test 1 1. Ja dána funkce: Zakroužkujte správná tvrzení. (a)Definicníˇ obor funkce jsou všechna reálná císla,ˇ protože (x + 2)2 0 vžd Autorský kolektiv Ústavu matematiky a deskriptivní geometrie FaSt VUT v Brně: Deskriptivní geometrie, verze 3.0 pro I. ročník Stavební fakulty Vysokého učení technického v Brně, Soubor CD-ROMů Deskriptivní geometrie, Fakulta stavební VUT v Brně, 2009. ISBN 978-80-7204-626-3 VŠB-TU Ostrava E-mail: ARNOST.SARMAN@VSB.CZ Pavel Talanda, Věra Suchánková: Deskriptivní geometrie v distančním studiu na stavební fakultě VUT v Brně Jsou zmiňovány principy výuky na dálku Multimediální podpora studia matematiky a deskriptivní geometrie na FAST VUT v Brně, Sborník příspěvků konference 3. Matematický workshop s mezinárodní účastí, FAST VUT Brno, 11.listopadu 2004, ISBN 80-214-2741-8 (spoluautoři ŠAFÁŘOVÁ H., VALA J.)