Home

Fekt matematika

Tato skripta jsou napsána jako doplňující text do předmětu MATEMATIKA 3 pro 2. ročník bakalářského studia FEKT. Daný předmět se skládá ze dvou odlišných oblastí matematiky - numerických metod, jejichž cílem je představit základy numerického řešen MATEMATIKA 2014 { verze 03 1.Mno¾ina vech łeení nerovnice 3jx 1j x+ 11 je a) prÆzdnÆ b) (1 ;7i c) h 7;7i d) h 2;7i e) h 2;1) 2b 2.Parabola o rovnici y= x2 4x+ 1 mÆ vrchol v bod. Numerické metody - FEKT Numerické metody z FEKT. Pro stažení klikni zde. NASA cituje z našeho článku . NASA na svém webu publikovala článek Total Solar Eclipses Shine a Light on the Solar Wind with Help from NASA's ACE Mission. Ústav matematiky FSI VUT Brno. Technická 2. 616 69 Brno

Matematika, která tolik prospěla společnosti, vědám a umění, stane se nakonec vůdcem lidského rozumu ve všem poznání. Roger Bacon. Kdo podceňuje matematiku, škodí celé vědě, neboť kdo nezná matematiku, nemůže poznat ostatní exaktní vědy a nemůže poznat svět Vybrané partie z matematiky I. FEKT-BPC-VPA Ak. rok: 2020/2021. Obsahem předmětu jsou základy výpočtu charakteristik skalárních a vektorových polí (gradient, divergence, rotace), výpočet lokálních, vázaných a absolutních extémů funkcí více proměnných, výpočet dvojného, trojného a nevlastního vícerozměrného.

Numerické metody - FEKT - math

Předmět Matematika 3 (FEKT-KMA3) Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu FEKT-KMA3 - Matematika 3, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, Vysoké učení technické v Brně (VUT) Matematika 2 (BMA2 + KMA2) Autoři textu: Prof. RNDr. František Melkes, CSc. Mgr. Martin Řezáč FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 1 Úvod a zařazení předmětu ve studijním programu 1.1 Úvod Předložený elektronický text je určen především studentům bakalářského studia n

Výuka matematiky - Jan Josef Šafaří

Předmět Matematika 2 pro audio inženýrství (FEKT-JMA2) Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu FEKT-JMA2 - Matematika 2 pro audio inženýrství, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, Vysoké učení technické v Brně (VUT) FEKT VUT v Brně - Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Nabídka magisterských, bakalářských a doktorských studijních programů z oboru automatizační a měřicí technika, elektronika a sdělovací technika, mikroelektronika a technologie, silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika a teleinformatika Stránky projektu OP VK 2.2: Inovace výuky matematiky realizovaného na Ústavu matematiky FEKT VUT v Brně Schopnost orientovat se v základních problémech matematické analýzy a použit derivace a integrály při řešení konkrétních úloh. Cíle předmětu Předmět si klade za cíl seznámit studenty se základními principy a metodami matematické analýzy

Detail předmětu - Vybrané partie z matematiky I

Matematika 3 - FEKT - VUT - Studentino

Skripta Matematika II, BMA2 - Matematika 2 - VUT - Fakulta

Matematika ZŠ pouze 2. stupeň, Matematika VŠ pouze 1. ročník. I can teach also in English. Vzdělání, praxe: Absolvent magisterského kombinovaného oboru na Fakultě strojního inženýrství a Fakultě podnikatelské VUT v Brně (Strojírenská technologie a průmyslový management) a všeobecného gymnázia Předmět Matematika 1 (FEKT-AMA1) Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu FEKT-AMA1 - Matematika 1, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, Vysoké učení technické v Brně (VUT) Předmět Matematika 3 (FEKT-AMA3) Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu FEKT-AMA3 - Matematika 3, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, Vysoké učení technické v Brně (VUT) Matematika 1B - skripta - V. Krupková, P. Fuchs (2014) 11.a 12.prednaska z BMA1 - extrémy funkcí, vyšetřování průběhu funkce 01.a 02.prednaska z BMA1 - úvod 1.Neurčitý integrál a základní integrační postupy 09.a 10.prednaska z BMA1 - Taylorův polynom, L'Hospitalovo pravidlo 15.a 16.prednaska z BMA1 - integrace rac. lomených, irac. a goniometrických fcí 7.Průběh funkce. Předmět Matematika 2 (FEKT-KMA2) Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu FEKT-KMA2 - Matematika 2, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, Vysoké učení technické v Brně (VUT)

Matematika 2 pro audio inženýrství - FEKT - VUT

  1. ární práce, domácí úkoly a další z předmětu FEKT-TDMA - Diskrétní matematika, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, Vysoké učení technické v Brně (VUT)
  2. ární práce, domácí úkoly a další z předmětu FEKT-HMA1 - Matematika v elektrotechnice 1, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, Vysoké učení technické v Brně (VUT)
  3. ární práce, domácí úkoly a další z předmětu FEKT-HMA2 - Matematika v elektrotechnice 2, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, Vysoké učení technické v Brně (VUT)
  4. ární práce, domácí úkoly a další z předmětu FEKT-JMA2 - Matematika 2 pro audio inženýrství, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, Vysoké učení technické v Brně (VUT)
  5. ární práce, domácí úkoly a další z předmětu FEKT-AMA2 - Matematika 2, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, Vysoké učení technické v Brně (VUT)
  6. BMA1 - Matematika 1. Hodnocení materiálu: Zjednodušená ukázka: Stáhnout celý tento materiál. graf funkce f(x) definované na intervalu (0,∞), která splňuje tyto podmínky: lim x→0+ f(x) = ∞, fprime(5) = 2, fprimeprime(5) > 0 a přímka y = 2−3x je asymptota.

BMA1 - Matematika 1 - Zkouška BMA1 datum 4-1-2010 FEKT VUT BEL1 - Elektrotechnika 1 - BEL1 závěrečná zkouška 8-1-2010 VUT FEKT skupiny A-B. BMA1 - Matematika 1 - zkousk

FEKT VUT - Hom

Doučování elektrotechnika | DoučujiVýuka hry na kytaru BrnoPosloupnost definice — pokud se výhradně neřekne, že se jedná o posloupnost konečnou,Matematika inLenka PFakulta elektrotechniky a komunikačních technologií - Vysoké učení technické v Brně - Vysoké školyLasergame prostějov — laser aréna nabízí skvělé prostředí pro hru známou jako laser