Home

Pracovní list Litosféra

Litosféra - pracovní list. www.dumy.cz [online]. 11.6.2012, [cit. 22.8.2021]. Dostupný pod licencí Creative Commons CC-BY-NC-SA z WWW: <http://dumy.cz/material/26248-litosfera-pracovni-list> Litosféra - pracovní list Úkol 1. Doplň text: Zemské těleso se skládá ze tří základních vrstev ., . a . Zemská kůra se dělí na pevninskou a . Zemsk Pracovní list - Vývoj pevniny a litosférické desky Author: Počítač Description: Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je David Mánek. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze

Téma: Litosféra, stavba Země Druh učebního materiálu: Pracovní list Anotace: Zdroj: Pracovní list - procvi čování stavby Země, pojmů, zemská kůra, litosférické desky, světadíly. Obr.1 http://fyzika-sychrov.sweb.cz/StavbaZeme.htm Litosféra.doc: Litosféra - pracovní list: Dokument Microsoft Word: 36,35 k

Pracovní list Předmět: Zeměpis Ročník: Šestý Opakování vzdělávacího celku: Litosféra Naše Země se skládá ze tří základních vrstev : - zemská kůra - zemský plášť - zemské jádro Litosféra = zemská kůra + část zemského svrchního plášt Z: Litosféra - pracovní list Na tento týden vám posílám dobrovolnýpracovní list (na jedničky s váhou 3; komu by se to nepovedlo, nic se neděje). Pracujte s učebnicí a atlasem světa, případně s internetem nebo videi Pracovní listy 44192; Výukové materiály 92838; Multimédia 2062; Ostatní 218 Datum odevzdání do školy: Pátek 5.2. - pouze pracovní list Zápis do sešitu LITOSFÉRA - Litosféra je tvořena zemskou kůrou a svrchním pláštěm - Není celistvá, je rozlámána na menší části - litosférické desky LITOSFÉRICKÉ DESKY - pohybují se po astenosféř Úkol č. 1: Správně doplňte následující text: Litosféru tvoří. Je rozlámána na.

Co je to Litosféra? Které soustředné vrstvy tvoří Litosféru? Jaký je poloměr Země? . Úkol č. 2: Spojením vytvořte správné dvojice. 1. litosféra.ppt (374,5 kB) 2. Pohyb litosférických desek.ppt (391 kB. 3. Vnitřní a vnější geologické děje.ppt (1,1 MB. 4. Ostrovy podle vzniku.ppt (110 kB) 5. Hydrosféra.ppt (2,5 MB) 6. Pracovní list - Hydrosféra.ppt. 6. Atmosféra. 7. Pedosféra. 8.Biosféra.ppt. 9. Atmosféra.ppt. 10. podnebné pásy.ppt. 11. Oběh vzduchu na Zemi.ppt. Přírodní kraje 6.r..do Tento pracovní list má žákům usnadnit získávání vědomostí o poloze, rozloze, povrchu a vodstvu Austrálie a také má žáky vést k praktické práci s atlasem

NázevLitosféraPředmět, ročníkZeměpis, 1. ročníkTematická oblastFyzicko-geografická sféraAnotaceLitosféra - pracovní list. pracovní list sloužící k opakování učiva, lze vytisknout a má řešeníKlíčová slova. litosférické desky, historie, stavba zemského tělesa, složení zemské kůry, endogenní síly, exogenní síly. Autor Pracovní list: eZe601 ATMOSFÉRA I. Přírodní složku zemského povrchu tvoří pět sfér. Vyjmenuj je a uveď, jak se ještě jinak nazývají: 1. Litosféra - kamenný obal Země 2. 3. 4. 5. II. Doplň: 1. Atmosféru tvoří směs plynů, která se nazývá. .Z největší části (78 %) j Lišejníky - pracovní list : Houby - laboratorní práce : Prvoci - prezentace : Prvoci - pracovní list : Ploštěnci - prezentace : Žahavci - pracovní list 1 : Žahavci - pracovní list 2 : Žahavci, ploštěnci - pracovní list : MĚKKÝŠI: Měkkýši -prezentace : Hlavonožci - prezentace : Hlavonožci - pracovní list : Hlavonožci -dolňovačka : PAVOUKOVC Vyplň pracovní list, můžeš používat učebnici. Doba na vyplnění je 15 minut. → Práce s pracovním listem a s učebnicí. Žáci vyplňují pracovní list, mohou pracovat samostatně či ve dvojicích, s využitím učebnice jako zdroje informací. → ŽOMJ mají svoje pracovní listy (ve 2 variantách, začátečník, pokročilý) 609_Vniřní stavba země_litosféra.docx (97601) 610_Pohyb zemských desek.docx (124776) 611_Horotvorné procesy.docx (19284) 612_Druhy ostrovů.docx (13,6 kB) 613_Hydrosféra.docx (12325) 614_Pedosféra.docx (12,7 kB) 615_Atmosféra.docx (12497) 616_Podnebí na Zemi.docx (13962) 617_Přírodní krajiny na Zemi.docx (12492

Author: Milena Created Date: 3/11/2013 3:21:16 P ŽOMJ mají svoje pracovní listy (ve 2 variantách, začátečník, pokročilý). Vyučující je jim během práce k dispozici, žáci si mohou pomáhat i vzájemně ve skupině. → Následuje ústní reflexe informací doplněných v pracovním listě, případně vysvětlení nejasností Pracovní list Předmět: Zeměpis Ročník: 6. Opakování vzdělávacího celku: Litosféra Sopky Sopka je vlastně díra v zemi. Touto dírou tryská do vzduchu ohnivá směs plynů, vodních par, popela a kusů roztavených hornin. Částečky vulkanického popela spadnou k zemi, usadí se a ztuhnou ve světle šedou horninu Druh učebního materiálu: Pracovní list Anotace: Cílem hodiny je ověřit si znalosti o vnitřní stavbě Země, od složení zemské kůry, přes objasnění pojmu nerost a hornina, po Vyber správné odpovědi, litosféra je: a) kůra spolu s vnější částí svrchního pláště, který je v pevném stavu b) pevný obal Země c. ŘeŠenÍ - pracovnÍ list - litosfÉra. pdf. cÍle vÝuky: ŽÁk rozumÍ zÁkladnÍm pojmŮm vztahujÍcÍm se k deskovÉ tektonice zemĚ. ŽÁk dokÁŽe vlastnÍmi slovy popsat zÁkladnÍ pohyby litosfÉrickÝch desek. ŽÁk umÍ lokalizovat hlavnÍ litosfÉrickÉ desky na mapĚ

Litosféra - test (.pdf) Hydrosféra - test (.pdf) Regionální geografie - Asie - test (.pdf) Atmosféra - test (.pdf) Státy a města Asie - test (.pdf) Regionální geografie - povrch Evropy - slepá mapa (.pdf) Biosféra - test (.pdf) Regionální geografie - západní a jižní Evropa - test (.pdf) Pedosféra - test (.pdf • V rámci tohoto modulu si žáci najdou odpov ědi na otázky z pracovních list ůa nau čí se řešit různorodé úlohy, které následn ěmohou konfrontovat s praxí. Zárove ňje v tomto modulu kladen důraz na rozvíjení samostatnosti a kreativity žák ů

Pracovní list. Atmosféra On-line hodina. Úterý od 11:35 Domácí úkol. PL Atmosféra - poslat do 24.1. na email: zmrzlikova@zsodolenavoda.cz ----- TÝDEN 11. - 15. 1. 2021 Pracovní list. Litosféra On-line hodina. Úterý od 11:35 Domácí úkoly. PL Litosféra. podívat se na video Jak vzniká zemětřesení: https://www.youtube.com. Pracovní list pro žáky k tématu vývoj pevniny a pohyby litosférických desek obsahuje sedm různorodých aktivit. Celé téma je shrnuto v závěrečné prezentaci Litosféra (stavba a složení, teorie litosférických desek, endogenní a exogenní činitelé a tvary jimi vytvořené) = kamenný obal Země Zahrnuje zemsko Dumy.cz - sdílejme společně

Dnes

Organizace Gymnázium a Střední odborná škola Frýdek-Místek, Cihelní 410, příspěvková organizace je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem pracovní list (vč. pedosféry) Hydrosféra. pracovní list 1; pracovní list 2; Oceány a moře (z dum.rvp.cz) Pohyby mořské vody z webu jindrichpolak.wz.cz (autor: Mgr. Jindřich Polák) pojmy ke zkoušení (.pdf

Pracovní list - litosféra Vylušti křížovku a vysvětli TAJENKU 1. 10(1) - čára, která spojuje místa se stejnou hodnotou nadmořské výšky 2. 5(4) - geosféra ve středu Země 3. 4(2) - roztavená hornina, která se dostává na povrch při výbuchu sopky 4. 5(1) - vulkán 5. 11 (5) - vrstva roztavených hornin z. Voda v oceánech a voda tekoucí - pracovní list; Režimy řek - k vytisknutí; Jezera - k vytisknutí; Litosféra. Stavba a složení Země - vytisknutí a doložení do sešitu; Litosféra I. - Co víme už ze ZŠ - pracovní list; Litosféra II. - Endogenní procesy a zemská kůra; Úkol (orogeneze) - do pondělí, s atlasem a mapkou. Pracovní list pro samostatnou práci žáků. Stavba Země a mořského dna, pohyby zemské kůry, tvary zemského povrchu. Očekávaný výstup: rozlišuje a porovnává složky a prvky přírodní sféry, jejich vzájemnou souvislost a podmíněnost, rozeznává, pojmenuje a klasifikuje tvary zemského povrchu Litosféra.doc PILAŘOVÁ, Hana. Litosféra. Metodický portál : Digitální.

DUMY.CZ Materiál Litosféra - pracovní lis

Pracovní list - Vývoj pevniny a litosférické desk

Základní škola a Mateřská škola Mírová 81, Mimoň, příspěvková organizace. Mírová 81 471 24 Mimoň. IČO: 48282545. IDDS: x3emfgp. skola@skolamirova.c Angličtina, pracovní list 16, What is the weather like today [PDF, 766 kB] Angličtina, pracovní list 17, Do you like [PDF, 516 kB] Angličtina, pracovní list 18,This is me [PDF, 878 kB] Angličtina, pracovní list 19, Countries and animals (A) [PDF, 361 kB] Angličtina, pracovní list 20, Countries and animals (B) [PDF, 468 kB 6. LITOSFÉRA 1. Pojmenuj jednotlivé světadíly a jejich názvy vepiš do mapy. 2. Podle obrázku poznej, o jaký druh pohoří se jedná (nehodící se škrtni), a do linky napiš název alespoň jednoho pohoří, které vzniklo daným způsobem |Pracovní list| (tabulka k vyplnění na další straně) Nápověda: Na začátku vývoje planety Země byl díky značnému množství mezihvězdné hmoty ve Sluneční sou-stavě, přírůstek hmotnosti Země asi 1020 g/rok. Když byla Země asi půl miliardy let stará, byl přírůstek hmot-nosti už jen asi 1012 g/rok. Dále s

Litosféra - Digitální učební materiály RV

 1. Litosféra Pracovní list Word 5 4 2 VY_32_INOVACE_15_08 Zeměpis 6. Atmosféra Pracovní list Word 5 4 3 VY_32_INOVACE_15_13 Zeměpis 6. Hydrosféra Pracovní list Word 5 4 4 VY_32_INOVACE_15_14 Zeměpis 6. Tropický deštný les Prezentace PowerPoint 7 5 5 VY_32_INOVACE_15_16 Zeměpis 6. Savany Prezentace PowerPoint 8
 2. Krajinná sféra - pracovní list vyplněný: 8344 kB: Litosféra: 462 kB: Stavba zemského tělesa, litosférické desky - pracovní list: Tomáš Pavlas. Další články autora Zobrazit profil. V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko Napište nám
 3. Stavba a složení Země - vytisknutí a doložení do sešitu; Litosféra I. - Co víme už ze ZŠ - pracovní list; Litosféra II. - Endogenní procesy a zemská kůra; Úkol (orogeneze) - do pondělí, s atlasem a mapkou. Pracovní list vytiskneme a předložíme žákům k vyplnění. VY_12_INOVACE_ČSV 6.042: 1. - 2
 4. Školní a webové informační centrum Základní škola Kpt. Jaroše získala v rámci grantových projektů ESF 4 441 019,42,- Kč na realizaci dvou projektů

Z: Litosféra - pracovní list on K home schoo

DUMY.CZ Materiál Litosféra - georelié

Pracovní list je součástí souboru pracovních listů, které nahrazují školní sešit. Všechny pracovní listy tvoří průřez celé látky, která je probírána v 9. ročníku. Listy si žáci číslují a zakládají do desek. Používaná učebnice na ZŠ: Přírodopis 9. ročník (nakladatelství Scientia - Pracovní list - Shoda přísudku s podmětem - 6.A.docx - odevzdat do 6/4. 29.3. Spisovná výslovnost - učebnice str. 18, ústně cvičení 18/1a,b,c;2,4a,5, 19/6. Anglický jazyk. AJ 29.-31.3.2021.docx. Německý jazyk. Opiš do slovníčku zbytek slovíček ze strany 33 v pracovní sešitě a uč se je Vesmír a Země jako vesmírné těleso. Vesmír a Země ve vesmíru - pracovní list (.pdf) Vesmír - prezentace (.pdf) YouTube. Otevřená věda. 48.9K subscribers. Subscribe. Jak vznikl vesmír - NEZkreslená věda I. Watch later

ZEMĚPIS 6.ročník :: Mikesova-zstravni

Př Pracovní list - Ploštěnci 4.3. Teams Vyplnit podle videa (Pin) Z Vypracuj Kvíz 5.3. Teams Kad Online hodina- Opakování Litosféra PS 17-18, 4.3. online online hod. D Odkaz starověkého Řecka 2.3. online str. 84-Vac Období krétsko-mykénské kultury 5.3. Teams Ov Státní symboly - dokončení- prezidentská standarta 2.3. onlin pracovní list oceánské dno oceánské dno úkol přiřaď čísla k útvarům oceánského dna pevninský šelf zatopený okraj pevniny do hloubky 200 m úkol jaké využití má tato část oceánu pro člověka? pevninský svah nabývání strmosti úpatí přechod oceánská pánev plochý povrch, zabírají největší plochy oceánský příkop úzká protáhlá sníženina. 3.7 Pomůcka při vyuþování - pracovní list 33 4 Praktická část 36 4.1 Bezpeþnost práce v chemické laboratoři 36 4.1.1 Oheň a jeho nebezpeþí 36 4.1.2 Nebezpeþí popálení a poleptání 36 4.1.3 Nebezpeþí výbuchu 3

A19 Vodík, kyslík a jejich sloučeniny - pracovní list. B1 Tvorba učební pomůcky, učebního textu, pracovního listu, křížovky(váha hodnocení max. 8) B2 Příprava a předvedení zajímavého chemického pokusu (váha hodnocení max. 8) B3 Vlastní návrh studenta (váha hodnocení max. 10 Litosféra: referá . Vypiš si názvy těch (například do Wordu), které bys rád navštívil. Na stránkách Inkluzivní školy je veřejnosti přístupný seznam pracovních listů z různých témat (vesmír, litosférické desky, zámořské objevy, spotřební průmysl, apod.). Stačí jen vytisknout a nechat děti o samotě vyplňova Pracovní list navazuje na lekci, ve které se věnujeme skloňování zvířat, nejprve 4. pád, pak 7.pád. Zvířata jsou vybraná podle toho, aby byla ve stejném rodu a vzoru, například tedy: kočka, koza, žába, kráva (1.pád) ---- kočku, kozu, žábu, krávu (4.pád) V jiné lekci pak probíráme například E-škola ZŠ a MŠ Tatenice, okr. Ústí nad Orlicí. Anglický jazyk Anglický jazyk / 5. ročník Anglický jazyk / 6. ročník Český jazyk a literatura Český jazyk a literatura / 6. ročník Český jazyk a literatura / 7. ročník Český jazyk a literatura / 8. ročník Český jazyk a literatura / 9. ročník Dějepis Dějepis / 6.

ZŠ Pardubice - Studánka Digitální Učební Materiál

!!!Pracovní list doplníte, vyfotíte a pošlete na mojí adresu do čtvrtka 28.1. do 14hodin. Pracujte přesně, vše potřebné poskytne učebnice. Pracovní list doplňte až po online hodině, kdy si všechno vysvětlíme. Pokud PL nepřijde do tohoto termínu, považuji ho za nesplněný a bude klasifikován nedostatečně!! Litosféra - výukové video: Mapy - barevné k vytištění - politické, silniční, mapy států, kontinentů, časová pásma, vlajky: Mapy a testy - (pojmenuj státy) i s výsledky: Zeměpisné mapy, vlajky, pracovní listy k vytištění (Aj) Zeměpisné rekordy

ZŠ Valašská Bystřic

Litosféra test fraus. ITveSkole.cz úspěšně spolupracuje s MAS/MAP. Náš tým ITveSkole - Stavba Země, Litosférické desky, Zemětřesení Skompasem.cz 21.11.2013. Pokud se vám článek líbil, okomentujte ho. Potěšíte tím autora . DUMY.CZ Materiál Litosféra - test . Litosféra. Litosférická složka FGS. Německo a alé země (2. Přehled pracovních listů CD Classic. Planeta Země. Tvar a rozměry Země Pohyby Země Sluneční soustava Vývoj názorů na vesmír Globus a mapa. Mapy 1 Mapy 2 Práce s mapou Obecný fyzický zeměpis. Litosféra Členitost oceánů Sopky a zemětřesení Vznik a typy pohoří Zvětrávání Povrchová voda Druhy pohoří Atmosfér LITOSFÉRA - Typy pohybů litosférických desek . 1. úkol: Dopiš si zápis z prezentace Hydrosféra do sešitu včetně obrázků (slaidy - 5,7,8,9,10) 2.úkol: Na e-learningu si otevři složku Hydrosféra - pracovní list a do sešitu si za pomocí atlasu odpověz na zadané otázky. Opiš otázku + napiš odpově

Zeměpis 6. ročník :: Zemepis-dvory-c

6. TŘÍDA - SEŠIT :: Geonot

pracovní list . Anotace Tento materiál je vhodný pro zopakování probraného učiva formou testu nebo pracovního listu. Materiál je zaměřen na anorganické a organické látky, jejich třídění. Litosféra Biosféra 3. Neživá příroda poskytuje živé přírodě základní podmínky k životu. Jsou to Vytvo řila jsem prezentaci, pracovní list. Charakterizovala jsem jednotlivé složky zemského (Litosféra, 2015). Zemskou k ůru m ůžeme také rozd ělit na typy: 1) pevninský- nejstarší a má nejv ětší mocnost (20 - 80 km), skládá se ze 3 vrstev- sedimentární, granitové a čedi čové 2) oceánský - je tvo řen. Litosféra - pracovní list ; Vývoj pevniny, pohyby lit.desek - prezentace ; Vznik pohoří - prezentace ; Vznik pohoří - pracovní list ; Sopky - prezentace ; Sopky - pracovní list ; Vznik pohoří- prezentace ; Vznik pohoří - pracovní list ; Vývoj pevniny,pohyby lit.desek - prezentac List 31 - doplnit celý list - jedná se o 2 lehká opakovací cvičení Učebnice str. 11 - LITOSFÉRA V POHYBU - Vznik a vývoj kontinentů - přečíst a doplnit do pracovní listu 32 Učebnice str. 12 - Projevy pohybů litosférických desek - přečíst a doplnit do pracovního listu 32 - zemětřesení zatím ne

PPT - Úvod do zeměpisu PowerPoint Presentation - ID:4481393

Mapy pracovní postupy - Práce s vysvětlivky (formát ppt, velikost 36KB) Mapy pracovní postupy - Určování času na Zemi (formát ppt, Litosféra (formát ppt, velikost 20KB) Fyzickogeografická sféra -Nejvyšší pohoří a hory dle světadílů.ppt (formát ppt,. Litosféra: PowerPoint: Vznik ostrovů, dělení Pracovní list - Afrika - křížovka + slepá mapa: Word: Pracovní list - Evropa- slepá mapa: Word: Pracovní list - severní Evropa - test: Word: Pracovní list - jižní Evropa - práce s mapou: Word: Pracovní list - střední Evropa - opakován.

Pracovní list - Kružnice trojúhelníku opsaná a vepsaná datum: jméno: Popiš trojúhelník ABC. Sestroj kružnici opsanou k 1. Osy pro kružnici opsanou označ o 1, o 2, o 3. Průsečík označ S 1, poloměr kružnice opsané označ r 1 a sestroj kružnici opsanou k 1 (S 1, r 1) pracovní listy; přístup k předmětu - domácí úkoly, pomůcky, aktivita, - za nedonesení podepsaného od rodičů DÚ, pomůcek malá známka do žákovské knížky UPOZORŇUJI: DÚ, který není podepsaný od rodičů, můžete odevzdat do 8:00 hod do kabinetu zeměpisu Základní škola Jihlava, Křížová 33, Kraj Vysočina. Týden 5. 4. - 9. 4. 2021 - online hodina - středa 10:55-11:40 - vše řeknu v hodině Pracovní list - Slovensko Doplň údaje, které jsou na slepé mapě označeny písmeny nebo čísly: Doplňte údaje, které jsou uvedeny ve slepé mapě 26. Pracovní řád v laboratoři chemie 27. Těžba nerostů a hornin - povrchový důl 28. Těžba nerostů a hornin - hlubinný důl 29. Pitná voda - úprava vody pro konzum lidí 30. Sféry Země - litosféra, hydrosféra, atmosféra 31. Sféry Země - pedosféra 32. Stará řemesla 33. Vesmír, sluneční soustava 34

Zeměpis - Straka - gasos-ro

 1. Prostuduj si prezentace - Litosféra - pevný obal Země zde a Pohyby litosférických desek zde. V učebnici si přečti str. 40 - 43. Doplň si pracovní list, který najdeš zde. Pracovní list bude zároveň sloužit jako zápis nové látky. Vypracované úkoly mi pošli mailem nejpozději do 23. 4. 2021
 2. Krajinná sféra - pracovní list pro žáky: KG_VIR_Rumburk_111111_opakovani_KS_vyplněné.doc: Krajinná sféra - pracovní list (vyplněný) KG_VIR_Rumburk_111111_Poznavame_svet _ litosfera.ppt: Litosféra prezentace vyučujícího: KG_VIR_Rumburk_111111_Stavba zemského tělesa +litosfericke desky.doc: Stavba zemského tělesa - pracovní list
 3. Pracovní list slouží žákům k procvičení a prohloubení daného učiva. Žáci pracují samostatně, případně ve dvojici nebo skupině. Informace si mají možnost vyhledat v učebnicích, knihách nebo na internetu. Zadání jednotlivých úkolů je pestré (tabulka, přiřazování, doplňování), aby žáky zaujalo
 4. Pracovní list - Podnebné pásy, Oběh atmosféry. STÁHNOUT Podn...féry.docx. Podneb
 5. Ve vlastním zájmu si opatřete (a následně i doplňte) pracovní list k dokumentu - 7.Y - PL k Filmu - Tání ledovců.pdf (243,9 kB) a pracovní list k závěrečné kapitole hydrosféry - 7.Y - PL - Oceánologie.pdf (106,5 kB). Únorové písemky budou vycházet z informací v těchto materiálech. Planetární geografie, Litosféra
 6. Litosféra - stavba zemského tělesa: kvinta: pptx: 1502: Z Litosféra - vnitřní síly: kvinta pptx 1503: Z: Litosféra - vnější síly: kvinta pptx 1504: Z Litosféra - pracovní list kvinta doc: 1505: Z Geologie - vyvřelé horniny: kvinta pptx: 1506: Z Geologie - usazené horniny: kvinta pptx 1507: Z Geologie - přeměněné.
 7. pracovní postupy, přístroje, zařízení a pomůcky pro konání konkrétních list morfologie a jejich funkce vnitřní stavba kořene, stonku a listu reprodukční orgány vyšších rostlin litosféra PT 3- Evropa a svět nás zajímá PT 5- Základní podmínky života, Vztah člověka

Neuč se pro rodiče, uč se pro sebe. Později se budeš muset rozhodovat totiž sám Název materiálu: Pracovní list - Vesmír, Slune ční soustava Autor: Jan Forst Eviden ční číslo materiálu: V_FOR_41 • Za řazení do ŠVP: Oblast: Člov ěk a p říroda • Obor: zem ěpis • Tematický okruh: Planeta Zem ě • Ro čník: 6. Druh výukového zdroje: Pracovní list Prezentace Test Pokus Souvislý tex Pracovní listy ze zeměpisu- Holubec 6. ročník Tvar a rozměry Země (TVARZ.bmp) o Tvar a rozměry Země o Světové strany Pohyby Země (POHYBY.bmp) o Kolem osy o Kolem Slunce o Kolem jádra Galaxie o Roční období Sluneční soustava (SOUSTAV.bmp) o Družice Země o Slunce a vesmír o Sluneční soustava o Šifr 19.3.2013 8 Vřídlo- Karlovy Vary Pramen Labe- Krkonoše SVĚTOVÝ OCEÁN Na naší planetě jsou čtyři oceány: Tichý, Atlantský, Indický, Severní ledový. Části oceánu: 1) moře - menší část oceánu, která vtéká do pevniny a je oddělena ostrovy nebo poloostrovy KLÍČ KE CVIČENÍM Z PRACOVNÍHO SEŠITU PŘÍRODOPIS 6 strana 4 1. Planeta Země je součástí vesmíru. Společně se Sluncem, dalšími sedmi planetami a jejich měsíci, planetkami, kometami a dalšími menšími tělesy tvoří sluneční soustavu. Středem sluneční soustavy je Slunce - hvězda za