Home

Přihlášení vozidla mimo trvalé bydliště

Přihlásit auto by mělo být možné i mimo trvalé bydliště

Přihlášení auta bude od poloviny příštího roku možné na kterémkoliv úřadě a nikoliv jen v místě bydliště vlastníka. Počítá s tím novela zákona o pravidlech provozu na pozemních komunikacích z pera ministerstva dopravy. Možnost řešit registr vozidel a jiné úkony s tím spojené kdekoliv i mimo trvalé. Přihlásit se. Vítejte! přihlášení k účtu. vaše uživatelské jméno Změny v registru vozidel mimo trvalé bydliště využilo za rok 37 procent motoristů přišlo na úřad mimo své trvalé bydliště. Nejvíce změn bylo provedeno na registrech vozidel v Praze (286 746 lidí, z toho 72 503 nespadalo svým trvalým. Přihlášení auta do registru vozidel se neobejde bez povinného ručení. Získat nejlevnější zákonné pojištění auta > Za nové se považuje takové vozidlo, ke kterému náleží čistopis velkého technického průkazu , ve kterém není vypsán žádný předchozí majitel Jak přihlásit vůz v registru vozidel? Po podpisu smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím je vozidlo převedeno na jinou osobu. Pokud je vůz zakoupen tímto způsobem, měl by se kupující ohlásit u příslušného registru vozidel. Podle adresy trvalého bydliště či sídla podnikání si najděte příslušný úřad kam spadáte Trvalý bydliště na úřadě - bezdomovecké trvalé bydliště V poslední době se čím dál víc setkáváme s případy, kdy má osoba bydliště na obecním (městském) úřadě , což vyvolává často pochybnosti o ekonomické situaci této osoby, přičemž v mnoha případech jsou tyto pochybnosti oprávněné

Přihlášení auta mimo trvalé bydliště

Registrace nového vozidla mimo trvalé bydliště? - Diskuze

Registrace nového vozidla mimo trvalé bydliště? (2

Místo trvalého pobytu je adresa pobytu občana v České republice, kterou si zvolí (nebo je mu přidělena po narození) zpravidla v místě, kde má rodinu, rodiče, byt nebo zaměstnání. Běžně se ovšem místo pojmu trvalý pobyt používá pojem trvalé bydliště. Bydliště je správně ta adresa, na které se člověk skutečně. Přihlašování vozidel, jednání s registrem vozidel, stanicemi STK, akreditovanými zástupci, DEKROU, MDČR, technickou zkušebnou, překladateli VÁŽENÍ KLIENTI, DNE 25.8.2021 NASTUPUJE NAŠE KOLEGYNĚ ZAJIŠŤUJÍCÍ POJIŠTĚNÍ A CHOD KANCELÁŘE PETRA KLEINHAMPLOVÁ NA PLÁNOVANOU OPERACI

Pro přihlášení auta nebude nutné chodit na úřad v místě

Při přihlášení dovezeného vozidla již není vybírán poplatek za schválení technické způsobilosti (1500,- popř. 2000,-Kč), pouze za registraci 800,- Kč -Při přihlášení dovezeného vozidla ze zemí členských států se oba úkony ( dříve schválení technické způsobilosti + registraci vozidla ) provedou v jednom kroku. Registr silničních vozidel - elektronické objednávání . Elektronické objednávání žadatelů do registru silničních vozidel. V zájmu zvyšování úrovně služeb, poskytovaných žadatelům, nabízí Odbor dopravněsprávních činností MMB možnost elektronického objednávání k úkonům v registru silničních vozidel (RSV).. Na této stránce můžete zjistit informace o.

Pro vozidla pocházející ze zemí mimo EU je však zákonem stanovena podmínka přípustného stáří dovezeného vozu a pohybuje se v závislosti na kategorii vozidla mezi 5 až 8 lety, přičemž tato lhůta se počítá od okamžiku první registrace v zahraničí (1. přidělení RZ) do okamžiku jeho dovozu do ČR (datum JCD) Po ohlášení změny místa trvalého pobytu je občan povinen požádat do 15 pracovních dnů o vydání nového občanského průkazu. Na jiné přepážce tedy zažádáte o nový občanský průkaz. Poplatek se neplatí. Nový občanský průkaz bývá k vyzvednutí do 30 dnů. O nové občanské průkazy musíte zažádat i dětem

Změny v registru vozidel mimo trvalé bydliště využilo za

Přihlášení vozidla 2021 - jak přihlásit nové či ojeté

REGISTR VOZIDEL BRUNTÁL - KONTAKTY. Informace. 554 706 183. Informace. 554 706 372. BĚŽNÁ AGENDA REGISTRU SILNIČNÍCH VOZIDEL. registrace nového vozidla. převod vozidla (přihlášení a odhlášení) zánik vozidla (trvalé vyřazení vozidla - ekologická likvidace Bydlím teď na pár let mimo místo trvalého bydliště a tak řeším, jak je to s poplatky za psy. Musí se platit v místě trvalého bydliště, nebo je můžu pl.. Úředníci provedli od loňského června, od kdy mají motoristé možnost provádět změny v registru vozidel na jakémkoliv úřadě obce s rozšířenou působností, téměř čtyři miliony úkonů. Na každého návštěvníka připadají v průměru tři úkony, znamená to tedy, že na jednotlivá pracoviště registru vozidel v celé republice přišlo celkem 1 333 084 lidí, z. Kde požádat o zápis auta do registru silničních vozidel? Současná právní úprava uvolnila celkem striktní pravidlo, že žádat lze pouze tam, kde má žadatel trvalé bydliště, respektive na úřadě tomu odpovídající obce s rozšířenou působností.To již nyní neplatí a podat žádost je možné na kterémkoli úřadě obce s rozšířenou působností, tedy i tam, kde.

Kde v Praze vyřídit registr vozidel - statnisprava

Motoristé často využívají možnost provádět změny v registru vozidel na úřadě mimo své trvalé bydliště. Za měsíc červen, od kterého je možné žádost vyřídit na jakémkoli úřadě s rozšířenou působností, úředníci provedli celkem 402 450 úkonů. Na každého návštěvníka přitom v průměru připadají tři úkony Převody vozidel, registrace vozidel, odhlašování, přihlášení vozidla, STK, pojištění vozidel. u vozidel dovezených ze zemí mimo EU doklad o proclení vozu, případně povolení výjimky od Ministerstva Dopravy u cizince navíc neověřená kopie povolení k pobytu a adresy trvalého pobytu; Firma Lidé, kteří mají trvalé bydliště na radnicích, budou mít nově tento údaj vyznačován v občanských průkazech. Změnu přinesla novela o evidenci obyvatel, která dnes nabývá účinnosti. Předloha také ponechá trvalé bydliště mezi povinnými informacemi v průkazu. Podle dosavadní úpravy si obyvatelé mohli vybrat, zda bydliště v průkazu chtějí mít, nebo ne

Registrace nového vozidla; Převod vozidla; Odhlášení vozidla od 1.1.2015 nelze pouze vozidlo odhlásit, musí se zároveň přihlásit na kupujícího; Přihlášení ojetého vozidla; Přihlášení dovezeného vozidla; Vývoz vozidla mimo ČR (trvalý vývoz) Změna v TP z IČ na RČ (u živnostníků) - majitel zůstává stejný. Trvalé bydliště bude navíc povinné - dnes totiž existují lidé, kteří ho nemají nikde, protože si ho zrušili. Přechodný pobyt pro chataře. Změní se také situace nájemníků, kterým majitel bytu prostě zakázal zapsat si u něj trvalý pobyt. Stejně tak skončí boom přihlašování trvalého bydliště na radnici

Tisíce lidí, kteří mají trvalé bydliště hlášené na městských či obecních úřadech i ti, kteří se dlouhodobě zdržují mimo místo oficiálního trvalého bydliště, čeká změna. Lidé by měli povinnost hlásit si trvalý pobyt tam, kde skutečně žijí. Nově by měl být povinně hlášen i pobyt přechodný Výměna mimo trvalé bydliště: 25.09.2013 10:49:01 | Anežka Hrušková: Dobrý den, můžu se zeptat, proč se na vašich stránkách pod dotazy nezobrazují i odpovědi? Ptám se tedy na již položené otázky: Pracuji mimo své trvalé bydliště, mohu si o výměnu ŘP zažádat na dálku/online nebo v jiném městě? Děkuji za odpověď Výroba (stavba) silničního vozidla; Technické změny na vozidle (tažné zařízení, pohon LPG, ADR, majáky, pneumatiky apod.) Registr silničních vozidel. Registrace (přihlášení) vozidla - nové + jiný okres + dovoz s českým technickým průkazem; Převod vozidla - stěhování + dědictví + změna majitel Jak na přihlášení ojetého auta z dovozu. 02.03.2018. doklad o povolení k pobytu, udělení azylu na území ČR nebo o délce přechodného pobytu (nemá-li žadatel trvalý pobyt na území ČR), živnostenský list (žádá-li podnikající fyzická osoba) Nevěsty a budoucí nevěsty diskutují a radí si o všem, co se týká jejich svatby, od bot po sex

Trvalé bydliště, trvalý pobyt - změna, odhlášení, zrušení

 1. imum času
 2. Od června budete moci dokončit převod auta i bez součinnosti nového majitele. Od léta začne platit institut nucené registrace, který zamezí případům, kdy nový majitel záměrně nechce nebo nestihne převést na sebe vozidlo do zákonné lhůty deseti dnů od prodeje. 22.02.2017, aktuality
 3. Zaplatíte také poplatek 50 Kč. Každý občan ČR může mít pouze jedno trvalé bydliště. Při přihlášení k nové adrese tak automaticky zaniká vaše předchozí trvalé bydliště. Od starého trvalého bydliště není nutné se nijak odhlašovat. Se změnou trvalého bydliště je ale spojena povinnost změny dokladů
 4. ut čtení. Minimálně jednu změnu trvalého bydliště zažije ve svém životě každý. Stěhování, ať už je pro něj důvod jakýkoliv, si žádá nejprve mnoho sil, poté především pevné nervy. Koupí nemovitosti vše teprve začíná. Rozjíždí se kolečko po úřadech
 5. Změny související s registrací vozidla (změna příjmení, trvalého bydliště, názvu nebo sídla firmy Výdej registračních značek při poškození, ztrátě, odcizení Trvalé, dočasné vyřazení vozidla z registru vozidel, ukončení dočasného vyřazen
 6. Pravidla pro dovoz se liší podle toho, zda se jedná o dovoz vozidla ze země EU anebo z jiné země. V každém případě však technickou způsobilost schvaluje obecní úřad obce s rozšířenou působností, příslušný podle pobytu nebo sídla žadatele o toto schválení

Změnu registrace vozidla budou moci majitelé provést i

 1. I. Registrace silničních vozidel: 1. Přihlášení nového, dovezeného a vyváženého vozidla k registraci v RSV 2. Přihlášení ojetého, již dříve registrovaného vozidla v Praze, k registraci v RSV 3. Zápis změn údajů v RSV 4. Dočasné vyřazení vozidla z RSV 5. Trvalé vyřazení vozidla z RSV 6
 2. S účinností od 1. května 2004 dochází v případě trvalého vyřazení vozidla na vlastní žádost vlastníka vozidla rovněž k povinnosti předložit doklad o likvidaci vozidla vydaný tuzemským nebo zahraničním subjektem pověřeným sběrem a likvidací vozidel a autovraků(viz § 13 odst. 2 a odst. 5 zákona č. 56/2001 Sb.).V.
 3. Průkaz trvalého pobytu vydávaný občanovi Evroé unie je veřejnou listinou, vydává se jako samostatný doklad s fotografií, kterým jeho držitel prokazuje své jméno, příjmení a ostatní jména, datum a místo narození, státní příslušnost, číslo cestovního dokladu, adresu místa hlášeného pobytu na území, rodné.
 4. Provozovatelem silničního vozidla registrovaného v registru silničních vozidel České republiky se rozumí fyzická osoba s místem trvalého pobytu nebo s místem povoleného pobytu v České republice, nebo právnická osoba se sídlem v České republice, která vlastním jménem provozuje silniční vozidlo a je současně vlastníkem.

Přihlášení vozidla, přepis auta, odhlášení vozidla v roce

 1. Ukončení trvalého pobytu na původní adrese už nemusíte nikde hlásit, trvalý pobyt na této adrese vám bude ukončen automaticky zaevidováním trvalého pobytu na nové adrese. Jako občan ČR můžete mít na území České republiky totiž v jednu chvíli pouze jeden trvalý pobyt
 2. doklad o povolení k pobytu, o udělení azylu na území České republiky nebo o délce přechodného pobytu, nemá-li provozovatel silničního vozidla trvalý pobyt na území České republiky, doklad o technické způsobilosti vozidla, kterým je technický průkaz silničního vozidla
 3. Hlášení trvalého pobytu. Občan České republiky může mít jen jedno místo trvalého pobytu na našem území a to v objektu, který je určen pro bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci a označen číslem popisným nebo evidenčním popřípadě orientačním
 4. Správní řízení ve věci zrušení údaje o místu trvalého pobytu je od 1.1.2016 zpoplatněno správním poplatkem ve výši 100,- Kč za každou osobu uvedenou v návrhu.V případě zaslání návrhu poštou uhraďte správní poplatek bankovním převodem na účet Magistrátu města Olomouce, č. 19-1801731369/0800, variabilní symbol č. 136171 a jako specifický symbol uveďte své.

MD: Možnost provádět změny v registru vozidel mimo trvalé

Řízení vozidla v zahraničí a používání automobilu k práci v jiné zemi EU (vydávání řidičských průkazů, pojištění, registrace vozidla apod. vede řízení o přestupcích dle zákona č.56/2001Sb. o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a zákona č.168/1999Sb. o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla rozhoduje o zápisu silničního vozidla do registru vozidel Jak volit ve volbách do Poslanecké sněmovny? Kroužkování, hlasování mimo trvalé bydliště i z karantény Celý článek ke čtení kliknutím tady

zápis ostatních změn v registru (např. změna bydliště nebo sídla, změna barvy) zánik silničního vozidla (dříve trvalé vyřazení vozidla z registru) registr vozidel II. registrace historických vozidel a sportovních vozidel; registrace vozidla dovezeného ze státu EU (které ještě nemá vystaven český technický průkaz Jaké výhody a nevýhody v sobě nese uvedení travalého bydliště nájemníka? Zájemce se zahraničí chce bydlet v podnájmu a chce si, kvůli doručování pošty uvést adresu ubytování jako adresu trvalého pobytu. Za předpokladu, že v je zde minimálně 5 let, jaké nebezpečí hrozí z toho, že bude mít trvalé bydliště Trvalé bydliště. Pokud jste v jiné zemi EU pobývali legálně nepřetržitě alespoň 5 let a splňovali při tom dané podmínky k pobytu, máte automaticky nárok získat povolení k trvalému pobytu. To znamená, že budete moci v zemi zůstat tak dlouho, jak budete chtít

Přihlášení do autoškoly pro cizince. K řidičskému výcviku v autoškole se můžete přihlásit, pokud splňujete věkovou hranici 18 let, podáte si oficiální přihlášku v dané autoškole a doložíte lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k řízení motorového vozidla. Podmínky vydání řidičského průkaz Správní orgán konstatuje, že vesnice Včelná se za svého občana Adama Vojtěcha stydí, napsal referent Obecního úřadu Včelná. Za rozhodnutím stojí obyčejný úředník František Mareš, který se rozhodl jednat sám za sebe a zrušit ministrovi zdravotnictví trvalý pobyt v obci. Chtěl totiž dle svých slov z moci úřední ministrovi zdravotnictví ukázat, jaké to. Nové auto je třeba přihlásit do jednoho měsíce. Pro přihlášení potřebujete: kupní smlouvu nebo doklad o koupi vozidla malý a velký techničák doklad totožnosti doklad o pobytu ve Švýcarsku (povolení k pobytu, pracovní smlouva) Formulář 13.20A - je nutný pro přihlášení na dopravním úřadě (Strassenverkehrsamt Pokud jsou v obci ‚trvale žijící' osoby bez evidence trvalého nebo přechodného pobytu, pak vzniká problém zejména v oblasti infrastruktury, říká Alexandra Kocková z organizační sekce Svazu. Například místní poplatky za odvoz odpadů hradí pouze přihlášení lidé, ačkoliv ho využívají všichni, kdo tam bydlí

Zprávy - Změny v registru vozidel mimo trvalé bydliště

K přihlášení trvalého pobytu je potřeba jenom občanský průkaz a platnánájemní smlouva uzavřená na jméno toho, kdo pobyt přihlašuje. Přihlásitse lze hned po nastěhování.V případě podnájmu je vždy potřebnýsouhlas majitele nebo oprávněné osoby.Poznámka:Přihlásit lze pouze trvalý pobyt (zákon nezná trvalé. Možnost provádět změny v registru vozidel mimo své trvalé bydliště využilo za rok 494.000 motoristů, což je 37 procent z celkového počtu všech uskutečněných změn v registru. Zjednodušení pro majitele aut platí od loňského června. V tiskové zprávě to oznámilo ministerstvo dopravy. Od letošního čer.. Karty řidiče do tachografu nebo řidičské průkazy lze žádat i na ORP mimo trvalé bydliště; co úřad obdrží žádost provozovatele autoškoly o přihlášení ke zkoušce. každá z nich si před vstupem do vozidla dezinfikuje ruce, každá z nich má po celou dobu ochranné prostředky dýchacích cest a po každé jízdě. Pokud vlastníte nebo provozujete vozidlo, je potřeba změnu trvalé adresy ohlásit na registru vozidel a zanést novou adresu do dokladů od vozidla. Lhůta na nahlášení změny je 5 dní od přepisu trvalého pobytu v občanském průkazu

JIŽNÍ ČECHY - Každý, kdo si koupil nový nebo ojetý vůz, musel do současné doby kvůli převodu chodit na úřad v místě svého trvalého bydliště nebo sídla firmy. To se od 1. června změní. V účinnost totiž vstoupí novela zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, díky které mohou majitelé a provozovatelé vozidel provádět úkony v registru. Přihlášení vozidla na osobu mimo EU Dobrý den, jsem cizinec, tady v ČR jsem jako student a dostávám každý rok nové povolení k pobytu. Ted' mé staré povolení už není platné a já bych si musel dostat nové, ale tento rok stalo se tak že nové bude až v lednu (má žádost je schvalená ale nejbližší volný termín pro. V případě, že vozidlo je ve statutu převod, tzn., že je pouze odhlášeno na nového vlastníka vozidla (platí pro vozidla kde byl tento úkon učiněn do 31.12.2014) a ten neprovede zápis vozidla na svou osobu, tzn. nedohlásí vozidlo na sebe do 30.06.2015, vozidlo zanikne a bude ke dni 01.07.2015 vyřazeno z registru. Ne, musíš se přihlásit na ÚP ve své spádové oblasti. Ne v jiném kraji, ani okresu. Později můžeš požádat převedení agendy do místa TRVALÉHO POBYTU, nikoliv bydliště. Stejně tak i v případě jiné doručovací adresy, dříve přechodného pobytu

DD, mám trvalé bydliště 400km od místa, kde žiju. Podnikám na vedlejší činnost a jsem neplátce DPH. Chtěl bych se stát identifikovanou osobou - nakoupím zboží z Německa a na faktuře bude poštovné. Tedy přijmu službu ze země EU. Nastudoval jsem si, že by tato registrace měla být možná na CRM pomocí JRF Kde je možné provést přepis auta? V roce 2021 budou přepisy probíhat stejně jako už od 1.1. 2015. Naštěstí je tyto změny udělaly jednoduššími.Přepis auta fungoval do konce roku 2014 tak, že původní majitel musel vůz na úřadě odhlásit, a ten nový pak musel zajít na úřad ve svém místě trvalého bydliště a tam vůz sám přihlásit Zdravím, můj soused (není Čech, ale má tu trvalé bydliště), který bydlí v podnájmu, potřebuje kvůli práci ŽL. Chtěl si dát místo podnikání, kde má trvalé bydliště, ale majitel mu to zakázal, že s tím měl v minulosti problémy. Máte s tím někdo zkušenosti? Či navrhnete jiné řešení? Děkuji Zdravím, je možné žádat o občanský průkaz po svatbě mimo trvalé bydliště? Na internetu jsem hledala a našla rozporuplné informac

Vozidlo také bude možné registrovat na nového majitele i mimo trvalé bydliště či sídlo prodávajícího. V současnosti až do konce května platí, že je možné vozidlo přeregistrovat jen v místě bydliště nebo sídla prodejce, do 10 dnů od prodeje Motoristé mohou přihlásit auto na kterémkoliv úřadu obcí s rozšířenou působností. Umožňuje to novela zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, která 1. června začíná platit. Dosud museli motoristé chodit vyřizovat změny v registru vozidel pouze na úřadech podle svého bydliště nebo sídla firmy

Přihlášení vozidla mimo trvalé bydliště, to ale není pravd

Zápis změny ostatní údajů mimo vlastníka a provozovatele (barva vozidla, ztráta, zničení nebo odcizení dokladů k vozidlu, zápis tažného zařízení, změna bydliště) Dagmar Dutková: 20.2.2019: Zánik vozidla (dříve trvalé vyřazení vozidla) Dagmar Dutková: 20.2.2019: Ukončení vyřazení vozidla: Dagmar Dutková: 20.2. Rezidentní oblastí rozumíme vymezené území, uvnitř něhož vzniká místně příslušnému subjektu na základě trvalého pobytu, sídla/provozovny či vlastnictví nemovitost nárok na vydání Parkovacího Oprávnění. Větší městské části jsou rozděleny do menších rezidentních oblastí např. Praha 5 a Praha 5.1 Jak je to s přehlášením auta v případě prodeje, když jsem k tomu ještě změnil adresu trvalého bydliště. Je nutné zajít odhlasit auto na úřad dle trvalého bydliště, nebo původního přihlášení? Po přestěhování jsem přepis vozidla na novou adresu neřešil a teď při prodeji mám strach, že by to mohl být problém

Změna trvalého bydliště 2021: jak na to? - Měšec

Registr vozidel. Kdo vlastní auto, musí změnu trvalého pobytu oznámit registru vozidel; vymění vám malý techničák a do velkého doplní nové údaje. Zaplatíte za to padesátikorunový poplatek. Na hlášení máte deset pracovních dnů. Vyřídit to můžete na libovolném registru vozidel, nemusí jít o úřad v místě vašeho nového ani starého bydliště Dovoz vozidel ze zahraničí. Jak na přihlášení vozidla dováženého z EU či mimo ni? Nabízíme Vám přehledný souhrn všech náležitostí. Pravidla pro dovoz se liší podle toho, zda se jedná o dovoz vozidla ze země EU anebo z jiné země Převody vozidel již od června 2017 nemusíte vyřizovat pouze ve městě trvalého bydliště prodávajícího. Přepis auta provede kterýkoliv městský úřad s rozšířenou působností. U převodu vozu nyní musí být přítomen jak prodávající, tak kupující To může být vydáno na základě trvalého pobytu v dané oblasti a prokázání právního vztahu k vozidlu Mimo základní provozní dobu není parkování v modré zóně regulováno. vozidla. V některých městských částech (aktuálně Praha 5 a Praha 8) jsou zavedeny tzv. Malé parkovací oblasti, pro které je parkovací.

Znemecka eu - dovoz zboží z německa

Lidé využívají možnosti registrovat auto i mimo trvalé

Přihlásit psa musí jeho držitel. V každém městě občan, který má na území města trvalé bydliště, nebo právnická osoba, která zde má sídlo. Psa musí přihlásit i v případě, že se s ním převážnou část roku zdržuje mimo trvalé bydliště (na chalupě atd.) zařídíme pro Vás úkon v registru vozidel i v případě trvalého pobytu (sídla) mimo Prahu I když nás to velmi mrzí, s ohledem na zvýšené náklady k provedení úkonů v souvislosti s vládními opatřeními, omezeným chodem úřadů či jejich úplným uzavřením, jsme nuceni cenu vyřízení úkonu po dobu nouzového stavu.

Severní Čechy - Nová aplikace z dílny iniciativy Hlídač státu může k volbám přivést lidi, kteří nežijí v místě svého trvalého bydliště. Stačí do aplikace zadat základní osobní údaje, číslo občanky a adresu a aplikace obratem vyrobí žádost na příslušný úřad. Aplikace funguje i offline, vyplnění formuláře zabere minimum času Nouzový stav má trvat do 28. března, volný pohyb osob aktuálně platí na tři týdny. Podle Hamáčka si před opuštěním bydliště máte napsat čestné prohlášení a mít jej pro případ kontroly u sebe. Pro lidi, kteří bydlí mimo své trvalé bydliště by mělo stačit mít sebou jiný téměř jakýkoliv doklad Ahoj, nemáte někdo tip na seznam, komu všemu hlásit změnu trvalého pobytu? Našla jsem něco, ale moc se mi to nezdá... Za sebe chápu zdravotní pojišťovnu, lékaře, sociálku, pracák, zaměstnavatele, banku, odbor dopravy kvůli evidenci auta. Ale našla jsem třeba taky že si musím udělat nový ŘP - proč, vždyť na něm adresa bydliště není?