Home

Nepotřebný majetek Lesy ČR

Státní podnik Vojenské lesy a statky ČR, s. p., má v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, právo hospodařit s jemu svěřeným majetkem státu. V souladu se zákonem nebo vnitřními předpisy VLS výjimečně převádí nepotřebný nemovitý majetek mimo vlastnictví státu formou přímého.

O životě v ČR. Časté dotazy. Kam dál. Přihlásit se do portálu občana Úvod Kam dál Nepotřebný nemovitý majetek. Nepotřebný nemovitý majetek. Filtrovat výsledky Lesy České republiky, s.p. Lukov: Pozemek 95309: 13.08.2021 Lesy České republiky, s.p.. Lesy České republiky, s.p. (dále jen LČR) nakládají s nemovitým majetkem státu, k němuž mají právo hospodařit, účelně a hospodárně. Lesy České republiky, s.p. prodávají pouze takový majetek, který je vyhodnocen jako nepotřebný, tj. státní podnik jej do budoucna nepotřebuje k zajištění svých potřeb

NEPOTŘEBNÝ MAJETEK - Vojenské lesy a statky ČR, s

 1. nepotřebný majetek Sháníte dům nebo auto? Lesy ČR nabízí majetek. A stojí za to! Téma: nabídka. Desítky nemovitostí, auta, výpočetní techniku i pozemky nebo vodní plochy nabízejí zájemcům k odkoupení Lesy České republiky. Jedná se o takový majetek, který už podnik nevyužívá a nechce do něj investovat.
 2. Ministerstvo financí ve spolupráci s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) připravilo novelu vyhlášky č. 62/2001 Sb., která od 1. června 2019 ukládá všem státním institucím povinnost zveřejňovat nabídky na prodej svého nepotřebného majetku na jednom místě, a to na webových stránkách ÚZSVM www.nabidkamajetku.cz
 3. Nepotřebný majetek je definován jako ten, který podnik nepotřebuje k plnění úkolů, ani k zajištění provozních potřeb. Zcela transparentně jsou stanoveny ceny, formy a způsoby prodeje. Nemovitosti jsou prodávány za tržní ceny v daném místě a čase obvyklé. že Lesy ČR prodávají nemovitý majetek podle pečlivě.
 4. Odprodej nepotřebného majetku - automobily, PC, notebooky, HDD, tiskárna, mob. telefony, kamera Vnitrorezortní nabídka nepotřebného nabývaného majetku MT 21 Krajské ředitelství policie Libereckého kraj

> Nepotřebný majetek AČR. Kontakty 18 dubna, 2020. Nepotřebný majetek AČR. Odbor pro nakládání s nepotřebným majetkem Sekce správy majetku MO. zadavatele a pověřeného vedoucího zaměstnance organizační složky podle rozsahu pověření ministra obrany ČR Finanční správa České Republiky je soustavou správních orgánů pro výkon daní. Na stránkách naleznete informace, které se vztahují k daním, daňové tiskopisy, předpisy a vyhlášky Nepotřebný majetek. Č. j. MV-116367-2/OSM-2017 Vyžádané informace jsou obsahem přiložených souborů

V úterý 16. června 2009 byl na internetových stránkách odboru pro nakládání s nepotřebným majetkem Ministerstva obrany zveřejněn inzerát na odprodej nepotřebných nemovitostí, které byly vyřazeny z užívání Armádou ČR a pro resort obrany jsou dále nepotřebné Nepotřebný nemovitý majetek - archiv záznamů Vojenské lesy a statky ČR, s.p. Mikulovice: Pozemek 90576: 28.11.2019 Vojenské lesy a statky ČR, s.p. Mikulovice: Pozemek Informace. Zpracování osobních údajů a cookies; Kontakty pro média; Mapa webu ; Prohlášení o přístupnosti. Státní podnik Lesy České republiky (LČR) bude během roku 2010 prodávat formou aukcí nepotřebný majetek v odhadované hodnotě stovek milionů korun. Jde o 1000 až 1500 budov s přilehlými pozemky a hospodářskými staveními

Nepotřebný nemovitý majetek - gov

VLS ČR, s.p. je státní společnost s více než 80. letou tradicí, s kořeny v první republice. Území, která spravujeme, patří k nejzachovalejším lesním celkům v Evropě Českolio - Do konce ledna mohou zájemci posílat státnímu podniku Vojenské lesy a statky nabídky na odkup majetku. Většinou se ale nejedná o lesy. Mezi zajímavé nemovitosti nabízené na Českoliu patří rozlehlý dvojdům v Horní Krupé u Ralska. Ob Lesy ČR se chtějí zbavit majetku za stamiliony Víme první 4. listopadu 2009 13:21 Státní podnik Lesy České republiky bude během příštího roku prodávat formou aukcí nepotřebný majetek v odhadované hodnotě stovek milionů korun Nepotřebný movitý majetek je zpravidla nabízen příspěvkovými organizacemi zřízenými Moravskoslezským krajem. V případě zájmu o odkoupení se prosím obraťte na kontaktní osobu uvedenou u jednotlivých položek seznamu nepotřebného movitého majetku, který je nabízen k prodeji ostatním subjektů

Postup při podávání žádosti o převod nemovitého majetku v

 1. Lesy České republiky (dále jen Lesy ČR) jsou státním podnikem, který má právo hospodařit s majetkem státu a nemá vlastní majetek. Majetkové postavení a právní poměry Lesů ČR se řídí zákonem o státním podniku
 2. Do vlastnictví Obce Kacanovy, podle ustanovení § 16 odst. 9 zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů. Předkládá se vládě ke schválení bezúplatný převod majetku ČR s právem hospodařit Lesů ČR, s.p., který majetek prohlásil za nepotřebný
 3. Do vlastnictví obce Malá Morava, podle ustanovení § 16 odst. 9 zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů. Předkládá se vládě ke schválení bezúplatný převod majetku ČR s právem hospodařit Lesů ČR, s.p., který majetek prohlásil za nepotřebný
 4. Nepotřebný vojenský majetek Vláda dnes na svém zasedání schválila návrh zákona o převodu některého nepotřebného vojenského majetku z vlastnictví ČR na územní samosprávné celky. Návrh zákona byl schválen s úpravami podle připomínek uvedených ve stanovisku předsedy Legislativní rady vlády
 5. Lesy čr prodej majetku 2021. V Hradci Králové 25. ledna 2018. Mgr. Eva Jouklová Tisková mluvčí Lesů ČR, s. p. Tel.: 725 257 900 E-mail: jouklova@lesycr.cz. Poznámky pro editory: Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,2 miliony hektarů lesního majetku, tedy šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR V lednu 2018 podnik nabízí k prodeji 13 vozidel a 137.
 6. V roce 2009 koupil pozemek s boudou, který Lesy ČR zařadily mezi nepotřebný majetek, právník Daniel Kučera spojovaný s lobbistou Romanem Janouškem. Kučera zaplatil za pozemek s chatou 1 820 000 korun. O tři roky později dokoupil Kučera skoro za půl milionu korun také přilehlou louku a zároveň získal rozhodnutí o změně.
 7. ulosti tyto pozemky nabýval různými způsoby

Sháníte dům nebo auto? Lesy ČR nabízí majetek

Ministerstvo obrany nabízí náhradní díly na automobilní techniku, maskovací sítě, palivové dříví, vyřazenou výpočetní techniky a další nepotřebný movitý majetek. Zájemci se mohou přihlásit ve výběrových řízeních, které budou vyhlášeny ve dnech 13., 19. a 20. září v Obchodním věstníku a na internetových. Aktuality Lesy ČR budou prodávat majetek za stamiliony korun . 4. 11. 2009. Státní podnik Lesy České republiky (LČR) bude během příštího roku prodávat formou aukcí nepotřebný majetek v odhadované hodnotě stovek milionů korun Česká pošta, s. p., dnes zahájila prodej nepotřebného majetku. Jedná se o nevyužívané nemovitosti různého charakteru, od pozemků, přes garáže, rekreační zařízení až po budovy. V prodeji budou postupně desítky nemovitostí v hodnotě od desítek tisíc po desítky miliónů Kč. Prodej bude realizován transparentně a otevřeně formou elektronických aukcí SFŽP ČR - nepotřebný majetek 1/2020 - zadávací dokumentace Státní fond životního prostředí ČR, sídlo: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 korespondenční a kontaktní adresa: Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4, T: +420267 994 300; IČ: 0002072 Státní podniky Lesy ČR a Vojenské lesy a statky (VLS) si chtějí navzájem vyměnit lesní pozemky o celkové výměře přes 70 tisíc hektarů. V pondělí by o tom měla rozhodnout vláda. Ministerstvo obrany i ministerstvo zemědělství, pod které státní podniky spadají, uvalila na celou akci do jednání kabinetu informační embargo

Nepotřebný státní majetek mohou obce získat od ÚZSVM také prostřednictvím přímého prodeje. Například státní pozemek, na němž stojí stavba vlastněná obcí, je zpravidla nabídnut přednostně k odkoupení právě obci SFŽP ČR - nepotřebný majetek 3/2020 . Identifikační údaje zadávajícího: Název: Státní fond životního prostředí České republiky (dále SFŽP ČR nebo prodávající) IČO: 00020729. Adresa sídla: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov. Korespondenční adresa: Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4 - Kr

Nabídky nepotřebného státního majetku nově na jednom místě

 1. Majetek byl převzat ÚZSVM jako nepotřebný od Agentury přírody ochrany a krajiny ČR. Jedná se o pozemky pod stavbami na území bývalého vojenského areálu Špičák. Budovy na pozemcích jsou ve vlastnictví městyse Pavlíkov a fyzických osob. Okolní pozemky tvoří les
 2. Úvod » Prodej majetku. Nemovitosti ČD. České dráhy jsou vlastníkem rozsáhlého portfolia nemovitostí na území všech krajů České republiky. Vytisknout stránku Poslat známému. Podnikání s nemovitým majetkem se v Českých drahách realizuje na 2 úrovních - pronájem nemovitého majetku a prodej zbytného majetku..
 3. Armáda vyhlásila 1. září další výběrové řízení na zájemce o koupi již nepotřebného majetku. Nabídka zahrnuje více než čtyři desítky budov a pozemků. Člověk si tak může koupit třeba už nepoužívaný bunkr, nebo kus lesa za pár desítek tisíc
 4. Majetek ostatní, komerční - slouží většině obyva-telstva obce a dokáže být na rozpočtu obce nezávislý; jde o dodávku tepla, vodovody, kanalizace. Majetek přebytečný - majetek nevyužívaný, ve špat-ném stavu a nepotřebný... zkrátka jak jsme ho už jednou nazvali majetek zbytný

Lesy ČR prodávají nemovitosti transparentně (Právo

V případě státního podniku (například Lesů ČR) podle zákona č. 77/1997 Sb., bezúplatný převod neprodejného majetku darovací smlouvou do vlastnictví územních samosprávných celků, případně jejich sdružení, schvaluje nejen příslušné ministerstvo (zemědělství), ale také vláda Lesy ČR získaly od ÚZSVM majetek v hodnotě více než 1,3 milionu korun Zaměstnanci ÚZSVM v Jindřichově Hradci bezúplatně převedli státnímu podniku Lesy České republiky celkem 34 pozemků o celkové výměře 85 950 m2 a v souhrnné účetní hodnotě 1 358 241 Kč Prodej nepotřebného majetku 2021 Česká pošta zahájila prodej svého nepotřebného majetku . Česká pošta, s. p., dnes zahájila prodej nepotřebného majetku.Jedná se o nevyužívané nemovitosti různého charakteru, od pozemků, přes garáže, rekreační zařízení až po budovy Podívejte se na web Lesů ČR, možná objevíte to, co hledáte. Nabídku vozidel a jiného movitého majetku naleznete na odkazu: Prodej nepotřebného movitého majetku LČR a nabídku nemovitostí naleznete na odkazu: Prodej nepotřebných nemovitostí LČR Nabízený nepotřebný majetek Lesy ČR prodávají formou veřejné soutěže. Pro účast ve výběrovém řízení na prodej. Prodej nepotřebného majetku Lesy České republiky, s . o majetku ČR a jejím vystupováním v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů Prodej majetku, vyřazení. U majetku, který jsme vyřadili z evidence před 31.12. Nepotřebný majetek Finanční správa Finanční správ

Firma Clanroy je ovládána společností se sídlem na Seychelských ostrovech a v minulosti prodávala nepotřebný majetek státních firem. Než se na konci roku 2013 dostala do insolvence, patřila k předním dražebním firmám v Česku. Kremel odsouzený za zpronevěru peněz z dražeb nemovitostí Lesů ČR vinu nepopíral Generální ředitel Lesů ČR Svatopluk Sýkora řekl, že státní podnik ukončí prodej dřeva přes dceřinou firmu Hradecká lesní společnost, což by mělo zvýšit jeho výnosy. Budeme prodávat nepotřebný majetek ve veřejných aukcích, zlepšíme a přenastavíme podmínky pro pronajímání státního majetku, který máme v. Lesy ČR získaly od ÚZSVM majetek v hodnotě více než 1,3 milionu korun; Státní podnik Lesy ČR získal od ÚZSVM na Semilsku 46 hektarů pozemků v hodnotě 14,7 mil. Kč; ÚZSVM získal z majetku z odúmrti a neznámého vlastníka do státního rozpočtu více než 280 000 Kč; ÚZSVM získal od policie majetek v hodnotě bezmála 4. 2. Přejímající potřebuje předávaný majetek k zabezpečení výkonu své působnosti. 3. Pro předávajícího se jedná o majetek nepotřebný. Rozhodnutí o trvalé nepotřebnosti čj: UZSVM/HNA/919/2019-HNAM bylo vydáno dne 1. 4. 2019. 4. Předáním předávaného majetku se současně mění příslušnost hospodařit s ním tak.

Odprodej nepotřebného majetku - automobily, PC, notebooky

Církevní nemovitosti na prodej - 72 realit v nabídce prodej s požadavky: památka,

Firma Clanroy je ovládána společností se sídlem na Seychelských ostrovech. V minulosti prodávala nepotřebný majetek státních firem, peníze z některých dražeb ale vlastníkům nemovitostí nepředala. V této kauze obžaloba viní ze zpronevěry peněz z dražeb nemovitostí Lesů ČR Tento majetek, o jehož převodu vláda rozhodla, se považuje za majetek pro stát trvale nepotřebný. V těchto případech postupuje státní podnik standardním způsobem, jako u každé jiné nepotřebné nemovité věci. Takovou nemovitou věc je podnik povinen zveřejnit na PVS podle § 17c zákona, a to na dobu 1 měsíce Nepotřebný majetek města; Palivové dřevo z obecních lesů; Plánované odstávky elektřiny - ČEZ distribuce; Volný čas. Akce u nás; Akce v okolí; Plán akcí 2021; Spolky & sdružení. TJ Slavoj Teplice n. M. Fotbalový oddíl; Volejbalový oddíl; Lyžařský oddíl; ASPV; B.U.K Zdoňov o.s. Český Červený Kříž; Hasiči; Klub. zákon o státním podniku), a zák. č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o majetku ČR) Smluvní strany: Lesy České republiky, s.p. se sídlem Hradec Králové, Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hrade

Nepotřebný majetek AČR - Armáda České Republik

Ministerstvo vnitra bylo zřízeno na základě zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů. Ministerstvo vnitra je orgánem státní správy pro vnitřní věci, zejména pro veřejný pořádek a další věci vnitřního pořádku a bezpečnosti ve vymezeném rozsahu, včetně. Lesy ČR jsou od roku 2002 držitelem osvědčení certifikace trvale udržitelného hospodaření v lesích podle systému PEFC na celém spravovaném majetku. Systém PEFC, dle našeho názoru, podstatně lépe odpovídá evroým podmínkám Veřejné služby a majetek obcí Ochrana majetku Fyzická Ostraha Právní Odpovědnost za ztrátu svěřených předmětů Pojištění (preventivní funkce, vyplatí se zejména při živelných pohromách) Spravování majetku Přímá správa Příspěvkové organizace obce Obchodní společnost vlastněná obcí Pronájem nemovitostí soukromé společnosti Smluvní vztah 1

Prodej vojenské techniky | prodej vojenské techniky

Nepotřebný majetek Finanční správa Finanční správ

Nepotřebný majetek - Ministerstvo vnitra České republik

Ústav pro hospodářskou úpravu lesů. http://www.uhul.cz/ Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti. http://www.vulhm.cz/index.htm Nepotřebný majetek státu. Nepotřebné zásoby náhradních dílů na motorová vozidla. Stav - nepoužité a továrně nové náhradní díly. Přepravní bedna (klec) není součástí dodávky. Nomenklatura Název Počet ks Číslo krabice SA typ vozidla 1780151020 Filtr vzduchový 3 SA7/1 MITSUBISHI 4PK1125 Řemen drážkový 1 SA7/1.

Prodej nepotřebného nemovitého majetku MO Ministerstvo

Nabídka nepotřebného majetku. Podnik Vojenské lesy a statky ČR, s. Krajské ředitelství policie kraje Vysočina vyhlašuje výběrové řízení na prodej nepotřebného. Předmětem prodeje je nepotřebný majetek Obce Dasnice. Název nabídky: Odprodej nepotřebného majetku - mobilní telefony, . Prodej nepotřebného movitého majetku Německá policie zadržela dvaatřicetiletého Milana Kremela, který byl v minulosti předsedou představenstva zkrachovalé dražební společnosti Clanroy. Jako šéf firmy Kremel podle policie připravil České dráhy a Lesy ČR o víc než 100 milionů korun, obžalován je ze zpronevěry