Home

Židovské muzeum

2. ŽIDOVSKÉ MUZEUM V PRAZE. Maiselova synagoga / Španělská synagoga / Pinkasova synagoga / Starý židovský hřbitov / Klausová synagoga / Obřadní síň + krátkodobé výstavy v Galerii Roberta Guttmanna (dočasně uzavřena Židovské muzeum v Praze bylo založeno roku 1906 a spravuje jednu z nejrozsáhlejších sbírek judaik na světě, která obsahuje na 40 000 sbírkových předmětů, 100 000 knih a bohatý archiv židovských náboženských obcí v Čechách a na Moravě. Je trvale jedním z nejvíce navštěvovaných muzeí v Česku. Muzeum spravuje i Španělskou synagogu, budova které je na ulicích. Židovské komunitné múzeum. Židovské komunitné múzeum sa venuje histórii a kultúre židovskej komunity v Bratislave a regióne. Stála expozícia Židia v Bratislave a ich dedičstvo je inštalovaná na prvom poschodí synagógy, ktorá dodnes slúži ako miesto židovských bohoslužieb. Výstava Poklady Židovského múzea v Prešove III je náš výstavný projekt počas roku 2021 Židovské muzeum v Praze vzniklo roku 1906. Po válce obnovilo svou činnost již 13. května 1945 pod správou Rady židovských náboženských obcí a vedením historičky umění Hany Volavkové. Ve sbírkách muzea se nacházejí židovské církevní objekty, náboženské předměty, rukopisy, staré spisy, synagogální textilie a. Berlínské Židovské muzeum (Jüdisches Museum Berlin) patří k nejoblíbenějším ve městě a získalo též velkou reputaci v zahraničí.Základní kámen byl položen roku 1992, stavba byla dokončena roku 1999, kdy byla - ještě zcela bez exponátů - zprístupněna publiku; oficiální otevření následovalo 9. září 2001

Židovské muzeum v Praze. Jedno z nejstarších a kontinuálně existujících židovských muzeí na světě - bylo založeno v roce 1906. Posláním muzea je dokumentovat historii, tradice a zvyky židovského obyvatelstva v Čechách a zachovat cenné umělecké předměty z pražských synagog, zaniklých během asanace pražského židovského ghetta Židovské muzeum v Praze v současné době spravuje nejrozsáhlejší sbírky předmětů s židovskou tématikou na světě. Toto prvenství náleží muzeu především díky více než čtyřiceti tisícům sbírkových předmětů a sto tisícům knih. Muzeum tak nabízí veškeré informace, mapující život, zvyky a tradice židovského obyvatelstva na území našeho státu Regionální židovské muzeum - synagoga. Karlovo náměstí 541 588 13 Polná.

Cílem muzea je seznámit nejširší veřejnost se způsobem života zaniklé židovské komunity, především s jejími běžnými denními zvyky. Nově od prosince 2014 nabízí muzeum pohled do expozice věnované košer řeznictví.Návštěvníci v ní najdou košerovací nože, mlýnky na maso a další řeznické nástroje používané při rituální porážce zvířat Židovské muzeum v Praze návštěvníkům nabízí mimo jiné stálé expozice, prostřednictvím kterých se seznámí s osudy Židů v českých zemích od josefínských reforem v 80. letech 18. století do poválečného období či se základními prameny judaismu - hebrejskou biblí (Tanachem) a Talmudem Židovské muzeum v Praze - Židovské muzeum v Praze patří k nejstarším evroým židovským muzeím, bylo založeno v roce 1906

The Jewish Museum is an art museum and repository of cultural artifacts, housed at 1109 Fifth Avenue, in the former Felix M. Warburg House, along... Židovské muzeum (Muzeum) • Mapy.cz Hledání Trasa Přihlásit do Moje map Zlovolná konspirativní a ad hominem obvinění si reakci nezaslouží. Jednalo se o významnou součást projektu modernizace světoznámého památníku, o který Židovské muzeum v Praze (ŽMP) pečuje, s cílem poskytnout návštěvníkům co možná nejvíce informací o osobách zavražděných z protižidovské zášti v období německé persekuce - v daném případě doplněním. Po mnohaměsíční přestávce vynucené pandemií COVID-19 se pro návštěvníky začne postupně otevírat Židovské muzeum v Praze. Od pondělí 3. května v době od 10:00 do 17:00 budou zpřístupněny proslulý Starý židovský hřbitov a Španělská synagoga s novou expozicí o dějinách Židů v českých zemích v 19. a 20. století SNM je najväčšou kultúrnou inštitúciou na Slovensku. Ochraňuje viac ako 3,8 mil. zbierkových predmetov a spravuje niekoľko desiatok objektov. Má 18 špecializovaných múzeí po celom Slovensku Muzeum regionu Boskovicka Starší obecní dům - nedílná součást cenného areálu židovské čtvrti - shořel při katastrofálním požáru ghetta v roce 1823. Nová budova vznikla podle plánů vrchnostenského stavitele Mathiase Flocha v roce 1826 v empírovém slohu. Je to rozsáhlejší dvoupodlažní stavba se sedlovou střechou.

Židovské muzeum v Praze zachránilo před aukcí ztracený pláštík na Tóru 28. května 2015 Židovské muzeum v Praze vypátralo další náboženský předmět, který z Československa zmizel po druhé.. Židovské muzeum bylo založeno už v roce 1906 a ve svých sbírkách má na 40 tisíc předmětů a 100 tisíc knih, většina z nich přitom pochází s vlastnictví rodin vyvražděných v době holokaustu

Židovské muzeum v Praze patří k nejstarším evroým židovským muzeím, bylo založeno v roce 1906.. Většina exponátů pochází z majetku židovských obcí a rodin, které byly vyvražděny během holokaustu. Kromě svého tragického válečného osudu je sbírka ojedinělá i tím, že pochází z jednoho uceleného území Židovský pedagog, sportovec, sionista S Egonem Redlichem (1916-1944) vedli oddělení Jugendfürsorge/Péče o mládež v rámci židovské samosprávy ghetta Terezí židovské muzeum Nemmouche dostal doživotí za vraždy v židovském muzeu v Bruselu Dvanáctičlenná porota vedená soudcem se přiklonila k názoru prokuratury, která požadovala doživotní trest. Přehled Neveklov, Čáslav, Plzeň. Židovské obce shání peníze na opravu památek v havarijním stav Muzeum Dr. Šimona Adlera bylo vybudováno jako památník židovského historika a rabína. Dr. Šimona Adlera, který se zde narodil a v roce 1944 se stal obětí holocaustu. V expozici je připomenuta i jeho rodina. Jsou zde rovněž připomenuty významné životní mezníky, svátky a kultura židovských obyvatel v západočeském příhraničí V několika částech muzea je patrný motiv židovské davidovy hvězdy, kterou Libeskind rozkládá a deformuje. Rozvržení okenních otvorů se řídí skladbou německého hudebníka židovského původu Arnolda Schönbergera, který již nestihnul dokončit svou symfonii kvůli násilné deportaci do koncentráku

Berlínské Židovské muzeum patří k nejoblíbenějším ve městě a získalo též velkou reputaci v zahraničí. Základní kámen byl položen roku 1992, stavba.. Židovské komunitné múzeum v Bratislave, Bratislava, Slovakia. 737 likes · 56 were here. Nové Židovské komunitné múzeum, ktorého sídlom je jediná synagóga v Bratislave na Heydukovej ulici, predstavuje.. podporu - Židovské muzeum v Praze v čase pandemie • Leo Pavlát, ředitel Židovského muzea v Praze 11. 2. 2021 00:00 / 6 minut čtení Od loňského 15. března je Židovské muzeum v Praze (ŽMP) s přestávkami nuceně uzavřeno měsíci to bylo 15 248 000 korun. Návštěvnost muzea loni oproti roku 2019 poklesla o 81,3

Vstupné Židovské muzeum v Praz

Židovské muzeum je jedním z nejvíce navštěvovaných muzeí v České republice a disponuje jednou z nejrozsáhlejších sbírek judaik na světě.Nachází se zde více než 40 000 sbírkových předmětů, 100 000 knih a navíc rozsáhlý archiv židovských náboženských obcí Židovské muzeum v Praze TELEFONNÍ SEZNAM web ŽMP Židovské muzeum Útvar Pozice/Zaměření/Agenda Telefon E-mail Ústředna, recepce Ústředna, recepce 222 749 211 Oddělení bezpečnosti Oddělení bezpečnosti 222 749 211 security@jewishmuseum.cz Galerie Galerie Roberta Guttmanna 222 749 21 Židovské muzeum v Praze. Hlavním cílem OVK ŽMP je vzdělávání studentů základních a středních škol, učitelů a zájemců z řad široké veřejnosti v následujících oblastech: o Židovské dějiny a kultura o Židovská historie o Antisemitismus a Šoa o.

Židovské muzeum v Praze - Wikipedi

Muzeum ghetta. Objednat prohlídku 3D prohlídka. roce 2001 byla otevřena nově koncipovaná stálá expozice tohoto muzea nazvaná Terezín v 'konečném řešení židovské otázky'1941 - 1945. Vedle této dokumentární výstavy, která představuje těžiště muzea, zde nalezneme také Pamětní síň dětí z terezínského. Po roce 1848, kdy židovské obyvatelstvo získalo plná občanská práva a svobody, byla zřízena samostatná politická židovská obec trvající do roku 1919. Židé se v této době plně zapojili do politického, společenského, hospodářského a kulturního života, přičemž v mnoha oblastech výrazně přispěli k rozvoji. Berlínské Židovské muzeum patří k nejoblíbenějším ve městě a získalo též velkou reputaci v zahraničí. Základní kámen byl položen roku 1992, stavba byla dokončena roku 1999, kdy byla - ještě zcela bez exponátů - zprístupněna publiku; oficiální otevření následovalo 9. září 2001. Své veliké oblibě vděčí muzeum zcela neobvyklé architektuře americko.

Židovské muzeum . Architekt Daniel Liebeskind vytvořil pozoruhodnou stavbu se složitou a komplikovanou formou. Budova ve tvaru blesku s fasádou ze zinku je protnutá nepravidelnými otvory, které mají připomínat jizvy. Budova je rozdělena do 3 linií, které kopírují tři základní historické zkušenosti německých židů. Bratislavské židovské muzeum má také další pobočky, například muzeum holokaustu v Seredi a expozici judaik v prešovské synagoze. Před pandemií navštěvovalo jednotlivé části muzea zhruba 30 tisíc návštěvníků ročně. Dnes jsou samozřejmě čísla zcela jiná. Židovská komunita na Slovensku čítá zhruba 500 lidí Židovské muzeum v Praze, pobočka Brno na mapě Moravská galerie v Brně - Místodržitelský palác Moravská galerie v Brně - Pražákův palá Židovské muzeum v Praze pečuje o jednu z nejrozsáhlejších sbírek judaik na světě a je dlouhodobě jedním z nejnavštěvovanějších muzeí v České republice Židovské muzeum v Praze se obrací s prosbou na všechny, kteří vlastní jakékoliv dokumenty dokreslující židovský život v poválečném Československu, ať již jednotlivých židovských obcí nebo osobní. Může se jednat o osobní vzpomínky, dopisy, pozvánky na akce či jiné tiskoviny (včetně materiálů izraelského diplomatického zastoupení v Praze), fotografie z oslav.

Jüdisches Museum in Prag (Židovské muzeum v Praze) | In Prag wie zuhause

Židovské muzeum v Praze - Jewish Museum in Prague, Praha. 6 922 To se mi líbí · Mluví o tom (163) · Byli tady (2 885). Židovské muzeum v Praz Židovské muzeum v Praze - Jewish Museum in Prague, Prague, Czech Republic. 6,918 likes · 219 talking about this · 2,876 were here. Židovské muzeum v Praz Židovské muzeum v Praze pečuje o jednu z nejrozsáhlejších sbírek judaik na světě a je dlouhodobě jedním z nejnavštěvovanějších muzeí v České republice. Do našeho týmu hledáme energického a analytického projektového manažera/ku Rozšiřující se struktura ukazuje snahu vyrovnat nedostatek zdrojů neustálým rozšiřovaním administrativní síly. Vedení židovské samosprávy se snažilo zaměstnat co nejvíce lidí, aby je tak uchránilo před deportací. V roce 1944 proto existovalo již 900 oddělení a pooddělení židovské samosprávy

Židovské komunitné múzeum, Bratislava: Úvo

 1. Židovské muzeum zve na online výstavu kalendářů k připomínce zesnulých. Klausova synagoga interier K čemu jsou jarcajtové tabulky? Převádějí konkrétní hebrejské datum úmrtí člověka na datum gregoriánského kalendáře, protože na mrtvého máme vzpomínat v den, kdy zemřel podle hebrejského kalendáře, a ten se od.
 2. istryně práce a 10.8.201
 3. Židovské muzeum v Praze vzniklo roku 1906. U jeho zrodu stáli historik dr. Salomon Hugo Lieben a dr. August Stein, představitel českožidovského hnutí a pozdější předseda pražské židovské obce. Jeho účelem bylo zdokumentovat historii, tradice a zvyky židovského obyvatelstva v Čechách a na Moravě
 4. Židovské muzeum se přestěhovalo do nového sídla v těsném sousedství Španělské synagogy. Rekonstrukce dvou domů někdejšího Spolku pro upravenou bohoslužbu v ulici U Staré školy umožnila Židovskému muzeu soustředit pod jednou střechou depozitáře a restaurátorské dílny, pro veřejnost je v objektu otevřena nová Galerie Roberta Guttmanna a kavárna Altschul

Židovské muzeum (1995) Recenze - Uživatelské ČSFD

Židovské památky na Vysočině 11. 6. 2014 Muzeum Vysočiny Jihlava . Vítáme vás na portálu Museum.cz - muzea v ČR, rozcestníku mezi českými muzei. Portál nabízí přehled muzeí v ČR, detailní informace o všech dostupných muzeích a jejich stálých expozicích, ale i aktuality o čerstvě zahájených výstavách každého muzea, informace o muzejních akcích. Židovské muzeum kritizuje Maláčovou za srovnání covidu a války. Byl to špatný příklad, omluvila se ministryně. Ředitel Židovského muzea v Praze Leo Pavlát se ohradil proti výroku ministryně práce Jany Maláčové se srovnáním doby pandemie koronaviru s druhou..

Židovské muzeum (Berlín) - Wikipedi

Tato stránka obsahuje aktuální výpis údajů firmy Židovské muzeum v Praze.Údaje byly staženy 13. května 2021 z datové služby justice.cz dle IČO 60459263 a údaje ve výpise nebyly dle systému ARES do dnešního dne změněny.. Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob Židovské muzeum nakladatelství, značky. Knihy 57; Mazal Tov - hodně štěstí - good luck - Židovské svatební obřady: Historie a současnost. Pražské ghetto v obrazech. Jiří Jilovský - Pražský malíř a grafik. Emil Orlik - Podobizny přátel a současníků. Židovské muzeum kritizuje Maláčovou: Pro některé děti byly školy zcela uzavřeny Ředitel Židovského muzea v Praze Leo Pavlát se dnes ohradil proti výroku ministryně práce a 29.10.202 Popis firmy. Židovské muzeum je tu pro vás již 114 let. Navštívit můžete světově proslulý Starý židovský hřbitov z 15. století, expozice Maiselově a Klausové synagoze a Obřadní síni, věnované židovským dějinám a tradicím, Památník obětem šoa v Pinkasově synagoze nebo Galerii Roberta Guttmanna The Jewish Museum of the City of Vienna is a place of encounter, confrontation, and understanding, which seeks to raise awareness of Jewish history, religion, and culture. Show less Read more. 3 stories. Online Exhibit Our City! Jewish Vienna - Then and Now - Part 1 Jewish Museum Vienna

Židovské muzeum Praha. Celou řadu novinek připravilo pro nadcházející sezonu Židovské muzeum Praha (ŽMP). Celosvětově uznávané a vlastně nejnavštěvovanější muzeum v ČR se nechce ohlížet jen do minulosti, ale nabídne i současnou kulturu Poslední úpravy v 19. století se dotkly již jen detailů, především oken. Po nákladné a dlouhodobé rekonstrukci byla synagoga počátkem 90. let zpřístupněna. V současné době je zde umístěna expozice s názvem Rabi Löw a židovská vzdělanost na Moravě. Kontakt. Regionální muzeum v Mikulově; Husova 13; 692 01 Mikulo Židovské muzeum v Praze 1906 - 1940 Katalog výstavy, která proběhla v srpnu a září 2006 v Galerii Roberta Guttmanna a stala se jedním z vrcholných momentů oslav stého výročí založení Židovského muzea v Praze Židovské muzeum v Praze a Institut Terezínské iniciativy. Před 29 dny. Leo Pavlát reaguje na polemiku Marie Smutné ohledně sporu mezi Židovským muzeem v Praze a Institutem Terezínské iniciativy. Komentáře

Židovské komunitné múzeum v Bratislave, Bratislava. 762 To se mi líbí · Byli tady (56). Nové Židovské komunitné múzeum, ktorého sídlom je jediná synagóga v Bratislave na Heydukovej ulici, predstavuje.. Městské muzeum a galerie Břeclav ve spolupráci s Židovskou obcí Brno spravuje a udržuje od roku 2011 významnou židovskou památku Břeclavi, hřbitov. Židovský hřbitov se prostírá asi 700 m severně od hlavního náměstí. Byl založen pravděpodobně v druhé polovině 17. století, přičemž jeho stáří dokazuje. Spolek přátel židovské kultury v Mikulově - Regionální muzeum, Zámek 1, Mikulov na Moravě U Židovské brány, družstvo - Masarykova 506/37, Brno-město, 602 00 Brno Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Praha 3 Židovské pece - Rokycanova 318/15, Žižkov (Praha 3), 130 00 Prah

Židovské muzeum v Praze - Prague

Židovské muzeum v Praze - popis muze

Media in category Jewish Museum Berlin The following 34 files are in this category, out of 34 total. 200806 Berlin 517.JPG. 2009-03 JMB Entrance.JPG. Berlin (5595211225).jpg. Berlin Jüdisches Museum und der Libeskind-Bau.jpg. Berlin, Kreuzberg, Lindenstrasse 14, Juedisches Museum,. Židovské muzeum v Praze je tvořeno souborem unikátních objektů. Bylo založeno v roce 1906. Návštěvníci mohou zhlédnout jednu z nejrozsáhlejších sbírek judaik na světě. Židovské muzeum U Staré školy 141/1, 110 00 Staré Město. https://www.jewishmuseum.cz. Otevírací doba Vstupné Map Židovské muzeum v Praze vzniklo roku 1906. U jeho zrodu stáli historik dr. Salomon Hugo Lieben a dr. August Stein, představitel českožidovského hnutí a pozdější předseda pražské židovské obce. Jeho účelem bylo zdokumentovat historii, tradice a zvyky židovského obyvatelstva v Čechách a na Moravě. Židovské muzeum vlastní bohaté sbírky stříbra, textilií a má jednu. Muzeum Haliče líčí židovské dějiny a dopad holokaustu trošku jiným způsobem, než je normálně zvykem. Místo historických předmětů tvoří expozici fotografie s texty zachycujícími místa a předměty, ty hrály důležitou roli v židovské kultuře a historii Dánské židovské muzeum se od ostatních židovských muzeí v Evropě liší tím, že dánští Židové byli díky úsilí mnoha svých krajanů a sousedů vcelku ušetření truchlivých let Šoa. Tato hluboce lidská reakce odlišuje dánskou židovskou komunitu a odrazila se také ve tvaru, uspořádání a osvětlen

Židovské muzeum bylo na jaře 1950 zestátněno a obrazy byly převedeny do správy Národní galerie. Signac i Filla V souboru byla zastoupena především meziválečná díla českých a francouzských autorů, například Paula Signaca, Andrého Deraina a Maurice Utrilla; z domácích autorů byli zastoupeni Emil Filla, Jan Bauch, Zdenek. The Jewish Museum was founded in 1904 in the library of the Jewish Theological Seminary of America, where it was housed for more than four decades. Located along New York's Museum Mile, this elegant former residence has been the home of the Museum since 1947. Learn Mor Podřié muzeum od úterý 18. srpna 2014 zahrnulo do svých nabídek pro veřejnost i komentované prohlídky židovského hřbitova nacházejícího se v Třebízského ulici. Nabídka možnosti zpřístupnit tyto prostory vznikla jako společný projekt spolupráce Podřiého muzea a společnosti Matana a. s. založené v roce 1992.

Europas größtes jüdisches Museum im eindrucksvollen Gebäude von Daniel Libeskind. Wechselnde Ausstellungen und Veranstaltungen. Geöffnet täglich 10 - 20 Uhr Židovské muzeum v Praze. Zájmové sdružení právnických osob Židovské muzeum v Praze (ŽMP) bylo registrováno Obvodním úřadem pro Prahu 1 dne 30. září 1994. Hlavním předmětem činnosti sdružení, jako kulturní instituce, je podle zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších.

Regionální židovské muzeum - synagoga a rabínský dům: Poln

Židovské muzeum kritizuje Maláčovou za srovnání covidu a války Aktualizace: 08.02.2021 12:14 Vydáno: 08.02.2021, 12:14 Ilustrační foto - Ministryně práce Jana Maláčová 21. prosince 2020 v Praze na tiskové konferenci po jednání vlády Židovské muzeum — Z metropole, Psal se rok 1906 a staré pražské židovské gheto zbourali. I proto bylo zřízeno Židovské muzeum, které se snažilo zachránit, co se dalo z likvidovaných budov

Kudy z nudy - Židovské muzeum - dům Seligmanna Bauera Třebí

 1. Program. 18:00 — 23:30 Vita Christi - Život Kristův. Komentované prohlídky stálé expozice s uměleckými díly z brněnské diecéze včetně gotického deskového obrazu Madony z Veveří - každou půlhodinu - omezený počet na skupinu, vstupné 20,- Kč
 2. Židovské muzeum je první. Počet 552 892 návštěvníků v roce 2012 drží muzeum již několikátým rokem na špici Ani Národní muzeum, ani Národní galerie, ale Židovské muzeum v Praze je tím, kdo za loňskou sezonu získal pomyslnou zlatou medaili za počet návštěvníků mezi muzei a galeriemi v Praze a vlastně i v celé.
 3. K navrácení sbírek bývalého Státního židovského muzea české a moravské židovské komunitě se I. Levin vrací citací názoru představitele izraelské organizace Menora, M. Moskovitze. Podle něho ti (Židé), kteří dnes žijí v České republice, přišli odjinud, hlavně z Ruska, a to oni ve skutečnosti obdrželi majetek
 4. kají židovská muzea se zemskou působností, usilující o dokumentaci života komunity na pozadí společnosti většinové. V roce 1906 je založeno židovské muzeum v Praze, které se ve svém sbírkotvorném programu soustředí na zobrazení života židů v Čechách a zejména v Praze včetně všech jeho specifik

Židovské muzeum v Praz

Od loňského 15. března je Židovské muzeum v Praze (ŽMP) s přestávkami nuceně uzavřeno 151 dní. Poslední tržby ŽMP jsou z loňského prosince − 41 000 korun. O rok dříve ve stejném měsíci to bylo 15 248 000 korun. Návštěvnost muzea loni oproti roku 2019 poklesla o 81,37 procenta, výnosy ze.. Židovské muzeum v Praze. Společné prohlášení Česko-izraelské mezivládní konzultace. Publikováno ‍‍22.5.2016 - 14 Ijar 5776 | Autor: Úřad vlády České republiky. český premiér Bohuslav Sobotka a izraelský premiér Benjamin Netanjahu, Jeruzalém, Izrael, 22. 5. 201 The Jewish Museum in Prague (Czech: Židovské muzeum v Praze) is a museum of Jewish heritage in the Czech Republic and one of the most visited museums in Prague. Its collection of Judaica is one of the largest in the world, about 40,000 objects, 100,000 books, and a copious archive of Czech Jewish community histories

Muzeum pečuje o jednu z nejrozsáhlejších sbírek judaik na světě. Ta obsahuje na 40 000 sbírkových předmětů a 100 000 knih PRAHA - Židovské muzeum v Praze se chce více otevřít veřejnosti, chystá nové stálé expozice, přiveze současnou izraelskou kulturu a připravilo slevy. První letošní výstava se otevře už ve čtvrtek a zaměří se na barokní synagogy v Čechách a na Moravě. Od dubna nabídne muzeum novou sedmidenní vstupenku platnou pro všechny své objekty Židovské muzeum v Praze . U zrodu Židovského muzea v roce 1906 stáli historik dr. Salomon Hugo Lieben a dr. August Stein, představitel českožidovského hnutí a pozdější předseda pražské židovské obce. Původním záměrem bylo zachovat cenné umělecké předměty z pražských synagog, které byly v rámci přestavby. See: Židovské muzeum (Praha, Česko : 1994- ) See: Židovské muzeum v Praze (1994- ) See: Jewish Museum in Pragu

Jewish Museum in Prague – Maisel Synagogue (Židovské muzeum – Maiselova synagoga) - Prague

Jednotlivá hodnocení - Židovské muzeum v Praze -Do Muzea

 1. Oficiální webové stránky sdružení České dědictví UNESCO představující památky v České republice zapsané do seznamu světového dědictví UNESCO a města, ve kterých se nacházejí
 2. Židovské muzeum v Praze. Aktuální přehled veškerých novinek, změn a událostí v Židovském muzeu v Praze. Návštěvnické okruhy Židovského muzea v Praze a vstupné pro sezónu 2017. Okruh Pražské židovské měst
 3. Pohřešovaná vzácná židovská opona se po 60 letech vrátila do Česka. 26. března 2014 15:30. Poprvé v historii se Židovskému muzeu v Praze a Federaci židovských obcí v České republice podařilo..
 4. Židovské muzeum v Praze - Jewish Museum in Prague, Prague, Czech Republic. 6,867 likes · 87 talking about this · 2,868 were here. Židovské muzeum v Praz
Prague City Line » The Old Jewish Cemetery in Prague´s Žižkov

Židovské muzeum (Muzeum) • Mapy

 1. Název. Židovské muzeum v Praze 13.1.2020. Popis. Na pondělí nám zajistila průvodkyně Ing. Alena Radová prohlídku Židovského muzea - Staronová synagoga, Pinkasova synagoga, Starý židovský hřbitov, Obřadní síň, Klausová synagoga, Maiselova synagoga - tady většina lidí skončila, někteří pokračovali ještě do Španělské synagogy
 2. Obnovená synagoga byla zpřístupněna veřejnosti jako Regionální židovské muzeum. V současné době je v hlavním sále synagogy rekonstruovaný původní svatostánek (aron ha-kodeš), vitríny s některými dochovanými kultovými předměty z polenského muzea a řady synagogálních lavic (původně ze Světlé nad Sázavou)
 3. Pražské Židovské muzeum bylo založeno v roce l906. Jeho sbírky mají obrovskou cenu právě svým regionálním zaměřením - pocházejí z Prahy nebo z českých zemí. Během okupace byl zdejší muzejní spolek rozpuštěn a tehdy začal jeden ze zakladatelů doktor Stein hledat způsob záchrany židovských památek a navrhl.
 4. PRAHA - ŽIDOVSKÉ MUZEUM - 20-YY100 - Velký formát, zachovalá, čist
 5. ŽIDOVSKÉ MUZEUM. Lucie Vilímová Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce. Typ projektu Magisterská diplomová práce Semestr Letní semestr 2013 Studijní program Architektura a urbanismus Ústav Ústav navrhování I. Vedoucí práce Pata Luboš.
 6. Židovské muzeum v Praze | 133 sledujících uživatelů na LinkedIn. Židovské muzeum v Praze je evroým unikátem, nejkomplexnější institucí svého druhu: spravuje čtyři historické synagogy a Obřadní síň s jedinečnými expozicemi, světoznámý Starý židovský hřbitov, vlastní galerii, několik depozitářů, archiv, knihovnu s multimediálním centrem i restaurátorská.
Municipal House - Public Building in Prague - Thousand WondersKolumbárium, obřadní místnosti a ústřední márnice ghetta - Památník Terezín -Do Muzea!Pražské židovské hřbitovy / Prague Jewish Cemeteries / Prager jüdische Friedhöfe | Monografie

Najděte si on-line hotely poblíž Irské židovské muzeum, Irsko. Mnoho volných pokojů za skvělé ceny. Rezervujte on-line, plaťte až v hotelu. Žádné rezervační poplatky Židovské múzeum v Berlíne je múzeum židovskej kultúry a dejín nachádzajúce sa v nemeckom Berlíne, v mestskej časti Kreuzberg. Prvé židovské múzeum.. Všechny oblíbené tituly od Židovské muzeum v Praze máme skladem - prohlédněte si aktuální nabídku! Máme samé dobré knihy za dobré cen