Home

Proč je Svatý Václav považován za patrona české země

Proč se stal sv. Václav patronem české země a symbolem ..

Proč se stal sv. Václav patronem české země a symbolem státnosti? 28. září je v kalendáří uvedeno jméno Václav (slovanské jméno ve významu více slavný, slavnější) a červeně napsaná poznámka Státní svátek - Den české státnosti. K tomu směřuje moje otázka Svatý Václav. Svatý Václav patří mezi nejoblíbenější české svaté. Je považován za patrona české země a za mučedníka. Dne 28. září slavíme státní svátek Den české státnosti - Svatý Václav, oficiálně ale až od roku 2000. Do roku 2000 nebyl tento den oficiálním státním svátkem Svatý Václav (asi 907 - 28. září 935, příp. 929; staroslověnsky Vęceslavъ, latinsky Venceslaus, německy Wenzel von Böhmen) byl český kníže a světec, který je hlavním patronem českého národa a symbolem české státnosti.. Podle pověsti byl vychováván svou babičkou Ludmilou (svatořečena ve 12. století) a vzdělával se na Budči.. Svatého Václava si připomínáme už 27. září. Ústředním bodem pouti je poutní bohoslužba sloužená arcibiskupem pražským a primasem českým za spoluúčasti českých a moravských biskupů na otevřené scéně v historickém centru města. Během bohoslužby se také mohou návštěvníci podívat na lebku svatého Václava, která je jinak uložena v katedrále sv Svatý Václav (907 - 28. září 935) byl českým knížetem a světcem, který je považován za hlavního patrona české země. Jeho otcem se stal kníže Vratislav a matkou Drahomíra, dědečkem byl první historicky doložený přemyslovský kníže Bořivoj I. a babička svatá Ludmila, která si vzala na starost Václavovu výchovu

Patroni Čech: Víte, proč se stali svatými? Hello Tesc

Svatý Václav - Wikipedi

Svatý Václav (907 - 28. září 935) byl českým knížetem a světcem, který je považován za hlavního patrona české země. Jeho otcem se stal kníže Vratislav a matkou Drahomíra, dědečkem byl první historicky doložený přemyslovský kníže Bořivoj I. a babička svatá Ludmila, která si vzala na starost Václavovu výchovu. Svatý Václav - Wikipedie proč je svatý václav patron. Svatý Václav (907-935) je patronem České země, ale také náboženskou postavou. Ačkoliv jeho zázraky nejsou příliš známé, dochovaly se nám o nich záznamy. Václav je za svého života mimořádně mírumilovným a bohabojným panovníkem. Kdo je svatý a proč.

Cíle programu: představit žákům osobnost knížete Václava a jeho vlastnosti, které lze vyčíst z výzdoby katedrály; pomoci žákům porozumět, proč je svatý Václav považován za ochránce a patrona české země Svatý Václav (asi 907 - 28. září 929 nebo 935) byl českým knížetem a světcem, který je považován za hlavního patrona české země. Původ Český kníže Václav I. byl synem knížete Vratislava a jeho manželky Drahomíry, která byla dcerou knížete Havolanů (polabští Slované) Téma: Svatý Václav, patron České země (28.9.2014 9:31:37) * 907/8 Stochov (Praha, Levý Hradec, Budeč u Kladna), + 28. 9. 935 (do r. 1995 se uváděl rok 929) Stará Boleslav. Český kníže, syn knížete Vratislava I. a kněžny Drahomíry Svatý Václav, patron České země - Maminky a tatínkové diskutují na webu Rodina.cz. Přidejte do diskuze své rady a zkušenosti Oba prodlívali na Hradě a zvelebovali sídlo českých panovníků, za což jim patří dík. Je-li však svatý Václav považován za duchovního patrona země, mravní a kulturní autoritu, je v tomto smyslu za jeho pokračovatele vnímán Václav Havel, který by se v říjnu dožil 76 let

Svatý Václav, patron české země. Pátek 28. září byl státním svátkem, kdy si připomínáme svátek sv. Václava, patrona české země, který je chápán i jako zakladatel českého státu. Den české státnosti a památku patrona českých zemí sv. Václava uctili položením věnce u sochy tohoto světce na pelhřimovském. Svatý Václav byl český kníže a světec, který je považován za hlavního patrona české země a symbol české státnosti. Narodil se kolem roku 903 jako nejstarší syn českého knížete Vratislava I a jeho manželky Drahomíry. Měl bohaté nadání a bystrou mysl

Svatý Jan Nepomucký 16.5. Odkaz na životopis z časopisu Naše rodina Žil ve 14. století. Je patronem : Čech, kněží a zpovědníků, uchování zpovědního tajemství, cestování, poutníků, šťastného návratu (proto jsou jeho sochy umístěny většinou na rozcestích a na mostech), lodníků, vorařů, mlynářů, proti pomluvám, za mlčenlivost, proti nebezpečím z vody. Dnes si připomínáme Den české státnosti upomínající na skon knížete Václava. Jeho život je v historických pramenech zachycen poskrovnu, barvitěji jej popisují pouze legendy. Ty ale vznikaly proto, aby oslavily život svatého člověka, a jejich věrohodnost není stoprocentní, upozorňuje medievalistka Eva Doležalová z Historického ústavu Akademie věd Jeho prarodiči byli první historicky doložený přemyslovský kníže Bořivoj I. a jeho žena svatá Ludmila. Svatý Václav se narodil roku 907 a zemřel 28. září 935. Byl českým knížetem a světcem, který je považován za hlavního patrona české země. Prim hrála značka Škod

Od Karlovy doby je svatý Václav považován za patrona české země. Panovník svěřil péči o korunu svatovítské kapitule, klenot spojil s památkou svatého Václava. Toho chápal nejen jako hlavního českého světce, ale přímo s ním spojoval ideu českého království - Václav byl vzdělaný, pečoval o chudé, byl oblíbený, nechtěl válčit, vykupoval si mír=platil poplatky za mír - to se nelíbilo mladšímu bratrovi Boleslavovi a nechal Václava zavraždit = bratrovražda - Václav byl prohlášen za svatého a považován za patrona (ochránce) české země - socha sv Rychnovsko - Svatý Václav je jedním z nejoblíbenějších českých svatých, patron české země, mučedník, postava, jejíž tradice sehrála velmi důležitou úlohu v emancipaci českého státu a přemyslovské dynastie v rámci křesťanské Evropy

Kudy z nudy - Svatý Václav - hlavní patron české zem

 1. Královéhradecko - Svatý Václav je jedním z nejoblíbenějších českých svatých, patron české země, mučedník, postava, jejíž tradice sehrála velmi důležitou úlohu v emancipaci českého státu a přemyslovské dynastie v rámci křesťanské Evropy
 2. Svátek svatého Václava uctívala dříve celá země. V tento den se konaly slavnostní mše, lidové veselice, pořádaly se poutě a na mnoha místech probíhalo posvícenské veselí či hody. Některé slavnosti byly spojeny také s vínem, neboť svatý Václav byl zhruba od 14. století pokládán za patrona vinařů
 3. Jak se měnil kult svatého Václava, patrona českých zemí, v průběhu 20. století Kníže Václav, historická postava z raného středověku, měl zásadní vliv na šíření křesťanství a formování českého státu
 4. Od roku 2003 však původní tradice duchovních slavností znovu ožívá. V přímém přenosu ze Staré Boleslavi si také položíme otázku, proč je svatý Václav považován za duchovního otce českého státu a čím nás může oslovit dnes
 5. Svatý Václav - hlavní patron české země Svatý Václav (907 - 28. září 935) byl českým knížetem a světcem, který je považován za hlavního patrona české země. Jeho otcem se stal kníže Vratislav a matkou Drahomíra, dědečkem byl první historicky doložený přemyslovský kníže Bořivoj I. a babička svatá Ludmila
 6. Svatý Václav je jedním z nejoblíbenějších českých svatých, mučedník. Byl český kníže a světec, který je považován za hlavního patrona české země. Václav byl synem knížete Vratislava a zřejmě jeho jediné manželky Drahomíry
 7. Svatý Václav jako věčný kníže. Právě jeho jsme se ptali na život dědice české země i jeho zobrazování v umění. Proč je Václav považován za mučedníka? Snažil se být knížetem pokoje a spory urovnávat mírovou cestou. To mohlo vypadat jako slabost a řadu lidí si tím také znepřátelil

Svatý Václav OSOBNOSTI

 1. Svatý Václav (asi 907 - 28. září 935) český kníže a světec, který je považován za hlavního patrona české země. Ve starší literatuře se často udává jako rok jeho smrti 929, většina soudobých vědců se ale již kloní k roku 935
 2. anty pochází až z konce 19. a začátku 20. století
 3. Svatý Václav (asi 7 - . září 5) byl český íže a světec , který je považován za hlaího patrona české země. Ve starší literatuře se často udává jako rok jeho smrti 9, většina soudobých vědců se ale již kloní k roku 5. Kníže Václav l sem ížete Vratislava a zřejmě jeho jedi né manželky Drahomíry .Jeho.
 4. Nás katolíků, nás křesťanů nebo nás všech Čechů. Jistě, skoro každý Čech ví, že svatý Václav je nazýván patron České země, ale na svatost nevěří a to patron spíš chápou jako nábožensky-kulturně historickou záležitost, než že nějaký patron někde v nebi sedí a o českou zemi se nějak stará
 5. Snad žádná naše národní, ale i církevní tradice není tak ambivalentní a v čase proměnlivá jako svatováclavský kult. Tradiční katolická zbožnost svatého Václava považovala za nezpochybnitelného národního patrona. 19. století a stejně tak první republika z mnoha různých důvodů vyměnila zbabělého knížete za Jana Husa a Jana Žižku
 6. Náměstí svatého Václava, který je považován za patrona a ochránce české země. V roce 935 po Kristu zemřel Václav rukou vrahů svého bratra Boleslava, který za svůj hanebný čin získal přídomek ukrutný, připomněla Mary pohnutou histori

Svatý Václav je považován za symbol české státnosti i přesto, že český stát se plně zformoval až za vlády jeho bratra Boleslava I. a jeho nástupců, kteří sjednotili české rody pod vládu Přemyslovců a ty, které nebyly úplně loajální byly postupně likvidovány (Slavníkovci shodou okolností na den přesně 60 let po. Panovník svěřil péči o korunu svatovítské kapitule, klenot spojil s památkou svatého Václava. Toho chápal nejen jako hlavního českého světce, ale přímo s ním spojoval ideu českého království. Od Karlovy doby je svatý Václav považován za patrona české země. | foto: Dan Materna, MAFR

Patron české země sv. Václav Svatý Václav (asi 907 - 28. září 935, příp. 929) byl vycho-váván svou babičkou sv. Ludmilou. Po porážce saským králem Jindřichem I. vynikal kníže Václav především diploma-tickým jednáním, které pomohlo stmelit českou a moravskou zemi pravými křesťan-skými hodnotam Jsou tu i známá slova tisíc let staré motlitby: Svatý Václave, nedej zahynouti nám ni budoucím. Věřme, že ani ve třetím tisíciletí neodepře náš patron svou podporu a ochranu české zemi a že úcta k němu tu nikdy nevymizí. Veliký vliv na Václava měla jeho babička Ludmila Český kníže Václav svatý. Item Preview. remove-circle. 2016-01-24 20:53:59. Identifier. svaty_vaclav-novotny Svatý Václav (907 - 28. září 935) byl českým knížetem a světcem, který je považován za hlavního patrona české země. Původ Český kníže Václav I. byl synem knížete Vratislava a jeho manželky.

Svatý Václav - nejznámější český světec - 21stoleti

Svatý Václav Mince, medaile, plakety a odznaky Svatý Václav (* 907/908, † 28. 9. 935) byl českým knížetem a světcem, který je považován za hlavního patrona České země a symbol české státnosti. Dále je patronem junáků, vinařů a sládků. O životě svatého Václava nejsou téměř žádné spolehlivé doklady Svatý Bartoloměj je kvůli svému tragickému životnímu osudu a zasvěcení chrámu považován za patrona Plzně, koželuhů, řezníků, pekařů; ochránce proti nervovým chorobám, třesu, kožním nemocem. babičkou sv. Václava a chronologicky první českou svatou. Ludmila byla dcerou knížete Slavibora, který sídlil na.

Patron českého piva? Co jste možná ještě nevěděli o svatém

100 dukát sv. Václava. v luxusní dárkové etui. Svatý Václav (asi 907 - 28. září 935) český kníže a světec, který je považován za hlavního patrona české země. Sv. Václav iluminace z Kodexu Vyšehradskéh Téma svatý václav na wiki.blesk.cz. Přečtěte si veškeré aktuální informace o tématu svatý václav - nejnovější články, aktuality, fotografie, videa. Kompletní zpravodajství na wiki.blesk.c

Kromeriz.cz - Články > Sv. Václav, patron české zem

Sv. Václav je církví vyhlášen za patrona českých zemí, nikoliv českého státu! Svátek to není zdaleka jenom církevní, jak by se mohlo zdát, ale i ideologický a politický. Politická a ideová stránka kultu byla na knížete Václava pouze naroubována, není spjata s životem knížete Václav, ani s tím, jaký doopravdy byl byl český kníže a světec, který je považován za hlavního patrona české země a symbol české státnosti. (Staré) Boleslavi, sídle svého bratra Boleslava, který díky tomu převzal vládu. Po smrti začal být Václav uctíván jako svatý pro svou zbožnost (vlastnoruční pěstování vína a obilí pro svaté přijímání. Václav, český kníže a světec, je považován za hlavního patrona české země a po celou dobu českých dějin byl také hlavním symbolem české státnosti. Zvláště to platilo za vlády císaře Karla IV., za dob husitů, během obrozeneckých a emancipačních snah českého národa v 19. století nebo v době zápasu o. Petra v Římě. V českých zemích je 332 kostelů zasvěcených sv. Václavu,další kostely jsou mu zasvěceny na Slovensku, v Lužici, Polsku, bývalé Jugoslávii, Maďarsku, Rakousku av USA jich je na šedesát. Od r. 1670 je jeho svátek v celocírkevním kalendáři. Sv. Václav a jeho bába sv To je ta země zaslíbená, zvěře a ptáků plná, medem oplývající. Navázal na přemyslovskou tradici, budoval kult Svatého Václava, pozvedl české království Po válce považován za zrádce a kolaboranta. 15. 3. 1939 - okupace českých zemí Německem, vznik protektorátu Čechy a Morava, odtržení Slovenska.

Svatý Václav: seznamte se s českým patronem - iDNES

 1. 3.4. Svatý Václav Patron České země zákonitě nemůže chybět mezi zobrazenými Přemyslovci. Mnohokráte byl hledán a většinou se vždy ukázalo, že nesprávně. Žádná z figur totiž nenese žádné znaky, které by na něj přímo ukazovaly
 2. Oslavili jsme svátek svatého Václava, patrona Čech a Moravy. Jeho jméno nese řada míst i předmětů, mezi nimi i nejvzácnější klenot - Svatováclavská koruna. Tu nechal zhotovit spolu s dalšími korunovačními klenot Karel IV., o němž je známo, že velmi zajímal o ezoterní nauky. Není divu, že i do této vzácné koruny nechal ukrýt velkou sílu a tajemství
 3. Od 11. století se svatý Vojtěch pokládá za druhého patrona české země po svatém Václavovi, stal se také hlavním patronem polské církve a Uher (roku 994 Vojtěch podle tradice pokřtil budoucího prvního uherského krále Štěpána I.)
 4. Svatý Václav (asi 907 - 28. září 935, německy Wenzel von Böhmen) byl český kníže a světec, který je považován za hlavního patrona české země a symbol české státnosti. Byl vychováván svou babičkou svatou Ludmilou a vzdělával se v Písmu (svatém) a v písmu (psaném) na Budči
 5. Posléze se o totéž pokoušel i s pohanskými Prusy, ale to se mu již stalo osudným. To ovšem předbíhám. Svatý Vojtěch je považován po svatém Václavovi za druhého nejvýznamnějšího českého světce a patrona země, přičemž v evroém kontextu je patrně významnější než Václav
 6. Svatý Václav (asi 7 - . září 5) byl český íže a světec , který je považován za hlaího patrona české země. Ve starší literatuře se často udává jako rok jeho smrti 9, většina soudobých vědců se ale již kloní k roku 5. Kníže Václav l sem ížete Vratislava a zřejmě jeho jedi né manželky Drahomíry .Jeho.
 7. cích i barokní zemské korouhvi, to je smysl svatováclavského zasvěcení koruny českých králů, to je ideový obsah Myslbekovy sochy na pražském Václavském náměstí

Svatý Vojtěch - Wikipedi

 1. Zavražděný kníže se stal národním světcem a je považován dodnes za patrona české státnosti. Jak se jmenoval? sv. Metoděj sv. Vojtěch sv. Václav; Po vymření Přemyslovců Václavem III., který byl 4. srpna 1306 zavražděný v Olomouci, nastoupila na český trůn dynastie Lucemburků
 2. ce (denáry)
 3. za doby jeho panování byl svatý Václav údajně považován za patrona sladovníků a v roce 1357 se pak měl na Karlův po-pud stát i ochráncem pivovarníků. Pivo je u nás považováno za národní nápoj a je tedy více než příznačné, že je tím-to způsobem spojeno právě s patronem země české. Český kníže Václav I.
 4. Syn Vratislava I., patron přemyslovské dynastie a české země. Jako český kníže byl xxx I. Ve starší literatuře se často udává jako rok jeho smrti 929, většina soudobých vědců se ale již kloní k roku 935. Boleslav I. Svatý Václav: Václav I
 5. Den české státnosti - 28. září: zavřeno. Svátek sv. Václava byl pro Den české státnosti zvolen proto, že přemyslovský kníže je patronem Čech a Moravy a důležitý symbol české státnosti. Právě 28. září 935 byl Václav zavražděn

Václav jako patron Čechů? Mladým je bližší Karel IV

Svatý Václav Narodil se asi v roce 907, nejspíš v Praze. Byl český kníže a světec, který je považován za hlavního patrona české země a symbol české státnosti. Byl vychováván svou babičkou svatou Ludmilou a vzdělával se v písmu svatém a v písmu psaném na Budči. Vládl asi od roku 925 Boleslav I. Ukrutný v našich článcích. Tři muži kolem sv. Václava: Krušné časy prvních českých křesťanských knížat. 28. 9. 2018 20:01 Máme tu konec září a s ním připomínku svatého patrona naší země. Dramatické životní osudy knížete Václava jsou dobře známé Sv. Vincenc se snažil, aby se Boží království dostalo ke všem. I k těm, kteří jsou na okraji společnosti. Právem je považován za zakladatele organizované charity a jejího patrona. Úcta k tělu světce nás má utvrdit v jistotě, že člověk žije i po smrti Svatý Jene z Nepomuku, drž nad námi svoji ruku..... Jan Nepomucký je český světec, jeden z mála, který byl uctíván i v zahraničí. Dodnes stojí jeho sochy u mnoha cest a mostů. Snad měl jen trochu smůlu v tom, že jeho kult prosazovali habsburští panovníci jako protiklad k tradici sv. Václava, patrona české země Den české státnosti. Počínaje druhým tisíciletím si Česká republika v rámci Dne české státnosti připomíná 28. září smrt svatého Václava, jednoho z prvních Přemyslovců.Kníže Václav, který žil na počátku 10. století, se zasadil o christianizaci raného českého státu, a přestože vládl relativně krátce, obestřela jej po mučednické smrti aura ochránce a.

Do českých zemí tudíž zavedli kult sv. Isidora. Sv. Isidor je považován za patrona zemědělství, proto jeho kultu převážně užívali k získání venkovského obyvatelstva. Mnoho světců vyskytujících se v ikonografii jezuitů jsou řádoví mniši, kteří se významným způsobem zapsali do dějin řádu Víta tribut pacis se nelíbil bratrovi Václava, Boleslavovi 28. září 935 (nebo 929) byl Václav Boleslavem zavražděn ve Staré Boleslavi Václav byl prohlášen za svatého a je považován za ochránce - patrona české země Den české státnosti = den zavraždění sv Seriál: Panovníci českých zemí Svatý Václav - 907 - 28. září 935. Český kníže a světec, hlavní patron českého národa, symbol české státnosti. Podle pověsti byl vychováván babičkou, svatou Ludmilou. Dokázal zachovat suverenitu českého státu. K Václavovu životu chybí dostatek spolehlivých dobových pramenů. V dob

Věřme, že ani ve třetím tisíciletí neodepře náš patron svou podporu a ochranu české zemi a že úcta k němu tu nikdy nevymizí. Erb knížat z Lobkowicz Kostel svatého Václava, dominanta naší obce postavená v její vyvýšené jižní části, nahradil v letech 1737 - 1752 mnohem staršího středověkého předchůdce. Odtud naše cestující čekala pouze krátká a příjemná procházka centrem města do hotelu Meran. Malý, ale luxusní hotýlek, stojí na Náměstí svatého Václava. Tento patron je považován za ochránce české země Transcript České země po třicetileté válce České země po třicetileté válce uč. 32 - 36 Ferdinand III. Habsburský 1637 - 1657 • měl vojenské nadání (jeden z mála Habsburků) • přispěl k úspěšným mírovým jednáním, která ukončila třicetiletou válku Rekatolizace • po válce neexistovala česká katolická šlechta (konverze nebo emigrace) • do českých. Víte proč jste měli volno? Den české státnosti je český státní svátek, který připadá na 28. září. Toto datum je zároveň svátkem sv. Václava. Svatý Václav, německy Wenzel von öhmen, byl český kníže a světec, který je považován za patrona Čech a Moravy a symbol české státnosti

Svatý Václav: Jaký význam měl světec a národní patron pro první republiku a proč ho část národa odmítala. Je to poněkud bizarní. Je to poněkud bizarní. Lebka svatého Václava je uložena v pokladnici Svatovítského chrámu, tedy odděleně od kosterních pozůstatků světce, Od něj patrně Václav obdržel i vzácnou relikvii, rámě sv. Víta, hlavního patrona Saska. Jindřichův dar může ukazovat i další rozměr česko-saských vztahů; Václav nebyl považován jen za jakéhosi poddaného panovníka bezvýznamného státečku V Čechách byl sv. Vojtěch pokládán již na počátku 12. století za zemského patrona, o čemž svědčí například ražení mincí Bořivojem II. a Vladislavem I. z let 1118-20, na nichž je vedle sv. Václava i sv. Vojtěch. V roce 1126 byl ve Vrbčanech před bitvou u Chlumce nalezen praporec sv Ve službách knížete Václava Otakar Michalovic Agave, 1998, Český Těšín, vázaná s přebalem, 340 str., jako nová. Román o svatém Václavovi asi 907 - 28. září 935 který byl český kníže a světec, který je považován za hlavního patrona české země a symbol české státnosti Problém Václava Tatíčka spočívá v tom, že bere vyprávění le-gend jako hodnověrný popis událostí, neboli prostě kronikářský záznam. Ve skutečnosti byly legendy náboženským - či, chcete-li, ideologickým - textem. Legendy o světcích měly tyto osoby přede - vším oslavit a zdůvodnit, proč mají být svatořečeny

Restaurant Café Svatého Václava se nachází v centru Prahy, v horní části Václavského náměstí. Restaurace je nazvána podle Svatého Václava 907 - 935, českého knížete, který je považován za hlavního patrona české země. V dobovém interiéru je 200 míst a dva bary Osobnost: Svatý Václav Sv. Anežka Česká, patronka plynařů, 13. listopadu Sv. Anežka se narodila v roce 1205 jako dcera českého krále Přemysla Otakara I.. Odmítla nabídku k sňatku s císařem Fridrichem II. S pomocí svého bratra Václava I. založila v Praze první klášter františkánů a klášter klarisek, do něhož v roce 1234 sama vstoupila a. 2 Zemští patroni Mezi české zemské ochránce je řazeno mnoho světců. Za nejvyššího ochránce a patrona je považován svatý Václav. Žil v 1. polovině 10. století

Belgie je zemí, která má našinci hodně co nabídnout. Ať už jste milovníky čokolády, hranolků či piva, v Belgii si přijdete na své. Za srdce země i celé Evropy je považován Brusel. Jakých pět míst při návštěvě hlavního města nesmíte minout Včera oznámil Svatý stolec, že papež František jmenoval vídeňského arcibiskupa, českého rodáka, kardinála Christopha Schönborna OP, zvláštním vyslancem při národní pouti u příležitosti 1100. výročí mučednické smrti svaté Ludmily, první české světice a babičky knížete svatého Václava, která se uskuteční 18. zaří na Tetíně Ryze český charakter pak nepopře drobný exemplář Dalimilovy kroniky se zobrazením patrona českých zemí, sv. Václava. Jeho strnulá a přesto dominantní figura rámuje mladší text této oblíbené středověké kroniky, která skutečně dodnes slouží jako cenný zdroj písemného poznání českých nejstarších a starších. za pronásledované křesťany, Me-zinárodní den seniorů. Když jsme uvažovali o tom, kterému z těchto význačných dnů věnujeme pro-stor ve Zpravodaji, chvíli nám to trvalo. Nakonec naše volba padla na svatého Václava a pronásledo-vané křesťany. Svatý Václav je považován za nejoblíbenějšího českého svatéh Svatý Pavel je naopak považován za prvního velkého misionáře světa. Svatý Pavel (Pavel z Tarsu) - apoštol národů byl též sťat v Římě r. 64 - 67. Patří mezi apoštoly i když nepatřil mezi prvních dvanáct a s Ježíšem se nikdy fyzicky nesetkal. Díky němu se křesťanství stalo se světovým náboženstvím

Stará Boleslav a Svatý Václav - patron české zem

Sv. Pavel otcem a učitelem zasvěceného života (Benedikt XVI.) (Tematické texty) Svatý Pavel byl v tradici církve vždycky považován za otce a učitele těch, které povolal Pán a kteří se rozhodli bezpodmínečně se oddat Jemu a Jeho evangeliu. Různé řeholní instituty nesou jmén Svatý Jan Nepomucký se řadí k nejoblíbenějším a nejrozšířenějším svatým středoevroého baroka. Narodil se jako Jan z Pomuku kolem roku 1340. Svou duchovní kariéru završil jako generální vikář pražské kapituly a patřil mezi přední členy družiny a přívržence arcibiskupa Jana z Jenštejna, hlavního odpůrce politiky krále Václava IV. V roce 1393 byl zatčen.

Patroni české země — svatý václav se stává věčným

Praha - Němý film Svatý Václav se Zdeňkem Štěpánkem v hlavní roli byl připravován jako součást oslav svatováclavského milénia v roce 1929, promítán byl nakonec ale až v dubnu 1930. Nejdražší snímek své doby a rarita české kinematografie byl v obnovené premiéře uveden po osmdesáti letech dnes, v Den české státnosti, v rámci slavnostního shromáždění v.