Home

Technické zhodnocení anglický

Zkontrolujte 'technické zhodnocení' překlady do angličtina. Prohlédněte si příklady překladu technické zhodnocení ve větách, poslouchejte výslovnost a učte se gramatiku technické zhodnocení translation in Czech-English dictionary. Showing page 1. Found 232 sentences matching phrase technické zhodnocení.Found in 18 ms

technické zhodnocení majetku English translation: Capital Improvements. 18:26 Jan 30, 2012: Czech to English translations [PRO] Bus/Financial - Accounting; Czech term or phrase: technické zhodnocení majetku: viz zákon o dani z příjmu. Existuje pro to nějaký zavedený ekvivalent? Předem díky Re: Technické zhodnocení Taky jsem kdysi opisovala písemku z angličtiny od kluka z Prahy, co dělal v zahraničním obchodě a tvrdil, že umí perfektně. U ústní zkoušky mi pak řekli, že první tři části (které jsem potila) mám dobře, ale co jsem probůh dělala v té čtvrté části (kterou jsem opsala) Provedení technického zhodnocení na majetku zvyšuje jeho vstupní cenu a nelze jej zahrnout přímo do nákladů. Hranici pro technické zhodnocení si stanovuje účetní jednotka sama, kdy ve většině případů účetní jednotky přebírají hranici stanovenou zákonem o daních z příjmů, a to 40 000 Kč, resp. od roku 2021 80 000 Kč

Překlad 'technické zhodnocení' - Slovník angličtině

Česko Anglický technický slovník - Portál pro strojní konstruktéry. Sekce. tření závity formáty tvrdost korovzivzdornost hustota ocel hliník měd roztažnost platy hydraulika bezpečnost plast pneumatika konstrukce výpočty online viskozita pohony snímače maziva krytí IP drsnost tolerance pružiny Pronajímatel jí dal souhlas s odepisováním technického zhodnocení ve formě vybudování příček, rozdělujících dosavadní velkou kancelář na tři menší, a nalepení koberce na betonový povrch. Nájemce učinil veškeré administrativní kroky ohlášení stavebních úprav ve výši 300.000 Kč bez DPH Česko Œ anglický slovník vybraných ekonomických pojmů (Pro vyhledÆní využijte funkci —Úpravy-Najítfi, sloupce lze třídit abecedně funkcí —Tabulka- Seřaditfi) Česky Anglicky PoznÆmka Akcie Share, stock (USA) AkciovÆ společnost Joint stock company Aktiva Assets AnalytickÆ evidence (œčet) Analytical accoun Překlady fráze TOTO ZHODNOCENÍ z češtiny do angličtiny a příklady použití TOTO ZHODNOCENÍ ve větě s jejich překlady:době stoupla popularita jenu a toto zhodnocení se bude v dohledné budoucnosti..

technické zhodnocení - Czech-English Dictionary - Glosb

Překlad JE ZHODNOCENÍ do angličtiny a příklady použití JE ZHODNOCENÍ. Jak se řekne anglický je zhodnocení? Co znamená je zhodnocení? Odpověď najdete zde češtino angličtina technické zařízení budov technické zázemí technické zhodnocení technicko-hospodářští pracovníci technicky technický Honoráře za právní poradenství, notářské poplatky a náklady na technické a finanční odborníky splňují podmínky způsobilosti

technické zhodnocení majetku Czech to English Accountin

Kontakty | Luxent

Technické zhodnocení - BusinessCenter

Co je to technické zhodnocení hmotného majetku

 1. Technické VŠ ; Nejžádanější obory Jedná se o anglicky psanou esej, která se věnuje popisu otroctví ve Spojených státech amerických z pohledu historie a jejího vývoje od 18. Jedná se o krátkou esej na téma zločin a trest, která se věnuje zhodnocení událostí několika posledních let. Trest smrti v České.
 2. Kdy se odepisuje: Odepisovat lze pouze majetek, který jednotka vlastní a má jej evidovaný v majetku ke konci roku. Musí být tedy zařazený do používání na účtech 02x, 01x k 31.12. roku. Odepisovat lze i technické zhodnocení pronajatého hmotného majetku, je-li hrazeno nájemcem, není-li o výdaje na technické zhodnocení zvýšena vstupní cena majetku u vlastníka a dá-li k.
 3. tvorba podkladů pro zařazení nového majetku nebo technického zhodnocení původního; vyhodnocování investičních projektů proti plánu; vyhodnocování skutečně dosažených efektů investic; daňové posouzení technického zhodnocení majetku; Požadujeme: SŠ/VŠ vzdělání; Anglický jazyk výhodou; zkušenosti na obdobné.
 4. o technické zhodnocení ve smyslu § 33 zákona o daních z příjmů než o opravu podle § 47 odst. 2 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Subsidiárně tomu napovídá i to, že podle dotazu nebyly uváděné práce účtovány jako oprava, ale jako stavba na účtu 021
 5. ář Agentura BOVA - Nakladatelství POLYGON 31.5.2021 Praha budova ČS VTS, Novotného lávka 5, Praha 1, Novotného lávka 5, Praha
 6. Technické zhodnocení nehmotného majetku vymezuje zákon o daních z příjmů: Za technické zhodnocení nehmotného majetku se považují výdaje na ukončené rozšíření vybavenosti nebo použitelnosti nehmotného majetku anebo zásahy, které mají za následek změnu účelu nehmotného majetku, pokud po ukončení u jednotlivého.

2008, technické zhodnocení hmotného a nehmotného majetku podle § 33 zákona 586 - 92 Sb., nové ustanovení zákona § 33 a - 586 - 92 Sb. * Tvorba zákonných rezerv na opravy dlouhodobého majetku, čerpání rezerv * Opravy ve vazbě na škody majetku * Praktické příklady z praxe - Účetní a daňové kurzy - Účetní a daňové. Technické zhodnocení dlouhodobého majetku Ing. Patrik Svoboda, Ph.D., Ing. Hana Bohušová, Ph.D., Ústav účetnictví a daní, MZLU Brno Správné účetní a daňové posouzení, zda se jedná o opravu dlouhodobého majetku nebo jeho technické zhodnocení patří k častým a podstatným problémům, neboť má zásadní vliv na správné vykázání výsledku hospodaření a základu.

Technické zhodnocení: Jako technické zhodnocení se označují výdaje na dokončené nástavby, přetavby a stavební úpravy, rekonstrukce a modernizace majetku, pokud překročí za účetní období 40 000 Kč . ÚČTOVÁNÍ TZ: Technické zhodnocení se v takovém případě zahrnuje do účtové třídy 0 mezi dlouhodobý majetek Otázka: Odpisování, technické zhodnocení a vyřazení DM Předmět: Účetnictví Přidal(a): Michal K. Dlouhodobý majetek - odpisování, technické zhodnocení a vyřazení 1) OPOTŘEBENÍ DM k hlavním charakteristikám dlouhodobého majetku patří, že se postupně opotřebovává a dochází u něho k postupnému přenášení jeho hodnoty do hodnoty nových výrobků nebo. Tuto změnu je možno použít na pořízený hmotný majetek od 1. 1. 2020 i na provedené technické zhodnocení po tomto datu (na základě rozhodnutí poplatníka). Pro všechny poplatníky platí na majetek pořízený po účinnosti zákona (plánovaná účinnost má být od 1. 1. 2021) [Aj] Anglický jazyk [ČJ] český jazyk [OPA] Opravárenství [TK] Technické kreslení neopotřebovává se, neodepisuje se, slouží ke zhodnocení kapitálu o nakoupené cenné papíry Oběžný majetek - v neustálém pohybu • Zásoby o Materiál, polotovary, zboží, obaly, suroviny • Peněžní prostředky a ceniny o.

Dobrý den. Tak co píše Pavel Štohl v Účetnictví 2010 je že : pokud dojde k navýšení DHM během odpisu (zhodnocení) připočítá se cena zhodnocení do dalšího odpisového období(zůtatkovou cenu navýšíte) a pak se to počítá stejně dála jako by k zhodnocení nedošlo Co se rozumí pod pojmem česká technická norma? Každá původní česká technická norma, která se může vytvářet pouze v oblastech, ve kterých neexistují normy evroé nebo mezinárodní. je označena ČSN (např. ČSN 73 4301) tvoří pouze cca 5 % z celkové roční produkce technických norem v České republice

Česko Anglický technický slovník - Portál pro strojní

Informace o technických náležitostech uchazeči včas obdrží. 2. kolo - posouzení zaslaných materiálů s kvalitní znalostí angličtiny, dějin a kultury anglicky mluvících zemí. Student zvládl jazyk na úrovni C1 zpracování), přispívá ke zhodnocení nových pramenů a podává zprávy v odborném tisku. Je připrave 4. zvýšená vstupní cena= vstupní cena zvýšená o technické zhodnocení hmotného majetku technické zhodnocení = výdaje vynaložené na rekonstrukce, modernizace, stavební úpravy, přístavby - musí být v hodnotě vyšší než 20 000,--Vstupní cena = cena za kterou byl DM pořízen (Pc, vlastní N, RPC, zvýšená vstupní cena [Aj] Anglický jazyk [TK] Technické kreslení Suroviny celkem 3,220 x 0,315 = 1,014 Ztráty -0,320 x 0,315= -0,100 Studený krém 2,900 x 0,315= 0,913 Konečné zhodnocení V tabulce č.1 je uvedeno množství surovin na korpus 75 ks laskonek a spotřeba máslového krému. V tabulce č. 2 je uvedeno množství surovin na přípravu. Toto navýšení vstupní ceny majetku nemá charakter technického zhodnocení (viz. Technické zhodnocení majetku), tj. nedochází ke změnám v odpisových sazbách či v délce odepisování konkrétního majetku. Takto se postupuje i v případě, když výdaje se týkají předešlých účetních období

Technické zhodnocení nemovitosti - Portál POHOD

Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 1.1 Zhodnocení staveniště Nová budova Slovanského gymnázia je dostavbou ke stávající budově. Staveniště se nachází Jedná se o anglický dvorek se železobetonovými venkovní schody. První nadzemní podlaž Dobrý den, potřebuji poradit. Ve zkratce bude vystavěna opěrná zeď s tímto postupem. Bude to stačit, aby nedocházelo k vlhnutí části zdiva na sousedním domě? Jako materiál stačí použit ztracené bednění? - Zhotovení nového základu nové opěrné zdi v místě odbourání stávající zdi + hydroizolace štítové zdi na RD souseda

TOTO ZHODNOCENÍ Anglický Překlad - Příklady Použití Toto

 1. - překlad technických manuálů z angličtiny, češtiny a slovenštiny - velmi kvalitní a zároveň cenově vysoce konkurenční technické překlady: švédština, finština, lotyšština - expresní termíny pro dodání překladu: až 24 hodin (krátké technické texty) - zhodnocení opakování textu zapojením CAT nástroj
 2. 2017 jiľ můľe technické zhodnocení odpisovat i podnájemce (platí ale aľ pro TZ dokončené a uvedené do stavu způsobilého obvyklému uľívání za účinnosti novely), přičemľ se postupuje obdobně jako pro technické zhodnocení provedené nájemcem s tím, ľe se na vztah podnájemce vůči podnajímateli (tj. nájemci) hledí.
 3. ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE měl obsahovat kritické zhodnocení návrhu. ČVUT v Praze Fakulta strojní DIPLOMOVÁ PRÁCE Anglický název: Conceptual Design of External Lift for Apartment Building Rok: 2015 Studijní program: Strojní inženýrstv
 4. Jak na technické zhodnocení nemovitosti 10. 8. 2017 Změny v oblasti výdajových paušálů: Týkají se vás také? Všechny články. Učebny v Liberci. Budova Technických služeb města Liberec. Erbenova 376/2 Liberec
 5. Gottfried Konecny z Technické univerzity v Hannoveru uvádí v roce 2002 v anglicky psané učebnici Geoinformation, že integrovaný obor, založený zejména na globálním určování polohy (GPS), dálkovém průzkumu Země a digitální fotogrammetrii pro sběr geodat a na technologii GIS pro manipulaci s těmito daty a jejich výstup, se.
 6. Programem reprodukce dlouhodobého majetku Univerzity Karlovy se v souladu s ustanoveními zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, v platném znění, rozumí soubor věcných, časových a finančních podmínek pro pořízení nebo technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku univerzity, jeho údržbu a opravy

JE ZHODNOCENÍ Anglický Překlad - Příklady Použití Je

Sportovní a zdravotní funkce, zhodnocení a konkurence Systém: prozatím pouze anglicky Xiaomi vsadilo na proprietární operační systém, do kterého bohužel nelze doinstalovat jakékoliv aplikace, takže jste odkázání na milost výrobce, který může, ale nemusí, funkcionalitu v budoucnosti rozšiřovat zpět na výpis domů » finance » Zhodnocení úspor na termínovaném účtu Zhodnocení úspor na termínovaném účtu. Publikováno: 1.11.2017. Termínovaný účet a úročení depozit, termínovaná depozita denominovaná v cizí měně, finanční matematika termínového účtu v prax Anglický jazyk hravě; Technické a řemeslné činnosti; Zhodnocení akce z pozice soutěžících: I přes oblačnou oblohu a jednu velmi vydatnou přeháňku se nám závod moc líbil. Při soutěži jsme nejen zahřáli svá těla, ale procvičili mozkové závity. Branný závod se rozhodně vydařil a už se těšíme na příští Zhodnocení reklamací a rozhodnutí o jejich oprávněnosti Znalost anglického jazyka na mírně pokročilé úrovni Pestrou náplň práce, při které se budete seberealizovat a ukážete své technické znalosti. Aby se vám dobře pracovalo, dostanete od nás mobilní telefon a notebook..

Překlad 'technický' - Slovník angličtině-Češtino Glosb

Technické - antikvariat-brno.cz. NABÍDKA POPTÁVKA VÝKUP OBCHODNÍ PODMÍNKY JAK NAKUPOVAT KONTAKT. Knihy je NUTNO předem objednat, jsou ve skladu. RÁDI PŘIJEDEME A VYKOUPÍME KNIHY, STARÉ HRAČKY, NÁBYTEK, TECHNIKU, STAROŽITNOSTI, UMĚNÍ A DALŠÍ SBĚRATELSKÝ MATERIÁL Technické zhodnocení je nutné v investičním záměru vždy popsat tak, aby navrhované . č. innosti nebyly zam. ě. nitelné s opravami. Oprava, údržba, rekonstrukce a modernizace, nová výstavba . Problematika správného posouzení technického zhodnocení a oprav patří k největším daňový Auto, novinky, auto testy, fotogalérie, ceny nafty, ceny benzínu. Spojili sme Auto.Sme.sk a Natankuj - metoda rovnoměrná - technické zhodnocení . v tom roce, ve kterém technické zhodnocení proběhlo, přičtu k VC tu částku a změním koeficient pro zvýšenou cenu. př.: 0,01(1 200 000+ 30 000)*20 - metoda zrychlená - technické zhodnocení

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035 OCEŇOVÁNÍ MAJETK • vymezení hmotného a nehmotného majetku (dlouhodobý, drobný, rozdílné hranice v účetním a daňovém pojetí, technické zhodnocení daňově a účetně, změněné hranice pro hmotný movitý majetek a pro technické zhodnocení vč. příkladů aplikace na majetek v letech 2020/2021) • vstupní cena a její stanovení (daňová. Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu. 770 Kč TNI ISO/TR 14049 (010949) Zhodnocení metod na stanovení oxidační stability destilátových paliv a jejich směsí s methylestery mastných kyselin (FAME) Technické normy. Zhodnocení školního roku 2018/2019 Více zde Ve čtvrtek 27. 6., den před rozdáváním vysvědčení, se sešli všichni pedagogové a žáci naší školy v tělocvičně na společném setkání

VI. osnovna škola Varaždi Technická příprava výroby na slévárně. Návrh nových procesů (tj. tvorby GEDS, FMEA, invest.rozpočtů, detailních specifikací). Určení sledu operací, postupů a měření času pracovních operací. Řízení dodávek od externích zdrojů. Výběr a nákup výrobního vybavení, přípravků a nářadí Práce: Účetní majetková Vyhledávejte mezi 163.000+ volných pracovních míst v České republice a v zahraničí. Snadno & Zdarma Odběr novinek Konkurenční plat Plný, dočasný a částečný úvazek Nejlepší zaměstnavatelé Práce: Účetní majetková - získat snadno a rychle

Pozemky a stavby se do hmotného majetku zařazují bez ohledu na cenu, u samostatných movitých věcí a zvířat se na ocenění bere ohled. Do hmotného majetku dále patří i technické zhodnocení, zálohy na tento majetek nebo oceňovací rozdíl k majetku Zobrazte si profil uživatele Lucie Zlámalíková na LinkedIn, největší profesní komunitě na světě. Lucie má na svém profilu 2 pracovní příležitosti. Zobrazte si úplný profil na LinkedIn a objevte spojení uživatele Lucie a pracovní příležitosti v podobných společnostech Nejužitečnější anglicko-český slovník na světě. Anglický výkladový slovník s českými překlady, s ozvučenou výslovností a s ukázkovými větami V dnešním díle seriálu o technické analýze se podíváme na cenovou formaci hlava a ramena, nebo anglicky Head and Shoulders (H&S). Jde o velmi specifické schéma, které umí otočit trend podobně jako například dvojitý vrchol. Narozdíl od něj se ale H&S vyskytuje méně často, má ale vyšší úspěšnost dokončení - na běžných trzích tento pattern dosáhne svého.

TZV CZ, s. r. o. Technická zkušebna vozide

Výdajem jsou též částky prokazatelně vynaložené na technické zhodnocení, opravu a údržbu věci, včetně dalších výdajů souvisejících s uskutečněním prodeje s výjimkou výdajů na osobní potřebu poplatníka. K hodnotě vlastní práce poplatníka na věci, kterou si sám vyrobil nebo vlastní prací zhodnotil, se při. Ústav jazykové přípravy nabízí výuku angličtiny, němčiny, francouzštiny, ruštiny, španělštiny, italštiny, latiny, čínštiny a češtiny pro cizince. rekonstrukce, technická zhodnocení budov) a správu technické a administrativní dokumentace budov. Provozuje centrální podatelnu a dopravní služby pro pracoviště ZČU Technické zhodnocení Technické zhodnocení hmotného majetku. Technickým zhodnocením se pro účely tohoto zákona rozumí vždy výdaje na dokončené nástavby, přístavby a stavební úpravy, rekonstrukce a modernizace majetku, pokud převýšily u jednotlivého majetku v úhrnu ve zdaňovacím období částku 80 000 Kč (do roku 2021 byla částka 40 000) Odborná korektura je kontrola již přeloženého odborného textu zaměřující se především na správnost použité terminologie. Jedním z hlavních cílů odborné korektury je zhodnocení textu z hlediska jeho účelu použití, tzn. zda si i po přeložení text zachoval srozumitelnost a lze jej použít ke stejnému účelu jako text zdrojový Písemná zkouška je totožná s písemnou zkouškou na studijní program Anglický jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání. Uchazeč, který se hlásí na oba programy, píše test pouze jednou a výsledek se archeologické odkryvy, dokumentace, technické zpracování), přispívá ke zhodnocení nových pramenů a podává.

Prodej technického zhodnocení Datum: 01.12.2005 Dotaz: Společník je vlastníkem budovy, která slouží jako ubytovna. Společník tuto budovu pronajímá své společnosti, která ji provozuje jako ubytovnu pro zaměstnance a platí společníkovi nájemné. V roce 1999 společnost provedla na budově technické zhodnocení (vybudovala. Co je formace cup with handle? Cup with handle není žádnou obchodní novinkou. Veřejně s touto strategií přišel William J. O'Neil už koncem 80. let a od té doby je strategie využívaná drobnými i institucionálními investory.. Jedná se o roky ověřenou klasickou vizuální formaci.Jak už anglický název napovídá, v grafu budeme hledat svíčky připomínající hrneček s.

Cíle projektu. 1. zhodnocení situace z hlediska současného i možného budoucího způsobu využívání energetického potenciálu důlních vod; 2. výzkum bezpečnostních rizik spojených s používanými i navrhovanými technologiemi energetického využívání důlních vod, včetně návrhujejich eliminace; 3. zhodnocení současného stavu legislativy, platné pro tuto oblast. Technické zhodnocení letounu . Z definice technického zhodnocení uvedené v § 33 ZDP je zřejmé, že u letounů jsou technickým zhodnocením práce, jejichž výsledkem je letoun jiných technických parametrů nebo jiného účelu použití, rozšíření vybavenosti nebo použitelnosti. Jde tak např

Provést provozně technické i ekonomické zhodnocení navrhovaných řešení Literatura - angličtina: Poslední úprava: SEK409 (08.10.2013) R: Ray M.S., Johnson D.W.: Chemical Engineering Design Project, Gordon and Breach Science Publishers, ISBN 2-88124-713-X A: Smith R.: Chemical Process Design and Integration.. V rámci konstrukce je kladen důraz na výpočty parametrů zařízení, funkční technická a dispoziční schémata, technické popisy (funkční popis) a ekonomická zhodnocení. Absolventi bakalářského oboru jsou velmi dobře připraveni na studium, navazujícího magisterského studia SPORT (lekce 2, únor, kvíz cca 3 min. + zhodnocení cca 3 min. ) Připravte pro spolužáky kvíz / dotazník o sportu. Doma jej vyhodnoťte a další hodinu nás seznamte s výsledky a s vlastním komentářem . 2. SPORT I (lekce 2, únor, 3 min.) Přineste obrázek / fotografii nějaké sportovní aktivity a obrázek podrobně popište Ekonomické zhodnocení návrhu na revitalizaci vybraného brownfield ve Zlínském kraji Martin Valda investiční záměry včetně uvedení technické a kapitálové náročnosti a možností jejich fi- Pojem je převzat z anglického jazyka a jak již samotný název napovídá, jedná se o tzv

Filmová studia (B0215A320012) Studijní program: Filmová studia (B0215A320012) Typ studia: Bakalářské. Forma studia: Prezenční. Délka studia: 3. Zaměření: Humanitní (Umělecké) Náplň programu/oboru: Absolvent získal zevrubné vědomosti o světových dějinách kinematografie i o historii českého a slovenského filmu, osvojil. SŠ/VŠ vzdělání nejlépe technického směru Praxe v oblasti projektového managementu Znalost angličtiny na komunikativní úrovni Znalost standardů projektového řízení Dobré komunikační a vyjednávací schopnosti Technický background. Nabízíme Zázemí úspěšné mezinárodní společnosti Zajímavé finanční ohodnocení. Technická specifikace k evidenci tržeb je na světě, Ministerstvo financí k tomuto kroku přistoupilo na základě pečlivého zhodnocení nejaktuálnější zdravotní situace, výhledu ekonomického vývoje a po dnešní konzultaci se všemi podnikatelskými svazy, asociacemi a komorami. Zjednodušeně řečeno, pokud vám. Technické překlady u nás vypracovávají dva kolegové, specialisté pro maďarský a slovenský jazyk. Dané spolu souvisí historicko-geograficky, ale dnes už i vlastně technicky, nebo technicko-geograficky, mnoho procesů volného trhu inklinuje k situacím, kdy se setkáváme s požadavkem na technický překlad nejenom čeština→maďarština, angličtina→maďarština.

Technické zhodnocení finalizovaných projektů v oblasti optimalizace vnitřních procesů Rozhraní k technickým oddělením Koordinace mezi odděleními programování softwaru, kontrukce a výrob Technické zhodnocení, rekonstrukce, modernizace, úprava, oprava, údržba jsou pojmy, které se stále zaměňují, a v praxi bývá obtížné je rozlišit. Jednoznačné posouzení zásahů do majetku má přitom zásadní vliv na správné vykázání výsledku hospodaření a výpočet základu daně z příjmů Hlídáš, aby vše probíhalo podle plánu a rozpočtu. To zahrnuje také pravidelné zhodnocení dosažených výsledků, finančních nákladů a obnova složení týmu pracovníků. Svěřený tým řídíš, hodnotíš a motivuješ. V rámci projektu zjišťuješ, kde jsou technické nedostatky a problémy a snažíš se je vyřešit Jsem studentem Technické univerzity v Liberci, obor Specializace v Pedagogice, zaměření Anglický jazyk - Informatika. V současnosti se zabývám především překladatelství, a to ve všech oborech, primárně však v oblasti práva, strojírenství a techniky Pro její volbu a zhodnocení je však nutné rozhodnutí překladatele, nebo týmu překladatelů, popř. koordinátora překladů, který rozhodne o vhodnosti té či jiné kontroly překladu. Jazykové kontroly a překlad do angličtiny. Kontrola překladu nezávislým korektorem je ideální možností kontroly překladu tam, kde není. Vláda dnes na návrh Ministerstva financí schválila odklad všech čtyř fází elektronické evidence tržeb na 1. ledna 2023. Podnikatelé, kteří budou chtít své tržby elektronicky evidovat dobrovolně, tak budou moci činit i nadále. Ministerstvo financí k tomuto kroku přistoupilo na základě pečlivého zhodnocení nejaktuálnější zdravotní situace, výhledu ekonomického.