Home

MUP Magisterské studium

Kombinované studium se slevou se vztahuje pouze na případy, kdy Smlouvu o studiu v kombinované formě studia bakalářských a magisterských oborů uzavře s MUP současně skupina alespoň 3 studentů ze stejného pracoviště, profesní asociace, svazu, komory nebo sdružení Více viz Ceník poplatků MUP. Současné studium druhého PROGRAMU. Na MUP můžete studovat i dva studijní programy současně. V takovém případě platíte za druhý program zvýhodněné školné ve výši 12 000 Kč / 477 EUR za akademický rok. Více viz Ceník poplatků MUP. POPLATEK ZA PŘIHLÁŠKU KE STUDIU. 550 Kč / 22 EU Bakalářské a magisterské studium stojí v prezenční formě 57 000 Kč/rok, respektive 30 000 Kč za semestr při rozložení splátek. V kombinované formě činí cena studia 52 000 Kč, při rozložené splátce 27 000 Kč za semestr. Cena doktorského studia činí 25 000 Kč/rok v prezenční i v kombinované formě studia. Stipendiu

Asijská studia - Metropolitní univerzita Praha - MU

MUP - magisterské studium - pro zasvěcené :) Zdravím, nevíte někdo, jakou prodlevu mohu mít mezi ukončením bakalářského a začátkem magisterského studia na MUP? nějak se mi zastesklo po učení a ráda bych si ještě zkusila dodělat Mgr. než půjdu po dětech do práce díky Školné na MUP bakalářské a magisterské programy. Studium na MUP není drahé, měsíčně vychází pouze na 4 333 Kč u kombinované formy a 4 750 Kč u prezenční formy. Školné se platí za celý akademický rok a můžete si ho rozložit do více plateb

Studentská diskuze, názory studentů. Zdarma vkládání příspěvků bez přihlašování. Možno psát příspěvky přímo k vybrané vysoké škole nebo vybranému tématu Vím, že na sportovním vrcholu nebudu věčně. Proto musím myslet na to, co bude, až už se nebudu moct postavit do ringu na vrcholové úrovni. Jednou chci být v kariéře stejně úspěšná jako teď v bojových sportech, proto studuju na MUP to, co mě baví a čemu se chci v budoucnu věnovat - mezinárodní vztahy a evroá studia SOUČASNÉ STUDIUM DRUHÉHO PROGRAMU. Na MUP můžete studovat i dva studijní programy současně. V takovém případě platíte za druhý program zvýhodněné školné ve výši 12 000 Kč / 477 EUR za akademický rok. Více viz Ceník poplatků MUP. POPLATEK ZA PŘIHLÁŠKU KE STUDIU. 550 Kč / 22 EU Pomoc s přihlášením do e-portálu:!STUDENTI: Do e-kurzu se přihlašujte se stejným STUDENTSKÝM (ne uchazečským) em a heslem jako do SISu (bez @student.mup.cz).Pokud máte problémy s přihlášením do e-kurzu, musíte mít odblokovaná automaticky otevíraná okna a cookies Student získá diplom obou univerzit, pokud absolvuje 2 semestry na Univerzitě Mateja Bela (2. ročník) a úspěšně ukončí studium na MUP. Magisterské STUDIUM Program Double Degree ve spolupráci s touto partnerskou univerzitou na Slovensku mohou absolvovat studenti magisterského oboru Mezinárodní vztahy a evroá studia a oboru.

Politologie - Metropolitní univerzita Praha - MU

 1. Navíc chceme naše magisterské studium nabízet i absolventům z jiných vysokých škol nebo již pracujícím pro zvýšení kvalifikace. Počítáme také s kombinovanou formu studia pro ty, kteří nemohou z pracovních důvodů univerzitu navštěvovat prezenčně. Proč studovat právě Finanční management na MUP
 2. prezenční studium v českém jazyce. Výjimečně na příští akademický rok rušíme přijímací zkoušky do Bc. a Mgr. programů v češtině. Uchazeči jsou přijímáni v pořadí, v jakém podali přihlášku ke studiu až do naplnění kapacity v jednotlivých studijních programech
 3. Metropolitní univerzita Praha, o.p.s., (MUP) patří mezi nejstarší a největší soukromé vysoké školy v České republice. Dlouhodobě vysoký zájem uchazečů o studium na Metropolitní univerzitě Praha svědčí o renomé kvalitní vzdělávací instituce. V akademickém roce 2020/2021 studovalo na MUP přibližně 4000 studentů
 4. Japonská filologie (navazující magisterské dvouoborové studium) Jazyky a kultura Číny a Japonska (čtyřleté doktorské studium v prezenční i kombinované formě) O vědecké a publikační činnosti členů katedry se dozvíte v sekci Věda a výzkum a na profilech jednotlivých členů katedry v sekci Lidé
 5. Bakalářský cyklus na MUP je navíc možné prodloužit o navazující magisterské studium příbuzných oborů. Výuka bude probíhat formou čtyř celodenních soustředění během semestru (zpravidla se jedná o pátek a sobotu). Školné v případě tohoto, stejně tak jako jiných oborů v rámci kombinovaného studia na MUP činí 48.
 6. Průběh a délka studia. Pro uplatnění absolventů v justici a řadě dalších právnických profesí zatím české právní předpisy vyžadují absolvování magisterského studijního programu akreditovaného v ČR. Magisterské studium (5 let), bakalářské studium (3 roky) a navazující magisterské studium (2 roky)

Informace o přijímacím řízení pro akademický rok 2021/2022 pro bakalářské a navazující magisterské studijní programy. Informace podává sekretariát Fyzikálního ústavu v Opavě. Slezská univerzita v Opavě Fyzikální ústav v Opavě Bezručovo nám. 1150/1 Bakalářské studium (3 roky) a navazující magisterské studium (2 roky). Přehled škol a fakult Masarykova univerzita www.muni.cz. Fakulta sociálních studií . Mediální studia a žurnalistika ZSV a OSP NSZ Scio 12. 12. 2020 - 17. 4. 2021, TSP MU 24. a 25. 4. 2021, varianty ZSV + OSP nebo ZSV + TSP. Dny otevřených dveří 21. - 23. 1. Metropolitní univerzita Praha, o.p.s., je soukromou vysokou školou univerzitního typu s působištěm též v Liberci, Plzni a Hradci Králové. Na 9 katedrách nabízí MUP širokou škálu studijních programů v českém i anglickém jazyce. MUP nabízí vysokoškolské bakalářské (Bc.), magisterské (Mgr., Ing.) a doktorské (Ph.D.) studium v prezenční a kombinované formě

Speciální pedagogika zpřístupňuje vzdělávání lidem s postižením/ se znevýhodněním. Při studiu speciální pedagogiky se budete zabývat otázkami výchovy, vzdělávání a podpory osob se speciálními vzdělávacími potřebami všech věkových kategorií.Budete se učit komunikovat a spolupracovat i s jejich rodinnými příslušníky, učiteli a dalšími pracovníky MUP - magisterské studium - pro zasvěcené :) Petule78 17.7.14 13:42. 5 Studium online: student_uniam 17.7.14 06:09. 4 Zdravotní sestra bez praxe: danyk 15.7.14 22:46. 7 Na jakou vysokou školu? Ostrava: zvidavajanca 14.7.14 19:04. 14 Tip na levnou autoškolu v Praze. Přijímací řízení pro bakalářské, navazující magisterské a doktorské studium 1. Podmínky pro přijetí na VŠFS do bakalářského studijního programu pro akademický rok 2021/2022 Obecné podmínky přijetí: dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou, doložené úředn Magisterské studijní programy v angličtině - prezenční + kombinovaná forma: Uchazeči, kteří obdrží rozhodnutí o přijetí ke studiu na MUP, budou zároveň vyzváni k uhrazení školného za první akademický rok a uzavření Smlouvy o studiu. Před zahájením akademického roku proběhne zápis, kde se noví studenti. Metropolitní univerzita Praha (MUP) nabízí vysokoškolské bakalářské, magisterské a dokt..

Kontakt na studijní oddělení: info@mup.cz WWW: www.mup.cz Hlavní jazyk výuky: Čeština Ubytování: Ne Stravování: Ne Telefon 1: Kontaktní telefon: +420 274 815 044 Evroá studia a veřejná správa - magisterské studium Forma studia: prezenční,. Magisterské studium (titul Mgr./Ing. - 2 roky) Anglophone Studies (PS, KS) Asijská studia (PS, KS) Evroá studia a veřejná správa nebo kontaktujte studijní oddělení na emailu prijimacizkousky@mup.cz (studijní programy v českém jazyce) nebo na emailu study@mup.cz (studijní programy v anglickém jazyce). Přijímací zkoušky. Přijímací zkoušky z AJ na MUP, modelove testy z angličtiny. Přejít k obsahu webu. které bylo umístěno na stránky k volnému stahování pro studenty chystající se k přijímacím zkouškám. Podle tohoto zadání jsme vypracovali naše řešení. Magisterské studium: 15. 01. 2020 12. 02. 2020 18. 03. 2020 15. 04. 2020 13. Navazující magisterské studium Doktorské studium Rigorózní řízení Vzdělávání po celý život Studium na MU Jak zvládnout přijímačky . TSP online. Důležité je včas dodat potřebné doklady! Výzkum. Výzkum na MU Náš výzkum Dění ve výzkumu.

Může se stát, že po třech letech bakalářského studia člověk zjistí, že chce dělat něco úplně jiného, nebo navazující magisterské studium pro daný obor prostě neexistuje. Přinášíme přehled některých škol nabízejících ty nejžádanější obory v ČR, které přijímají na magisterské studium i absolventy zcela odlišných studií Šance na dostudování je zde sice podle analýzy projektu Česko v datech 93,7%, ale u této školy zároveň existují velké pochybnosti o kvalitě studia. Loni na podzim dokonce Akreditační komise právě kvůli nedostatkům ve vzdělávání odebrala škole akreditaci pro magisterské studium speciální pedagogiky Bakalářské studium (3 roky) a navazující magisterské studium (2 roky), učitelství pro 1. stupeň ZŠ magisterské studium (5 let). Přehled škol a fakult Akademie múzických umění v Praze www.amu.cz. Divadelní fakulta (Herectví se zaměřením na autorskou tvorbu a pedagogiku): 2 kola talentové zkoušky 25. - 28. 5. 2021

Metropolitní univerzita Praha, o

MUP - magisterské studium - pro zasvěcené :) - Diskuze

Studium na STEP IT ACADEMY; Studium medicíny - zkusit znovu nebo nechat být; Další témata z kategorie. Zdravotní sestra bez praxe; MUP - magisterské studium - pro zasvěcené :) Studium na POLAC; Studium tradiční čínské medicíny; Zdravotně sociální fakulta v Českých Budějicích 201 Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. (MUP) vznikla jako obecně prospěšná společnost v roce 2001 a patří mezi nejstarší soukromé vysoké školy v ČR. Své studijní obory nabízí MUP jak ve svém sídle v Praze, tak i v regionálních univerzitních střediscích v Plzni, Liberci a Hradci Králové ⭐️ Šamánkova 500/8, 460 01 Liberec - Nabízíme bakalářské (Bc.) a magisterské (Mgr.) studium. Kombinovaná forma studia v oborech Mezinárodní vztahy a evro Mup studijní oddělení. studijní oddělení Praha Strašnice. Kontaktujte nás prosím prioritně emailem nebo telefonicky na tel. 725 044 123 nebo 274 815 044 Aktuální informace o provozu MUP najdete zde Studijní oddělení. Studijní oddělení je Vám k dispozici od podání přihlášky ke studiu až po promoci. budova Praha-Strašnice; budova Praha-Jarov; Z důvodu mimořádných. Navazující magisterské (standardně 2 roky) Studium navazuje na bakalářské programy, a je tedy určeno absolventům bakalářského, popř. magisterského studia (nejedná se o pomaturitní studium), standardní délka studia je 2 až 3 roky (podle zvoleného studijního programu), úspěšní absolventi získají po vykonání státní.

Aktuality - Fakulta životního prostředí ČZU v Praze

MUP - Den otevřených dveří Metropolitní univerzita

 1. Je jedno, jestli právě končíte bakalářské, magisterské nebo doktorské studium. Blížíte se ke konci studia, které jste před třemi, čtyřmi, pěti, šesti nebo i více lety začali @KovAn25 Ahoj, manžel teď dělá státnice na MUP(pobočka Liberec), školu si moc chválil
 2. Vysoká škola nabízí bakalářské (Bc.) a magisterské (Mgr.) studium. Prezenční a kombinovaná forma studia v oborech Mezinárodní vztahy a evroá studia a Veřejná správa. Program pro studenty se zdravotním postižením. Studijní pobyty v zahraničí
 3. MUP nabízí vysokoškolské bakalářské (Bc.), magisterské (Mgr., Ing.) a doktorské (Ph.D.) studium v prezenční a kombinované formě Studenti zpovídali ředitele MUP - iMU Milé studentky, milí studenti, hned po skončení letních prázdnin pro vás máme nabídku stáže na Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR, konkrétně v.
 4. Studium. Studijní informační systém (SIS) Akreditace, studijní programy a plány; Bakalářské a magisterské studium; Doktorské studium; Další vzdělávání; Studium v zahraničí; Stipendia a granty; Informace pro studenty se speciálními potřebami; IT a počítačová síť; Pro studenty: podpora, spolky, aktivity, nabídky; Podcast
 5. Psychologie, Základy společenských věd, Žurnalistika a mediální studia, TSP MU, OSP - nulté ročníky, moduly, VIP balíčky. Přehled aktuálně nabízených kurzů najdete zde. Průběh a délka studia. Bakalářské studium (3 roky) a navazující magisterské studium (2 roky), učitelství pro 1. stupeň ZŠ magisterské studium (5.
Metropolitní univerzita Praha, o

Centrum celoživotního vzdělávání je pracovištěm pedagogické fakulty, které za úplatu nabízí akreditovaná studia a kurzy nejen učitelům a pedagogickým pracovníkům. Nabídka kurzů Přihláška do kurzu CC Dagmar Rychnovská působí jako pedagog na Institutu politologických studií Univerzity Karlovy v Praze a jako akademická pracovnice na Katedře bezpečnostních studií MUP. Absolvovala doktorské studium v oboru Mezinárodní vztahy na Univerzitě Karlově, magisterské programy Komparativní a mezinárodní studia (ETH Zürich a. Magisterské studium | Obor Podnikání a právo. Je členem Vědecké rady FMV VŠE v Praze a MUP, dále je členem redakčních rad časopisu Průmyslové vlastnictví, ACTA MUP - Právní ochrana duševního vlastnictví, Acta Informatica Pragensia, Obchodní právo aj. Ve výuce používá moderní metody, zejména tzv. právní hry

Vysoká škola nabízí bakalářské (Bc.) a magisterské (Mgr.) studium. Prezenční a kombinovaná forma studia v oborech Mezinárodní vztahy a evroá studia.. Magisterské studium Není v nabídce Doktorské studium Není v nabídce Web www.vsers.cz. Škola Rašínova vysoká škola Brno, s. r. o. Školné Bc. - 19 000 Kč/semestr Mgr. - 29 000 Kč/semestr Bakalářské studium Krizový management Řízení sociálních služeb Magisterské studium Revitalizace ekonomických subjektů a řízení zdroj Vysoká škola nabízí bakalářské (Bc.) a magisterské (Mgr.) studium. Kombinovaná forma studia v oborech Mezinárodní vztahy a evroá studia a Veřejná správa. Studijní pobyty v zahraničí

Studium práv v Plzni končí. Problémy po kauze s vysokoškolskými diplomy na Vysoké škole práv v Plzni nezmizely. Konec Práv v plzni ? Vysoká škola přišla o akreditaci Michal Uhl je sociolog a antropolog. Vystudoval genderová studia a sociální antropologii na brněnské FSS MU, magisterské studium sociologie ukončil na pražské FSV UK, kde v současné době působí jako doktorand. Disertační práci píše na téma ženy v politice. Je místopředsedou akademického senátu FSV UK Navazující magisterské studium Doktorské studium Celoživotní vzdělávání Bavili jsme se o mojí práci, studiu, o tom, zda umím jazyky, popisuje své první setkání s ministrem financí. V té době Iva neplánovala žádné změny v pro­fesním životě. Pracovní nabídka z ministerstva financí ji proto velmi překvapila Magisterské studium M8206 Výtvarná umění (MgA., PS, 6) Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze Nám. Jana Palacha 80, 116 93 Praha 1,tel: 251 098 111, 251 098 232,fax: 251 098 240, studijni@vsup.cz, www.vsup.cz Navazující magisterské studium N8109 Obecná teorie a dějiny umění a kultury (Mgr., PS, KS, 3

Navazující magisterské studium Fakulta tělesné kultury předkládá studentům studijní programy, které jsou srovnatelné se systémy vysokoškolského vzdělávání v zahraničí. Všechny studijní programy jsou realizovány v kreditní formě, která je plně kompatibilní s European Credit Transfer System (ECTS) a vytváří. Aktuální studijní program RaVŠ 22. dubna 2009. Rašínova vysoká škola v Brně nabízí uchazečům studium tříletého bakalářského oboru Krizový management a dvouleté magisterské studium oboru Revitalizace ekonomických subjektů a řízení zdrojů Poté absolvovala magisterské studium na Pedagogické fakultě Západočeské univerzity v Plzni, obor Německý jazyk a výtvarná výchova pro střední školy. Během studií pracovala jako jazykový asistent v italské škole. Kromě výuky cizích jazyků se věnuje také překladatelství a tlumočnictví

Filozofická fakulta (navazující magisterské Studia nových médií) Masarykova univerzita www.muni.cz. Fakulta sociálních studií Žurnalistika, Mediální studia a žurnalistika TSP MU 30. 4. - 1. 5. 2016 nebo OSP NSZ Scio v termínech 12. 12. 2015 - 30. 4. 2016, povinně ZSV NSZ Scio, mezifakultní studium s FF přijímací zkoušky pro. MUP (Metropolitní univerzita Praha) si zase odnesete za úspěšné studium oborů Evroá studia a veřejná správa a Mezinárodní vztahy a evroá studia. Oba tyto magisterské obory se studují standardně dva roky. Jako jediná z univerzit, které lze v Hradci studovat, je soukromá.. Složení a počet členů Oborové rady stanovuje XII. úplné znění Statutu UK čl. 23 a Opatření děkana č. 6/2014 pro Organizaci doktorského studia na FSV UK, čl. 11. 11. Bureš Oldřic Sportovní Klub MUP se zaměřuje na využití volného času studentů a rozvíjí jejich samostatnou sportovní činnost. K aktivi číst více Školné a poplatky. Bakalářské a magisterské studium. Opatření pro akademický rok 2020/2021. Školné na akademický rok 2020/2021 lze uhradit s odloženou splatností Studium také připraví studenty na samostatnou výzkumnou činnost a expertní analytickou práci. Praxe. Součástí studia je povinná praxe v rozsahu 200 hodin, která je zařazena do profilových oborových předmětů. Dále je ve studijním plánu zařazena praxe povinně volitelná s názvem Praxe (individuální plán) v rozsahu 70 hodin

Engineers nahodili obleky a uzavřeli vítěznou sezónu tradičním galavečerem | Univerzitní

Nový tříletý bakalářský studijní obor Humanitní studia na Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Joštova akademie, Mendlovo nám. 2, 603 00 Brno tel.: 511 119 992, info@jostovaakademie.cz Joštova akademie poskytuje kvalitní bakalářské a magisterské právnické vzdělání formou dálkového studia 2009-2012: navazující magisterské studium oboru etnologie, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy; 2005-2009: bakalářské studium oboru etnologie se specializací vietnamistika, Filozofická fakulta; Zahraniční pobyty a stáže. 10/2014 - 1/2015: Faculty of Vietnamese Studies and Vietnamese Language, Vietnam National University, Hano 4. Práva související a databáze • Výkony výkonných umělců - jen osoba fyzická, společné vytvoření - práva osobnostní (uvést jméno při užití výkonu, nedotknutelnost) i - majetková (živý výkon - jeho vysílání, záznam živého výkonu, jeho rozmnožování, rozšiřování, pronájem a půjčování, vysílání či jin Navazující magisterské studium. Ceny studia pro uchazeče o studium pro akademický rok 2021/2022 naleznete v aktuálním Opatření rektora č. 2/2021. Informace k dalším poplatkům pro studenty pro akademický rok 2021/2022 naleznete v Opatření rektora č. 4/2021

magisterské studium MUP - vejska

 1. Aktuálně. Od září 2020 jsme Katedra regionálního managementu a práva. Spojením dvou tradičních kateder tak vznikl nový multidisciplinární tým zajišťující výuku, výzkum i spolupráci s praxí nejen v Jihočeském kraji. Připravujeme prosincovou návštěvu zahraničních partnerů v rámci H2020 projektu POWER4BIO (tzv. cross-visit)
 2. Magisterské studium Studijní program je koncipovaný jako dvouletý. Zhruba polovina předmětů v rámci studijního plánu má teoretickou povahu, druhá polovina je orientovaná na osvojení výzkumných metod a technik, a to jak z oblasti kvantitativní, tak i kvalitativní metodologie
 3. Vystudovala navazující magisterský studijní program Historické vědy, obor Archeologie na FF UHK. Ve své bakalářské a magisterské práci se věnovala především předmětům z oblasti antického Říma, nacházejících se na našem území
 4. - organizování příprav studentů pro bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy, pro programy celoživotního vzdělávání a pro jazykové zkoušky, organizování jazykových zkoušek. od 11. 6. 2007 do 24. 1. 201
 5. Navazující magisterské studium z jiného oboru. Upozorňujeme uchazeče, že jiný způsob podání přihlášky do studia než výše uvedené není přípustný. V případě, že bude naplněna kapacita některého oboru, může děkan FaME zrušit pro tento obor druhé kolo přijímacího řízení

Příběh - MU

VysokeSkoly.com - nejpodrobnější adresář vysokých škol a univerzit, navíc vše k přijímacím zkouškám, maturitě: kurzy, učebnice, vysoké školy. magisterské studium neposkytuje vůbec (a má tedy nulový podíl nově zapsaných N1 k absolventům B) a na druhé straně existují soukromé vysoké školy s podílem nově zapsaných (N1) k absolventům a MUP, UJAK a VŠFS (na úrovni soukromých vysokých škol) Burza učebnic, e-shop a bazar v jednom Vítej na Burze učebnic, největším online tržišti s učebnicemi. Můžeš tady prodat své učebnice sám, nebo nám můžeš učebnice poslat a my je prodáme za Tebe na Eshopu Burzy učebnic vejska.cz Metropolitní Univerzita Praha, o.p.s. (MUP) - Bakalářské studium - Vejška.cz Studium.Prezenční i kombinovaná forma studia v oborech Mezinárodní vztahy a evroá studia, Veřejná správa, Průmyslové vlastnictví, Mezinárodní obchod, Anglophone Studies, Humanitní studia, Asijská studia a mezinárodní vztahy.Studijní.

International Relations and European Studies

Česká zemědělská univerzita vyzývá studenty: pomozte zemědělcům. Česká zemědělská univerzita se spojila s Ministerstvem zemědělství a dalšími vysokými školami. Společně vyzvaly studenty, aby se pomohli zemědělcům. ČZU je opět nejekologičtější univerzita v ČR Magisterské studium. kde se zabývá problematikou mezinárodní bezpečnosti. Je členem oborových rad doktorských studií MUP Praha, FBMI (fakulta biomedicínského inženýrství) ČVUT, Kladno, FM (fakulta managementu) UO, Brno. Ke každému studentovi přistupujeme jednotlivě a poskytujeme mu plnou podporu při studiu Důležité upozornění. Pro přihlášení použijte e-mail, který jste zadali v procesu registrace. Kontaktní e-mail, na který si můžete v elektronické přihlášce předvyplněný registrační e-mail změnit, používejte pouze pro komunikaci se studijním oddělením Navazující magisterské studium Doktorské studium Víte, že při studiu na EF můžete na vlastní kůži zažít běžný den s významným manažerem, vyzkoušet si výukové simulační hry nebo se podílet na reálných zakázkách zadavatelů z praxe 23) Evroá kultura v paleolitu a mezolitu a její studium a interpretace. Evroý pravěk a jeho ohlas v díle Mariji Gimbutasové; Mircea Eliade a vize archaické evroé společnosti. Georges Dumézil a indoevroá identita Západu

Magisterské studium Úvod - Studium Navazující magisterský studijní obor Geoinformatika a kartografie umožňuje studentům navázat na znalosti a dovednosti z bakalářského geoinformatického, informatického nebo geografického studia, a to v oblastech geoinformatiky, geoinformačních technologií, kartografie a jejích. Absolvent studijního oboru Účetnictví a finanční řízení podniku získá znalosti a dovednosti v oblasti vyššího účetnictví (problematika konsolidace účetní závěrky, mezinárodní účetní standardy, manažerské účetnictví), mezinárodního a unijního daňového práva a dále pak znalosti a dovednosti z vybraných oblastí tuzemského a evroého práva. V akademickém roce 2016/2017 studuje na MUP přibližně 5300 studentů. Od svého založení v roce 2001 nabízí univerzita studijní obory v oblasti mezinárodních teritoriálních vztahů, právní specializace, mediální komunikace a mezinárodních ekonomických vztahů, a to jak v prezenční, tak v kombinované formě, v českém a.

Bakalářské studium Právo Magisterské studium Právo Doktorské studium Právo (pouze v Bratislavě) Další informace www.paneuroni.cz. Pražská vysoká škola psycho-sociálních studií, s. r. o. Další informace www.pvsps.cz. Soukromá vysoká škola ekonomických studií, s. r. o. Školné Bc. - 27 500 Kč za semest Průběžná kontrola studia po 1. úseku studia bakalářského studia a zápis do 2. úseku bakalářského studia 2. - 3. 3. 2020 Zápis studentů do 1. ročníku Ph.D. studia 9. - 20. 3. 2020 Studijní oddělení provede kontrolu a potvrzení elektronického zápisu předmětů 15. 5. 2020 Promoce - Ph.D. studium 28. 5. 202 Acta MUP - Právní ochrana duševního vlastnictví Magisterské studium bylo po získání akreditace zahájeno v roce 2006. Každoročně se na tento magisterský stupeň přijímá 80 až 110 studentů jak z řad absolventů našeho vlastního bakalářského studia, tak i z jiných soukromých, veřej-. MUNI INNOVATION AWARD Nominace na ocenění studentů/ek a zaměstnanců/kyň (akademických i neakademických), kteří se zasloužili nebo přispěli k praktickému uplatnění poznatků a činností MU probíhá od 1. července do 15. září přes web CTT MU. Zhruba 30 oceněných získá věcné dary a finance v celkové výši 1,7 mil. Kč

MUP - Metropolitní univerzita Prah

Školy v pondělí 7. prosince přecházejí do třetího stupně protiepidemického systému PES. U vysokých škol to znamená převážně distanční výuku, ta má však v případě laboratorních i jiných cvičení výjimky. Do škol se budou moci vrátit k prezenční výuce i studenti prvních ročníků VŠ, pokud jich nebude více než 20 v jedné skupině Magisterské studium (Mgr.) Doktorské studium (Ph.D.) Jany Tokarské (KMS MUP) a Jana Venclíka (PF UK). Těšíme se na vás! Účast Jana Komárka je podpořena z projektu Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků Univerzity Karlovy. CZ.2.17/2.1.00/31299 Projekt Metropolitní univerzity Praha (MUP) a Nadačního fondu pro zaměstnávání osob se zdravotním postižením (NFOZP) - Pracovní trénink pro zdravotně postižené, Operační program Praha Adaptabilita, Evroý sociální fond, 6 405 767 Kč, spoluřešite Pro magisterské (inženýrské) studium. Slaný, Melandrium 2001 (vybrané části) - tématům 7 a 10 Součástí povinné literatury je také Studijní pomůcka k předmětu Makroekonomie II (naleznete v IS - Katalog předmětů ve Studijních materiálech) Bakalářské studium Navazující magisterské studium Doktorské studium Ostatní možnosti studia. Pro studenty Pedagogická fakulta Ostravská univerzita Fráni Šrámka 3, 709 00 Ostrava. telefon: +420 597 092 524 +420 553 462 524 . e-mail: IČ: 61988987, DIČ: CZ619889

Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica - Metropolitní

Bitte bewerben.. Předchozí vzdělání: uzavřené magisterské studium oboru na některé z divadelních fakult (DAMU, JAMU), divadelní vědy univerzitního typu nebo příbuzných humanitních oborů. Počínaje rokem 2020 je nutnou podmínkou, pro přijetí aby měl uchazeč magisterské studium uzavřeno nejpozději do 30. 6 Ústav veřejného zdravotnictví a medicínského práva. Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky. Oddělení výpočetní technik Atraktivní studijní obory Zahraniční studijní zkušenosti Kontakt spraxí Bohatá stipendijní podpora Kvalitní technické zázemí Vynikající uplatnění na trhu práce Vysoké nástupní platyabsolventů UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK / Bakalářské studium 28.2.2015 / Navazující magisterské studium 30.4.2015 ZAKOUSNI SE DO EKONOMIE! inzerc

Soukromá vysoká škola nabízející bakalářské, magisterské a doktorské studium se zaměřením na obory andragogika, speciální pedagogika (vychovatelství a učitelství), evroá hospodářskosprávní studia a sociální a masová komunikace Praha (Pressweb) - Studium na vysoké škole Hochschule Fresenius je nejlepší přípravou pro práci manažera, uvádí Marco Schumacher, absolvent studijního programu Business Administration, který se v mezičase stal marketingovým managerem a během své kariéry působil už v několika státech. Na konci mého studia v oboru Business Administration (B. A.) na vysoké škole. Připravujeme rovněž navazující magisterské studium tak, aby bylo možné pokračovat ve studiu přímo na VŠAPs. Vysoká škola aplikované psychologie dává nové možnosti studia psychologie pro všechny zájemce, jednak pro absolventy středních škol - maturanty formou denního studia a jednak pro lidi z praxe, při zaměstnání Studijní program je kompatibilní s požadavky evroého standardu EuroPsy, čímž je usnadněna studentská a absolventská mezinárodní mobilita ukončené jednooborové magisterské studium psychologie - po celou dobu studia (5 let) provádění preventivních, psychodiagnostických, psychoterapeutických a poradenských úkonů. Momentálně dokončuje magisterské studium v oboru Komunikace a Média na MUP. Začínala na TV Óčko jako reportérka pořadu DigitalLove. Následně se uplatnila jako reportérka pro W.A. Production, kde točila rozhovory v angličtině se světovými hudebními producenty

Alternativou ke studiu na FAMU je Filmová akademie Miroslava Ondříčka v Písku, na rozdíl od FAMU jde však o školu soukromou, kde je nutné platit školné - bakalářské studium: 31.500,- Kč / semestr, navazující magisterské studium: 31.500,- Kč / semestr (s tím, že mimořádně talentovaným studentům může být školné. Magisterské studium všeobecného lékařství IPP, MUP. Informatický ústav Univerzity Karlovy. Katedra aplikované matematiky. Katedra didaktiky fyziky. Katedra makromolekulární fyziky. Pedagogická fakulta . Akademická poradna. Cvičné kurzy. Katedra andragogiky a managementu vzdělávání.

Finanční management - nový studijní program Metropolitní

Magisterské studijní programy Promoce se budou konat ve Velké aule Karolina (Ovocný trh 3/5, Praha 1). Magisterský studijní program Všeobecné lékařství 9. 7. 2020 9.00 - kruh č. 1 2 10.30 - kruh č. 3 4 12.00 - kruh č. 5 6 10. 7. 2020 9.00 - kruh č. 7 8 10.30 - zahraniční studenti 12.00 - zahraniční studen Studijní materiál 113 s. / 4. roč. / doc. ÚvodCo by mělo přinést magisterské studium mikroekonomie oproti bakalářskému? Odpověď na tuto otázku velmi úzce souvisí s tím, jak chápeme smysl a význam mikroekonomické teorie