Home

Závěrečný test Matematika 4 třída

Vedení školy letos připravuje pro žáky 4. ročníku závěrečné testy z českého jazyka a matematiky, které si napíšete v pondělí 11. června během prvních dvou vyučovacích hodin. Zadat je přijde přímo pan ředitel nebo zástupce ředitele. Ale pozor Pololetní písemná práce z matematiky. Využití ve vzdělávání: Test pro záky 4. ročníku obsahuje základní noperace (+,-,.,:) a 4 slovní úlohy. Autor: Mgr. Michaela Špačková (Autor) Jazyk: Čeština: Očekávaný výstu Matematika Prvouka Matematika Prvouka Německý jazyk Německý jazyk Vlastivěda Zeměpis Dějepis Zeměpis Zeměpis Anglický jazyk Anglický jazyk Anglický jazyk Anglický jazyk Český jazyk a literatura Anglický jazyk Anglický jazyk Anglický jazyk Anglický jazyk Přírodověda Český jazyk a literatura Český jazyk a literatura Matematika Matematika Matematika

Matematické pojmy: Názvy členů - Online cvičení; Převody jednotek: a) délky: Převeď - mezi tisícem a stovkou udělej mezeru - Matematika hrou; Pexeso - Matematika hrou; Převody - Online cvičení; Převody - Školákov; Převody - Ryšavá; Pexeso - ze života - Umíme matiku; b) času. Pexeso - Matematika hro Tato pololetní písemná práce z matematiky prověří znalosti žáků za 1. pololetí 4. ročníku. Očekávaný výstup: provádí písemné početní operace v oboru přirozených čísel Pololetní pís. práce.doc URBÁNKOVÁ, Gabriela. Pololetní písemná práce - 4. ročník - matematika. Metodický portál : Digitální učební materiály [online]. 22. 07. 2011, [cit. 2013-02. Závěrečná písemná práce z matematiky 2. ročník. www.dumy.cz [online]. 20.9.2012, [cit. 24.8.2021]. Dostupný pod licencí Creative Commons CC-BY-NC-SA z WWW: <http://dumy.cz/material/39156-zaverecna-pisemna-prace-z-matematiky-2-rocnik>

matematika: pŘÍrodovĚda: vlastivĚda: test 1 test 2: test 1 test 2 test 3 test 4: test 1: test 1: test 1. test vlastivĚda 4. roČnÍk/naŠe vlast testy Úvod ČlenĚnÍ ÚzemÍ Čr kraje Čr Čr - demokratickÝ stÁt ŘÍzenÍ naŠeho stÁtu parlament zÁkony mĚsto, Řeka, kraj volby stÁtnÍ symboly mapy a plÁny povrch Čr vnitrozemskÁ pohoŘÍ nÍŽiny Čr voda v krajinĚ Řeky Čr vodnÍ nÁdrŽe - jezera poČasÍ a podneb Všechna výuková videa k Matýskově matematice přehledně vyhledáte na www.matyskova-matematika.czPoužitá literatura: NOVOTNÝ, M.,NOVÁK, F.: Matýskova matematik.. V pondělí si ale ještě napíšeme testík z matematiky. Ale nebojte se, bude to testík, na jaký jste zvyklí (ne takový jako jste psali minulé pondělí). DÚ na pátek 15.6

Závěrečné testy z ČJ a M pro 4

Matýskova matematika 1. a 2. ročník - Aktualizované vydání 26.2.2020 Metodický průvodce k Matýskově matematice 6. díl - aktualizované vydání 2019 20.2.2020 Vánoce 2019 17.12.201 Vědomostní testy online. Angličtina, čeština, němčina, matematika, filmy, seriály, knihy, historie a jiné, zábavné i poučné. Přírodověda pro 4. třídu - Nezveřejněné — testi.cz, online test Matematika Německý jazyk Ostatní, nezařaditelné Prvouka Ředitel Speciální pedagogika Technické obory (stroj., ele.) Tělesná výchov 2018 23:21] V příštím týdnu budeme psát závěrečné testy z matematiky i českého jazyka. Z matematiky opakovat/procvičovat/připomenout: - slovní úloha. - sčítání a odčítání do 1000. - písemné sčítání a odčítání. - příklady se závorkami. - násobení a dělení do 1000 (300 : 100, 14 . 10 apod) - násobilka

Závěrečný test geometrie 4. ročník Závěrečné testy z ČJ a M pro 4 . Závěrečné testy z ČJ a M pro 4. ročník 04.06.2012 16:41 Vedení školy letos připravuje pro žáky 4. ročníku závěrečné testy z českého jazyka a matematiky, které si napíšete v pondělí 11. června během prvních dvou vyučovacích hodin Hravá geometrie ZŠ a MŠ Loučany - EU peníze školám Pracovní list slouží k zopakování psaní desetinných čísel, k převádění desetinných zlomků na desetinná čísla, dopočítávání do celého celku a k procvičení kombinačního myšlení v číselných pyramidách Test z matematiky pro 4. a 5. ročník <= => Které číslo je o 1 menší než 10 000? ? 999 ? 9 999 ? 99 999 ? 10 001; Které číslo je o 1 větší než 99 099? ? 99 000 ? 99 999 ? 100 000 ? 99 100; Který násobek čísla 15 vyhovuje nerovnici 30 < x < 50? ? 30 ? 50 ? 45 ?.

Test je sestaven z otázek, ve kterých se. třída Matematika Testy, závěrečný test pro 2. ročník, opakovací test pro 3. ročník, sčítání a odčítání do 100 bez přechodu přes 10, násobení a dělení do 5 MS Word: 2.-3.tříd 9200 + 800 = 7 260 + 90 = 4 820 - 420 = 2. Vynásob a vyděl. 6 . 8 = 4 . 5 = 54 : 9 = 45 : 5 = 9 . 3 = 7 . 6 = 32 : 8 = 24 : 6 = 1 . 6 = 10 . 1 = 56 : 7 = 27 : 3 = 7 . 2 = 7 . 4 = 90 :10 = 28 : 4 = 3 Matematika - 5. třída - On-line test zdarma. 1. Z uvedených čísel vyberte násobek čísla 12. A) 6. B) 28. C) 46. D) 60. E) 74. 2. Které z uvedených čísel dává při dělení sedmi zbytek 4? A) 25. B) 27. C) 28. D) 30. E) 34. 3. Které číslo je třikrát větší než největší jednociferné číslo? A) 3. B) 9. C) 12. D) 24. Title: 1. čtvrtletní písemná práce z matematiky pro 3. ročník Author: Veronika Macíková Description: Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR Procvičování z matematiky pro 7. třídu Na této stránce najdete několik odkazů na materiály sloužící k procvičení témat - dělitelnost, zlomky a lineární rovnice. Všechny použité příklady v testu budou pocházet z těchto materiálů

ZŠ a MŠ Santoška | Týden 22Čtení sloupcových grafů 1 – Khanova škola

Pololetní písemná práce z matematiky pro 4

TÉMA: Závěrečná písemná práce z matematiky pro 3. ročník ČÍSLO PROJEKTU: 2581/21/7.1.4/2010 Anotace: písemná práce s řešením - obor čísel do tisíce - písemné sčítání a odčítání trojciferných čísel, násobení a dělení násobky deseti, dělení se zbytkem, slovní úloha složená Př: výuka probíhá v týmu 4. třída (přírodovědu máme všichni společně, tak se ráno připojte tam) Probereme ekosystém louka - rostliny. Zápis si pak uděláte do malého sešitu. Je v souborech na Teams - ROSTLINY NA LOUKÁCH Na konci hodiny vyplníte test ekosystém pole, víte to už týden, tak se dobře připravte Test: Test - matematika - 7. třída. Bodování: Všechny úlohy jsou za 2 body. VYHODNOCENÍ: 25 bodů - 30 bodů: Jsi matematický talent nebo genius; 18 bodů - 24 bodů: Tvé matematické znalosti a dovednosti bohatě postačují k přijetí na střední školu; 11 bodů - 17 bodů: Tvé počítání je nadějné, velmi dobrý. Pololetní písemná práce z matematiky. Využití ve vzdělávání Test pro záky 4. ročníku obsahuje základní noperace (+,-,.,:) a 4 slovní úlohy Násobení a dělení 10, 100. Násobení a dělení č. 100 - Školákov; Násobení a dělení - Online cvičení; Násobení a dělení čísly 10, 100, 1000 - Online cvičen

Testy a písemné práce datakabinet

 1. MATEMATIKA: TEST 1 TEST 2 TEST 3 TEST 4 TEST 5: Vzorové příklady: 9.ROČNÍK II. pololetí.
 2. Závěrečný test - 6. třída Zobrazit informace o testu Skrýt informace o testu. Název: Závěrečný test - 6. třída. Předmět: Dějepis. Třída: 6. Téma: Pravěk. Pořadí otázek/pořadí odpovědí: náhodné/náhodné Matematika pro prvňáčky Výukový web ZŠ Loučná.
 3. Slovní úlohy - 4. třída. Klasické procvičování slovních úloh. Obsahuje více než 1000 zadání, která jsou přehledně roztříděná do skupin. Úlohy jsou pestré a zajímavé - vystupují v nich mimo jiné jednorožci, draci, Pat a Mat, Harry Potter, Lichožrouti, Mimoni,
 4. Závěrečný test znalostí 8. třídy Zobrazit informace o testu Skrýt informace o testu. Název: Závěrečný test znalostí 8. třídy. Předmět: Dějepis. Třída: 8. Téma: Novověk. Pořadí otázek/pořadí odpovědí: Matematika pro prvňáčk
 5. 12. Uveď slovo nadřazené slovům dědeček a babička. 13. Uveď přídavná jména. dědeček -> babička ->

Matematika Český jazyk a literatura Tělesná výchova Anglický jazyk Hudební výchova Matematika Závěrečný test z ČJL (6. třída) Cvičné testy (na doma) Oceány a světadíly. Pracovní listy Rozbor básně (J. V. Sládek - Matičce) Cvičné testy (na doma). testy k vytisknutÍ matematika slovní úlohy - 5. ročník hudebnÍ vÝchova tramÉ pÍsnĚ jan a františek nedvědovi novější písně vlastivĚda 4. roČnÍk/historie testy Úvod pravĚk keltovÉ, slovanÉ kupec sÁmo povĚsti velkomoravskÁ ŘÍŠe vznik ČeskÉho stÁtu pŘemyslovci romÁnskÝ sloh ČeskÉ krÁlovstv FINANCE TŘÍDA 3.A. kontakt p. Eva Boušková. bouskova.e@seznam.cz. číslo účtu: 578229493 / 0300. Bez názvu‎ > ‎Nástěnka‎ > ‎ Matematika - závěrečný test přidáno: 1. 6. 2018 2:30, autor: Romana Dobiášová [ aktualizováno 3. 6. 2018 23:21] V příštím týdnu budeme psát závěrečné testy z matematiky i českého. Všechna výuková videa k Matýskově matematice přehledně vyhledáte na www.matyskova-matematika.czPoužitá literatura: NOVOTNÝ, M.,NOVÁK, F.: Matýskova. Matematika 10 Velká násobilka 15 Matematika - Malá násobilka 15 Matematika pro 1. třídu 15 Matematika - Dělení 15 Matematika 10 Násobení 15 Matematika 1.třída 10 Sčítání a odčítání 15 Násobení a dělení 10 Převody soustav (2,10,16) 13 Mocniny 12 Desetinná čísla (+,-) 10 Matematika levou zadní 15 Geometrie II 10.

4. ročník - Procvičován

 1. POPIS: Závěrečný test . Ročník: 5; Počet stran: 4 ; Varianty: VY_52_INOVACE_1MAC53.pdf (velikost 92 kB) Kategorie: Šablony: Sady: Předměty: Ročníky: Autoři: přehled všech šablon (celkem 5) přehled všech sad (celkem 33) seznam všech materiálů (celkem 948) Hledání:.
 2. Roznásobení závorky je snadný počin. Máme-li například výraz 3(4+5), máme v podstatě dvě možnosti, jak jej vypočíst. Jednak můžeme sečíst 4 a 5, výslednou devítku pak vynásobit třemi. Pokud ale budeme postupovat způsobem, že členy v závorce jednotliv
 3. Hlavní stránka Třídy Třída 4.A. Důležitá sdělení - MIMOŘÁDNÁ OPATŘENÍ - (DISTANĆNÍ VZDĚLÁVÁNÍ), Závěrečný test ze Zeměpisu - práce s mapou. 10.6. Test Matematika - písemné sčítání, odčítání, násobení, dělení.
 4. Test vlastivěda pro 4. a 5. ročník. Testem si mají žáci prověřit své znalosti z vlastivědy. Matematika Německý jazyk Ostatní, nezařaditelné Prvouka Ředitel Speciální pedagogika Technické obory (stroj., ele.).

Pololetní písemná práce - 4

 1. Český jazyk 1. třída; Český jazyk 2. třída; Český jazyk 3. třída; Český jazyk 4. třída; Český jazyk 5. třída; Matematika 1. třída
 2. Další testy Matematika pro 1. třídu 11 matematika Matematika 10 matematika MS v ledním hokeji 2004 10 sport Barokní literatura 10 literatura. Testy. IQ testy; Angličtina; Biologie; Český jazyk; Dějepis; Film; Hudba; Testy můžete nekomerčně šířit, čtěte podmínky užit.
 3. utovky : cv. 9/str. 5 - Vypočítej alespoň 10 příkladů (POZOR! Střídá se sčítání a odčítání). Zbytek je dobrovolný
 4. Online testy a spojovačky z matematiky pro žáky druhého stupně základní školy. Úvodní informace Testy a spojovačky slouží k procvičování učiva z matematiky na druhém stupni základní školy. Lze je použít nejen ve škole, ale i jako domácí přípravu
 5. Zápis čísla rozdělujeme na skupinky tzv. třídy (třída jednotek, třída tisíců, třída milionů). Vzor - lísteček ve školním sešitě PS - s. 14 cv. 3 + cv. 4 PS - s. 15 cv. 6 Porovnávání čísel NEZAPOMEŇ - Zítra (ve středu 9. 6.) píšeme závěrečný test (1. část) z matematiky. Procvičuj násobilku! 7.6.

DUMY.CZ Materiál Závěrečná písemná práce z matematiky 2 ..

Trojúhelník - test; Shodnost; Středová souměrnost; Základní tvar zlomků; Porovnávání zlomků; Rozšiřování krácení zlomků; Násobení zlomků; Dělení zlomků; Sčítání a odčítání zlomků se stejným jmenovatelem; Sčítání a odčítání zlomků s různým jmenovatelem; Zlomek a desetinné číslo; Zlomky a jednotky. Učivo 6. 4. 2021. Pročti si učebnice str. 49 - 51 ekosystém park a městská zeleň, nauč se to, v pátek si napíšeme test z tohoto učiva Doporučuji, abyste si každý týden vyzkoušeli jeden test. Slovníček literárních pojmů . Matematika 9. třída. testy celkem.docx (4.09 MB) Ahoj deváťáci. V současné době připravuji příklady žákům páté třídy, ale na vás taky dojde od 6. dubna. Zatím si počítejte příklady z cermatu - viz nahoře

Test: Test - matematika - 5. třída. Bodování: úlohy 1 až 10 jsou za 2 body, úlohy 11 až 20 jsou za 1 bod. VYHODNOCENÍ: 25 bodů - 30 bodů: Jsi matematický talent nebo genius; 18 bodů - 24 bodů: Tvé matematické znalosti a dovednosti bohatě postačují k přijetí na střední školu; 11 bodů - 17 bodů: Tvé počítání. Matematika :: PROCVIČOVÁNÍ PRO 1 . Pokud by ti i teď písemné dělení jednociferným číslem nenaskočilo, máš na Google Classroom nahráno na učebně Matematika 5. třída video - Písemné dělení jednociferným číslem. Úkol: v PS vypočítej 5/1 a proveď zkoušku násobení online hodina - konstrukce šestiúhelníku . st 4.11. online hodina - rýsování, šestiúhelník a. Výstupní test z MAT (8. ročník) Cvičné testy (na doma) Výstupní test z MAT (6. ročník) Cvičné testy (na doma) Závěrečný test z ČJL (6. třída) Cvičné testy (na doma) Závěrečný test z ČJL (5. třída) Cvičné testy (na doma) Výstupní test z MAT (7. ročník). Jste zde: Test park > Testy > Matematika Matematika Každý test obsahuje 18 úloh a čas k jeho vypracování je 30 minut na předmět. Testovat lze ze všech zařízení - stolních počítačů, mobilů i tabletů. Český jazyk Matematika Anglický jazyk Klíčové kompetence Člověk a jeho svět. 5. třída Z Š 6. třída ZŠ 7.

To zvládneš student

TŘÍDA 5.A Úvod » INFORMACE » KONTROLNÍ TEST Z MATEMATIKY. KONTROLNÍ TEST Z MATEMATIKY. 6. 1. 2021. Ve čtvrtek 14.1. si napíšeme závěrečný test z matematiky. Zopakujte si: písemné sčítání a odčítání. V pátek si napíšeme závěrečný test z geometrie - učivo mohou děti procvičovat v učebnici na str. 84 - 85. Poslala jsem k nahlédnutí školní sešit do ČJ a matematické pětiminutovky. I v příštím týdnu budeme chodit hodně ven, ať mají děti v šatně věci na převlečení včetně kraťasů V příští hodině (dne 9. června) se bude psát velký závěrečný test. Projděte si a zopakujte učivo v učebnici, ale také i v pracovním sešitu. V testu se objeví toto učivo: A. Pole (učebnice str. 42 - 48 + pracovní sešit str. 23 - 24) B. Parky a městská zeleň (učebnice str. 49 - 51 + pracovní sešit str. 25 - 26 Doděláme pracovní sešit lekce 5, pak budeme opakovat 5. lekci - slovíčka, minulý čas, v pátek si napíšeme test. Učivo 35.5. - 4.6. Dodděláme lekci 5 - učebnice 98-103, pracovní sešit 64-6

třída 5.B; FRAUS - Matematika a její aplikace; Obsah. Vysvětlení nové koncepce matematiky. Tradiční vyučování matematiky na 1. stupni ZŠ klade důraz na nácvik sčítání, odčítání, násobení a dělení. Přitom však může žákům přinést podstatně více. Může rozvíjet jejich schopnosti zkoumat danou situaci, hledat. 3.6. Test ČJ - slovesa. 7. - 11.6. V tomto týdnu budou děti prezentovat svou poslední knihu ve čtenářském deníku. 7.6. Městská Policie - Rizika internetu - beseda ve škole, 2.vyučovací hodina, všechno učení s sebou. 8.6. Závěrečný test ze Zeměpisu - práce s mapou. 10.6 PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD 24.-28. 5. Třída: 8.C Český jazyk Matematika MOCNINY S PŘIROZENÝM MOCNITELEM Učebnice 1. díl, kapitola 3 (kapitola 7) HM 50-54 Souhrnný test HM 75-76 Procvičování v pátek - slovní úlohy o společné práci a směsích Anglický jazyk Opakování Trpný rod - různé časy 26 Odpověď na dotaz závěrečný test český jazyk 4. třída byla vyhledávána po prvé 30.6.2021 08:39 a naposledy 13.8.2021 08:53. Pokud máte další doplňující informace k dotazu závěrečný test český jazyk 4. třída, napište nám do komentáře PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD 31. - 4. 6. 2021 Třída: 3. A Český jazyk Vyjmenovaná slova - opakuj si Slovesa - osoba, číslo, čas Infinitiv, zvratné sloveso Slovní druhy - uč. str. 124 Práce v pracovním sešitě Matematika Násobilka - opakuj si Písemné sčítání, odčítání Dělení se zbytkem Písemné násobení jednociferným činitelem učebnice str. 45 Obdélník.

TESTY K VYTISKNUTÍ :: Volny-cas-uceni-c

PZK ČJ 9. třída Ukázkový test - řešení 2013 Text k úlohám 23 až 25 Podle Andre Bretonovy definice je surrealismus čistý psychický automatismus, který chce písmem, kresbou a výrazovými prostředky všeho druhu podati skutečnou funkci myšlenky. Z nových prostředků, kterých užívá surrealismus ve své činnosti, jsou automatický text, koláž a surrealistický objekt opakování 7. třída obvod a obsah trojúhelníku, rovnoběžníku, lichoběžníku. Hranol a výpočet povrchu a objemu, příprava na úvodní písemnou práci distanční výuka bude probí hat podle nového rozvrhu. Úkoly z matematiky budu zadávat na stránky třídy a to v termínu od středy do středy 12:00, budu je posílat emailem. Nabízíme učebnici Český jazyk 4.r. ZŠ - Čtení s porozuměním od autora/ů Zita Janáčková, Ilona Kirchnerová, Karla Ondrášková z nakladatelství Nová škola - Duha

Dumy.cz - sdílejme společně. Příměstské tábory v Otevřeném mlýně. Příměstské tábory v Kačici zajistí smysluplný program o letních prázdninách. Pro děti z prvního stupně jsme připravili několik turnusů těchto táborů u nás v Otevřeném mlýně v Kačici Čtvrtletní práce z matematiky, 4.čtvrtletí 4.ročník Autor: Mgr. Iva Papežová Závěrečné procvičení získaných matematických vědomostí 4. ročníku. Práce je rozdělena na skupinu A a B Sámova říše - test - Školákov; Video - Sámova říše - DUČN (09) Pověsti. Pověsti - test 1 - testy; Pověsti - test 2 - Šára; Pověsti - test 3 - testpark; Pověsti - test 4 - Brumlík; Video - Praotec Čech - DUČN (08) Video - Báje - DUČN (11) Velká Morava. Něco o Velkomoravské říši.

Aritmetický průměr, Mat

 1. Třída: 5.B Datum ověření: 20.4.2012 Ověřeníve výuce: Matematika . Aritmetický průměr Předmět: Aritmetika Závěrečný list slouží k logickému vyvození a lze ho 2 000 4 500 6 100 2 100 3 000 1 700 2 600 2 00
 2. VY_32_INOVACE_19_BĚLKOVICE-LAŠŤANY_ČJ - SLOVNÍ DRUHY. Mgr. Denisa Krausová. Základní škola a Mateřská škola Bělkovice - Lašťany. CZ.1.07/1.4.00/21.06
 3. Diktáty online - 4. třída. Rychlá příprava na diktáty. Do textu o rozsahu jednoho odstavce doplňujete na vybraná místa správnou variantu ze dvou možností. Naše diktáty mají snadné ovládání (můžete využít myš nebo šipky) a průběžné vyhodnocení. K dispozici je více než 160 diktátů se zajímavými příběhy
 4. 09_06_PŘ_STU (flipchart, 4.41 MB) Příroda v zimě 09_07_PŘ_STU (flipchart, 1.26 MB) Součásti neživé přírody 09_08_PŘ_STU (flipchart, 1.12 MB) Minerály a horniny 09_09_PŘ_STU (flipchart, 5.54 MB) Vlastnosti látek 09_10_PŘ_STU (flipchart, 1.07 MB) Živá a neživá příroda VP 10. Rostliny našich polí 10_01_PŘ_STU (flipchart.
 5. 4.třída Předmět Co se naučím? Domácí úkoly Český jazyk Závěrečné opakování učiva. Matematika Závěrečné opakování učiva. Vlastivěda Závěrečný test vědomostí z PS. Přírodověda Hodina nebyla odučena: školní výlet. Anglický jazyk Dokončení cvičení v PS,učebnice str.63. 28. 6
 6. 1. Pravěk 2. Pravěk šifrovaná abeceda 3. Uspořádání života Slovanů 4. Počátky českého státu - Přemyslovci 5. Poslední Přemyslovci 6. Rodokmen Přemyslovců 7. Karel IV. 8. Lucemburkové - pracovní list 9. Život za vlády Lucemburků - běhavka 10. Test 11. Jan Hus 12. Husitství - časová osa 13. Husitství - bitvy 14
 7. Matematika 8. ročník : Název: Druhá mocnina. označení: VY_32_INOVACE_S3M1 autor: Mgr. Josef Fiedler. Anotace:Test je koncipován jako procvičení výpočtů druhých mocnin bez použití kalkulačky. Podmínkou je znalost druhých mocnin od 1 do 15 zpaměti. Otázky v testu jsou časově omezeny 10 vteřinami. formát:html/flash.

Vlastní webové stránky Mgr. Jany Presové obsahující učivo matematiky určené pro žáky 6. - 9. ročníku. V této části se nachází výukové materiály určené k vysvětlení učiva matematiky 8. ročníku 3. třída 4. třída 5. třída 6. třída 7. třída 8. třída 9. třída střední maturanti soutěže prázdniny Online testy pro žáky 5. třídy - matematika, český jazyk, OS

Vzdělávací obor: matematika a její aplikace Téma: číslo a početní operace Klíčová slova: sčítání, odčítání, násobení, dělení, porovnávání, číselná řada do 100, geometrické tvary a tělesa Anotace: pracovní list, ve kterém si žáci ověří znalost numerace a porovnávání číse Soubor čtvrtletních opakovacích prací z matematiky včetně geometrie pro 2. ročník ZŠ. Očekávaný výstup: používá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků Aritm.+ geo. (2. třída závěrečná práce).doc Aritmetika (2. třída).doc Geometrie (2. třída).doc HAMPLOVÁ, Petra. Cermat didaktický test matematika - 9. třída - 2. termín 2019 Příklad 4.1Matematika doučování, příprava na přijímací zkoušky, matematika online.Zveřejnění úl.. Naše třída. Výukové materiály > Archiv článk Slovní druhy A Slovní druhy B Závěrečný test A Závěrečný test B Matematika 11/2 11.05.2020 18:41 1 1 3 1 1 3 ————— K vytisknutí 29.04.2020 19:48. Pracovní list - předložky, spojky Pracovní listy - dě, tě, ně Pracovní list k opakování 1 Pracovní list k.

Vítejte ve třídě U Mufa

 1. Sešit MATEMATIKA 4/A je součástí čtyřdílné učebnice MATEMATIKA 1, 2, 3, 4/A. Matematika 4/A navazuje na sešit Matematika 3 a obsahuje sčítání a odčítání do 20 s přechodem desítky. Vychází se z numerace, nacvičuje se sčítání a odčítání s přechodem desítky a vše se aplikačně využívá ve slovních úlohách
 2. Třídní stránky 1.B základní školy Bratří Čapků v Úpici
 3. Pololetní test vlastivěda 4 třída Co už umím z vlastivědy - test - Školáci . Pracovní list s testem na zopakování učiva o řekách a městech z vlastivědy ve 4. třídě. Očekávaný výstup: určí a vysvětlí polohu svého bydliště nebo pobytu vzhledem ke krajině a státu Co už umím z vlastivědy.doc HRNČÁRKOVÁ, Jaroslava

Český jazyk učebnice 57,58/1-3, PS 17/1,4. Matematika učebnice 42/4,5, 43/1-5. Vlastivěda učebnice 16 Informace pro žáky chodící do klubu: Dobrý den, ráda bych dala pár informací k chodu klubu od 30.11. Vzhledem k tomu, že se děti nesmějí mezi sebou míchat, museli jsme si rozdělit i děti v klubu podle tříd Závěrečná písemná práce z českého jazyka pro 3. ročník č. 3. 1. Diktát . 2. Podstatná jména seřaď a napiš podle abecedy.. vrána, jestřáb, konipas. Matematika, fyzika, chemie; Na konci učebnice je závěrečný test a řešení vybraných cvičení. V učebnici je vložena karta k soutěži Drahokamy od Magika. Pokud žáci cvičení se symbolem drahokamu vypracují bez chyby, vybarví si za odměnu patřičný drahokam na kartě. Třída: 4-4 Učebnice: učebnice ISBN kód. třída 4. třída 5. třída 6. třída 7. třída 8. třída 9. třída maturanti soutěže prázdniny. Online testy pro žáky 7. třídy - matematika, český jazyk, OSP Cena online testů z matematiky (50 testů), českého jazyka (30 testů) a obecných studijních předpokladů Pracovní listy pro 1. třídu - matematika - počítání do 10 Různorodé procvičování matematiky pro 1. pololetí 1. třídy - příklady, číselné řady, srovnávání čísel, základy geometrie Třídy ZŠ › 4. třída 4. třída Úkoly a termíny Informace Eurytmie Vlastivěda Kreslení forem Čtení na pokračování Rukodělné.

Geometrie pro 4. ročník - Matýskova matematik

3. třída 4. třída 5. třída 6. třída 7. třída 8. třída 9. třída maturanti soutěže prázdniny. Online testy pro žáky 4. třídy - matematika, český jazyk, OSP Popis Nabídka testů a objednávka Diskuse. Srovnáni Uzavřené úlohy. Dobře tušíme, že tento školní rok bude náročný. Berneška.cz. Hledat. Základní navigační menu Přejít k obsahu web Procvičujte český pravopis online, na mobilu, odkudkoliv. Tradiční i novátorské úlohy, hry a interaktivní cvičení. Všechna témata českého jazyka: vyjmenovaná slova, velká písmena, čárky, mě/mně,

matematika testy 1. 2. 3 třída 1.6.5 download - Vlastnosti: 1. Číselná 2. sčítání 3. Odčítání 4. Násobení 5. Dělení Učení čísla Dítě by mělo začít uči ; Nakladatelství Fraus . Domů Český jazyk Čtení Psaní 1. třída Matematika Prvouka Vlastivěda Přírodověda Zvídálek Různé pro učitele a žáky Moje třída Na středeční ZÁVĚREČNÝ test. TEST 5. opakujete slovní druhy na internetových stránkách, v učebnici - str. 31, nebo v PL, které jste ještě nedodělali; test budeme dělat společně v hodině v aplikaci TEAM

Přírodověda pro 4

Matýskova matematika pro 5. ročník, 2. díl (učebnice) Matýskova matematika pro 5. ročník se podobně jako v případě 4. ročníku skládá ze tří učebnic a tří pracovních sešitů.K jednotlivým učebnicím a pracovním sešitům jsou vytvářeny i multimediální interaktivní učebnice (MIUč+), včetně žákovských licencí tak, aby žáci v případě zájmu mohli. TŘÍDA 5.A Úvod » INFORMACE » KONTROLNÍ TEST Z MATEMATIKY. KONTROLNÍ TEST Z MATEMATIKY. 6. 1. 2021. Ve čtvrtek 14.1. si napíšeme závěrečný test z matematiky. Zopakujte si: písemné sčítání a odčítání. 4.třída angličtina-----Martina. 5. ročník. Hallo Schülerinnen und Schüler - tento týden dokončíme 6.lekci, připravíme si závěrečný test, který tento týden napíšeme. Začneme 7.lekcí - napište si SLOVÍČKA, matematika Mozkolam 35. Třída 4.A (2017) Třída 4.B (2017) Třída 5. (2016) Třída 6.A (2015) Třída 6.B (2015) Třída 7.A (2014) Z matematiky jsme počítali rovnice a příklady na písemné dělení dvouciferným dělitelem. Příklady jsme si vymýšleli. konstrukce trojúhelníků. Zítra píšeme závěrečný test z MA - procvičujte! Předchozí. Na konci učebnice je závěrečný test a řešení vybraných cvičení. V učebnici je vložena karta k soutěži Drahokamy od Magika. Pokud žáci cvičení se symbolem drahokamu vypracují bez chyby, vybarví si za odměnu patřičný drahokam na kartě

Odpověď na dotaz online test český jazyk 4 třída online zdarma byla vyhledávána po prvé 16.1.2020 12:06 a naposledy 3.2.2020 12:28. Pokud máte další doplňující informace k dotazu online test český jazyk 4 třída online zdarma, napište nám do komentáře ; Český jazyk ; Březník 89, 67574 Březník. Telefon: 568 643 331 V závěru každé kapitoly je osnova, podle které si učivo zopakujte a pak samostatně udělejte zápis do sešitu. V některých kapitolách najdete i zábavné hry a úkoly, které jsou dobrovolné. Za každým tematickým celkem je zařazeno opakování - závěrečný test Rovnostranný trojúhelník má velikost strany 8 cm. Jaký je jeho obvod? 20 cm ? 21 cm ? 24 cm ? 80 c Úvod » Ostatní » Závěrečný test - 7. třída Závěrečný test - 7. třída Doplň správné předložky času: 10b

Úterý 15. 6. závěrečný test z angličtiny. Středa 16. 6. závěrečný test z českého jazyka. Čtvrtek 17. 6. děti si odnesou domů výkresy - prosím, vezměte si velkou tašku Učivo od 14. do 18. 6. Opakování látky z celého roku. Český jazyk str. 218 - 221. Matematika (geometrie) 121, 122, 127, 13 Domů Český jazyk Čtení Psaní 1. třída Matematika Prvouka Vlastivěda Přírodověda Pro mne. Časopis luštěnek pro děti www.makovice.net. Přírodověda 5.ročník. Přírodověda. PŘÍRODOVĚDA - 5. ROČNÍK Matematika 6. třída čtvrtletní práce. ITveSkole.cz úspěšně spolupracuje s MAS/MAP.Náš tým ITveSkole.cz dlouhodobě podporuje pedagogy a je připraven Vám pomoci.Přihlašte se na série webinářů 2x90 min. na téma Microsoft Teams nebo G-Suite pro ZŠ a Doporučujeme vhodné aplikace a on-line zdroje pro MŠ Online cvičení matematika, bohatá sbírka příkladů pro základní. Moderní učebnice zpracovaná v souladu s RVP ZV. Učebnice je zpracována přehledně a srozumitelně. Obsahuje klasické učivo probírané v 6. ročníku. S ohledem na přijímací zkoušky jsou zařazeny prozaické texty rozčleněné na úseky, které žáci na základě poro ČJ: UČ str. 94, cv. 4 - společně a poté samostatně do malého sešitu - FOTO Projekt Velikonoce nezaslala Kája AJ: zadání samostatné práce OPAKOVÁNÍ PS str. 46 - 47 - FOTO (po zadání a vysvětlení) 6.4.2021 MATEMATIKA TEST

Závěrečný test pro třetí ročník - Prvouka - Základní 1

Násobení 3 - Násobilka a dělení 5 - Násobení_test - M+do 100 - náhodné karty příklady 3.třída - M - odčítání 1 - M_ZÁVORKY - Dělení 3 - Záměna písmen_tělesa. Komunita matematika 3 třída násobení 3. 3. třída Matematika Násobení 0-4

Matematika - závěrečný test - Domovská stránka třídy 3

Procvičování z matematiky pro 7

Slovní úlohy - 4. třída - Umíme matik