Home

Mapové listy ČR

ČÚZK: Geoportá

 1. Jednotlivé mapové listy tvoří lichoběžníky orientované přibližně podle světových stran. Základní mapy v měřítkách 1 : 10 000 až 1 : 100 000 jsou dokončeny pro celé území České republiky digitální technologií na podkladě dat ZABAGED ® a Geonames a v současnosti probíhá jejich aktualizace formou zapracování významných změn do souborových dat a do prohlížecích služeb
 2. Základní vodohospodářská mapa ČR 1:50 000: mapové listy (archiv, 1986 - 1999) (aktualizováno 03.05.2007) Informační stránky a data ke stažení: mapové listy
 3. Zobrazuje území České republiky v souvislém kladu mapových listů na 16 301 mapovém listě. Rozměry mapového pole se zobrazeným územím 5 km2 jsou 50 x 40 cm. Rozměry a označení mapových listů jsou odvozeny z listů státní mapy měřítka 1 : 50 000, rozdělených na 10 sloupců a 10 vrstev, název listu je doplněn čísly sloupce a vrstvy
 4. Základní mapa ČR 1 : 10 000 je státní mapové dílo, zobrazující území ČR souvislým kladem 4 533 mapových listů.Jednotlivé listy mají rozměr 62 x 46 cm, mapové pole má tvar lichoběžníku s délkami základen od 47,03 do 49,22 cm, výškou 38 cm a zobrazuje průměrně plochu 18 km 2.Rozměry a označení mapových listů jsou odvozeny od Základní mapy České republiky 1.
 5. ZTL, TL, ML — mapové listy v S-JTSK. V jednotné trigonometrické síti zavedené na území ČSR po roce 1920 a uzákoněné katastrálním zákonem č. 177/1927 je poloha všech bodů vyjádřena v jediném systému pravoúhlých souřadnic (ČR tento systém převzala)
 6. Státní mapové dílo České republiky je dílo, které je vytvořeno mapovými listy souvisle pokrývajícími území České republiky, je zpracováno dle jednotných zásad a vydáváno orgánem státní správy ve veřejném zájmu. Rozlišujeme dva základní typy mapových děl, a to základní a tematické státní mapové dílo. Pod pojmem Základní státní mapové dílo, rozumíme kartografické dílo se základním, všeobecně využitelným obsahem, souvisle zobrazujícím.

Základní vodohospodářská mapa ČR 1:50 000: mapové listy

Tato mapová služba zahrnuje Základní mapy ČR v měřítkách 1 : 10 000, 1 : 25 000, 1 : 50 000, 1 : 200 000, 1 : 500 000 a 1 : 1 000 000. Ortofotomapa České republik Jedná se o listoklad, který definuje rozdělení území ČR na mapové listy včetně označování těchto listů v měřítkách od 1 : 200 000 do 1 : 10 000. Tento listoklad je určen pro souřadný systém S-JTSK (Jednotný trigonometrický systém katastrální, označovaný také jako Křovák podle Ing mapovými listy. Jednotlivé mapové listy tvoří lichoběžníky orientované přibližněpodle světových stran. Základní mapy v měřítkách 1 : 10 000 až 1 : 100 000 jsou dokončeny pro celé území České republiky digitální technologií na podkladědat ZABAGED® a Geonames a probíhá jejich kontinuální aktualizace Od roku 1998 jsou informace získané v průběhu geologického mapování ukládány do komplexního Geografického informačního systému GEOČR 25. Digitalizované základní geologické mapy 1 : 25 000, tvořící geovědní vrstvu GeoČR 25, jsou základem budované Národní geologické mapové databáze ČR. Mapy vyšly také nascanované na interaktivním DVD (odkaz do obchodu níže)

ČÚZK - Mapy územních celků - tištěné produkty

Letecká mapa (mapové listy ČR 1:200 000 v sudém roce nebo Atlas v lichém roce) Databázi letišť CZ a SK se souborem leteckých map možnost přímo se podílet na fungování svazu a LAA ČR svojí účastí na valné hromadě možnost účastnit se seminářů pořádaných Svazem U Mapové listy: 9) ZÁKLADNÍ MAPA ČSSR 1:50 000 za 35Kč. 02-31 Litvínov (1984) 02-34 Bílina (1976) 02-41 Ústí nad Labem (1980) 12-12 Louny (1984) 10) ZÁKLADNÍ MAPA ČSSR 1:25 000 za 35 Kč 02-314 Litvínov (1982) 11-222 Kadaň (1983) 11) ZÁKLADNÍ MAPA ČR 1:10 000 za 35Kč 02-32-07 (1997) 02-32-08 (1997) 02-32-12 (1997) 02-32-13 (1997) 12) STÁTNÍ MAPA 1:5 000 za 20 Kč Chomutov 0-1 (1959) Chomutov 0-3 (1950) Chomutov 0-4 (1957) Chomutov 1-3 (1955) Chomutov 1-4 (1958) Chomutov 2-3. 6.4 Státní mapové dílo. Prostorově organizačními jednotkami ZABAGED ® jsou mapové listy 1:10 000 v kladu listů Základních map středních měřítek České republiky. Správcem a poskytovatelem dat ZABAGED ® je ZEMĚMĚŘICKÝ ÚŘAD. Data ZABAGED ® se v současné době dodávají po celýc

Nejpoužívanější mapový portál www.mapy.cz umožňuje podrobné hledání na mapách ČR i Evropy. Nabízí detailní mapy všech českých měst a obcí, plánovač tras, hledání míst a firem ČR - PSČ/nást. mapa 135x95 lamino,lišty. Zboží, které je momentálně nedostupné lze objednat dotazem. Přihlášení k vašemu účtu. Nemůžete vyplnit toto pole. Přihlásit se. Nová registrace Zapomenuté heslo. Pokračovat do košíku. Zákaznická podpora: +420 704 037 205 info@mapovecentrum.cz

ČÚZK - Mapy velkých měřítek - tištěné produkt

 1. MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR: Stát dotčený záměrem: Poznámka: Oznámení: Dokumentace: Mezistátní konzultace: Posudek: OSTATNÍ INFORMACE: Poznámka: Přepracovaná dokumentace je zveřejněna včetně příloh v zip formátu nebo samostatně v textové verzi formátu pdf
 2. Listy obsahují popis lokalit, výřezy z mapových listů se znázorněním umístění přistávacího místa a SWOT analýzu daného záměru. Mapové listy tvoří přílohu ke katalogovým listům (číslu katalogového listu odpovídá stejné číslo mapového listu)
 3. 1.2.2 Mapové dílo Souhrn mapových listů, které pokrývají souvisle území, jehož zobrazení v daném měřítku není možné na jedné mapě; mapové dílo má jednotný klad mapových listů, systematické označení mapových listů, jednotné mapové značky, jednotné kartografické zobrazení a zpravidla jednotné měřítko

ParlamentníListy.cz » Zprávy » Tiskové zprávy » HZS ČR: CEDA Maps poskytla zdarma profesionální mapové vrstvy pro dispečinky Jan Tichý (člen strany) má dnes narozeniny. Gratulujeme HZS ČR: CEDA Maps poskytla zdarma profesionální mapové vrstvy pro dispečinky zdroj: parlamentnilisty.cz, přidáno 21.8.2020 v 21:35, prečteno: 7x nejlepší články ze dne: 21

Základní mapa České republiky 1 : 10 000 - Wikipedi

 1. základní triangulační listy (ZTL) o rozměrech 50 x 50 km triangulační listy (TL) o rozměrech 10 x 10 km (25 listů v ZTL) tyto jsou pak rozděleny 8 sloupci a 10 vrstvami na 80 mapových listů o rozměrech 1 250 x 1 000 m mapové listy se zobrazují v základním měřítku 1 : 2 000 (62,5 x 50 cm
 2. Klad a čísla mapových listů ČR (S-JTSK) kat: Mapy. DWG2010. Staženo: 1271x. Velikost 1,02MB • ze dne 24.6.2010. Umístil: Vladimír Michl^ mapové listy klad označen.
 3. Je-li u značky uvedeno popis, budou použity popisy uvedené v oddíle 9. tohoto Seznamu mapových značek ZM ČR. Jména a popisky vzniklé jako anotace prvků mají stejné číslo značky; liší se podlomením, které se čísluje od 50 (např. kostel 105, jméno kostela 105/50, chladící věž 101/14, popis chlad. věž 101/64
 4. Aktualizované vydání Autoatlasu ČR a SR v měřítku 1:240 000 ve formátu A4 s praktickou kroužkovou vazbou. Mapové listy zobrazují přehledně silniční síť, součástí je rejstřík všech sídel a všeobecný rejstřík, mapa správního členění obou republik, průjezdní plány velkých měst
 5. V roce 2002 vyšla na CD-ROM Müllerova mapa Čech z roku 1720, uložená v Mapové sbírce Historického ústavu A V ČR. Důvody, které vedly autory CD-ROM k myšlence Müllerovy Čechy digitalizovat, byly již dostatečně vyloženy. Znovu bychom upozornili alespoň na některé z nejzávažnějších
 6. materiálu. Vybírá se kliknutím na mapový list. Aktuálně nakupovaný materiál - hliník, expozice 1 rok, měrné jednotky: µm, g.m-2, korozní agresivita. Vybrán jeden mapový list (ks = 1), cena 1 100 Kč. Následující ikony umožňují: § označit všechny mapové listy (ušetří práci a čas) § vymazat vybrané mapové listy
 7. Mapové listy Příspěvky. ML č. 7. - 2 část. 24. 11. 201

Tyto dva mapové soubory byly zpracovány v geografickém informačním systému (GIS) a zpřístupněny pomocí mapové aplikace Historie geologického mapování území ČR. Rukopisné geologické mapy v měřítku 1 : 28 000 jsou fyzicky uložené a dostupné v Knihovně a archivu GBA ve Vídni a pouze v digitálním zobrazení v Mapovém. Z mapy je zřejmé, že mapové listy většího měřítka jsou skladebné do mapových listů měřítka menšího. Klad mapových listů Základní mapy České republiky ve formě vektorových dat najdete v databázi ArcČR 500, s níž jste pracovali v předchozích cvičeních Resumé: Při katalogizaci mapových děl tvořených dílčími mapovými listy je zásadní zohlednit při evidenci klad těchto listů pro snadnou identifikaci a především rychlé nalezení konkrétního mapového listu. Variantu nebo způsob, jak jsou jednotlivé mapové listy označeny v rámci celého díla, nazýváme mapovým indexem

Určení mapového listu - Klad mapových list

ČR je poskytováno řadě dalších uživatelů, určeno je především pro organizace a orgány státní správy a územní samosprávy, kde nachází uplatnění v oblasti plánování a přípravy projektů, v ochraně životního prostředí, v krizovém řízení a v Jednotlivé mapové listy tvoří lichoběžníky orientované. • mapové listy rozměru 50 x 40 cm • Mapové listy se označovaly souřadnicemi jihozápadního rohu mapového listu v km a názvem nejvýznamnějšího místa zobrazeného na mapovém listu 1:50 000 (Plzeň 825-1080) • Mapový list (5 x 4 km) byl získán dělením mapového listu 1:50 000 (25 x 20 km) na 5 sloupců a 5 vrste Navigation: Kreslit > Mapové listy > Mimorámové údaje ze souboru: Pokud je zapnut přepínač Mimorámové údaje ze souboru, je po zadání bodu přímo vykreslen mapový rám včetně mimorámových údajů. Mimorámové údaje jsou dány souborem POPIS_ML.TXT, který se nachází v podadresáři MAPLISTY v adresáři s programem GEUS Nové aktualizované vydání Autoatlasu ČR a SR v měřítku 1:240 000 ve formátu A4 s praktickou kroužkovou vazbou. Mapové listy zobrazují přehledně silniční síť, součástí je rejstřík všech sídel a všeobecný rejstřík, mapa správního členění obou.

výdejní jednotka: 1 mapový list ceny: 1 mapový list Polohopis 865,- Kč Výškopis 244,- Kč polohopis ČR 3 726 913,- Kč výškopis ČR 1 051 291,- Kč kompletní ČR 4 778 204,- Kč plus příplatek za obchodní užití až 250% (nad 20 000 výtisků Mapové listy byly opravovány a doplňovány a podle poptávky znovu vydávány až do roku 1881. Speciální mapa Markrabství moravského a částí Vévodství slezského v měřítku 1 : 144 000 o 19 mapových listech byla zpracována obdobným způsobem jako mapa Čech. Všech 19 listů s přehledem vyšlo tiskem v roce 1844 Vytvořený pracovní list na téma obyvatelstvo ČR je založen na plakátu od Českého statistického úřadu. Plakát zobrazuje věkovou struktura z minulosti, přítomnosti i potencionální vývoj směrem do budoucna. Najdeme zde věkové pyramidy z roku 1950, 1990, 2013, 2050, 2010 2 Klad mapových listů Základních map další mapy vznikají dělením: Měřítko Výchozí mapa Dělení Počet listů Příklad označení Počet listů v ČR 1 : 200 000 24 19 1 : 100 000 ZM200 2 × 2 4 24-1 59 1 : 50 000 ZM100 2 × 2 4 24-11 211 1 : 25 000 ZM50 2 × 2 4 24-111 787 1 : 10 000 ZM50 5 × 5 25 24-11-01 4555. AUTOATLAS ČESKO,SLOVENSKO - 1:200 000. Nejnovější vydání populárního autoatlasu České republiky a Slovenska. Aktualizováno na podzim 2019. Z obsahu: - 86 stran automapy Česka - 61 stran automapy Slovenska - praktický příruční formát - p

Státní mapová díla České republiky - Wikipedi

CAD Fórum - Knihovna bloků - mapové listy kla - knihovna CAD bloků (DWG+RFA+IPT, 2D/3D) - poskytuje firma CAD Studi mapové listy GŠ ČSLA z roku 1952 v měřítku 1:100 000 v dobrém stavu. Výběr z 80 kusů, cena je za 1 kus Aktualizovaná data ortofota ČR V rozsahu 1/2 ČR - východní poloviny území - byl aktualizován produkt Ortofoto ČR. Data byla zpracována z leteckého snímkování v roce 2020. Přesné datum pořízení snímků pro jednotlivé mapové listy a přesný rozsah aktualizovaného území viz Stav aktualizace. Nové soubory ortofota ve formátu JPEG již lze objednávat v e-shopu Mapové listy: 1223, 12232 Geologická správní oblast: Barrandienské proterozoikum; tiský a čistecko-jesenický masiv Lokalizace: Jižní svah skalního ostrohu Koziňák nad opuštěným meandrem Zákolanského potoka 500 m severně od Otvovic. Přístup k lokalitě: - schůdná cesta (turistická) - od silnice dále než 250

Autoatlas Česko a Slovensko 1:1 000 000 . Nové aktualizované vydání Autoatlasu ČR a SR v měřítku 1:240 000 ve formátu A4 s praktickou kroužkovou vazbou. Mapové listy zobrazují přehledně silniční síť, součástí je rejstřík všech sídel a všeobec . Více informac Atlas má na začátku legendu a mapové listy, popisky jsou psány Braillovým písmem, vysvětlila Fuxová s tím, že při výrobě map musela skloubit hmatovou mapu pro nevidomé s mapou pro slabozraké. Šlo o to, aby tam nebylo plno informací, které by byly pro nevidomé matoucí V rámci Jihočeského kraje nejsou zatím k dispozici mapové listy z území Vitorazska, které bylo do roku 1920 součástí Dolního Rakouska. Pochopitelně jsou i další mapové listy, které se nedochovaly. Tato prázdná místa budou postupně doplňována originálními aktualizovanými katastrálními mapami stabilního katastru

Zprávy z Prahy, str. 301 | Krajské listy.cz - regionální zpravodajství, nejnovější události v regionech, strana 30 V nové mapové aplikaci uvidíte, jak vypadal náš kraj před budováním Vltavské kaskády, přehrad či před vysídlením pohraničních oblastí. Jedná se o kopii originální katastrální mapy v měřítku 1 : 2 880, která zachycuje jedinečný stav území z období před téměř 200 lety, vysvětluje mluvčí kraje David Hocke s tím, že název císařské otisky je. Popis listu: do mapového listu bude automaticky vložen text s jeho názvem. Přehledka kladu: vykreslí mapové listy dle nastavení po celé viditelné ploše v okně grafiky. Přepínač Připojit mapu je ignorován (z internetu by se stahovalo příliš dat). Pro připojení map z internetu je tedy nutné kreslit mapové listy po jednom Klad mapových listů vychází z rozdělení území geografickou sítí na lichoběžníky, které představují mapové listy speciální mapy 1:75 000. Pro jejich označení bylo nejprve použito číslování arabskými a římskými čísly. Vrstvy byly značeny arabskými číslicemi (1-37) od rovnoběžky 51° 15´ severní šířky k.

Mapové pole, respektive mapový obsah, by spolu s názvem, mělo dominovat nad ostatními kompozičními prvky. Sestavení kompozice probíhá v zásadě v těchto krocích. Vykreslení mapového pole na dostatečně velký list (A4). Okolo něj se vykreslí nejmenší opsaný čtyřúhelník Autoatlas ČR - Žaket . 16. aktualizované vydání Autoatlasu ČR v měřítku 1:240 000 ve formátu A4 s praktickou kroužkovou vazbou. 45 mapových listů zobrazuje přehledně silniční síť, součástí je rejstřík všech sídel s jejich PSČ, mapa správního členění ČR, průjezdní plány třinácti krajských měst včetně rejstříků ulic

Listy české plavební mapy - Geoporta

Práce s řízenými mapovými listy Geografické informační

TĚŠÍNSKÉ LISTY; Statut periodika Těšínské listy Uzávěrka Těšínských listů; Nabídka inzerce a pokyny; Redakční rada; Komise letopisecká a tisková Rady města Český Těšín (účinnost od 1.1. 2019 Fáze. Lopa. ta. Krum. páč. Lano. Potá. pění. Lupa. Seke. ra. Horo. lezec. Poch. od. Mořský úsek mistra. 104. 211. 5. 4. 17. 8. 78. ano. Skřítčí labyrint. Mapové listy Souborová data Mapové služby •Geomorfologické jednotky ČR, Česká jména moří a mezinárodních území Veškeré prohlížecí služby jsou bez registrace a bezplatné . www.cuzk.cz 10 Prohlížecí služby - informace o připojení. Mapový list ve vysokém rozlišení určený pro tisk (mapové listy v rozlišení pro tisk je možné vytisknout v originální velikosti) Užitečné tipy. Pro prohlížení mapových listů využijte režim celé obrazovky, který se spustí kliknutím na tuto ikonu v mapovém prohlížeči Mapové servery ČR - ArcIMS, ArcGIS Server a WMS/WFS služby ^ Tyto servery umožňují prohlížení map strukturovaných do mapových vrstev pomocí www prohlížeče - pro tento způsob zobrazení použijte odkaz přes nadpis

Nové aktualizované vydání Autoatlasu ČR a SR v měřítku 1:240 000 ve formátu A4 s praktickou kroužkovou vazbou. Mapové listy zobrazují přehledně silniční síť, součástí je rejstřík všech sídel a všeobecný rejstřík, mapa správního členění obou republik, průjezdní plány velkých měst Nové mapy jehličnatých a listnatých lesů v ČR. Podrobnosti Kategorie: Aktuality Aktualizováno 23. 10. 2017 8:40 Díky využití dat získaných při terénním šetření Národní inventarizace lesů a analýzou družicových snímků Sentinel-2 jsme získali jedinečný systém pro opakované automatizované mapování dřevin pro území České republiky s vysokou mírou detailu Mapové portály - státy světa. Mapový server na Masarykově koleji Mapy rozřazené podle států světa a regionů. Národní knihovna ČR. Jak najít mapy? V Národní knihovně ČR. I mapy před r. 1800. Odborné mapové servery ČR. Geofond Báňské mapy, sesuvy, geofyzikální prozkoumanost, geochemická prozkoumanost apod

MAPOVÉ BOHATSTVÍ ČR přístupy k jeho odhalení • sepisovat jednotlivé tituly Pokusy o soupisy František Roubík, Soupis map českých zemí, 2 díly. Praha 1951/52, 1955. Günter Fiedler, Doplňky k Soupisu map českých zemí - 2. svazek, in: Listy katedr Označení mapového listu sestává z čísla mapového listu ZM 50 a čísla z řady 01 až 25 podle polohy mapového listu při dělení. Území ČR je zobrazeno na 4533 mapových listech. Rozměry papíru mapy jsou 62 x 46 cm, mapové pole, které zobrazuje průměrně plochu 18 km2, má tvar lichoběžníku s výškou 38 cm a délkou. 1 mapa na 25 listech, 2 mapové listy, 1 klad listů; barevná litografie, podlepeno plátnem; 36,5 x 46 cm (jednotlivé sekce) na listech 41 x 50,5 cm, (složeno na 20,5 x 25 cm); Se značkovým klíčem, seznamem zkratek, všeobecným statistickým přehledem, tabulkami délkových měr; Listy s novorenesančními rámci; Na titulním listu alegorická viněta

Katastr nemovitostí 2

Klad mapových listů [gisoft

MAPOVÉ BOHATSTVÍ ČR přístupy k jeho odhalení • sepisovat jednotlivé tituly Pokusy o soupisy František Roubík, Soupis map českých zemí, 2 díly. Praha 1951/52, 1955. Günter Fiedler, Doplňky k Soupisu map českých zemí - 2. svazek, in: Listy katedry historie 8, 1995, s. 81-100; TÝŽ, Druhé doplňky k Soupisu map. Mapové portály měst a obcí Aplikace Mapa WMS Reg. list {{municipalityName}} Kontakty a statistické údaje o obci (portál risy.cz) Portál územního plánování ČR; Kontakty; O geoportálu Jihočeského kraje; Informace o zpracování osobních údajů. mapových listů, mohou nyní ve verzi 10 využívat tuto funkcionalitu implementovanou přímo do základního systému pod názvem řízené mapové listy. Tato nová funkce v ArcGIS 10.x se nazývá Data Driven Pages (řízené mapové listy) a umožňuje snadno a rychle vytvořit sérii mapových listů z jednoho dokumentu. Vše j RE: [Katastr] Mapové listy, Lumir.Nedvidek, 09/22/2009 RE: [Katastr] Mapové listy , Panzner, 09/22/2009 Re: [Katastr] Mapové listy , Jiří Plavec - GK Písek, 09/23/200 Turistické mapy 1:25 000 jsou opravdu specializované pro ty nejnáročnější turisty, cyklisty a lyžaře. Jedná se o nejpodrobnější rastrovou turistickou mapu v ČR. Aktuálně pokrývá kompletní území s přesahem do zahraničí. V nabídce je kompletní balík 15 oblastí nebo lze volit jednotlivé mapové listy

ČÚZK - Základní mapy středních měřítek - tištěné produkt

Území ČR bylo rozděleno na mapové listy tak, že v souřadnicové síti Křovákova zobrazení byly po 2 km vedeny rovnoběžky s osou Y a po 2,5 km rovnoběžky s osou X. Vznikaly tak mapové listy o rozměrech 50 x 40 cm, které zobrazovaly území o rozloze 5 km 2 Státní symboly České republiky, pracovní listy pro 5. třídu ZŠP. Využitelný pro práci s interaktivní tabulí. Žáci pracují na IT a zároveň mají před sebou text Státní symboly ČR prezentace v tištěné podobě. Po přečtení prezentace žáci odpovídají na otázky o státních symbolech, zpívají hymnu Spouštím aplikaci, vyčkejte prosím..... Tato aplikace používá licencovanou technologii Geocortex Essentials pro Esri. ® Platforma ArcGIS. Všechna práva vyhrazena

Publicita a propagace projektů - Oficiální internetové stránky obce PavliceMapové indexy pro potřeby katalogizace mapových děl — Knihovna plusHZS: Hasiči vás mají jako na dlani | Krajské listyMapy a plány obce - Oficiální stránka obce VlčevesSlezský rynek - Město Český TěšínGeologické mapy 1 25 000 — geologické mapy 1 : 25 000AUTOPLAN Kniha jízd - INSTALUJPro nemocné :: Trojka ZŠ Jindřichov