Home

Popis soustružnického nože

Soustružnický nůž - Wikipedi

  1. Geometrie soustružnického nože. Změna geometrie soustružení dle polohy špičky nože. Základní geometrie soustružnického nože. Soustružnický nůž představuje typickou geometrii řezných nástrojů. Úhly se vztahují k ose stopky nástroje. To znamená, že řezná geometrie při vlastním obrábění může být jiná než.
  2. V tomto článku je rozdělení soustružnických nožů podle způsobu práce a směru posuvu, dále jejich odborné a slengové názvy. V zásadě může jít jak o nože kované, broušené z rychlořezných ocelí, s letovanými plátky ze slinutých karbidů (SK) či nože s výměnnými břitovými destičkami
  3. Popis soustružnického nože. Obr. 2: Popis soustružnického nože. Geometrie soustružnického nože. Geometrie (velikost úhlů řezného klínu) má vliv na správné a hospodárné obrábění. Uhly jsou značeny písmeny řecké abecedy. Nejdůležitější úhly soustružnického nože: α - úhel hřbetu, β - úhel břitu, γ.
Multimediální výuka SOUSTRUŽENÍ

Obrábění 1 Soustružení - soustružnické nože 1 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Anna Smetanová. Vyrobeno pro SOŠ a SOU Kuřim, s.r.o. 1 Soustružnické nože 1.1 Části soustružnického nože Soustružnický nůž je tvořen dvěma částmi Zařízení, které umožňuje upnutí a přiblížení soustružnického nože k obrobku a jeho pohyb při soustružení. Nůž se při práci může posouvat: rovnoběžně s osou obrobku - obrábění válcových ploch; kolmo k ose soustružení - obrábění čelních ploc nám obrobek a ohrozil obsluhu soustruhu. Výškové nastavení soustružnického nože, ve většině soustružnických prací upínáme nůž tak, aby břit nástroje byl přesně v ose obrobku. Nůž vymezíme do správné výšky pomocí ocelových podložek. U větších soustruhů se využívá upnutí na tzv. upínky Podstata vrtání, popis základních operací Výškové nastavení soustružnického nože, ve většině soustružnických prací upínáme nůž tak, aby břit nástroje byl přesně v ose obrobku. Nůž vymezíme do správné výšky pomocí ocelových podložek Jelikož na těchto stránkách v článcích o ostření nástrojů a geometriích jejich břitů používám obecné názvosloví úhlů břitů těchto nástrojů je velmi důležité osvojení si teorie obecné geometrie břitu.V další řadě potřebuji na tento článek odkazovat u vysvětlení pojmů úhlů

Základní rozdělení soustružnických nožů podle způsobu

Obr. 1.2 Části soustružnického nože1 1 - upínací část (stopka), 2 - základna, 3 - řezná část Popis jednotlivých částí: • upínací část (stopka) - část nástroje, která slouží k upínaní do obráběcího stroje, • základna - plochý prvek stopky nástroje, který slouží pro umístění a orientaci nástro Vlastnosti a použití soustružnického nože PCLNL 2525 M16: Nůž je určen pro vnější soustružení. Systém upevnění břitové destičky: P. Úhel sklonu nože 95°. Typ břitové destičky: CN..1606.. Pracovní část nože zakalená na 40 - 45 HRC. Upínací šroub, klíč

ELU

Popis produktu. Polotovar soustružnického nože radeco. Průřez pravidelného lichoběžníku. Rozměr : 6 x 25 mm. Materiál: HSS. ČSN : 22 3693. Varianty Radeco upichovací 6x25 mm pravidelný lichoběžník ČSN 22369 Construction of turning tool with insert for internal turning. Zobrazit/ otevřít appendix-1.pdf (3.283Mb Detailní popis. Výměnný držák soustružnických nožů je určen jako další držák nožů vel. 8x8mm k Rychloupínacímu držáku (obj.č. 24026). S výškově nastavitelným držákem nožů se dá hrot soustružnického nože bez podkládacích podložek jednoduše a přesně nastavit do požadované výšky

Multimediální výuka SOUSTRUŽEN

STRUNÝ POPIS (MAX 10 ŘÁDEK) Bakalářská práce obsahuje experimentální zjišťování měrného řez-ného odporu u slitin neželezných kovů. V rešeršní ásti je rozebráno představení problematiky obrábění, náhled z technického hlediska a samotný návrh, vyhodnocení experimentu. V závěrené fázi jso Optimalizace výroby rotační součásti ve strojírenské firmě. Bc. František Prášil Diplomová práce 201 1.1.1 Popis nástroje Pro lepší orientaci bylo zavedeno jednoznaþné názvosloví. Prvky nástroje jsou zobrazeny obr. 1 [1, 2]. Obr. 1 Základní ásti soustružnického nože [1]. Význam jednotlivých prvků je uveden v tab. 1. Tab. 1 Prvky soustružnického nože [1, 2]

NOSEK, A. Návrh zapichovacího soustružnického nože, s VBD, pro vnitřní soustružení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2014 Obr. 12 Upínání soustružnického nože. Obr. 13 Názvy nožů. Obr. 14 Názvy soustružnických nožů. Obr. 15 Řezná þást nástroje. Obr. 16 Úhly řezné þásti nástroje. Obr. 17 Upínání obrobků velkých průměrů. Obr. 18 Tvary otvorů v kleštině. Obr. 19 Upínání mezi hroty. Obr. 20 Zhotovená souþást. Obr. 21. Nože se vyrábí buď jako monolitní nástroje (z jednoho kusu materiálu), nebo jsou sestaveny z více souástí (břitová destika, tělo nože, upínací mechanismus). 1.1 ásti soustružnického nože Soustružnický nůž je složen ze dvou hlavních ástí: řezné ásti a tě la nože celý popis Dostupnost. Ihned k odeslání 1 ks Rychloupínací držáky soustružnických nožů Multi-Fix A0 - sada 5 Ks Ihned k odeslání 1 ks 2 999 Kč 2 479 Kč bez DPH ks. Přidat do košíku Nastavitelná výška soustružnického nože: 4 - 12 mm 500 000 artiklů v katalogu; Dodání do 24 h; Kvalita dodávek potvrzená TÜV; Produkty. Mono-obráběn

Popis sady vzdělávacích materiálů: Konstrukční měření IV, 4. ročník. Sada číslo: J-06 Soustružnické nože U soustružnických nožů jsou nejdůležitější úhly čela a hřbetu. K jejich měření není potřebná vysoká přesnost. Proto se používají jednoduché stojánkové úhloměry nebo křidélková měřidla. Soustružnické nože a VBD. S letovaným plátkem (klasické) Kované nože HSS (62) Obrážecí nože a kola (52) Nože s výměnnou destičkou; Břitové destičky; Polotovary nožů RADECO; Vybrušované tvarové nože RADECO (61) Mini držáky a mini nástroje (92) Soustružení koulí (1) Upínací hroty; Rychloupínací hlavy a pouzdr HSS-Co kulatý - polotovar soustružnického nože - nevybroušený, Warco Pozn: obrázky mohou být pouze informativní Kvalitní soustružnický nástroj HSS- HSS-Co soustružnický nůž - kulatý-polotovar 3.2 x 102 mm, Warco | Prima Dilna - e-shop s nářadím, mazivy, soustruhy atd

čela soustružnického nože. U automatických a programově řízených obráběcích strojů je zvlášť důležité věnovat pozornost volbě vhodného tvaru třísky. Třísky se v žádném případě nesmí namotávat na obrobek a tím znesnadňovat obráběcí proces. U nožů s vyměnitelnými destičkami se třísky utvářej HSS-Co kulatý - polotovar soustružnického nože - nevybroušený, Warco Pozn: obrázky mohou být pouze informativní Kvalitní soustružnický nástroj HSS- HSS-Co soustružnický nůž - kulatý-polotovar 2.4 x 102 mm, Warco | Prima Dilna - e-shop s nářadím, mazivy, soustruhy atd

Popis obecné geometrie břitu řezných nástrojů TumliKOVO

3. Z jaké materiálu se vyrábějí soustružnické nože a jaké soustružnické nože znáte? 4. Vyjmenujte čtyři hlavní úhly soustružnického nože a jejich označení. 5. Vyjmenujte jednotlivé druhy obráběcích soustruhů. 6. Vyjmenujte hlavní části hrotového soustruhu. 7. Jaké povinnosti má žák před zahájením práce na. HSS-CO hranol - polotovar soustružnického nože - nevybroušený, Warco Kvalitní soustružnický nástroj HSS-Cobalt vhodné pro různé soustružnické nebo HSS-Co soustružnický nůž - hranol-polotovar 3,2 x 102 mm, Warco | GATL s.r.o

Vysoké Učení Technické V Brn

Při podélném soustružení probíhá ve směru osy X, při příčném soustružení ve směru osy Z. Hloubka řezu a odpovídá přísuvu soustružnického nože. TVOŘENÍ TŘÍSEK PRŮŘEZ TŘÍSKY Je to součin posuvu f a hloubky řezu a Popis produktu. Litinové lože odolné proti zkroucení zaručuje klidný chod a přesnost stroje; Litinový koník i vřeteník; Široká, snadno polohovatelná opěrka soustružnického nože; Koník (zdvih 50 mm) s rychloupínací pákou a ručním kolečkem; Pinola koníku s otvorem k obrábění dlouhých obrobk Hrubování a soustružení na čisto. Hrubování 3 až 30 mm Práci na čisto 0,5 až 2 mm Jemné soustružení 0,03 až 0,3 mm Vzhledem k využití břitu nástroje a jeho trvanlivosti je nutné přihlížet také ke tvaru třísky. Používají se menší posuvy a větší hloubky třísky, zachovává se tedy poměr f : t = 1 : 3 až 1 : 10 při úh

7 Geometrie nástroje TU v Liberci - katedra obráb ění a montáže - Jan Jersák Vliv řezných úhl ů na proces obráb ění I •Úhel h řbetu αo, úhel b řitu βo, úhel čela γo - ovliv ňují ostrost řezného klínu, který vniká do materiálu, tím je ovlivn ěna velikost řezné síly a trvanlivost nástroje OBRÁBĚNÍ SOUSTRUŽENÍM . Menu. About us; DMCA / Copyright Policy; Privacy Policy; Terms of Servic POLDI RADECO HSS 10. Polotovar soustružnického nože čtvercového průřezu. Rozměr 12x12x160 (šířka,výška,délka). Nepoužitý. Doprodej ze starých zásob Popis produktu. Soustruh na dřevo s proměnlivou regulací a digitální indikací počtu otáček. Litinové lože odolné proti zkroucení zaručuje klidný chod a přesnost stroje Litinový koník i vřeteník Široká, snadno polohovatelná opěrka soustružnického nože Polotovar soustružnického nože POLDI RADECO - HSS , kruhový profil průměr 12x200 ( ČSN 223690 ) Nepoužitý - cena je za jeden kus. Při zakoupení více předmětů z

Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera Optimalizace procesu obrábění u odlitků z vysokotlakého lití Bc. Lukáš Kudlá Diplomová prác Drzak soustruznickeho bazar - Bazoš.cz. Zobrazeno 1-7 inzerátů z 7. Cena. Lokalita. Zobrazeno. Nové inzeráty e-mailem. Soustružnické nože, VBD, frézy - TOP - [5.8. 2021] Cena 10KS VBD 499Kč (pokud není uvedeno jinak) Cena 1KS soustružnického nože 499Kč (pokud není uvedeno jinak) Při odběru nad 1000kč doprava zásilkovnou ZDARMA

Popis Litinové lože odolné proti zkroucení zaručuje klidný chod a přesnost stroje.Litinový koník i vřeteník. Široká, snadno polohovatelná opěrka soustružnického nože Popis produktu. Soustruh na dřevo s plynulou regulací a digitální indikací počtu otáček. Litinové lože odolné proti zkroucení zaručuje klidný chod a přesnost stroje; Litinový koník i vřeteník; Široká, snadno polohovatelná opěrka soustružnického nože; Koník (zdvih 50 mm) s rychloupínací pákou a ručním kolečke Detailní popis produktu. Soustruh na dřevo - Holzstar DB 450. DB 450 od německé společnosti Holzstar je soustruh na dřevo s klidným a tichým chodem. Konstrukce soustruhu se skládá z odolného litinového podstavce, litinového koníku a jednoduše nastavitelnou opěrkou soustružnického nože

Soustruh na dřevo DB 900 : Naradi-pro-firmy

Popis zboží. Natáčecí nožová hlava Pro soustruh PD 230/E a PD 400 Kompletní sada natáčecí hlavy a soustružnického nože 8 x 8 x 80 mm Upevňuje se na místo nožového držáku suport Cena 10KS VBD 499Kč (pokud není uvedeno jinak) Cena 1KS soustružnického nože 499Kč (pokud není uvedeno jinak) Při odběru nad 1000kč doprava zásilkovnou ZDARMA. Na email reaguji cca do 10 minut. Při objednávce pište o jaké zboží máte zájem a telefonní číslo. VBD: LCMX 020502TN 4KS 199kč LCMF 0. Detailní popis produktu. Soustruh na dřevo - Holzstar DB 900. DB 900 od německé společnosti Holzstar je soustruh na dřevo s klidným a tichým chodem. Konstrukce soustruhu se skládá z odolného litinového podstavce, litinového koníku a jednoduše nastavitelnou opěrkou soustružnického nože Kompletní technická specifikace produktu Natáčecí nožová hlava PROXXON 24062 včetně soustružnického nože a další informace o produktu

Nůž pro vnější soustružení PCLNL 2525 M16 - DARMET

Nebojte se objednávat naše zboží přes internet, vše je řádně zabaleno aby bylo co nejvíce ochráněno před poničením. Stroje do 50 kg přepravujeme expresní službou PPL, stroje nad 50 kg Vám dovezeme autem s hydraulickým čelem (nutné připočíst jeden pracovní den k plánovanému termínu, uvedenému na eshopu) Široká, snadno polohovatelná opěrka soustružnického nože Koník (zdvih 50 mm) s rychloupínací pákou a ručním kolečkem Pinola koníku s otvorem k obrábění dlouhých obrobků Plynulá regulace otáček 500 - 2000 ot./min s digitálním ukazatelem Vřeteník otočný o 180° Ideální k soustružení velkých průměr

Popis produktu. Litinový podstavec stroje odolný proti zkroucení zaručuje velmi klidný chod a přesnost Litinový koník a vřeteník stroje Lehce nastavitelná opěrka soustružnického nože Vzdálenost hrotů 450 mm, dostupný také se vzdáleností hrotů 1000 mm (s přídavným volitelným příslušenstvím) Koník (zdvih 50 mm) s. Popis . Litinové lože odolné proti zkroucení zaručuje klidný chod a přesnost stroje.Litinový koník i vřeteník Široká, snadno polohovatelná opěrka soustružnického nože.Koník s rychloupínací pákou a ručním kolečkem.--- Pinola koníku s otvorem k obrábění dlouhých obrobků. Soustružnické nože. Soustružnický nůž je nástroj, který používáme při soustružení. Ostří nože vniká do obráběného materiálu a odděluje z něj třísky. Geometrie soustružnického nože. Tvar soustružnického nože vybíráme podle toho, co budeme obrábět. Závisí to na tvaru obrobku a materiálu, z něhož je Popis. Argumenty pro nákup: Litinový podstavec stroje odolný proti zkroucení zaručuje velmi klidný chod a přesnost Litinový koník a vřeteník stroje Lehce nastavitelná opěrka soustružnického nože Vzdálenost hrotů 450 mm, dostupný také se vzdáleností hrotů 1000 mm (s přídavným volitelným příslušenstvím) Koník (zdvih 50 mm) s rotujícím upínacím hrotem Pinola. Popis. Malý kompaktní soustruh na dřevo. Ideální provedení pro hobby a domácí dílnu. Litinový podstavec stroje odolný proti zkroucení zaručuje velmi klidný chod a přesnost; Litinový koník a vřeteník stroje; Lehce nastavitelná opěrka soustružnického nože

Popis produktu. Litinový podstavec stroje odolný proti zkroucení zaručuje velmi klidný chod a přesnost; Litinový koník a vřeteník stroje; Lehce nastavitelná opěrka soustružnického nože; Vzdálenost hrotů 450 mm, dostupný také se vzdáleností hrotů 1000 mm (s přídavným volitelným příslušenstvím Na opracování konvexních a konkávních tvarů. Na ocel, neželezné kovy, plasty. Umožňuje soustružení úhlů nebo částí kulovitých tvarů do ø max. 32 mm. Kompletní sada natáčecí hlavy a soustružnického nože 8 x 8 x 80 mm. Baleno v dřevěné krabičce. Hlavičky, sklíčidla Celý popis CNC nástroje pro kovoobrábění, soustružnické nože tvaru C,D,T,W,R,V,S. obráběcí nože vnější, vnitřní, zapichovací, závitové, kopírovací Diamantové nože pro upnutí do nástrojové hlavy soustruhu se standardně dodávaným tělem 10x10 mm, vhodné pro přesné vnější obrábění prstenů a náramků ze zlata, stříbra, bronzu, mosazi a dalších materiálů. Kromě prstenů a náramků lze obrábět také různé dekorace kulatých tvarů

Popis soustružnického nože [3] OSTRAVA 2016 6 1.1.3. Tvoření třísky Břitem a þelem nože, který je do materiálu vtlaþován jistou rychlostí a tlakem, materiál z poþátku deformujeme:tlak nože vyvolá nap tí, které se vyrovná pevnosti ve smyku, tak že se naruší þástice deformovaného materiálu, ty se následn posunou.. HSS-Co kulatý - polotovar soustružnického nože - nevybroušený, Warco. Pozn: obrázky mohou být pouze informativní. Kvalitní soustružnický nástroj HSS-Cobalt. vhodné pro různé soustružnické nebo frézovací operace V nabídce jsou tyto rozměry Hřbet kotoučového soustružnického nože tvoří Archimédova spirála. Obrázek: Technologie I. - Technologie obrábění - 1. část; Humár Anton. Profil hřbetu tvarové kotoučové frézy tvoří Archimédova spirála . Jak zkonstruovat Archimédovu spirálu Popis a syntaxe základních funkcí Korekce špičky soustružnického nože - při programování stanovujeme dráhu teoretické špičky nástroje. Skutečná špička je ale zaoblená - zpravidla R = 0,2 až 0,4 mm - a v důsledku tohoto zaoblení dochází při obrábění k odchylkám od teoretického obrysu

Žiadne tagy, Buďte prvý kto otaguje tento záznam! Titul je dostupný aj v Jednotky; Popis; Komentáre; Bibliografický zázna Technologie strojního obrábění. 1)Základy technologie strojního obrábění. Technologie strojního obrábění se zabývá obráběcími procesy, při kterých se realizuje změ-na tvaru obráběné součásti odebíráním materiálu ve formě třísek Detailní popis funkcí programu SprutCAM Jedná se o finální úpravu povrchů rotační součásti prostřednictvím soustružnického nože. V této operaci je v podstatě dokončen její tvar na jeden či více průchodů dle křivky jejího profilu Základní soustružnické nože a jejich popis. Pro samotný proces řezání je potřeba soustružnického nože. Nůž může mít různý tvar i velikost, má upínací část (těleso nože) a činnou část (hlava nože). na nože zapichovací a upichovací, závitové,

Popis. Argumenty pro nákup: Litinové lože odolné proti zkroucení zaručuje klidný chod a přesnost stroje Litinový koník i vřeteník Široká, snadno polohovatelná opěrka soustružnického nože Koník (zdvih 50 mm) s rychloupínací pákou a ručním kolečkem Pinola koníku s otvorem k obrábění dlouhých obrobků Plynulá regulace otáček 500 - 2000 ot./min s digitálním. Proto tato bakalářská práce zkoumá možnosti využití této metody při výrobě soustružnického nože. Tento aditivně postavený nůž byl podroben mechanickým testům a výsledky byly porovnány s naměřenými hodnotami soustružnického nože, který byl vyrobený tvářením. Oba nože měly shodnou geometrii správné výšky soustružnického nože může být konzole podložena kusem tvrdého dřeva. (obr.3). Konzole stáhněte šrouby se zarážkou ze spodní strany lůžka. Umístěte kopírovací vozík na horní stranu konzole připevněte ze spodní strany šrouby. Namontujte ovládací kola (F, H). Založte a upevněte soustružnický nůž - Natáčecí nožová hlava včetně soustružnických nožů - Kompletní sada natáčecí hlavy (obj.č. 24 060) a soustružnického nože 8 x 8 x 80 mm - Pro PD 230 a PD 400 - Upevňuje se na místo nožového držáku suportu - Na opracování konvexních a konkávních tvarů - Na ocel, neželezné kovy, plast

PROXXON 24415 rychloupínací víceúčelový držák soustružnických nožů pro PD 400 | Nářadí ProfesionalNožová hlava Proxxon pro PD 400 : Hanzal-naradi

Popis: Příslušenství pro soustruh PD 230/E, PD 250/E a PD 400 Kompletní sada natáčecí hlavy a 1ks soustružnického nože 8 x 8 x 80 mm. Baleno v dřevěné krabičce. Proxxon 24530 Soustružnické nože HSS pro PD 250/E - sada 5 kus. Lehce nastavitelná opěrka soustružnického nože Dostupný také se vzdáleností hrotů 1000 mm (s přídavným volitelným příslušenstvím) Koník (zdvih 50 mm) s rotujícím upínacím hrote

Lehce nastavitelná opěrka soustružnického nože Vzdálenost hrotů 450 mm, dostupný také se vzdáleností hrotů 1000 mm (s přídavným volitelným příslušenstvím) Koník (zdvih 50 mm) s rotujícím upínacím hrotem Popis Parametry. Podobné produkty. Kód: 5931011 Nože HSS, Polotovary, Gravírovací Široká, snadno polohovatelná opěrka soustružnického nože Koník (zdvih 50 mm) s rychloupínací pákou a ručním kolečkem Pinola koníku s otvorem k obrábění dlouhých obrobků Popis Parametry. Podobné produkty. Kód: 5931053 K úspěšné konstrukci soustružnického nože je potřeba se nejprve seznámit se základními pojmy a provést základní rozdělení těchto nástrojů. 1.1 Základní pojm Inzerát č. 127265619: Frézy a nože, Cena: Dohodou, Lokalita: Sokolo Všechny informace o produktu Příslušenství k mikronářadí Proxxon Soustružnické nože. Doplňující informace k produktu Soustruh na dřevo DB 450: Pokud je uvedeno Skladem na prodejně: počet ks, je zboží v tomto počtu skladem na prodejně, kde si ho můžete prohlénout nebo ihned převzít, objednávky do 13 hod odesíláme v den objednání.Pokud je uvedeno Skladem na prodejně: 0 ks, zboží většinou dodáme do 2-10 dnů pokud je skladem u dodavatele

Technologie - doplňující Portfoli

Popis produktu Ke stažení1 Recenze0 Univerzální ostřička nástrojů Holzmann UWS 320 Ostřička UWS 320 pro každodenní použití na vrtáky, frézy, soustružnické nože a jiné nástroje Litinový podstavec stroje odolný proti zkroucení zaručuje velmi klidný chod a přesnost Litinový koník a vřeteník stroje Lehce nastavitelná opěrka soustružnického nože Dostupný také se vzdáleností hrotů 1000 mm (s přídavným volitelným příslušenstvím) Koník (zdvih 50 mm) s rotujícím upínací V tomto příspěvku navazuji na popis a seřízení modelářského soustruhu, který byl také v předchozím článku.Dalším seřizovacím trimrem MAX viz. foto. Tímto trimrem se nastavují maximální otáčky motoru. Tento regulační prvek jsem neověřoval, neměl jsem potřebu. ACCEL trimrem je možno nastavit akceleraci motoru z nulové rychlosti na plnou rychlost Lehce nastavitelná opěrka soustružnického nože Vzdálenost hrotů 450 mm, dostupný také se vzdáleností hrotů 1000 mm (s přídavným volitelným příslušenstvím) Koník (zdvih 50 mm) s rotujícím upínacím hrote

IVE TUR NING TOO LS - vutbr

Popis firmy. Prodej kuchyňských a loveckých nožů z damaškové oceli. Nabízíme také sekery z damaškové oceli a BBQ vybavení. Provozujeme showroom - 150m2, přes 1000 vystavených položek, vlastní brusírna, pánský koutek. Další služby Doplňující informace k produktu Soustruh na dřevo DB 1100: Pokud je uvedeno Skladem na prodejně: počet ks, je zboží v tomto počtu skladem na prodejně, kde si ho můžete prohlénout nebo ihned převzít, objednávky do 13 hod odesíláme v den objednání.Pokud je uvedeno Skladem na prodejně: 0 ks, zboží většinou dodáme do 2-10 dnů pokud je skladem u dodavatele Popis výrobku. Soustruh na dřevo s proměnlivou regulací a digitální indikací počtu otáček. Litinové lože odolné proti zkroucení zaručuje klidný chod a přesnost stroje Litinový koník i vřeteník Široká, snadno polohovatelná opěrka soustružnického nože Popis; Související soubory (2) je stroj vybaven regulací otáček a velmi lehce nastavitelnou širokou opěrkou soustružnického nože. Maximální vzdálenost hrotů 457 mm se dá pomocí příplatkové výbavy zvýšit na více než 1 m. Pro další snížení vibrací je stroj vybaven gumovými nožičkami

Soustružnické nože s výměnnými břity pro PD 250 10 dílů

Popis produktu. DM 460 T - soustruh na dřevo 230 VSoustruh na dřevo Scheppach DM 460 T je vhodný pro uživatele, kteří i přes malé rozměry dovedou ocenit profesionální výsledky, které tento stroj dokáže vytvořit. je stroj vybaven regulací otáček a velmi lehce nastavitelnou širokou opěrkou soustružnického nože. Široká, snadno polohovatelná opěrka soustružnického nože. Koník (zdvih 50 mm) s rychloupínací pákou a ručním kolečkem. Pinola koníku s otvorem k obrábění dlouhých obrobků. Plynulá regulace otáček 500 - 2000 ot./min s digitálním ukazatelem. Vřeteník otočný o 180°. Ideální k soustružení velkých průměrů Popis Soustruh na dřevo Scheppach DM 460 T je vhodný pro uživatele, kteří i přes malé rozměry dovedou ocenit profesionální výsledky, které tento stroj dokáže vytvořit. Díky velmi pevné litinové konstrukci a modernímu indukčnímu motoru o vysokém výkonu 550 W je chod stroje prostý vibrací a soustruh je tak velmi přesný

Soustruh na dřevo HOLZSTAR s proměnlivou regulací a digitální indikací počtu otáček.; Litinové lože odolné proti zkroucení zaručuje klidný chod a přesnost stroje; Litinový koník i vřeteník; Široká, snadno polohovatelná opěrka soustružnického nože; Koník (zdvih 50 mm) s rychloupínací pákou a ručním kolečke Popis Parametry Recenze (0) Diskuze (0) je stroj vybaven regulací otáček s indikací na displeji a velmi lehce nastavitelnou širokou opěrkou soustružnického nože. Maximální vzdálenost hrotů 457 mm se dá pomocí příplatkové výbavy zvýšit na více než 1 m Popis. Popis zařízení Ostřička CORMAK U3 je univerzální zařízení, které poskytuje široké možnosti naklánění a nastavování hlavy. 12 mm Držák soustružnického nože Držák na ostření nožů a vrtáků opasek 2 šroubováky Imbusový klíč 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 mm Hákový klíč 2 x 17 mm a 2 x 33 mm Klíč na otvor.

Soustruh na dřevo DB 1100 : Hanzal-naradiSOUSTRUH NA DŘEVO HOLZSTAR DB1100 + ZDARMA SOUSTRUŽNICKÁ DLÁTASoustruh na dřevo DB 900 | HabilisTools

soustružnická šablona na závitové nož

Aktuální ověřené informace: adresa, IČO, telefon, e-mail, výdejní hodiny a hodnocení Bestarmy, Třinec, Oldřichovice. Telefon: 737 546. Soustruh na dřevo DB 900 Soustruh na dřevo s plynulou regulací a digitální indikací počtu otáček. Argumenty, které Vás přesvědčí o kvalitě Popis zboží . Elektrický soustruh na dřevo Scheppach DMT460T - 230V, 550W, 305mm, 35kg a velmi lehce nastavitelnou širokou opěrkou soustružnického nože. Maximální vzdálenost hrotů 457 mm se dá pomocí příplatkové výbavy zvýšit na více než 1 m.. Pro další snížení vibrací je stroj vybaven gumovými nožičkami.. Široká, snadno polohovatelná opěrka soustružnického nože; Koník (zdvih 50 mm) s rychloupínací pákou a ručním kolečkem; Pinola koníku s otvorem k obrábění dlouhých obrobků; Plynulá regulace otáček 0 - 3200 ot/min s digitálním ukazatelem; Vřeteník otočný o 180° Ideální k soustružení velkých průměr

PROXXON 24416 Držák soustružnických nož

Popis výrobku. Malý kompaktní soustruh na dřevo. Ideální provedení pro hobby a domácí dílnu. Lehce nastavitelná opěrka soustružnického nože Vzdálenost hrotů 450 mm, dostupný také se vzdáleností hrotů 1000 mm (s přídavným volitelným příslušenstvím) Koník (zdvih 50 mm) s rotujícím upínacím hrote PROXXON 24026 rychloupínací víceúčelový držák soustružnických nožů pro PD 250 PROXXON * Víceúčelová nožová hlava pro PD 250/E * Příslušenství.. Detailní popis produktu. Soustruh na dřevo s proměnlivou regulací a digitální indikací počtu otáček. Argumenty, které Vás přesvědčí o kvalitě, výkonu a ceně Litinové lože odolné proti zkroucení zaručuje klidný chod a přesnost stroje Litinový koník i vřeteník Široká, snadno polohovatelná opěrka soustružnického. Soustruh na dřevo DB 900 Soustruh na dřevo s proměnlivou regulací a digitální indikací počtu otáček. Argumenty, které Vás přesvědčí o kvalitě