Home

Actapublica Sčítací operáty

Matriky - ACTA PUBLICA - MZ

(zadejte text, který musí český, německý nebo historický název obce obsahovat Rozpis čísel popisných. k Adamovu přiděleno: dům č. 132, 141 z Olomučan (Olom(o)uczan) a samota Josefov (Josefsthal) d.č. 30-38, 52, 5

Státní okresní archiv Kladno - sčítací operáty - změna přístupnosti Postupné omezování badatelského přístupu ke sčítacím operátům v okrese Kladno z důvodu jejich digitalizace. Státní okresní archiv Kladno | 24.08.202 Matriky. 1. Základní informace. Matriční knihy (matriky) narození, sňatků a úmrtí jsou jednou ze základních evidencí obyvatelstva. Dnes je vedou matriční úřady, dříve je vedly jednotlivé církve a příslušné státní úřady (např. okresní úřady). Matriky jsou do archivů předávány až po uplynutí zákonné lhůty. Matriky z regionu Jižní Morava naleznete na www.actapublica.eu (pozn. Digitalizace probíhá průběžně, některé matriky proto ještě nejsou zveřejněné, více v textu níže). Tato stránka obsahuje informace o postupu a výsledku digitalizace archivních materiálů v archivech Sčítací operáty neboli sčítací registry z druhé poloviny 19. a z počátku 20. století jsou velmi cenným zdrojem informací o našich předcích. Sčítání obyvatel Brno Digitální archiv města Brna digitalizuje postupně sčítání obyvatel z let 1880, 1900, 1870, 1850, 1890, 185 To nevím, ale já sčítací operáty procházím asi od 10.5., kdy to bylo hrozné a postupně se zlepšovalo (aplikace je údajně zatím pořád v neoficiálním zkušebním režimu)

Slovenské matriky a sčítací operáty - https://familysearch.org Slovenské a rakouské archivy (+ rakouské matriky) - www.crarc.findbuch.net Východočeské matriky (SOA Zámrsk) - www.vychodoceskearchivy.cz/zamrsk Sbírka vojenských matrik je ve Vojenském historickém archivu plně digitalizována. Z této sbírky přednostně představíme 244 vojenských úmrtních matrik bývalých c. a k. pěších pluků z období 1. světové války D 1 Lánové rejstříky (1669-1679); D 2 Rektifikační akta (1667-1768); D 3 Dominikální fase (1750-1895); D 4 Tereziánský katastr (1758-1768); D 5 Urbariální fase (1775-1777); D 6 Josefinský katastr (1787-1789); D 8 Stabilní katastr - vceňovací operáty (1840-1897); D 9 Stabilní katastr - indikační skici (1824-1931); D 10 Stabilní katastr (1824-1905); D 14 Zemské finanční ředitelství (1850-1949); D 15 Finanční prokuratura Brno (1659-1952); D.

Vyhledávání - Sčítací operáty, Moravský zemský archiv v Brn

Sčítací operáty Moravského zemského archivu Brno (Jihomoravský kraj, Kraj Vysočina + Zlínský kraj) https://www.mza.cz/scitacioperaty/ Zpřístupnění databáze sčítacích operátů okresu Mělník z let 1900, 1910 a 1921: http://soapraha.cz/Aktuality/?id=1116: Sčítací operáty Jihočeského kraje v SOA Třebo You need to enable JavaScript to run this app eBadatelna. The web application of the State Regional Archives in Prague (SRA Prague) eBadatelna is designed to be used for remote access to digitized registers of the Central Bohemia Region ČR - Státní oblastní archiv v Litoměřicích Krajská 48/1 412 01 Litoměřice IČ: 70979464 Email: info@soalitomerice.cz Tel.: +420 477 755 975. Datová schránka: 3gnaiv

A to jsem zatím nezmínil hájení jejich digitalizovaného majetku, kdy neumožňují stahování, čímž pak dochází k přetěžování už tak většinou příšerných aplikací, ať už to bývalo zasekávání Acty ve špičce nebo naposledy sčítací operáty, na jejichž prohlížení (a nekonečné doostřování) jsem opravdu neměl nervy (objektivně přiznávám, že teď už je to mnohem lepší) Zemský archiv v Opavě nabízí veřejnosti vyhledávací aplikaci pro práci s databázemi archivních fondů a sbírek pod názvem: DIGITÁLNÍ ARCHIV Zemského archivu v Opavě. Naleznete ji na adrese: digi.archives.cz.Tato aplikace umožňuje komfortní hledání digitalizovaných archiválií v rámci působnosti Zemského archivu v Opavě a zahrnuje tak data z celého Moravskoslezského.

Státní oblastní archiv v Praz

Zemský archiv v Opavě je třetím nejstarším a také třetím největším státním archivem v České republice. Plní funkci státního oblastního archivu pro území bývalého Severomoravského kraje, současně je však také historickým zemským archivem pro bývalé vévodství slezské Sčítání lidu - sčítací operáty a Moravský zemský archív a jeho způsob jejich digitalizace. Jedno je jisté, sčítací operáty ve všech okresních státních archivech co patří pod Moravský zemský archív jsou nyní nebo v co nejbližší době nepřístupné Kraslice - 1. máj 1933. 1. máj 1933 > Karlovy Vary : 1. máj Sudetendeutsche Partei: Karlovy Vary (Karlsbad

•sčítací operáty ze sčítání lidu z let 1857 až 1921, •průběžná digitalizace grafik (projekt Veduty), • soupisy poddaných, Historica Třeboň, historické mapy, kroniky všech typů Moravský zemský archiv v Brně s politováním oznamuje, že webová aplikace Sčítací operáty bude od 12.7. 2021 z technických důvodů dočasně (cca na 2 týdny) nedostupná. Omlouváme se za případné komplikace a děkujeme badatelské veřejnosti za pochopení. Znepřístupnění sčítacích operátů Podrobnosti Zveřejněno: 2. 2. 2012 Státní oblastní archiv v Třeboni si dovoluje upozornit všechny své badatele, že od pondělí 6. února 2012 nebudou ve studovnách jihočeských státních okresních archivů předkládány sčítací operáty z důvodu jejich postupné digitalizace. Toto opatření platí pro dobu nezbytně nutnou, a to do.

Matriky - Státní oblastní archiv v Zámrsk

Digitalizace - genealogie

Digitální archiv Státního oblastního archivu v Třeboni a jihočeských archiv Moravský zemský archiv v Brně, ActaPublica, matriční knihy. Moravský zemský archiv v Brně, sčítací operáty. Kateřina Nová. DP Čeští vojáci za první světové války v rakousko-uherské armádě. Wikipedie. fotografie, autor neznámý Sčítací operáty z roku 1931 jsou k dispozici v Národním archivu v Praze. Není tedy možné jen tak je prohledávat, ale při žádosti o rešerši a kopie dokumentů je třeba uvést adresy a další údaje. Žádost si můžete stáhnout zde. V červnu 2015 jsem to zkusil, do žádosti jsem uvedl jména a adresu Tomáškova 265

Digitalizace ve státních archivech PhDr. Jiří Úlovec Ministerstvo vnitra - odbor archivní správy a spisové služby Tel.: 974 847 601 E-mail: [email protected] Právní předpisy Zákon č. 499/2004 Sb. § 46 odst. 2 písm Moravský zemský archiv v Brně Palachovo nám. 723/1 625 00 Brno Moravský zemský archiv byl zřízen v roce 1839 z iniciativy stavů v Brně, sídle nejvyšších zemských úřadů, jako jeden z nejstarších společenskovědních ústavů na Moravě, předchůdce akademických a univerzitních vědeckých pracovišť Sčítání lidu - sčítací operáty a Moravský zemský archív a jeho způsob jejich digitalizace. 03.05.2014. 107: Jen aby badatelé nezůstali překvapeni dostal jsem odpověď z archivu a má znalost webu ww.actapublica.eu se popravila. Toto je podstatná čás... Morava krásná zem. Morava krásná zem, kde jsem byl já zrozen Jihočeské sčítací operáty (obecný přehled) ČR-Státní oblastní archiv v Třeboni Státní okresní archiv České Budějovice Rok kres. 1857 1869 1880 1890 1900 1910 1921 Blatná.

ActaPublica - Výměna matrik velkého formátu k 31. 05. 2021 • 1. 6. 2. Několik postřehů ze zapisování míst do rodinných stromů. • 28. 5. 3. Sčítací operáty • 1. 12. 2020. 89. Hledání v zahraničních obchodních rejstřících a obdobných databázích • 22. 11. 2020. 90. Klávesové zkratky pro Windows 10 • 17 Tomáš Sedláček - Urbář panství strážnice 1617, Matriky a sčítací operáty města Ostrava. 9. Archivní fondy ČR 10. Urbáře a gruntovnice z oblasti Mělnicka, Roudnice atd. (velké množství) 11. Sirotčí a domovní knihy (Strážnice) Jiné vyhledávání osob. 1. Registr ekonomických subjektů. 2. Cibulkův registr. 3. actapublica.eu Začít se vyptávat rodinných příslušníků, pokud je uschovaná korespondence dříve žijících - tam se dá dohledat mnoho zajímavého o jejich životě; rodné a oddací listy; matriční obvod narození či oddací event. úmrtí rodičů či prarodičů, příslušný okresní archiv - tam jsou sčítací operáty od. Sčítací operáty (sčítací archy, sčítání lidu) patří mezi významné historické prameny, které jsou hojně využívány pro demografické, sociologické výzkumy a stejně tak slouží jako cenný zdroj informací o jednotlivcích a jejich osudech soukromým badatelům, vědeckým prac.. V okresních archívech jsou k dispozici sčítací operáty, kde jsou zapsány údaje o sčítání obyvatel a u každého domu najdete údaje, kdo v něm bydlel v roce sčítání. Pokud budu vědět, rád poradím s dalším postupem, a možná najdeme ve Bzenci a okolí nějaké společné příbuzné

Diskuzní forum, které se zabývá problémy nešťastných lidí nebo lidí v depresi. Ostatní mohou těmto navštěvníkům pomoci vyřešit problém. Je zde možné se i nenásilně seznámit s kamarády nebo s budoucím partnerem. Portál se řadí mezi nejnavštěvovanější v České republice Abstract: The article is an introduction to the topic of the archival science which is concentrated on practical use of archive.First part contains definitions of basic terms of archive and archival documents and informs about the system of archives in Czech Republic Tedy například sčítací operáty ze sčítání lidu 1921 a později. Actapublica - Matriky - Moravský zemský archiv Brno Nové matriční přírůstky 05.04.2018. Na Acta publica byly nově zveřejněny následující matriční přírůstky: 634 Římsko-katolický farní úřad Lysice, matrika narozených 1862-191 Sčítací operáty, které zde nejsou zveřejněny, se k dnešnímu dni bohužel. [Archiv] Online-Archive Böhmen, Mähren Böhmen, Mähren, Sudetenland, Karpaten Genealogi

Badatelna - Znám svůj půvo

Podrobnosti Zveřejněno: 2. únor 2012 Státní oblastní archiv v Třeboni si dovoluje upozornit všechny své badatele, že od pondělí 6. února 2012 nebudou ve studovnách jihočeských státních okresních archivů předkládány sčítací operáty z důvodu jejich postupné digitalizace. Toto opatření platí pro dobu nezbytně nutnou, a to do odvolání Summary report of Rodokmen rodu Kirchnerů z Moravských Křižánek containing 1589 individuals and 552 families. This report describes the genealogy and ancestry of families Kirchner, Kirchnerová, Preisler, Odehnal, Preislerová, Bukáček, Zástěra, Odehnalová, Moschner, Zástěrová View celebrity and historical profiles and see if you're related. Create a family tree, discover your ancestors, and more at Geni.com

klub Actapublica na Okounovi <°)))><

  1. V březnu se fandové genealogie potkají 9. března 2016 (Písmo, jeho vývoj, používání v genealogických zápisech, příklady textů, pravopis) a 23. března 2016 (Mimomatriční prameny - urbáře, pozemkové knihy, katastry, archivy velkostatků, sčítací operáty, domovské listy, policejní přihlášky, obecní a farní kroniky
  2. O1 - Sčítací operáty. Sčítací operáty městečka Dambořice jsou uloženy ve Státním okresním archivu v Hodoníně (otevřeno v pondělí a středu od 9:00 do 16:00 hod.). Dochovaly se soubory listů z let 1869, 1880, 1890, 1900, 1910. X1 - Kontak
  3. Czech Archives on Internet. Updated! All Czech archives are publishing the registries (parish books) online nowadays. The first archives to start was the State Regional Archives in Trebon in 2008 and was followed by the other archives during the following years. Not all registries are available yet, but they should be available in few years time
  4. Genealogie matriky. Genealogie v praxi Matriky - historie U3V 9/22 V roce 1784 se staly matriky úředním dokumentem, bylo přesně stanoveno, co mají jednotlivé zápisy obsahovat, protože dříve nebyly sjednocené, slouží pro státní správu V roce 1790, nařízení vést index k matrikám V roce 1870 vznikly i civilní matriky, které jsou vede
  5. Výzkum rodinné historie a vyhledání předků. Naše kořeny (dříve FamilyResearch.cz) se zaměřují na výzkum rodinné historie a vyhledávání předků v oblasti Čech a Moravy. Hlavní sídlo firmy je na Vysočine, výzkum ale poskytujeme ve všech archivech v rámci České republiky
  6. Největším zdrojem informací by byly bezesporu sčítací operáty Mařatic z r. 1910, které by prokázaly kdo kde bydlel a lehce by se dohledaly příbuzní. Bohužel tyto archiválie se nyní nenacházejí v okresním archivu, neboť probíhá jejich digitalizace. Dle informací z archivu v dohledné době nebudou dostupné

Genealogy profile for Jan Klimeš. Share your family tree and photos with the people you know and love. Build your family tree online ; Share photos and video Z NOVINEK V DA SČÍTACÍ OPERÁTY: Lokality sčítacích operátů, ve kter... ých je možno hledat dle jména sčítané osoby nebo čísla popisného, byly rozšířeny o další 4 obce: BAŠKA = soudní okres Frýdek, 1921, ŘEPIŠTĚ (včetně části Rakovec a Vinohrad) = soudní okres Frýdek, 1921, VRATIMOV = soudní okres Frýdek, 1921 a ŽERMANICE = soudní okres Frýdek, 1921

Západočeské archivy 2011 ve formátu pd Archivní výzkum Jan Obrovský - Roman Doušek Celá řada etnologických výzkumů vyžaduje práci s písemnými, ale také tištěnými prameny, tedy písemným či tiskem Issuu is a digital publishing platform that makes it simple to publish magazines, catalogs, newspapers, books, and more online. Easily share your publications and get them in front of Issuu's.

Užitečné odkazy :: Pátrání po předcíc

Digitální archiv - Brn

  1. Státní oblastní archiv v Praze - SOA Prah
  2. Matriky Státní oblastní archiv v Litoměřicíc
  3. GENEALOGIE • Zobrazit téma - Actapublic
  4. Zemský archiv v Opavě: Digitální archi

Hlavní menu Zemský archiv v Opav