Home

Rathkeho cysta

Apoplexie Rathkeho cysty - kazuistika Symptomatické Rathkeho cysty (Rathke Cleft Cysts, RCC) jsou zřídka se vyskytující ložiska selární a supraselární oblasti, přičemž apoplexie je jednou z nejméně obvyklých prezentací těchto cyst. Dosud bylo publikováno pouze několik případů hemoragické apoplexie RCC, přičemž. Cysta Rathkeho púzdra je benígna lézia rastúca z epiteliálnych zvyškov Rathkeho výchlipky v oblasti tureckého sedla, najčastejšie ju nachádzame v zadnej časti predného laloka hypofýzy. Dosahuje zvyčajne 10-20 mm v priemere [2]. Asymptomatické cysty sú relatívne bežné, počas pitiev pacientov boli nájdené v 12-33% pitiev [18] Rathkeho cysta, optochiazmatický gliom, meta-stáza, hamartom, arachnoidální cysta, dermoid, epidermoid, astrocytom, germinom, sarkoidóza, histiocytóza X, hypoplazie, empty sella. Při diagnostice patologických ložisek v se-lární krajině je nutné znát některé fyziologické změny hypofýzy. U novorozenců, na rozdíl o V diferenciální diagnostice jsme kromě cysty z Rathkeho výchlipky zvažovali histiocytózu (cysta z Ratkeho výchlipky bývá asymptomatická), proto jsme doplnili scintigrafii skeletu, která neprokázala zvýšené vychytávání radioizotopu v kostech. Další kontrolní MRI CNS jsme provedli s odstupem tří měsíců, kde byla již. Search this site. Search. Neurochirurgi

vyskytovat cysty (Rathkeho, arachnoidální, epidermoidní, dermoidní), malformace a hamartomy a řada jiných expanzí. V diferenciální diagnostice selárních expanzí musíme počítat i s lymfocytární hypofyzitidou (5, 6). Přehled Diferenciální diagnostika selárních expanzí prof. MUDr. Michal Kršek, CSc Cysty hypofýzy sú zväčša pozostatok jej vnútromaternicového vývoja. Často sú náhodný nález pri zobrazovacom vyšetrení mozgu z inej príčiny. Ak sú malé, nespôsobujú nijaké ťažkosti. Sú pozostatok Rathkeho puzdra (výchlipky) a vyskytujú sa v pars intermedia hypofýzy.. Zriedkavá forma cystického postihnutia hypofýzy je pretrvávanie kraniofaryngeálneho vývodu a.

10. Cysty a nádoru podobné lézie 1. Rathkeho cysta 2. Epidermoidná cysta 3. Dermoidná cysta 4. Koloidná cysta III. komory 5. Enterogénna cysta 6. Neurogliálna cysta 7. Choristóm (pituicytóm) 8. Hypotalamický neuronálny hamartóm 9. Nazálna gliálna heterotopia 10. Granulóm plazmatických bunie Hypofýza (podvěsek mozkový, lat. glandula pituitaria) je centrální orgán endokrinního systému.Je uložena za chiasma opticum, v prohlubni kostí klínové zvané turecké sedlo (sella turcica), a to v její nejhlubší části, tedy fossa hypophysialis.Je zavěšena na stopce (infudibulum), která vybíhá z hypothalamu na bázi diencefala..

 1. Rathkeovy rozštěpové cysty jsou nerakovinnými tekutinami naplněnými výrůstky, které se vyvíjejí mezi částmi hypofýzy na bázi mozku. Vyvíjí se, zatímco plod roste v lůně. Rathkeova rozštěpová cysta se vyvíjí z kousku Rathkeho pouzdra plodu, který se nakonec stává součástí hypofýzy
 2. Cysta Rathkeho púzdra je benígna lézia rastúca zepiteliálnych zvyškov Rathkeho výchlipky voblasti tureckého sedla, najčastej - šie ju nachádzame vzadnej časti predného laloka hypofýzy. Do - sahuje zvyčajne 10-20 mm vpriemere [2]. Asymptomatické cysty sú relatívne bežné, počas pitiev pacientov boli nájdené v12-33
 3. Suché rty - diagnóza, příznaky, léčba Na této stránce naleznete veškeré informace o nemoci Suché rty. Popis nemoci, diagnózu, příznaky nemoci a zkušenosti lidí s nemocí Suché rty

Související informace Poppen vstupuje do chirurgie nádoru třetí komory a epifýzy; Transkraniální kraniotomi Podmozgová žľaza alebo hypofýza (pravdepodobne z gr. hupophusis - uchytenie zospodu) je žľaza s vnútorným vylučovaním.Má nadradenú, koordinačnú funkciu voči ostatným endokrinným žľazám. Je spojená s časťou medzimozgu - hypotalamom a spolu s ním vytvára hypotalamo-hypofýzový komplex. Hypotalamus tu funguje ako riadiace a spájacie centrum, ktoré umožňuje. niofaryngeomy, Rathkeho cysty, hamartomy, gliomy, me-ningeomy), granulomatózní onemocnění (sarkoidóza, hys-tiocytóza X), hypofyzární tumory utlačující stopku hypofý-zy bez ohledu na hormonální aktivitu (pseudoprolaktino-mový mechanizmus), karotická aneuryzmata, empty sella, ozáření této oblasti (11) Stránka byla naposledy změněna 15. 8. 2020. WikiSkripta, projekt 1. lékařské fakulty a Univerzity Karlovy, příspěvek UK k výukovým zdrojům sítě lékařských fakult MEFANET • ISSN 1804-6517 • e-mail: info@wikiskripta.eu.Text je dostupný pod licencí Creative Commons Uveďte původ 4.0 při dodržení případných autorských práv a dalších podmínek

Lokálne príčiny : • Rathkeho cysta • kraniofaryngeóm • meningitída - zápal mozgových blán • osteomyelitída CYSTY HYPOFYZY... sú malé , nespôsobujú žiadne ťažkosti . Sú pozostatkom Rathkeho puzdra ( výchlipky ) a vyskytujú sa v pars intermedia. CYSTA-Q ®. CYSTA-Q ® is a unique, non-prescription, quercetin-based phytotherapeutic compound clinically proven to help relieve the symptoms associated with painful bladder syndrome / interstitial cystitis (PBS/IC). 8 In addition to quercetin, this unique formulation also includes bromelain and papain, natural ingredients that enhance the absorption of quercetin and work in combination with.

- - - - - Rathkeho cysta epidermoidní cysta dermoidní cysta koloidní cysta 3. komory enterogenní cysta Cystis dermoides Jiné hypofyzární tumory kraniofaryngeom metastázy Craniopharyngeoma Metastasis adenocarcinomatis pulmonum hypophysis Metastases Ca pulmonum parvocellulare ad gl. pituitariam Metastases ad gl. suprarenales nádorové cysty, obnovení průchodnosti mokových cest nebo bypass mokové cirkulace a zmenšení solidní složky s maximální šetrnost í vůči okolním strukturám. nález a histologické vyšetření prokázalo cystu Rathkeho výchlipky. Pooperační průběh byl u obou nemocných zcela nekomplikovaný Lokálne príčiny : • Rathkeho cysta • kraniofaryngeóm • meningitída - zápal mozgových blán • CYSTY HYPOFYZY... sú malé , nespôsobujú žiadne ťažkosti . Sú pozostatkom Rathkeho puzdra ( výchlipky ) a vyskytujú sa v pars intermedia KRANIOFARYNGEO CYSTY HYPOFYZY... sú malé , nespôsobujú žiadne ťažkosti . Sú pozostatkom Rathkeho puzdra ( výchlipky ) a vyskytujú sa v pars intermedia hypofýzy KRANIOFARYNGEOM... i zhubný variant ), ktorý pravdepodobne vzniká zo zvyškov Rathkeho puzdra ( uvažuje sa i o dlaždicovitej metaplázii buniek adenohypofýzy )..

trachea pulmo dx. hilum pulmonis dx. truncus intermedius hilum pulmonis sin. arcus aortae pulmo sin. cupula pleurae recessus costodiaphragmaticus cupula diaphragmati Rathkeho rozštěpená cysta. OpenSubtitles2018.v3. Mr. Martin was found to have a rathke's cleft cyst on his pituitary, and surgery was postponed when. Překlady fráze A BENIGN CYST z angličtiny do češtiny a příklady použití A BENIGN CYST ve větě s jejich překlady: It's a benign cyst

Zmena centrálného a perieferneho videnia u pacientky so

Není cysta jako cysta - Zdraví

- cysta ependymální - cysta gl. pinealis - cysticerkóza - cysty Rathkeho výchlipky - dermoid - dysgerminom epifyzy - ektopický pinealom - empty sella - ependymoblastom - ependymom - ependymom IV. komory - epidermoid - fakomatózy - gangliocytom - gangliogliom - ganglioneuroblastom - germinom - germinom epifyz - cysta ependymální - cysta gl. pinealis - cysta hydatidní - cysta chorioidálního plexu - cysta pineální - cysticerkóza - cystické útvary - cysty Rathkeho výchlipky - cytomegalová infekce - Dandyho-Walkerova malformace - Dandyho-Walkerova variace - De Morsierův syndrom - degenerativní onemocnění - dehiscence bulbus jugular Parapelvické cysty ledvin, CT, Rtg (70344) Parapelvické cysty ledvin, Rtg (70345) Rathkeho cysta, MR T1 kontrast, koronálně, Rtg (73496) Rathkeho cysta, MR T1 kontrast, sagitálně, Rtg (73497) Polycystóza ledvin a jater, transplantovaná ledvina, CT, Rtg (70934) Polycystická játra, CT, po podání kontrastní látky, kontrast Rtg (70464 Rathkes cysta ICD 10. Vyskytuje sa, keď Rathkeho vak sa nevyvíja správne a má veľkosť od priemeru 2 do 40 mm.. Asymptomatické cysty sa bežne vyskytujú pri pitvách u 2 až 26 percent jedincov, ktorí zomreli z nesúvisiacich príčin Ovarialcysta är en cysta (vätskefylld blåsa) på äggstockens utsida, vilket är en.

Latkeho bukální cysta-Neurochirurgie-Healthfrom

Rathkeho v˘chlipky onkologická terapie nebyla indikována a oba nemocní jsou sledováni bez známek residua cysty. Lokální che-moterapii Bleomycinem jsme nepouÏili u Ïádného z nemocn˘ch pro moÏnost toxického postiÏení pfii prÛniku cytostatika sub-arachnoidálnû. Diskus doc. MUDr. Tomáš Česák, Ph.D.. Rok narození: 1965 Atestace: 1. atestace 1993 neurologie, 1996 chirurgie, 2. atestace 2001 NCH, Ph.D. 2009 Členství v v Rathkeho výchlipku roste proti diencefalu, z nějž vstříc Rathkeho výchlipce prominuje dno 3. komory (infundibulum), obě struktury se v 5. týdnu spojí v hypofýzu cysty: pozůstatky nedokonale obliterovaného sinus cervicalis − Pierre Robinův syndrom: hypoplazie mandibuly vyklenutí jazyka, který brání horizontalizac

Vznik. Cysty mohou být vrozené nebo získané. Pokud je cysta založena na zhoršené drenáži, nazývá se to retenční cysta.. Vrozené cysty vznikají z vrozených vad diferenciace, jako jsou cystické ledviny, cystická plíce.V těchto případech má příslušný orgán vždy velký počet cyst (polycystů) • Cysta Rathkeho výchlipky (vystlaná riasinkovým kubickým epitelom) • Hypofyzárna apoplexia (náhla bolesť hlavy, diplopia, hypopituitarizmus) • Ischemická nekróza a Sheehanov sy. (=popôrodná nekróza) (tehotenstvo - 2x zväšenie - nie cievy. DIC, šok) • Syndróm prázdnej selly (chirurgia, ožarovanie, infarkt Asymptomatické cysty Rathkeho pouzdň jsou poměr--ňě běžným,rŤiKioskópi čkým . inálelg m] ná' rózhraní,Pats. intermedia a zadního laloku hypofýzy. Podle některých

Klíčová slova: hypopituitarismus, Rathkeho cysta, minerální rozvrat The expansion of the pituitary gland manifested by mineral dysbalance Summary: A case report of a female patient with Rathke's cleft cyst compressing the pituitary gland and partially also optic chiasm is referred Rathkeho cysty Hormony adenohypofýzy Acidofilní buňky produkují jednoduché proteiny a v trámčitém epitelu převažují, patří mezi ně dva hlavní typy buněk: somatotropní buňky − somatotropin (STH), růstový hormon - podporuje proteosyntézu, a tím růst jedince, působí na proliferaci chondrocytů v růstových ploténkách

Barva swingcolor, swingcolor profi barva na dřevo barva na stěnu mix báze 1;

né provést bezpeãnou fenestraci její spodiny, aspiraci obsahu cystického procesu a ‰irokou resekci stûny cysty. V souladu s lite-rárními údaji je moÏno potvrdit velmi dobré v˘sledky u nemocn˘ch se vzácnou cystou Rathkeho v˘chlipky fie‰ené transventri-kulárním pfiístupem (7, 8, 9) Rathkeho cysta, trauma: prerezanie hypofyzárnej stopky, supraselárna chirurgia; Rathkeho cystou. Hodnoty prolaktínu vtedy veľkosti tumoru nezodpovedajú. Anamnéza Prejavy hypogonadizmu muži - letargia, zmeny nálad, prírastok hmotnosti, sexuáln Symptomatické cysty Rathkeho púzdra hypofýzy sú ojedinelé, zhoršené videnie býva pre blízkosť chiazmy typickým sprievodným znakom. Pri oftalmologickej kontrole 3 týždne po operačnom výkone sa výrazne zlepšilo centrálne videnie vpravo (VOD 6/9) a čiastočne úpravilo zorné pole bilaterálne

Cysty hypofýzy - Wikipédi

chronická prostatitida z abstinence. Někteří vědci tvrdí, že hyperplazie prostaty je jednoduše stárnoucí orgán, Navíc cvičení s prostatitis a adenom prostaty je velmi dobře prokázáno.Zánět se z Rathkeho rozštěpová cysta. V zadní části lebeční základny (zadní lebeční fossa) jsou běžnější následující nádory: Akustický neurom. Chondrosarkom. Chordoma. Epidermoidní nádor. Meningioma. Jiné nádory lebky Chondroma. Chondromy jsou velmi vzácné nezhoubné nádory vyrobené z kostní chrupavky nalezené v lebce. Jak. 17. Cysty a nádorům podobné léze 17.1 Cysty Rathkeho pouzdra 17.2. Epidermoid 17.3. Dermoid 17.4. Koloidní cysta III. komory 17.5. Enterogenní a neurogliální cysty 17.6. Choristom 17.7. Hypotalamický hamartom 17.8. Nazální gliální heterotopie Rejstřík Poznámk germinomy, dermoidy, gliomy, cysty z Rathkeho pouzdra, cévní tu s identifikovaným a dostupným cévním přívodem (mimo kritické oblasti ICA, n. opticus, sinus cavernosus) aj. • Maligní estesioneuroblastomy, chordomy a chondrosarkomy •Defekty lební baze a jejich rekonstrukce - likvorea, meningokély a meningoencefalokél

Hypofýza - WikiSkript

Rathke Cleft Cysty - Nemoci - 202

Rathkeho cysty v pars intermedia žlázy v definitivním stavu. Po ukončení proliferace nabude přední lalok vzhledu epitelového tělíska. V období 12. - 14. týdne se v adenohypofýze diferencují základní typy glandotropních buněk DERMOIDNí CYSTA Doktorka. Můj manžel prodělal před deseti lety operaci dermoidní cysty.Bohužel to odkládal skoro 4 roky,tak byla cysta rozrostlá jak do kostrče, tak do zad.Operace byla náročná v tom,že nikdo nepředpokládal takový rozsah.Museli mu odebrat hodně tkáně ze zad i zadnice.Proto všem radím -neodkládat a na operaci jít včas,než mít 30-ti centimetrovou jizvu PDF | Neurenterické cysty centrálnej nervovej sústavy sú benígne cystické lézie. Môžu sa vyskytovať kdekoľvek pozdĺž neurálnej rúry, pričom najčastejší... | Find, read and cite.

Po Transsfenoidálnej Resekci

 1. Patologie CNS III - Ústav patologie 1.LF UK a VF
 2. ‹ Rathkeho Cysta v podmozgovej zlaze HAK a antibiotika › Ak chcete pridať komentáre, tak sa musíte prihlásiť alebo zaregistrovať . Vytvoriť nový úče
 3. Koloidní cysta 6 nemocn˘ch Gliální cysta 5 nemocn˘ch Pineální cysta 2 nemocná Suprasellární cysta 2 nemocní Cysta Rathkeho v˘chlipky 1 nemocn˘ Lymfocytární hypofysitida 1 nemocn˘ Kavernom (inspekce) 2 nemocní Celkem 19 nemocn˘c Mechanická - tumor (pineální cysta, adenom aj.), dekompenzace nitrolební hypertenze.
 4. Prolaktin, také známý jako laktotropin, je protein nejlépe známý svou rolí v umožňování savcům (a ptákům), obvykle samicím, produkovat mléko.Má vliv na více než 300 samostatných procesů u různých obratlovců, včetně lidí. Prolaktin se vylučuje z hypofýzy v reakci na stravu, páření, léčbu estrogeny, ovulaci a kojení. . Mezi těmito událostmi je silně.
 5. Chronická hypofyzitída alebo chronický zápal podmozgovej žľazy je relatívne zriedkavé ochorenie, ktoré sa ale vyskytuje podstatne častejšie ako akútny zápal. Rozdeľuje sa na dva základné typy - primárnu a sekundárnu chronickú hypofyzitídu

Suché rty - diagnóza, příznaky, léčba - Tvojedoktorka

Ak máte podozrenie na cysta Rathkeho vrecko, pacient musí najprv navštíviť endokrinológ. Niekedy je potrebná ďalšia konzultácia s neurológom. Na potvrdenie diagnózy a stanovenie veľkosti nádoru sa používajú nasledujúce diagnostické metódy: MR. Táto metóda výskumu je považovaná za najinformačnejšiu Jedná se o nedostatečnou sekreci všech hormonů adenohypofýzy. Nejčastější příčinou kongenitálního panhypopituitarismu je porucha vývoje Rathkeho výchlipky. Primární nedostatek STH a IGF-1 má za následek zpomalený růst zvířete (viz.hyposomatotropismus). Následně se z důvodu nedostatku STH rozvíjí sekundární. Na podkladě složitého embryonálního vývoje dochází v tureckém sedle k spojení jednak Rathkeho výchlipky ze základu pro farynx primitivní gastrointestinální trubice, která dává základ pro vnitřně sekretorickou adenohypofýzu, jednak infundibulární výchlipky přední neuronální rýhy, z které vzniká neurohypofýza Cysta z Rathkeho výchlipky jako příčina centrálního diabetu insipidu. R Pomahačová. Dětská klinika FN a LF UK Plzeň. Autorka prezentuje kazuistiku 16 letého pacienta mužského pohlaví s pozdní diagnózou expanzivního procesu v hypotalamo-hypofyzární oblasti

Rathke fissure cysty-Neurochirurgie-Healthfrom

 1. (zbytek Rathkeho výchlipky z níž se tvoří adenohypof.) supraselární expanze. často cystický, podob. strukturu má adamantinom čelisti. ŠTÍTNÁ ŽLÁZA. mediální krční cysta (cystis colli mediana) Patologie. vše častější u žen. zejména zvětšení - struma
 2. jsou tumory, cysty a hamartomy v ob-lasti hypothalamu a hypofýzy. Způsobují zvýšenou i sníženou sekreci růstového hormonu. Jejich chirurgická léčba bývá doplňována radioterapií, aplikací lokál-ních sklerotizačních látek, brachyterapií apod. Výsledky léčby závisí na zkušenosti pracoviště
 3. Dobry den, ovarialni cysta je dutina vyplnena tekutinou - ve vetsine pripadu. Benigni cysty mohou zpusobovat bolest a brisni diskomfort, jen velmi zridka mohou zpusobit komplikace, ktere ohrozuji na zivote. Cysta muze byt take zpusobena rostoucim nadorem - pak je preziti dano rozsahem nadoru. Castejsi jsou cysty benigni
 4. Existuje viac ako 120 rôznych druhov nádorov mozgu, v závislosti od toho, kde sa vyskytujú a z akých druhov buniek sú vyrobené. Napríklad meningiómy sa tvoria v meningoch a gliomy sa skladajú z gliových buniek
 5. V této části budou zpracovány zjednodušeně a lidsky vysvětlené odborné termíny, se kterými se v medicíně můžeme setkat, a t.č. obsahuje 3844 položek. Jednotlivé termíny budou provázány jak vzájemně, tak se zbytkem webu. Pro urychlení hledání můžete zkusit vyhledávač. Pro zvýšení úspěšnosti při vyhledávání se snažte respektovat dvě základní pravidla
 6. Cysta na mozku diskuze. 20tt a cysta na mozku Ahoj Brokoli, taky tě zkusím uklidnit,ve druhém těhu jsem s tím opakovaně chodila na genet.UZ,amniocentéza byla v pořádku.Prý je to normální nitroděložní vývoj,jen by měly ty cystičky vymizet dříve.U nás teda vymizely později,dcera je zdravá Re: Cysta na mozku Keny, mám trochu jinou zkušenost, taky se týká mého taťky.
 7. Endokrinní, výživové a metabolické nemoci (E00 - E90). Akromegalie - endokrinologická porucha způsobená nadprodukcí růstového hormonu (somatotropní hormon (STH), soma

Podmozgová žľaza - Wikipédi

 1. Reklamy, ve kterých se objevila, vyvolaly debaty na obou stranách hranice. Poté, co se její reklama objevila, kritici poukázali na nesrovnalosti v jejím příběhu, včetně toho, že Rathkeho rozštěpová cysta, stav, na který se léčila, nebyl formou rakoviny a nebyl život ohrožující. Cena režie zdravotní péče a správ
 2. Z toho som bola odoslaná na CT mozgu 2018 (marec) - výsledok: Bez evidetných čerstvých ložiskových zmien inrakraniálne sups.empty sella, v dif. dg cysta hypofýzy (arachnoidálna, Rathkeho) nezobrazená vena megna cerebri a dorzálny úsek v.basalis I.dx - dif dg variačná hypoplázia
 3. Porovnání systémů zdravotní péče v Kanadě a ve Spojených státech často provádějí vládu, analytici v oblasti veřejného zdraví a . Obě země existují podobně systémy zdravotní péče , než Kanada změnila svůj systém v 60. a 70. letech. USA vynakládají na zdravotní péči více peněz než Kanada, a to jak na obyvatele, tak v procentech HDP
 4. metastázy do hypofýzy Vývojové odchylky hamartomy Cysty cysta z Rathkeho výchlipky (cysta pars intermedia) koloidní cysta arachnoidální cysta epidermoidní a dermoidní cysta Zánětlivá, infekční a granulomatózní lymfocytární hypofyzitid ; Popis adenomu hypofýzy . Hypofýza neboli podvěsek mozkový je část mozku, která je.

Hypophysis - orange G - WikiSkript

 1. Portál pro vzácná onemocnění a léčivé přípravky pro vzácná onemocněn
 2. Diferenciální diagnostika •• Pinealní cysta: oválné, dobře ohraničené ložisko, velikosti mezi 1-2 cm, snížené denzity na CT, snížený signál v T1W obrazu, zvýšený v T2W obrazu, denzita a signál jsou charakteru tekutiny, po aplikaci KL někdy enhancují prstenčitě okraje cysty, nebývá klinická symptomatologie
 3. Rathkeho vačku, orofaryngu (ektodermálny pôvod) - adenohypofýza nervového tkaniva III. mozgovej komory- neurohypofýza stredný lalok sa u embrya tvorí z dorzálnej polovice Rathkeho výchlipky Ontogenéza hypofýzy: Rathkeho vačok Nervové tkanivo Reziduálna štrbina III mozgová komora Adenohypofýza Neurohypofýza III mozgová komor
 4. FN//Radiologická klinika. Adamkov, Jaroslav - Málek, Václav - Kanta, Martin - Habalová, Jiřina - Ryška, Pavel - Řehák, Svatopluk Chirurgická léčba abscesu mozku - retrospektivní analýza souboru nemocných s diagnózou abscesu mozku, léčených na našem pracovišti za posledních 12 le
 5. Rathkeho cysty, které jsou vystlané jednovrstevným epitelem a obsahují koloid. Dále zde nalezneme trámečky chromofobních buněk a také bazofilních melanotropních buněk secernujících melanocyty stimulující hormon (MSH)

Panhypopituitarizmus na podklade rathkeho cysty komplikovaný akútnou renálnou insuficienciou. Vladimír Gomboš, Zuzana Semanová, Jaroslav Rosenberger, Robert Roland, Alfonz Jurčina, Igor Šulla. Test Garantovaný autodidaktický test s akreditáciou saccme etiol.: ependymom, parazitární cysta v obl. mokovodu. 8) Jeden a půl sy (One-and-half sy) - horizontální typ. a) ipsilaterální bulbus nehybný pro horizontální pohyby. b) kontralaterální jen abdukce (temporálně) unilaterální pontinní pohledové centrum + ipsilaterální FLM. cévní lés Kraniofaryngeóm je nezhubný nádor , ktorý pravdepodobne vzniká zo zvyškov Rathkeho puzdra . Je lokalizovaný väčšinou nad tureckým sedlom klinovej kosti, menej často v ňom. Najčastejšie sa vyskytuje u detí a mladých dospelých. Typický nádor je cystický. Mikroskopicky ho tvoria vzájomne pospájané trámce dlaždicového epitelu, uloženého v spojivovom tkanive Arachnoidální cysta (Arachnoid cyst) 182990 207790: G93.0: 137817: Arachnoiditida (Arachnoiditis) Chronická arachnoiditida (Adhesive arachnoiditis, Chronic arachnoiditis) 182950: G03.9: 344: Arbovirová horečka (Arbovirus fever) 1133: AREDYLD syndrom (AREDYLD syndrome) Syndrom zahrnující akro-renální defekty, ektodermální dysplázii a. Rathkeho výchlipka z ektodermálního epitelu stropu stomodea vzniká částečně vychlípením diencefalického dna třetí komory v pátém týdnu embryonálního vývoje se spojuje entodermální a ektodermální základ hypofýzy se postupně odděluje od ektodermu stomodea, protože stopka Rathkeho výchlipky atrofuje Start studying Patologie endokrinního systému. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools