Home

Průmyslová revoluce vynálezy prezentace

Průmyslová revoluce je proces, kdy: Prezentace aplikace PowerPoint 4. Proč odcházeli lidé z venkova ve větším počtu ke konci 18. století do měst? Spoj osobnosti a jejich vynálezy: Prezentace aplikace PowerPoint Prezentace aplikace PowerPoint Prezentace aplikace PowerPoint 7 List pro n.uëujictho, prezentace ppt - a a Déjepis, prümyslovå r.olucg, wnálery, & roèmk ZS, opako..aci Inovace a ±valiñlèni prostiednictvim ICT 2012 Autor výuko vého Materiálu Datum (0b do b O -oiem materialu Roëmk, pro který je materiál urëen Vzdëla vaci obor tuna ticky okruh Název materiálu, tuna, zaiazem dl Prezentace je určena pro osmý ročník ZŠ a slouží k opakování základních informací o průmyslové revoluci. Autor Mgr. Sandra Jaklová. Jazyk čeština. Očekávaný výstup Žáci uvedou podmínky pro vznik průmyslové revoluce. Žáci uvedou vynálezy doby. Klíčová slova průmyslová revoluce, vynálezy, 19. stolet

Průmyslová Revoluc

Druhá průmyslová revoluce Druhá fáze průmyslové revoluce konec 19. století využití elektřiny spalovací motory rozvoj chemie Karl Benz a Gottlie Daimler vyvíjejí motor s vnitřním spalováním benzinu koncem 19. století přišly na řadu motory s vnitřním spalováním Průmyslová revoluce se rozšířila i do USA a Japonska: USA předstihly VB staly se nejsilnějším státem. Jedná se o výukový program, který žákům rozšíří vědomosti v oblasti nových technických vynálezů. Velká Británie - kolébka průmyslové revoluce Anglie prožila mezi lety 1770 až 1830 jako první země světa rozsáhlý hospodářský rozmach, který nazýváme průmyslová revoluce

PRŮMYSLOVÁ REVOLUCE MEZI VÍDEŇSKÝM KONGRESEM A REVOLUCÍ 1848 * * * * * * * * * * Zemědělství Rozvoj techniky se nejprve projevil v zemědělství Začaly se používat žací a secí stroje a mlátičky Méně zemědělců, tak vypěstovali více potravin = na venkově NEBYLA PRÁCE Zemědělci po zrušení nevolnictví začali odcházet do měst Města Ve městech vznikaly továrny. Mgr. David Mikoláš Průmyslová revoluce - vynálezci a vynálezy Učební text PRŮMYSLOVÁ REVOLUCE - VYNÁLEZCI A VYNÁLEZY Rok Vynálezce Vynález 1733 John Kay tkalcovský stav s rychloběžným létacím člunkem 1764 James Hargreaves spřádací stroj Jenny 1769-1784 James Watt zdokonalil parní stroj T. Newcomena z roku 171 Stručný text prezentace shrnuje příčiny, proč se v 1. polovině 19. století stala Velká Británie nejprůmyslovější zemí na světě a proč si toto prvenství udržela několik desítek let. Práce se zaměřuje na 1. fázi průmyslové revoluce, během níž došlo k přechodu od manufakturní výroby k tovární velkovýrobě James Watt: vynálezce, který započal průmyslovou revoluci. Dodnes je parní stroj považován za hlavní symbol průmyslové revoluce a vynálezu parního stroje.Přečtěte si, jak žil muž, který ji na přelomu 18. a 19. století započal

Vynálezy 19. století - eucitel.zskaminky.c

  1. Prezentace seznamuje s pojmem průmyslová revoluce, jednoduše popisuje základní změny, které přinesla do výroby, zemědělství a dopravy. Autor Mgr. Blanka Šteindlerová Jazyk Čeština Vzdělávací oblast Člověk a společnost Vzdělávací obor Dějepis ICT = Předmět / téma Dějepis/Novověk Očekávaný výstu
  2. Dumy.cz - sdílejme společně. Příměstské tábory v Otevřeném mlýně. Příměstské tábory v Kačici zajistí smysluplný program o letních prázdninách. Pro děti z prvního stupně jsme připravili několik turnusů těchto táborů u nás v Otevřeném mlýně v Kačici
  3. Novověk, raný, vrcholný, moderní dějiny, vynálezy, technologie, průmyslová revoluce Druh učebního materiálu Prezentace Druh interaktivity Kombinace Cílová skupina Žák Stupeň a typ vzdělávání základní vzdělávání - druhý stupeň Typická věková skupina 14 - 15 let / 9. ročník Období tvorby DUM 7/201
  4. Průmyslová revoluce proces vzniku moderní urbánní společnosti, založené na průmyslové tovární velkovýrob

Průmyslová revoluce v Anglii, 1750-1900. Průmyslová revoluce - vynálezci a vynálezy. 72 jmen české historie: František Josef Gerstner. ČT 2009. 72 jmen české historie: Prokop Diviš. ČT 2009. Zápas za sociální spravedlnost. Revoluční a národně osvobozenecké hnutí v Evropě. Klasicismus, 1750-1830. Romantismus. Habsburská. -2- PRŮMYSLOVÁ REVOLUCE VAnglii byly ideální podmínky pro rozvoj průmyslu -průmyslovou revoluci. Nikdo však nebyl schopen předpovědět, co všechno lidské společnosti průmyslová revoluce přinese. Mezi její nejpodstatnější důsledky patří: rozvoj vzdělávání možnost zbohatnout vznik odborových organizac pojem revoluce poprvé použil Blaneui-přechod od manufaktur k továrnám, počátky textilních- práce žen a dětí (menší plat) Předpoklady: vývoj kapitalismu; agrární revoluce; celoroční ustájení dobytka nahromadění kapitálu . Průmyslová revoluce v Angli k urychlení převratných změn ve výrobě = PRŮMYSLOVÁ REVOLUCE. konec 18. století = vynálezy, které vyvolaly revoluci ve výrobě, obchodu i dopravě ANGLIE - DÍLNA SVĚTA - počátek průmyslové revoluce. 1784 - J. Watt. t. extilnictví. urychlení tkaní a předení např. pomocí tkalcovského stavu. 2. rozvoj podnikán referát: Průmyslová revoluce (1.co proměnilo tuto dobu? 2.dopad průmyslové revoluce a kde započal tento proces 3.tecnický pokrok 4.vynálezy a kdo je vynalezl

James Watt: vynálezce, který započal průmyslovou revoluc

Webové stránky pro podporu (nejen) dějepisné výuk

  1. První průmyslovou revolucí nazýváme období mezi léty 1770 a 1830, kdy proběhl v Anglii jako v první zemi na světě hospodářský rozmach, během kterého došlo jak ke změně krajiny a země, tak ke změně ve všech oblastech života obyvatel
  2. 00:10 = TECHNICKÝ POKROK01:31 = SOCIÁLNÍ DŮSLEDKYTECHNICKÝ POKROK:- Manufaktury- Továrny- Anglie- Parní stroj (James Watt)- Parní lokomotiva (George Stephens..
  3. Termín průmyslová revoluce, tak jako podobné historické koncepty, je spíše vhodný než přesný. Je vhodný proto, že historie vyžaduje periodizaci pro lepší chápání a výuku a protože na zlomu 18. a 19. století se nahromadilo dost inovací k tomu, aby tato skutečnost opodstatnila začátek jednoho období

Průmyslová revoluce v Čechách - Dějepis - Referáty Odmaturu . List pro n.uëujictho, prezentace ppt - a a Déjepis, prümyslovå r.olucg, wnálery, & roèmk ZS, opako..aci Inovace a ±valiñlèni prostiednictvim ICT 2012 Autor výuko vého Materiálu Datum (0b do b O -oiem materialu Roëmk, pro který je materiál urëen Vzdëla vaci obor tuna ticky okruh Název materiálu, tuna, zaiazem d Průmyslová revoluce byl hospodářský, technologický a také sociální převrat, který se odehrál v Evropě a Severní Americe v 18. a 19. století. V českých zemích se počátky moderního průmyslu dají vysledovat do časů panování císaře Rudolfa II., kdy se začaly spolu se zárodky moderní vědy objevovat i první průmyslové technologie a myšlení

Prezentace Ročník 8. Anotace Průmyslová revoluce Klíčová slova Anglie, J. Watt, parní stroj, industrializace, kapitalismus, I. internacionála (vagony taženy koňmi), pak parní pohon železniční doprava George Stephenson - 1814 parní lokomotiva, 1825 pravidelná doprava roku 1837 první železnice v Rakousku z Vídně do Polska Prezentace Ročník 8. Anotace Průmyslová revoluce Klíčová slova Anglie, J. Watt, parní stroj, industrializace, kapitalismus, I. internacionála Vzdělávací oblast Člověk a společnost - dějepis Očekávaný výstu

Vynálezy a objevy za průmyslové revoluce. Provozovatel webu AV Media, a.s. jako správce osobních údajů zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro zlepšování prostředí webových stránek a pro analytické účely své vynálezy a vylepšení parních strojů. Watt ve skutečnosti nebyl vynálezcem parního stroje, provedl pouze taková vylepšení, která umoţnila jeho průmyslové vyuţití. Zásluhou J. Watta se mohla průmyslová revoluce ve Spojeném království roztočit opravdu na plné obrátky Průmyslová revoluce způsobila raketový nárůst počtu obyvatel Leedsu, v r.1840 měl již 150000 obyvatel. Rozvoj průmyslu v Leedsu byl podmíněn výstavbou Aire & Calder Navigation roku 1699, Leeds and Liverpool Canal r. 1816 a železnice r. 1848. Mezi hlavní obory rozvíjené v té době ve městě patřil Průmyslová revoluce. DUM číslo 19607. Nová technické vynálezy, dělnické hnut.

Průmyslová revoluce - dějepis Studijni-svet

Kontakt Základní škola a mateřská škola Kluky, okr. Písek Kluky 86 398 19 Kluky u Písku Telefon: 382 286 515 E-mail: zs@zsamskluky.cz Mapa. Napište nám. Podrobný kontak Průmyslová Revoluce byla doba velkých změn a vývoje v celé části Evropy, v níž společnost udělala značný technologický pokrok. Velké množství tohoto pokroku bylo soustředěno v Británii nejen kvůli svým zdrojům, ale také kvůli ekonomickým podmínkám, které byly v té době v Británii přítomny., Vynálezy samy o sobě nejsou okamžitě rentabilní investice v. AMERICKÉ Průmyslové Revoluce, vynálezy změnily život navždy Američany, čímž se o komplexní ekonomické, technologické a sociální změny. První americká průmyslová revoluce v Americe změnila procesy a mechanizované zemědělství vzrušujícími, novými vynálezy a inovacemi. Jak můžete vidět na seznamu vynálezů. s atlasem, kritické tení, prezentace, vaření, porovnání jídelníků, myšlenková mapa Uivo: Prostředky: Přírodopis - þlověk Matematika Dějepis - průmyslová revoluce, vynálezy Informatika - prezentace výsledků Chemie - vlastnosti látek Fyzika - energie, alternativní zdroje Zeměpis - rozdílné životní podmínk Francouzská revoluce Průmyslová revoluce umění Přelom 19. a20. století - rozvoj věd, moderní technické vynálezy, první světová válka, ruské revoluce V hodinách žáci pracují s učebnicí, s obrazovým materiálem, využíváme také dokumenty, pracovní listy a prezentace na Smart tabuli. Dějepis 9.ročník Svět po 1.

Test-vynálezy a vynálezci - 2. pol. 19. st. - test najdete v Teamsu. Vypracujte do pátku 30. 4. Týden 19. 4. .-23. 4. 2021. Milí žáci, tento týden se budeme věnovat vynálezům a vynálezcům 2. poloviny 19. st. Zápis k druhé fázi průmyslové revoluce a přehled vynálezů - zde. Procvičování vynálezci Economical history part 3 stát jeho úsilí ovlivňování ekonomických procesů: merkantilismus: šíří se 17. 18. století anglii, avšak proslulosti nal ve franci Kolonialismus, Imperialismus ROBERT RIEDL * * Masová produkce po průmyslové revoluci potřebovala levné suroviny, které mohly být získávány z dobytých území: Průmyslová revoluce dala nejen prostředky (lodě, železnice, zbraně) k dobytí vzdálených území, ale také poskytla důvody, proč kolonizovat Prezentace. Obrázky, mapy. Průmyslová revoluce: odkud se šířila a proč, významné objevy a vynálezy, jak se měnila společnost v období revoluce, klady a zápory průmyslové revoluce, příčiny rozvoje některých měst + příklady, společenské vrstvy. 4. Národní hnutí: vysvětlit, proč si zrovna v této době lidé. Vyplň online test Vynálezy a objevy za průmyslové revoluce do středy 14.4.2021 do 18:00 hod.: odkaz najdeš na Microsoft Teams - ikonka Zadání Týden 19.4. - 23.4.2021 Přečti si v učebnici kapitolu Proměny rakouského císařství na str. 82 - 87

Průmyslová revoluce - referát - Seminárky, referáty

Průmyslová revoluce - Wikipedi

Evropa se za toto půl století změnila -> nové vynálezy, průmyslová revoluce, moderní proletariát . Příčiny: snaha buržoasie odstranit feudální přežitky s prosazováním průmyslové revoluce roste hospodářská moc buržoasi Druhá průmyslová revoluce, rozvoj vědy a techniky (pol. 19. století - pol. 20. století) 1868 první vynálezy v oboru telegrafie další vynálezy: tiskací telegraf (1869), psací stroj (1871), duplexní a automatický telegraf (1875), uhlíkový mikrofon (1876), regulátor elektrických strojů, elektrická lokomotiva, elektroměr.

průmyslová revoluce (šíří se germanizace) vytvoření skupiny vlastenců (národních buditelů) drobná, ale i vyšší inteligence (vědci, umělci,faráři, učitelé, lidoví písmáci) posilovali národní vědomí, vraceli se k husitské éře; panslavismus (oporu hledat u slovanských národů, hlavně Ruska Druhá průmyslová revoluce byla obdobím důležitých průmyslových, sociálních a ekonomických změn, které se objevily po první fázi průmyslové revoluce, která začala ve Velké Británii. To bylo vyvinuto v letech 1870 až 1914, ale existují i ti, kdo rámují jeho začátek od roku 1850.. Druhá fáze průmyslové revoluce překlenula různé země a vedla ke vzniku velkých.

2. fáze průmyslové revoluce = technickovědecká revoluc

Start studying Druhá fáze průmyslové revoluce. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools James watt prezentace. James Watt (19. ledna 1736 Greenock, Království Velké Británie - 25. srpna 1819 Handsworth, Spojené království Velké Británie a Irska) byl skotský vynálezce, mechanik, fyzik a matematik, jehož vylepšení parního stroje se stalo ve Velké Británii a dalších zemích základem následující průmyslové revoluce.Později vynalezl ještě výkonnější. Dej2 Vznik USA Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí Vzestup Velké Británie od r. 1707 Spojené království Velké Británie období klidu a prosperity převaha na moři, nejvýznamnější postavení na V pobřeží S Ameriky průmyslová - revoluce vynálezy (tkalcovský člunek, vylepšení parního.

dějepis.co

Druhá průmyslová revoluce přišla asi o 100 let později, kdy nastalo období elektrifikace a motorizace. Přelomovými vynálezy této éry byly elek­trická žárovka (Thomas Alva Edison), elektrický transformátor (Nicola Tesla) a spalovací motor (Gottlieb Daimler) Arial Výchozí návrh Balíček Graf aplikace Microsoft Graph Pohled do historie Etapy vývoje lidské společnosti VESMÍR - ZEMĚ - ŽIVOT - ČLOVĚK (orientační časové údaje) Velký třesk - Big Bang Sluneční soustava - Země Prezentace aplikace PowerPoint Prezentace aplikace PowerPoint Malby v jeskyních Prezentace aplikace.

PRŮMYSLOVÁ REVOLUCE - YouTub

Energie zdarma už brzo nebude sci-fi, tvrdí český propagátor nanotechnologií. Navazujeme na první část rozhovoru na pokračování, který rozkrývá budoucnost, kterou nám přinese překotný technologický rozvoj, jež bývá označován jako Třetí průmyslová revoluce.Podle tohoto konceptu budou brzo patřit současní dodavatelé elektřiny, politické strany i podniky do. Továrny. vznikaly v 19.stolet Středoškolská prezentace popisující významné objevy a vynálezy do konce 19. století. Jsou zde obsaženy vynálezy světové i české. Osnova: Objevy a Vynálezy do konce 19.st. - SVĚT+ČECHY Obsah Průmyslová revoluce Parní stroj Objevy a vynálezy svět: Doprava, vědecký a technický pokrok. V polovině 18. století začala v Anglii průmyslová revoluce. Půdu ji připravilo vítězství anglického liberalismu a vyvolána byla mnoha převratnými vynálezy, mezi kterými dominoval parní stroj, patentovaný Jamesem Wattem roku 1769, a velkým pokrokem v dopravě

Prezentace Ročník 8. Anotace Průmyslová revoluce Klíčová slova Anglie, J. Watt, parní stroj, industrializace, kapitalismus, I. internacionála (vagony taženy koňmi), pak parní pohon železniční doprava George Stephenson - 1814 parní lokomotiva, 1825 pravidelná doprava roku 1837 první železnice v Rakousku z Vídně do Polska prŮmyslovÁ revoluce mezi vÍdeŇskÝm kongresem a revolucÍ 184 Průmyslová revoluce začíná v textilní výrobě - objevují se obrovské tkalcovské stavy v továrnách. 2. fáze. Nové zemědělské vynálezy. Např. ruchadlo bratranců Veverkových. Sociální nepokoje. Stroje nahrazovaly lidskou práci. Více poptávky po práci než pracovních míst Nzev: Prmyslov revoluce Anotace: Vkladov prezentace pojednvajc o prmyslov revoluci, o jejch pedpokladech, prbhu v jednotlivch prmyslovch odvtvch a o jejch dsledcch.Vypracoval: Mgr. Vra Skorov. Vzdlvac oblast: lovk a spolenost, Djepis, Novovk. Metodika prce s materilem: Vkladov prezentace, lze vyut i k opakovn (Druh uebnho materilu: Prezentace. Klíčová slova: průmyslová revoluce, parní stroj. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Svatava Svobodová . Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0086 - výuka nového tisícilet.

Průmyslová revoluce (1750 - 1900

Průmyslová revoluce = období, kdy strojová výroba vytlačuje výrobu řemeslnou. V 18. století ideální doba pro průmyslovou revoluci: Po napoleonských válkách. Roste počet obyvatel v Evropě. Rozvoj vědy a techniky. Poptávka pop novém zboží a lepší dostupnost VL děj prezentace průmyslová revoluce 10.03.2015 14:45. Průmyslová revoluce: prumysl_revoluce_2.pptx (1411467) vynálezy: Vynález lodě na parní pohon a lodního šroubu.pptx (256739) Ruchadlo.pptx (1577213) Jirka VLAKY A ŽELEZNICE.pptx (1095974) Franta. Průmyslová revoluce- uč. str. 62-65 (doplňkový text na webu: www.dejepis.com v kapitole: Anglická průmyslová revoluce a její rozšíření) Zápis do sešitu Průmyslová revoluce Věk páry začíná Zdokonalením parního stroje umožnilo nebývalý rozvoj podnikání, tovární výrobky, těžby surovin

druh uČebnÍho materiÁlu: prezentace klÍČovÁ slova:josef boŽek, jan perner, vÁclav a frantiŠek veverkovÉ, ruchadlo anotace: zaČÁtek 19. stol. zaČÍnÁ bÝt obdobÍm, kdy se zaČÍnÁ projevovat ve vŠech oblastech lidskÉ Činnosti prŮmyslovÁ revoluce. objevujÍ se novÉ vynÁlezy, kterÉ zÁsadnÍm zpŮsobem mĚnÍ prÁc Průmyslová revoluce znamenala v druhé polovině 18. století období rozvoje, které transformovalo převážně venkovské, agrární společnosti v Evropě a Americe na průmyslové, městské. Zboží, které bylo kdysi pečlivě vyráběno ručně, se začalo hromadně vyrábět stroji v továrnách, a to díky zavádění nových.

Vynálezy a inovace průmyslové revoluce přeměňují USA a Velkou Británii v 18. a 19. století. Obrovské zisky ve vědě a technologii pomohly Británii stát se světovou dominantní ekonomickou a politickou mocí, zatímco v USA napomohlo expanzi mladého národa na západ a postavilo obrovské bohatství 2 hry s kartičkami na 1. fázi průmyslové revoluce, 2 hry na 2. fázi průmyslové revoluce Prumyslová revoluce byla postupná změna ve velkém období od 18. do 19. století, kdy se proměnilo zemědělství, výroba, těžba, doprava a další hospodářské sektory. Do té doby hospodářství dominovalo zemědělství. Ve výrobním procesu docházelo k přechodu od ruční výroby v manufakturách k tovární a strojní velkovýrobě za pomoci nových zdroju energie tehdy.

Průmyslová revoluce prezentace pojem průmyslová revoluce

Průmyslová revoluce: efektivita projektové výuky ve srovnání s výkladovou metodou Diplomová práce Autor: Bc. Anna Křivková Studijní program: Uitelství pro střední školy (N NJ-D) Vedoucí práce: PhDr. Hana Havlůjová, PhD. Rok: 201 Průmyslové revoluce Termín průmyslová revoluce byl používán k popisu období třicátých let 20. století, ale moderní historici stále častěji označují toto období za první průmyslovou revoluci charakterizovanou vývojem textilu, železa a páry pod vedením Británie, druhé revoluci padesátých let 20. století. Průmyslová revoluce v 17. a 18. století vynálezy, hospodářské a sociální změny Průmyslová revoluce přinesla nové sociální problémy: •Masové stěhování do měst •Život v bídných podmínkách •Práce žen a dětí •Vykořisťování •Nové sociální skupiny : dělnická třída a buržoazie (kapitalisté

Vynálezy pana Hassera mnozí označovali za počátek průmyslové revoluce a dnes měl světlo světa spatřit i jeho poslední objev v podobě parní lokomotivy. Lidé nebyli daleko od pravdy. V poslední době se mluvilo i o přelomovém objevu - přenášení energie, s jejíž pomocí by se mohlo svítit a lidé by nebyli vázáni na. Vynálezy a inovace průmyslové revoluce transformovaly USA a Velkou Británii v 18. a 19. století. Ohromné zisky ve vědě a technice pomohly Británii stát se dominantní ekonomickou a politickou mocí světa, zatímco v USA to podpořilo západní expanzi mladého národa a vybudovalo obrovské bohatství - vznik továren - lidská práce nahrazená prací strojovou = průmyslová revoluce - průmyslová revoluce začala v Anglii, z těchto důvodů: 1) od 14. století není nevolnictví. 2) od 17. století se neválčilo. 3) kolonie = dostatek surovin. Vynálezy: Parní stroj = univerzální motor, Skot James Watt 176 Americká průmyslová revoluce, běžně označovaná jako druhá průmyslová revoluce, začala někdy v letech 1820 až 1870. Toto období viděl mechanizaci zemědělství a textilní výroby i revoluci v moci, včetně parníků a železnic, která ovlivnila sociální, kulturní a ekonomické podmínky

Průmyslová revoluce v Česku - Wikipedi

Vydařená prezentace septimánů PORGu LibeňAutoři: Filip Cihelka, Jakub Čurda, Albert Polák, Vojtěch Šár Americká průmyslová revoluce, běžně označovaná jako druhá průmyslová revoluce, začala někdy mezi lety 1820 a 1870. V tomto období došlo k mechanizaci zemědělství a textilní výroby a také k revoluci moci, včetně parníků a železnic, které ovlivnily sociální, kulturní a ekonomické podmínky Druhá průmyslová revoluce vytáhla místní komunity a jejich nové produkty ze stínu velkých regionálních ekonomik založených na zemědělství, kterým pomohly nové pracovní síly a výrobní techniky. Během druhé průmyslové revoluce propojily inovace v dopravě, jako jsou silnice, parníky, děsivý kanál a zejména. Průmyslová revoluce je více než časovým obdobím, kdy vzkvétaly nové vynálezy a vzkvétal průmysl. Tyto vynálezy spolu s populačním růstem formovaly způsob, jakým miliony lidí žily a pracovaly v globálním měřítku. S těmito aktivitami budou studenti rozumět a analyzovat, jak toto časové období ovlivnilo Evropu a svět. 3. průmyslová revoluce: Energie zdarma se už brzo stane. Průmyslová revoluce - důsledky 1) stěhování za prací do průmyslových center - urbanizace 2) proměna struktury společnosti - úbytek rolnictva, vznik dvou nových vrstev: průmyslníci a obchodníci (kapitalisté) dělnictvo (organizované dělnictvo - proletariát) 3) průmyslníci žádají svobodu podnikání a

George stephenson prezentace - george stephenso

Referáty z angličtiny, referáty na témata anglofonních zemí jako jsou: Velká Británie, Anglie, Irsko, USA, Kanada, ale i oborová: history, sport, my family. První průmyslová revoluce a její emancipace v evroých zemích. 8. Od osvícenství k osvětlení. 9. Komunikační systémy. 10. Druhá průmyslová revoluce a urbanizace. 11. Vývoj elektrotechniky. 12. Akcelerace technického vývoje po roce 1945. 13. Moderní technologie současnosti. 14. Hodnocení vlivu techniky na společnost poznamenal naprosto zásadním způsobem názory, postoje, vynálezy a směřování lidské společnosti. Znamenal demokratizaci vědění, nebývalé rozšíření myšlenek napříč společností. revoluce, Deklarace lidských práv, Zrušení nevolnictví. Průmyslová revoluce: Industrializace (Velká Británie, Evropa). Vědecko. VLASTIVĚDA - 5. ROČNÍK: 1. pololetí - DĚJEPISNÉ UČIVO: 1. Život poddaných: 2. Doba osvícenská: 3. Obrození českého jazyka: 4. Buditelé českého národ

Vynálezy a objevy za průmyslové revoluce - Dějepis

1850-1914 Z materiálů sestavil a přeložil: Vít Zahradníček Úvod Imperialismus = společnské, ekonomické a politické ovládání jednoho národa druhým 19. stol. bylo věkem impérií Úvod Imperialismus západu nebyl nový; Evropané dobývali části světa od 15. století Koncem 19. století však zesílila jeho agresivita Úvod Imperialismus zůstává jedním z. Netradiční domácí mazlíčci - 9 krátkých textů. 9 textů s jednoduchými úkoly s tematikou netradičních domácích mazlíčků. Text i úkoly se vejdou na A4. K rozvoji čtenářské gramotnosti, pro rychlíky, na distanční výuku. Více o produktu. TŘÍDA. 2. stupeň ZŠ 5. třída. PŘEDMĚT Průmyslová revoluce v 18. století vyžadovala i rozvoj dopravy. Nově vznikající hutě a železárny potřebovaly rudu, bylo třeba převážet polotovary ke zpracování a dopravovat hotové výrobky ke spotřebiteli. Na špici tehdejšího technologického pokroku byla Anglie 4. Průmyslová revoluce I: impulzy. 5. Průmyslová revoluce II: dosah a dědictví. 6. Elektrický věk: od rádia a turbíny k dopravě. 7. Období elektrotechniky. 8. Doba informací: změna myšlení a společnost dohledu? Osnova cvičení: Cíle studia: seznámit se s významnými technickými inovacemi, objevy a vynálezy v průběhu. Detailnější pohled na popsaný vývoj vypadá tak, že po roce 1800 se začaly objevovat známé vynálezy, průmyslová revoluce začala nabírat na obrátkách a s ní začala růst i produktivita výrobních faktorů. Mzdy a celková akumulace kapitálu ale stále zaostávaly. Až někdy po roce 1830 se růsty přibližně srovnaly a technologický pokrok nakonec vedl k růstu mezd.

DUMY.CZ Materiál Průmyslová revoluc

Průmyslová revoluce v 19. století. Další vývoj reklamy vyvolala nutnost zvýšit prodej výrobků. S průmyslovou revolucí a výrobou stále narůstajícího počtu zboží stoupala i nutnost jeho prodeje. Reklama se rozvíjela spolu s nejmocnějším médiem - novinami. Výrobci používali speciální inzertní noviny, vznikaly. První průmyslová revoluce a emancipace české vědy a techniky. 8. Ekonomické změny po První průmyslové revoluci v českých zemích. 9. Druhá průmyslová revoluce, urbanizace a česká společnost. 10. Reflexe techniky v českém umění. 11. Specializace techniky a každodenní život v 19. - 20. století. 13