Home

Osobní a přivlastňovací zájmena Angličtina Test

Osobní a přivlastňovací zájmena - Angličtina, Test par

  1. Jste zde: Test park > Testy > Angličtina > Osobní a přivlastňovací zájmena Osobní a přivlastňovací zájmena
  2. e apod
  3. Hlavní stránka - Angličtina online - Testy z angličtiny online a zdarma - Test Přivlastňovací zájmena (my, your, her, his, its, our ) - ihned po dokončení testu uvidíte výsledek a správné odpovědi. Není potřeba se nikde registrovat. Všechny testy na Anglina.uNas.cz jsou online a zdarma
  4. Osobní a přivlastňovací zájmena. Nabízíme Vám ke stažení a vytištění jednoduchou tabulku osobních a přivlastňovacích zájmen. V tabulce naleznete čtyři sloupce: - osobní zájmeno: podmětný tvar I am here. / He is there. / They are there. - osobní zájmeno: předmětný tvar Talk to me. / Talk to him. / Talk to us
  5. Doplňte správné zájmeno dle kontextu, můžete použít zájmena osobní, předmětná, přivlastňovací (samostatná i nesamostatná). Používejte vše v nezkráceném tvaru. Zájmena - pronouns | test - anglická gramatika | Falešní začátečníci | jazykolog.c
  6. Pravidla pro přivlastňování v angličtině - přivlastňování podstatných jmen, zájmen i přídavných jmen. Včetně cvičení a výsledků! Přivlastňování v angličtině - pravidla, cvičení i výsledk

Vědomostní testy online. Angličtina, čeština, němčina, matematika, filmy, seriály, knihy, historie a jiné, zábavné i poučné Přivlastňovací zájmena jsou dalším základním pilířem ve výuce anglického jazyka. Přivlastňovací zájmena v angličtině dělíme do dvou skupin: samostatně stojící a spojená s podstatným jménem (nesamostatná). Při použití přivlastňovacího zájmena se již ve větě nevyskytuje člen: This is my sister Osobní a přivlastňovací anglická zájmena v příkladech. V této části se podíváme na praktické použití problematiky zájmen v angličtině, kterou jsme se zabývali v předešlých odstavcích Přivlastňovací zájmena a předmětový tvar - černobíle; Přivlastňovací zájmena a předmětový tvar - barevně; Angličtina - zájmena barevně Přivlastňovací zájmena a předmětový tvar - strana 1 barevně. Přivlastňovací zájmena a předmětový tvar - strana 2 barevně Angličtina - zájmena černobíl

Osobní a přivlastňovací zájmena #2 - Help for English

Osobní a přivlastňovací zájmena!!! Přivlastňovací zájmena - přivlastňují někomu něco t.j. stojí vždy před podmětem! example-(příklad): můj otec- my father, tvoje kniha- your book, náš syn- our son, Toto je jejich auto.- This is their car. Osobní anglická zájmena Zájmena - Procvičování online, test, rozsáhlá sbírka příkladů Anglické vtipy Chat Čtení s porozuměním Gramatika v kontextu Rozhodovačka Rozřazovačka Stavba vět Vpisován Podmínky užití Obchodní podmínky Kontaktní údaje Objednávka osobní licence Objednávka školní licence Důležité je pravidlo, že přivlastňovací zájmena nelze kombinovat s dalšími determinátory: a, this, the, that, Pepa´s (Your a car. T hat his pen. - takové kombinace neexistují). PŘIVLASTŇOVACÍ PÁD - životné. Vzhledem k tomu, že angličtina na rozdíl od češtiny nezná klasické pády (1. až 7.), musí si.

Přivlastňovací zájmena - test číslo 44 - Easy English

ZÁJMENA (PRONOUNS ) Osobní zájmena (Personal Pronoun) Osobní zájmena v angličtině mohou nahradit podstatná jména, která se vzdahují k lidem, ale i věcem. Ve větě je používáme jako podmět nebo předmět a podle toho je také dělíme. POZOR: Angličtina nemá jednotnou a množnou formu pro you a tím vlastně nevyká Nesamostatná přivlastňovací zájmena vždy stojí ve větě před podstatným jménem. V jiných případech používáme samostatná přivlastňovací zájmena. This is my sofa. This sofa is mine. This is her room. This room is hers. Test na anglická přivlastňovací zájmena: 1. This is home. a) my b) mine; 2. She looked at teacher Osobních a přivlastňovacích zájmena si procvičíme na příkladech příbuzenských vztahů v rámci rodiny.Více na www.i-Lector.co

V angličtině na rozdíl od češtiny rozdělujeme přivlastňovací zájmena na samostatná a nesamostatná. Dnes se podíváme na ta nesamostatná. To znamená ta, po kterých následuje podstatné jméno. Při použití přivlastňovacího zájmena nám odpadá člen (určitý/neurčitý), např. the my car. Buď tedy použijeme člen, nebo přivlastňovací zájmeno, ale nikdy ne oboje Zvratná zájmena se však nepoužívají, pokud se vážou s příslovcem místa, nebo předložkou with. V tom případě se používají osobní zájmena předmětná Jste zde: Test park > Testy > Angličtina > Osobní a přivlastňovací zájmena. Osobní a přivlastňovací zájmena. 1/15. Můj, moje Start studying zájmena angličtina Osobní zájmeno I (já) se v angličtině vždy píše s velkým písmenem.V angličtině se nerozlišuje tykání a vykání, druhá osoba je vždy YOU (ty/vy) / YOUR (tvé/vaše). Pozor na rozdíl mezi osobním it's (=it is - to je) a přivlastňovacím zájmenem its (píše se bez apostrofu) Přivlastňovací zájmena se nám pořád pletou. Připravila jsem pro vás další list k procvičení. Na začátku každé hodiny teď píšeme kraťounký testík právě na tato zájmena (moje, tvoje, jejich,). Budeme v tom pokračovat, dokud se nám tahle látka pořádně nevryje do paměti

Pádová zájmena angličtina cvičení Test z angličtiny - zájmena (test č . Zájmena osobní (1. pád)/podmětná (4) stojí před slovesem. Zájmena pádová/předmětná (6) stojí za slovesem a je s nimi většinou předložka (2, 7, 8, 10), která ukazuje daný pád (2. - 7.) Osobní a přivlastňovací zájmena - Angličtina, Test par . SVIZZ TRADE . ENGLISH SCHOOL. Kojetická 107 Tel/Fax : +420 315686798. 250 72 Předboj, Praha-východ GSM : +420 72862882 z Aj:Běčáková, Bragagnolo, Bubílková, Cermanová, Ďurčeková najdi 12 spojovacích výrazů a do ŠS je rozděl do požadovaných skupin Učebnice po str. 21. Pracovní sešit po str. 23. Umíme slovíčka chapter 1 - 8; osobní zájmena a přivlastňovací zájmena - zápis v sešitě. Učíme se číslice 0 - 20, části lidského těla. Ve čtvrtek 15. 11. píšeme čtvrtletní písemnou práci z 1. a 2. lekce. Aj do 2. 11. Probrané učivo: Učebnice po str. 18 Je mi líto, tento test není určen pro vás. Patříte mezi začátečníky. Příště si připomeneme zájmena (osobní, pádová a přivlastňovací). Test č.1 naleznete ZDE, Test č.2 naleznete ZDE. Pomůže vám např. NEW HEADWAY ELEMENTARY Work Book. strana/cvič.: 7/6, 7/7, 8/12, 20/12.1, 2, 20/13. TEST ć.

Possessive pronouns (Přivlastňovací zájmena) - Procvičování online, test, rozsáhlá sbírka příkladů Přivlastňovací zájmena mají v angličtině dva druhy: Podmínky užití Obchodní podmínky Kontaktní údaje Objednávka osobní licence Objednávka školní licence anglická gramatika na internetu, angličtina, přehled gramtiky všech stupňů, gramatická cvičení -osobní a přivlastňovací zájmena-člen určitý a neurčit přivlastňovací zájmena / possessives. vysvětlení gramatiky Angličtina 10 Vys anglicky? 10 Angličtina 10 Věty s 15 Anglický jazyk pro 7.ročník ZŠ 10 Ovoce a zelenina 15 Angličtina - znáte dobře slovíčka 10 Oddechový test 15 Angličtina pro nejmenší 10 Slovíčka Aj pro 6.ročník 15 Prepositions 15 Articles and nouns - Členy 10 All English 10 Pre 9. rocnik 15 Angličtina 15 4 třída , A.

Přivlastňovací zájmena Přivlastňovací zájmena jsou uzavřenou skupinou zájmen, která vyjadřují přináležitost někoho něbo něčeho k někomu nebo něčemu. Mezi přivlastňovací zájmena řadíme slova můj, tvůj, jeho, její, náš, váš, jejich a zvratné zájmeno svůj Test: Přivlastňovací přídavná jména 1. Vydáno dne 27.10.2012 od Jana Skřivánková. Štěkají na mne sousedovi psi nebo sousedovy psi? Koncovky přivlastňovacích přídavných jmen dokážou někdy potrápit. Vyzkoušejte si v našem testu, jak na tom jste s jejich znalostí Přivlastňovací zájmena nemusejí být zase tak obtížná, jak by se mohlo zdát podle jejich dvojích tvarů. Přivlastňovací zájmena #2 Další test na téma přivlastňovacích zájmen. STARTER Osobní zájmena #1 Velmi jednoduchá doplňovačka, ve které si prověříte, zda máte jasno ve tvarech osobních zájmen.. Přivlastňovací zájmena (pronomina possessiva) Bez přivlastňovacích zájmen se latina neobešla. Mnohé tvary vám budou povědomé, neboť se vyskytují v různých rčeních a příslovích, ale také je budete znát díky jiným jazykům, protože possessiva mají často původ v latině

Osobní a přivlastňovací zájmena (tabulka) - Help for

Nedávali jste ve škole pozor a plavete v určování zájmen? Procvičte si je v tomto testu. Váš úkol bude snadný - z možností vyberete správnou variantu druhu zájmena.Jestli si v této látce nejste úplně jisti, tak vás odkážeme na náš článek o druzích zájmenech, kde se dozvíte více Přivlastňovací zájmena v angličtině - online test. Přivlastňovací zájmena - possessive adjectives and pronouns. Online test zdarma. Complete the sentences. Use my, your, his, her, our and their. Level: A ; Osobních a přivlastňovacích zájmena si procvičíme na příkladech příbuzenských vztahů v rámci rodiny. Více na www.i.

Zájmena přivlastňovací Němčina. Doplňte správné přivlastňovací zájmeno. Ist das Ihr Koffer? Nejnovější testy. Velký rozřaďovací test (Placement test) úrovní Elementary až Pre-Intermediate varianta B Zájmena osobní; Hledat:. Tázací zájmena (přehledná tabulka) (přehledná tabulka) Přehledná tabulka pro začátečníky: osobní zájmena + sloveso být Přítomný čas prostý VS. průběhový (přehledná tabulka) Přítomný čas prostý (tabulka) Zájmena osobní a přivlastňovací (tabulka) Rozřazovací test angličtina Můžete se vrátit zpět na rozcestník s anglickou gramatikou nebo se podívat na přivlastňovací zájmena, která jsou dalším základním pilířem ve výuce anglického jazyka. Chcete se otestovat? Vyzkoušejte speciální test Osobní zájmena a sloveso být 3.2 Přívlastňovací zájmena 3.2.1 Přivlastňovací zájmena / 2 3.2.2 Samostatná přivlastňovací zájmena 3.3 Zvratná zájmena 3.3.1 Zvratná zájmena / 2 3.3.2 Zvratná nebo 4.pád? -b / 2 -b 3.3.3 Zvrátné zájmeno nebo ne ? (3) 3.3.4 Zvratné nebo each other (3) / 2 (3) / 3 (5) 3.4 Vztažná zájmena

Nicméně zájmena osobní i přivlastňovací určitě nejsou nic složitého. Výklad si můžete nastudovat ZDE. a ZDE. Cvičení je opět doplňovací. Vím, že byste radši klikali správné odpovědi, ale pokud doplňujete, více se naučíte. Doplňte tedy do rámečku správný tvar zájmena v závorce Známky nevypovídají o kvalitě žáka. Albert Einstein. Úvodní stránka > Angličtina - 4. ročník. Témata. 1. Revision - opakování 3.ročníku. 2. Personal Pronouns and Possessive Adjectives - osobní a přivlastňovací zájmena. 3 2. Přivlastňovací zájmena a přídavná jména (Possesive Pronouns and Adjectives) Přivlastňovací zájmena a přídavná jména jsou slova určující, kdo vlastní určitý předmět nebo osobu. (Pozn.: V češtině neexistují přivlastňovací přídavná jména - jsou shodná s přivlastňovacími zájmeny. Urči druh vyznačeného zájmene ve větě. Pak stiskni KONTROLA. Jeho písmo je úhledné

Sports :: Výuka matematiky a angličtiny

Zájmena osobní: Pokročilý / C1-C2: Complétez avec un pronom personnel atone ou tonique. Zájmena přivlastňovací: Začátečník / A1-A2: Vyberte správný tvar k danému podstatnému jménu. Zájmena přivlastňovací: Mírně pokročilý / B1-B2: Vyberte správný překlad českého zájmene svůj. Zájmena přivlastňovací. Anglický jazyk Ke stažení 3. třída - Chit Chat 1 4. třída - Chit Chat 2 přehled + test ze slovíček (vybírá náhodně 16 slovíček z balíčku Zájmena (osobní, přivlastňovací) - personal pronouns and possessive adjectives. Gramatika - přehledy 4) Doplň osobní a přivlastňovací zájmena. I ->.. -> your. 5) Napiš věty s přivlastňovacím ´s. This is Tom´s book. This is Sue and Carl´s dog. 6) Podle textu odpověz na otázky. Text - někdo volá do rádia a chce písničku pro někoho jiného k narozeninám Přivlastňovací zájmena se používají přísně v souladu s osobou a počtu osobních zájmen. Ve srovnání s ruského jazyka, přivlastňovací zájmena v angličtině se používá poměrně často, kromě toho, že se musí používat s podstatnými jmény, která označují části těla, oblečení a příbuzné

Zájmena osobní (1. pád)/podmětná (4) stojí před slovesem. Zájmena pádová/předmětná (6) stojí za slovesem a je s nimi většinou předložka (2, 7, 8, 10), která ukazuje daný pád (2. - 7.). Zájmena přivlastňovací (1, 3, 5, 9) mají za sebou ještě podstatné jméno. 2, 1 a 0 bodů ; Druhy zájmen Test z angličtiny - zájmena (test č . Český jazyk Zájmena Opíšeme tabulku str. 120 Pamatujte si do sešitu (1. a 3. soupec) Zpaměti se naučíme tyto druhy zájmen a naučíme se je vyjmenovat (příklady)- stejně jako kdysi vyjmenovaná slova -osobní -přivlastňovací -ukazovací -tázací -vztažná -neurčitá -záporná Malý.

Také už známe německá osobní zájmena a jejich skloňování.Dnes se podíváme na to, jak skloňovat zájmena přivlastňovací Osobní anglická zájmena. Stejně jako v češtině, existují v angličtině zájmena osobní, která označují nějaké osoby, věci či skutečnosti Pátek 13.12. - Souhrnný test Unit 2 - příprava je ve školním sešitě a procvičování na pracovním listě, který mají mít děti zařazený v Portfoliu - slovní zásoba : názvy zemí a měst, členové rodiny, dny v týdnu, osobní a přivlastňovací zájmena, sloveso být v kladných a záporných větách i v otázce, What, where, when, why atd. - správné použití v. Vztažná zájmena angličtina Vztažná zájmena (Relative Pronouns) - SoGood Languages . Procvičování zájmen mě a mně , Doplňování slov II, Zájmena - osobní, vztažná, On-line testy z češtiny -, O češtině.cz - český jazyk, čeština online testy, státní maturita testy, jazykové korektury.

PROSINEC (Sloveso být = TO BE, zájmena - osobní a přivlastňovací) 18.08.2015 17:12 LEDEN (2B - rodina, 2C - sloveso TO BE - otázka, přivlastňovací zájmena Zájmena osobní (přivlastňovací) - Tabulka 04.06.2015 00:51 Tuto tabulku používám pro naučení zájmen (osobních, přivlastňovacích i předmětných) a správných tvarů důležitých sloves Anglický jazyk Matematika Osobní zájmena A1. RJ Zájmena on/ona/ono/oni. Osobní zájmena A1. NJ Přivlastňovací zájmena Přivlastňovací zájmena 4. ročník. AJ Zájmena this, that, these, those - přehled gramatiky - dokument. Grammar A1. AJ. Zdvořilé oslovení, tedy vykání jedné osobě (usted) se řadí ke 3. osobě jednotného čísla stejně jako osobní zájmena él a ella.Díky tomu se s ním používá stejný tvar slovesa. Stejně je to i u vykání více osobám (ustedes), které se řadí ke 3. osobě čísla množného, tedy ellos a ellas Vykání se ve španělštině rozhodně nepoužívá v tak velké míře.

Zájmena - pronouns test - anglická gramatika Falešní

Angličtina online > Anglický rozcestník > Anglická zájmena Druhů zájmen používaných v angličtině je velké množství (osobní, přivlastňovací, ukazovací, vztažná, tázací ad.). Stejně tak je však velké množství materiálů, jež jsme pro Vás připravili ke studiu obtížného tématu zájmen V tomto článku se dozvíte základy použití zájmen v angličtině a v neposlední řadě také řadu příkladů jejich použití.Nejprve se podíváme na anglická osobní a přivlastňovací zájmena, v druhé části stránek věnované angličtině online zmíníme zájmena typu other, another apod. a pod odkazem příklady pak

Přivlastňování v angličtině - pravidla, cvičení i výsledk

Skloňování přivlastňovacích zájmen. V předchozích článcích jsme si představili německé pády a vysvětlili si, proč jsou důležité. Také už známe německá osobní zájmena a jejich skloňování.Dnes se podíváme na to, jak skloňovat zájmena přivlastňovací ; Osobní zájmena. DUM číslo 114791 Osobní zájmena tedy v angličtině můžeme rozčlenit na jednotná a množná.Následující tabulka zobrazuje, jak se anglicky dají vyjádřit osobní zájmena a vždy v závorce také najdete jejich české ekvivalenty ; Ukazovací zájmena v angličtině - Demonstrative Pronouns This, that, these, those

Zájmena - Angličtina — testi

Tematický plán na měsíc březen 2020 a zadání samostatné práce z angličtiny pro žáky (J. Kuchtíková) Slovní zásoba: HOUSE, FLAT, MY COUNTRY, TOYS. Gramatika: zájmena - osobní a přivlastňovací (máte v lepícím sešitu) + užití zájmen ve větách, předložky: on, in, under, next to, vazba There is/ There ar Zájmena osobní zastupují jména osob/zvířat (např.já, on, vy) nebo názvy věcí (např.ono).Pozor, patří sem i zvratné se/si (např Staňte se fanouškem Učírny! Můžete tak vyjadřovat názory a ptát se na to, co vám není z českého jazyka jasné Děti se mnohdy naučí druhy zájmen jako básničku zpaměti, ale když mají. Tento týden budeme opakovat - dokončíme Unit 2 a v pátek si z této lekce napíšeme test - (názvy zemí, osobní a přivlastňovací zájmena, slovní zásoba z okruhu rodina, dny v týdnu, sloveso být - kladné a záporné věty, otázky a krátké odpovědi). Příprava na test bude ve školním sešitě. Srdečně zdravím. V angličtině na rozdíl od češtiny rozdělujeme přivlastňovací zájmena na samostatná a nesamostatná.Dnes se podíváme na ta nesamostatná.To znamená ta, po kterých následuje podstatné jméno.Při použití přivlastňovacího zájmena nám odpadá člen (určitý/neurčitý), např. the my car. Buď tedy použijeme člen, nebo přivlastňovací zájmeno, ale nikdy ne oboje

Anglická přivlastňovací zájmen

Přivlastňovací zájmena Podstatná jména - plurál Podstatná jména - člen neurčitý. Slovní zásoba/Praktická angličtina. Abeceda - grafémy i fonémy (vč. specifických znaků), každodenní předměty, telefonní čísla (1-20) Používání slovníku, fráze - pozdravy a loučení Představování své osob Osobní zájmena tedy v angličtině můžeme rozčlenit na jednotná a množná.Následující tabulka zobrazuje, jak se anglicky dají vyjádřit osobní zájmena a vždy v závorce také najdete jejich české ekvivalenty . Němčina - testy - německý jazyk a německá gramatika pro samouky. Online testy Vědomostní testy online Angličtina s Polyglotem - Zájmena. 20.7.2017 Vytisknout. Zájmena jsou slovní druhy, které ve větě zastupují podstatná nebo přídavné jména. Většinou tedy tvoří podmět, předmět nebo přívlastek. Dnes si procvičíme osobní, přivlastňovací a zvratná zájmena Učte se anglicky zábavně.jak se v angličtině hláskuje - nejobtížnější anglické souhlásky a samohlásky - zájmena osobní, přivlastňovací, ukazovací, tázací, neurčitá a a enough + nejdůležitější anglická slovesa, přídavná jména a podstatná jména v přehledné tabulce a ukázka z gramatických cvičení. Němčina pro samouky mit Jitka 14: Osobní zájmena; Němčina: Přivlastňovací zájmena + cvičení (můj, tvůj, jeho, její, náš, váš, jejich) Němčina pro samouky mit Jitka 17: Infinitiv s zu a bez zu; Němčina - předložky se 3. pádem se naučíte za 5 minut, Zuska Vám pomůže :) Němčina: Osobní zájmena - skloňování.

Osobní a přivlastňovací anglická zájmena - ONLINE jazyk

1. Osobní zájmena v němčině. Osobní zájmena jsou slova, která nahrazují podstatná jména označující osoby, věcí a skutečností, nebo která na ně blíže ukazují.Abychom například nemuseli stále opakovat jedno jméno, pomůžeme si právě osobním zájmenem A/ Test základních znalostí z anglického jazyka Test odpovídá učivu 5. třídy a slovní zásoby z učebnice Project 1, je tvořen cvičeními na výběr zájmena osobní a přivlastňovací, vazba There's, There are, slovesa have got a can, přítomný čas prostý ve všech tvarech - kladné a záporné věty i otázky ZÁJMENA PRACOVNÍ LIST Č. 1 1. Opiš si do sešitu tvary zájmena JÁ. Doplň cvičení s osobní přivlastňovací ukazovací tázací vztažná neurčitá záporná 2. pád mě / mne 3. pád mně / mi 4. pád mě / mne 6. pád o mně 1. pád on

Přivlastňovací zájmena a předmětový tvar - Ajina

Zopakujte si a procvičte všechna zájmena, která již znáte - osobní, pádová, přivlastňovací samostatná a nesamostatná. Poslechněte si video o tom, jak zájmena používat a vyzkoušejte si testy ANGLIČTINA ODKAZY PROCVIČOVÁNÍ ZÁJMENA velmi jednoduché http://anglina.unas.cz/easy-english/testy/privlastnovaci-zajmena-test-cislo-44/ OSOBNÍ A. Přivlastňovací zájmena. Doplňování do textu. Tento typ cvičení ti pomůže ověřit, zda dobře rozumíš textu či dané problematice. Má dvě podoby - v té jednodušší si vybíráš z variant, ve složitější samostatně vymýšlíš chybějící části. Spusti Obsah kurzu. Z gramatiky jsou v kurzu probrány následující oblasti: podstatná jména - množné číslo, osobní a přivlastňovací zájmena, sloveso být, přítomný čas prostý, like/dislike + ing, can/can´t, přítomný čas průběhový, časové předložky a ukazovací zájmena.. Z hlediska slovní zásoby se probírají témata: země a národnosti, předměty denní potřeby.

Zájmena - osobní a přivlast

osobní zájmena ; přivlastňovací zájmena ; ukazovací zájmena ; předmětná zájmena ; samostatná zájmena ; příslovce četnosti always, usually, never, often, sometimes vyjádření množství a ceny ; Návaznost Evroého referenčního rámce na naše kurzy angličtin Přivlastňovací zájmena. V následujícím cvičení jsou vynechána ve větách přivlastňovací zájmena. Vaším úkolem je vybrat z nabídky čtyř německých přivlastňovacích zájmen to pravé a vložit jej do věty. Přivlastňovací zájmena v němčině odkazují na vlastnictví něčeho někomu, např

Zájmena - Procvičování online - Umíme anglick

Zájmena - slovíčka Proč je zakázané kopírování? Stáhnout materiál ♕ VIP členství Nahlásit chybu Vítejte v testu, ve kterém si procvičíte zájmena osobní, přivlastňovací, ukazovací, tázací a záporná Vedle obsahu učiva budou zpracované materiály obsahovat testy, návrhy projektů, seminárních prací a odkazy na další doplňkovou literaturu. Učivo bude diferencováno, žáci mohou využívat pouze tu část, která je pro jejich vzdělávání nejvýhodnější 10.4 PŘIVLASTŇOVACÍ ZÁJMENA V 1.PÁDĚ - vypracovala Mgr. Soňa Pavlíková 10.5 WETTER, KLEIDUNG - TEST - vypracovala Mgr. Soňa Pavlíková 11.1 STUNDENPLAN-SLOVNÍ ZÁSOBA -vypracovala Mgr.Soňa Pavlíkov Anglické pozdravy.doc (121 kB) Výslovnost pozdravů: ZDE Osobní nebo přivlastňovací zájmeno-test.docx (56,4 kB) Test - pravidelné a nepravidelné množné číslo + klíč Test na přivlastňovací zájmena.docx (50 kB) Test na přivlastňovací zájmena klíč.docx (51,2 kB).

Zájmena přivlastňovací jsou ta, jimiž přivlastňujeme osobě první (můj, náš), druhé (tvůj, váš) nebo třetí (jeho, její, jejich) anebo podmětu v kterékoli osobě (svůj). Mají shodné tvary s přídavnými jmény vzoru tvrdého (mladý), kromě 1. a 4. pádu: rod m. živ. m. neživ. žen. stř. 1. p Český jazyk Anglický jazyk Německý jazyk. Dokument - Osobní a přivlastňovací zájmena, každé zájmeno je použito ve větě jako příklad. Testy a úkoly Vytvářte své elektronické testy a využívejte ÚČENÍ ONLINE ve své třídě jako zadávání úkolů Připravujeme se na test 1.lekce: minulý čas v kladné větě, otázce i záporu, osobní a přivlastňovací zájmena, slovíčka z tématu rodina, konverzační fráze Zájmena - Procvičování online, test, rozsáhlá sbírka příkladů. Zájmena: mix. Schlechte Nachbarn Nachbar ist ein schrecklicher Esel. ist unmöglich neben zu leben, ohne zu hassen. mäht Rasen ganz spät am Abend, sägt das Holz, für den Winter vorbereitet, an Sonntagen und ganz früh am Morgen, wenn noch im Bett liegen. Doch diesmal haben heimgezahlt: Alles fing damit an, dass. Osobní a přivlastňovací zájmena #1 (jednotné číslo) Nyní se naučíme anglická osobní zájmena (já, ty, on, ona, ono) a přivlastňovací zájmena (můj, tvůj, jeho, její, jeho). Zatím zůstaneme u jednotného čísla V pátek 18. 9. test slovíčka a fráze CH2 + HAVE GOT v kladných větách pracovnÍ list - tvary zÁjmena jÁ 1 Test 1 - tvary zájmena JÁ 1, Test 2 - tvary zájmena JÁ 2 , Test 3 - tvary zájmena JÁ 3 , Test 4 - zájmeno JÁ v citátech 3.2 . 4.-5. ročník Webový portál k výuce na dálku MŠM . Od 30. 11