Home

Druhy map Vlastivěda

Nepostradatelná pomůcka pro výuku vlastivědy vychází nově přepracovaná a s doložkou Ministerstva školství do roku 2022. Vlastivědný soubor obsahuje všechny důležité mapy k seznámení se se světem kolem nás, od plánu obce, přes Česko, jeho sousedy, Evropu, svět až po naši sluneční soustavu Poznáme různé druhy map, naučíme se číst v mapách, sestavíme si jednoduchý plán. Výstupy pro žáka: - orientuje se na mapě podle světových stran - objasní vysvětlivky a grafiku mapy - čte vlastivědnou mapu a náčrt. 30.11.2011 (17:58), admin, Vlastivěda » Poznáváme naši vlast, komentováno 0×, zobrazeno 2783

Mapa. Glóbus je zmenšený model naší planety Země : Mapa - je zmenšená část reálného světa - abychom se v mapě vyznali, tak všechny mají společné prvky : 1. Název mapy (říká nám, jaké území zobrazuje, např. Brněnský kraj) 2. Druh (podle něho poznáme, co konkrétně mapa zobrazuje, čím se zabývá) 3 Vlastivěda. Barvy a vysvětlivky na mapách. Pracovní list má pomoci žákům upevnit jejich znalosti o barvách a vysvětlivkách na mapě. K práci je nutná mapa a barevné pastelky. měřítko map. Žáci se mají seznámit s nejběžnějšími druhy map a naučit se pracovat s jejich měřítkem. Uplatní zde své matematické znalosti. Mapa = zmenšený a upravený obraz zemského povrchu, slouží k orientaci, dnes dílo odborníků - zeměměřičů a kartografů, druhy - automapy, turistické, námořní, vlastivědné; Světové strany - směrová růžice; Měřítko map = poměr zmenšení délek na mapě oproti skutečnosti, číselné a grafick

Botanika střední Evropy

Mapy středního měřítka ¾mají měřítkové číslo 200 000 až 10 000 • jedná se o topografické mapy používané pro vojenské i civilní účely • u těchto map dochází ke generalizaci některých předmětů Mapy velkého měřítka ¾mají měřítkové číslo 5 000 a menší • jsou to mapy stabilního katastru (1 : 2 880) • nové katastrální mapy (1 : 2 500 Vlastivěda - Legenda mapy. DUM opakuje poznatky žáků o druzích map. Seznamuje žáky s měřítkem mapy i s ostatními vysvětlivkami na mapách. Klíčová slova: druhy map, měřítko mapy, vysvětlivky mapy - legenda mapy, orientační body, barvy mapy, mapové značky Vlastivěda . PRÁCE S MAPOU-mapa: zmenšené znázornění části zemského povrchu v rovině-glóbus: zmenšený model Země-druhy map: podle obsahu: místopisné (jsou velmi podrobné, přesné-podklad pro tvorbu dalších map). ★ Druhy map vlastivěda: Add an external link to your content for free. Search: Obsah státních map velkého měřítka byl v pruběhu času určen ruznými normami a proto se postupně vyvíjel. Státní norma ČSN 73 0401 Názvosloví v geodézii a kartografii, účinná od roku 1990, definuje státní mapové dílo SMD jako mapové.

Vlastivědné mapy pro 1

Předmět vlastivěda přináší žákům základní poznatky o významných spoleenských, kulturních a historických okolnostech života lidí. Formuje u žáků vědomí příslušnosti k vlastnímu národu, rozvíjí zájem žáků o poznávání života, tradic, zvyklostí a mapa - grafika, vysvětlivky, druhy map, znaþky PT. Vyučovací předmět: Vlastivěda. Charakteristika vyučovacího předmětu. plány a základními typy map, vyhledává jednoduché údaje o přírodních podmínkách a sídlištích lidí na mapě České republiky. určí světové strany v přírodě i podle mapy, orientuje se podle nich a řídí se podle zásad bezpečného pohybu a. -druhy map: podle obsahu: místopisné (jsou velmi podrobné, přesné-podklad pro tvorbu dalších map) obecně zeměpisné (rozsáhlé celky povrchu, např. mapa ČR, Evropy) tematické (mají svůj vlastní účel, např. automapa, mapa vlastivědná, kulturních památek) podle způsobu použití: příručn a základními typy map vyhledává jednoduché údaje o přírodních podmínkách a sídlištích lidí na mapách naší republiky náčrty, plány, typy map práce s mapou, mapa ČR vyhledá typické regionální zvláštnosti přírody, osídlení, hospodářství a kultury, jednoduchým způsobem posoud

Vlastivěda » Poznáváme naši vlast » Mapy a plán

 1. Vlastivěda. Vzdělávací kurzy a testy k předmětu: Vlastivěda 68 vzdělávacích Mapy, typy map. Vlastivěda / ZŠ1 4. ročník. 1 2 Místo, kde žijeme. 28,- CZK Detail Začít. Měsíc, rovnodennost, slunovraty Mapa webu; Ostatní.
 2. - rozlišuje mezi náčrty, plány a základními typy map, vyhledává jednoduché údaje o přírodních podmínkách a sídlištích lidí na mapách naší republiky, Evropy a polokoulí----- žák se orientuje v jednotlivých druzích map, běžně využívá jednotlivé mapové značky, používá měřítko mapy . mapy, globus . matematik
 3. Vlastivěda v nás prohlubuje vztah k České republice. Vlastivěda v návaznosti na prvouku přináší žákům základní poznatky o významných přírodních, hospodářských, společenských, kulturních a historických okolnostech života lidí a o výsledcích jejich činnosti, s důležitými událostmi a významnými osobnostmi regionálních a národních dějin
 4. DRUHY PŮD. Půdy se liší například: složením. barvou. úrodností . TYPY PŮD A JEJICH VYUŽITÍ . ZEMĚDĚLSTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE. S rozdílnou nadmořskou výškou se v naší republice mění přírodní podmínky dané oblasti a tím se také liší zemědělská výroba v určitých nadmořských výškách
 5. Vyučovací předmět: Vlastivěda Ročník: 5. Výstupy Učivo Průřezová témata mezipředmětové vztahy Možné ověření výstupů ČJS-5-1-01 určí a vysvětlí polohu svého bydliště nebo pobytu vzhledem ke krajině a státu VvEGS ČJS-5-1-03 rozlišuje mezi náčrty, plány a základními typy map

rozlišuje mezi náčrty, plány a základními typy map; vyhledává jednoduché údaje o přírodních podmínkách a sídlištích lidí na mapách naší republiky, Evropy a polokoulí 4. vyhledá typické regionální zvláštnosti přírody, osídlení, hospodářství a kultury, jednoduchým způsobem posoudí jejich význam z hlediska. druhy zájmen Group sort. by Abub. vlastivěda. Ekosystém potok a řeka Quiz. by Rhofmanova. Světadíly a oceány - mapa 2 Labelled diagram. by Ucitel01. vlastivěda. Vlastivěda test Quiz. by Renata425. Vlastivěda. Vlastivěda-přírodověda. vlastivěda : města Wordsearch

Mapa :: Zakladka-hro

Obsah státní mapy velkého měřítka byla přes čas, navrhl různé normy, a proto se postupně vyvinula. Státní norma ČSN 73 0401 Názvosloví v geodézii a kartografii, aktivní od roku 1990, definuje státní mapy série SMD jako mapové dílo vyhotovené ve veřejném zájmu, a dále uvádí, že jeho vytváření, vydávání, udržování či obnovování a dokumentace je v. Vlastivěda. Rubrika: angličtina desetinná čísla diktát doplňovačka dějiny geometrie gramatika hudební výchova jednotky logika lušťovka mapa matematika minecraft mluvnice podstatná jména popis pracovní list prvouka psaní písanka příroda přírodověda rostliny slepá mapa sloh slovesa slovní druhy slovní zásoba. 14. 6. - 18. 6. 2021. významné osobnosti českých dějin; poznáváme Afriku; 7. 6. - 11. 6. 2021. významné osobnosti českých dějin; poznáváme Afrik Online knihkupectví Knihy.ABZ.cz - aktuální nabídka titulů z kategorie: Knikupectví > Katalog předmětový > V > Vlastivěda

New Page 1 [naturescience

VLASTIVĚD

 1. Vlastivěda pro 1. stupeň ZŠ Podrobný sylabus KAPITOLA LEKCE Náplň lekce 1. Mapa ČR 1 Práce s mapou měřítka map a určování světových stran v přírodě 2 Kraje a města kraje a města nad 50.000 obyvatel na mapě ČR 3 Vodstvo významné vodní toky a vodní plochy na mapě Č
 2. Mapa je zmenšený obraz zemského povrchu. Abychom věděli, jak moc byl zemský povrch zmenšen, potřebujeme MĚŘÍTKO MAPY. To nám udává POMĚR VZDÁLENOSTI NA MAPĚ v porovnání se SKUTEČNOU VZDÁLENOSTÍ. měřítko mapy může být buď číselné nebo grafické . Grafické měřítko mapy
 3. Vlastivěda v návaznosti na předmět Prvouka přináší žákům základní poznatky o významných přírodních, hospodářských, společenských, kulturních a historických okolnostech života lidí. Učí je vstupovat do každodenního života s vlastní aktivitou a rozlišuje mezi náčrty, plány a základními typy map
 4. zná druhy map Čj - vlastní jména; Z dokáže používat kompas a buzolu Z orientuje se a čte z vlastivědných map ČR M - slovní úlohy Vlastivěda pro 4. ročník symboly a zákony ČR K1, K7 e orientace v okolní krajině, orientační běh K1, K3, K7, K1
Kartodiagram – Wikipedia, wolna encyklopedia

Předmět: Vlastivěda Tematický okruh: MÍSTO, KDE ŽIJEME Ročník: 4. Klíčová slova: klima, vzduch, půda, voda, životní prostředí, mapa, světové strany,měřítko mapy, pohoří a nejvyšší hory ČR Metodika: Žáci samostatně vypracovávají úkoly v opakovací písemné práci. V druhé části práce vyhledávají na mapě Kategorie: Zeměpis, vlastivěda Školní atlas světa Nakladatelství Kartografie nabízí na svých webových stránkách Školní atlas světa různé typy map k prohlížení on-line i ke stažení VLASTIVĚDA - 2. POLOLETÍ - NAŠE DĚJINY . Internetová učebnice vlastivědy - Dějiny pro 4. a 5. ročník . Dějiny ve starých obrazech V.Černého . Pěkné komixy o našich nejstarších dějinách. Libuše a Přemysl - - - Založení Prahy. První Přemyslovci - - - Přemyslovská knížata - - - Oldřich a Břetislav - - - První krá Procvičování. Základní škola MOCHOV. Menu a widgety. ÚVOD; Předměty. Matematika. 1. ročník; 2. ročník; 3. ročník; 4. ročník; 5. roční vlastivĚda dĚjiny. vlastivĚda evropa. vÝzdoba tŘÍdy. tÉmata inspirativnÍ weby a metodiky.

vlastivĚda 5 - Čr jako souČÁst evropy barevnÉ vydÁnÍ d48 str.a 6 5-43 59 kč vlastivĚda 5 - vÝznamnÉ udÁlosti novÝch Č. dĚjin barevnÉ vydÁnÍ d44 str.a 2 5-48 55 kč pomůcky mapa (vlastivĚda 4) 4-41 19 kč mapa (vlastivĚda 5) 5-41 19 kč ČasovÁ pŘÍmka (vlastivĚda 4) 4-46 11 k Vítám vás na mojich stránkách, pokud píšete zítra diktát z ČJ, M nebo z VL můžete si to ještě vyzkoušet!!!!! : Vlastivěda. Vodstvo ČR I. Žáci se mají zorientovat v naší říční síti. Tento materiál podporuje osvojení si znalosti nejdůležitějších českých toků a jejich umístění na mapě. Vodstvo ČR II. Žáci mají být seznámeni s funkcí a se základními druhy map. Mají si osvojit hlavní a vedlejší světové strany a. • Pestré typy úloh (křížovky, doplňovačky, rébusy apod.) slouží žákům k procvičování probíraného učiva hravou a zábavnou formou. • Pomocí doplňování, vypisování, vybarvování, přiřazování a vyhledávání si žáci zapamatují důležité pojmy a souvislosti

9

www.ucenionline.com PRVOUKA Příspěvky. VLASTIVĚDA - KVÍZY. 13. 2. 200 Procvičujte si poznávání pohoří, hor a nížin na mapě. Po najetí myšÍ na smajlíka se zobrazí název pohoří nebo nížiny

Vlastivěda Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět vlastivěda spadá do vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět. Člověk a jeho svět je komplexní oblast, která vymezuje vzdělávací obsah týkající se člověka, rodiny, společnosti, vlasti, přírody, kultury, techniky, zdraví a dalších témat základními typy map Zná význam barev, používá legendy mapy Zná hlavní a vedlejší světové strany a dovede je používat při práci s mapami Vlastivědná témata Mapy, obec ně zeměpisné a tématické obsah. grafika, vysvětlivky MA - měřítka map, porovná-vání čísel Vycházky do přírody Určování světovýc

Vlastivěda Učitelka Luck

Prezentace Mgr. Jany Říhové VLASTIVĚDA (1. kapitola) je vhodným doplněním k učivu vlastivědy pro žáky 4. třídy ZŠ. Obsah se prolíná s 1. kapitolou učebnice V. Štikové a J. Tabarkové. Seznamuje žáky s různými typy map (zeměpisné, politické, slepé), na kterých se učí vyhledávat Českou republiku Náhradní příruční mapa České republiky k učebnici Vlastivěda 4 -Poznáváme naši vlast. Chybí či je nepravdivý některý důležitý parametr? Uvedené informace jsou pouze orientační, před zakoupením ve vybraném obchodě doporučujeme ověřit, že prodávaný model má klíčové vlastnosti dle vašich požadavků Praha je hlavní město a současně největší město Česka, zároveň je 14. největším městem Evroé unie. Leží mírně na sever od středu Čech na řece Vltavě, uvnitř Středočeského kraje, jehož je správním centrem, ale není jeho součástí, jelikož je podle zákona č. 347/1997 Sb. samostatným samosprávným celkem

Vlastivěda. Vzdělávací kurzy a testy k předmětu: Vlastivěda. Zobrazit kurzy. 60+ vzdělávacích kurz - druh: královská, poddanská (hradby, domy dřevěné a kamenné) - 19. st. rozvoj (vznik továren, bourání hradeb, široké ulice) - 20. st. příliv obyvatelstva (panelová sídliště) chod města řídí: městské zastupitelstvo (voleno občany, v čele: starosta x primátor) Historické památky

Online mapa Slovenska Vítězové Vyvolení a Big Brother Vítězové Zlatého a Českého slavíka PŘÍRODOPIS Druhy stromů v lesích ČR Síla a rychlost větru Formule 1 - F1 - tabulka vítězů Systém vlajek závodů F1 Rozměry fotbalového hřiště Rozměry pingpongového stolu VLASTIVĚDA České tituly Jmeniny, kdo má. Vlastivěda. Charakteristika vyučovacího předmětu . Obsahové, časové a organizační vymezení. je realizována ve 4.ročníku- 1 hod. týdně a v 5. ročníku- 2 hod. týdně. ve vlastivědě se realizují tři okruhy typy map. Vyhledává na mapách údaje o přírodních podmínkách na mapách ČR. Dovede ostatním vyprávět o svých zážitcích a zkušenostech z vlastního cestování, podělí se o zjištěné zajímavosti. Posuzuje význam regionu z hlediska přírodního. Env. výchova - vztah člověka k prostředí - naš Vzdlávací předmt: Vlastivěda Typ a stupeň vzdlání: základní vzdělání - první stupeň Roník: IV. Cílová skupina: žák Druh uebního materiálu: pracovní list Klíová slova: mapa, atlas, měřítko mapy, Anotace: Zde si žáci procvičují učivo o mapě. Může se jednat o samostatnou práci nebo práci ve dvojicích ta vlastivěda, bez vlastivědy.... s vlastivědou. Parequah. 07.11.2014 12:51 | Nahlási

DUMY.CZ Materiál Vlastivěda - Legenda map

Vlastivěda :: 4.

 1. Feb 4, 2017 - This Pin was discovered by Loudová Eva. Discover (and save!) your own Pins on Pinteres
 2. Nakladatelství Kartografie nabízí na svých webových stránkách Školní atlas světa různé typy map k prohlížení on-line i ke stažení. Kategorie: Dějepis, Ostatní, Zeměpis, vlastivěda Quick, Draw. Pomocí jednoduché on-line aplikace Quick, Draw si procvičíte nejen schopnost rychlého kreslení, ale i znalost cizích slov
 3. Mapa stránek. Český jazyk 2. třída. Souhlásky; Samohlásky; Věta - slovo - slabika; Abeceda; Slovní druhy; Význam slov; Párové souhlásky; Český jazyk 3.
 4. Pracovní sešit - Vlastivěda - 5. ročník slouží jako pomocník pro žáky 5. ročníku základní školy a jejich pedagogům, nebo k domácí přípravě a opakování učebního celku z Vlastivědy. Slovní druhy - 16 %. 70,00 Kč 59,00 Příruční vlastivědná mapa České.
 5. Nabízíme učebnici Slovní druhy (procvičuji si) od autora/ů J. Rybová, M.Puldová, A.Binková, D.Drahotská, E.Coufalová z nakladatelství Taktik. Pracovní sešit pro 3. a 4.ročník Z
 6. Zájmena. ČESKÝ JAZYK . ZÁJMENO JÁ. Urči druh zájmen. Urči druhy zájmen (věty

Nabízíme učebnici Veselá abeceda - Druhý díl Slabikáře od autora/ů Linc, Brukner, Čížková, Pišlová z nakladatelství FORTUNA Vlastivěda pro 4.ročník ZŠ - učebnice . Obsah: * uspořádání světa * dějiny naší vlasti * jak přišli do naší země předkové * přírodní podmínky naší země * kníže Přemysl * o Velké Moravě * o králi, rytířích a o zákonech * říše posledních Přemyslovců * o králi Karlu IV. * husitské války * třicetiletá válka * Marie Terezie a Josef II

Info. About Druhy map vlastivěda. What's This

Výtvarné a školní potřeby, Vlavici.cz. Kancelářská stěrací pryž vyrobená na přírodní bázi bez přídavků plastů a ftalátů, měkká část (bílá) je určena pro stírání grafitových čar středních tvrdostí, tvrdá část (šedá) je určena pro vymazávání čar i skvrn inkoustu, tuše, písma psacích strojů a snímacích tuh, rozměry: 41 x 14 x 8 mm 2, Druhy číslovek a zájmen. 3, Tečka za číslovkami. 4, Pravopis zájmen. Opakování: druhy zájmen a číslovek, pravopis podstatných a přídavných jmen + sloves ***Český jazyk 7. A. Učivo: Druhy přísudku. Věty podle členitosti. Větné členy. Opakování: pravopis s-, z-, vz-ve čtvrtek velký test členitost + druhy přísudk Mapa stránek. Rozvrh hodin; Domácí úkoly; Čtenářský deník. Jak na to Superčtenářská výzv Druhy přísudku jsme se v rámci 5. třídy učili pouze základně, bylo by tedy třeba to ovládat. Připravila jsem vám tento základní přehled. Povinně: prac. s. str. 25/cv. 5. Povinně: prac. s. str. 26/celá. Vkládám pracovní list vhodný k tisku, ve cv. 1 můžete procvičit druhy přísudků. MATEMATIK Vlastivěda 6 ČjS-5-1-03 rozlišuje mezi náčrty, plány a základními typy map, vyhledá jednoduché údaje o přírodních podmínkách a sídlištích lidí na mapách naší republiky, Evropy a polokoulí ČjS-5-1-02 Určí světové strany v přírodě i podle mapy, orientuje se podle nich a řídí se podle zásad bezpečného pohybu

4. třída Vyučovací předmět Vlastivěd

Vymysli další trasy a vypočítej údaje. Jako kontrolu použij následující odkaz VLASTIVĚDA Ročník 4. Výstupy Učivo Průřezová témata Popíše vysvětlivky a grafiku map, rozlišuje mezi náčrty, plány a základními typy map Mapy obecně zeměpisné a tematické Dodržuje pravidla pro soužití ve škole, mezi chlapci a dívkami, v rodině typy map, vyhledává jednoduché údaje o přírodních podmínkách a sídlištích lidí na mapách naší republiky, Evropy a polokoulí. základními typy map, vyhledává jednoduché údaje o přírodních podmínkách a sídlištích lidí na mapách naší republiky - dovede vytvořit náčrtek obce - umí se orientovat se v plánu okolí, Jihlavy, částečně Prahy - dokáže se orientovat na mapě zeměpisné, turistické, čte legendu map

Vlastivěda pro základní školy - Výuka

 1. Předmět: VLASTIVĚDA Ročník: 5. Výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Mezipředm. vazby, PT Místo, kde žijeme rozlišuje mezi náčrty, plány a základními typy map, vyhledává jednoduché údaje o přírodních podmínkách a sídlištích lidí na mapách naší republiky, Evropy a polokoulí Praha.
 2. Vlastivěda: 4. ročník povinný Druhy map, měřítko mapy, vysvětlivky mapy, orientace mapy a orientace mapy v krajině, nadmořská výška. Vznik a složení půdy, druhy půdy, typy půd a jejich využití v zemědělství. Nerostné bohatství. Průmyslová odvětví a jejich členění, těžba nerostných surovin a jejich.
 3. Učebnice Hravá vlastivěda 5: • estavili ji odborní pedagogové na S základě svých zkušeností s výukou na 1. stupni ZŠ. • N a celkem 76 stranách naleznete dvě hlavní části (Česká republika a Evropa) přehledně rozdělené do 8 kapitol a závěrečné opakování

Vlastivěda :: ZŠ a MŠ Olešn

Vlastivěda 4. třída Vlastivěda 4. třída. Vlastivědná část. Pravěk. Starší doba kamenná . Mladší doba kamenná. Doba bronzová a železná. EŠENÍ: DRUHY MAP V minulé hodině jsme se seznámili s mapou, prohlédli jsme si školní atlas, ve kterém byly různé druhy map (České republiky, Evropy, Světa, atd.), popsali jsme si, co všechno můžeme na mapě vidět a dnes nás čeká rozdělení map. 1)Vybarvi stejnou barvou správné dvojice - vznikne ti dělení map podle.

PRAVĚK : DOBA KAMENNÁ : KELTOVÉ NA NAŠEM ÚZEMÍ - prezentace, odkazy: STŘEDOVĚK : SLOVANÉ - původní vlast Slovanů, pohanské náboženství, dovednosti: SÁMŮV KMENOVÝ SVAZ - vznik Sámova kmenového svazu, sjednocení slovanských kmenů: VELKOMORAVSKÁ ŘÍŠE - vznik, první vládci, šíření křesťanství, příchod Konstantina a Metoděje. Druhy dopravy - letecká - největší letiště v Praze, menší v Ostravě, Brně a dalších městech ( také vojenská) - silniční - mezinárodní (D, R - dálnice a rychlostní komunikace) zrychlují dopravu

Rekvizity - Knihy, obrazy, mapy, listiny

Návrh plánu práce s učebnicí Vlastivěda 4 a pracovním sešitem 2.3. Jak naplánovat projekt 3.4. Práce s mapou, učebnicí a pracovním sešitem 3.5. Práce s časovou přímkou 4. Mapy 4.1. Typy map při výuce vlastivědy 4.2. Jak naučit děti číst mapu 4.3. Hry s mapovými značkami 4.3.1. Moje značka 4.3.2. Slovní fotbal 4. VY_32_INOVACE_04_Velkomoravská říše VELKOMORAVSKÁ ŘÍŠE Marcela Ryšavá Základní škola Orlová-Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizac Mapa roku 2006, 2013, 2016 (el. verze) Schvalovací doložka MŠMT do roku 2024 Páté vydání oblíbeného školního atlasu Česka nabízí kromě nepostradatelných obecně zeměpisných a politických map řadu tematických map, založených na nejnovějších statistických údajích vlastivĚda 4. roČnÍk/historie testy Úvod pravĚk keltovÉ, slovanÉ kupec sÁmo povĚsti velkomoravskÁ ŘÍŠe vznik ČeskÉho stÁtu pŘemyslovci romÁnskÝ sloh ČeskÉ krÁlovstvÍ vÁclav ii. vÁclav iii. lucemburkovÉ karel iv. vlÁda karla iv. vÁclav iv. zikmund lucemburskÝ stŘedovĚk husitskÉ vÁlky husitskÉ bouŘ Očekávaný výstup: rozlišuje mezi náčrty, plány a základními typy map; vyhledává jednoduché údaje o přírodních podmínkách a sídlištích lidí na mapách naší republiky, Evropy a polokoulí Motivační křížovky - vlastivěda.doc Motivační_křížovky - vlastivěda - ř.doc. VÍTKOVÁ, Jana

získaných v uivu zameném na orientaci na map . Druh učebního materiálu Pracovní list. Pracovní list č. 2 - Vlastivěda 4. ročník Jméno:_____ Hádanky a křížovky k procvičování a opakování učiva - Orientace na mapě a v krajině 1.. Materiál obsahuje pracovní listy k procvičení nebo vyvození učiva o krajích ČR. Žák bude pracovat s mapou, doplňovat tabulku, slepé mapky a luštit křížovku. Motivováno zpravodajstvím z krajského soutěžního kola. Součástí je řešení

Počet obrázků na téma vlastivěda dějiny na Pinterestu: 17 nejlepších | Antigua, Texty a HledáníPrůvodce po Česku - Česká republika - turistické informace | Vlastivěda | PinterestVlastivěda :: 4

VM na procvič.vlastiv. učiva 4.roč. pomocí interakt. cvičení - Rudolf druhý. Stupeň: Základní 1. stupeň Předmět: Vlastivěda - slovní druhy I - slovní druhy II - slovní druhy III - slovní druhy IV - podstatná jména - rod, číslo, pád - pádové otázky - pádové otázky II - pádové otázky III - věta jednoduchá a souvětí - věta jednoduchá a souvětí II - význam slov - druhy vět - druhy vět II - shoda přísudku s podmětem Výuka online, Procvičování učiva pro žáky 1. až 5.ročníku v Základní škole Jehnědí. Předměty: Český jazyk, Anglický jazyk, Matematika, Prvouka. 21.11. HT (hodnotící test) - mapy (druhy map, barvy a značky na mapách, měřítko mapy), vodstvo (největší řeky a přehradní nádrže ČR, pramen největších řek), pohoří ČR (názvy pohoří, nejvyšší hora ČR a její nadmořská výška) 7.11