Home

Magisterské studium UJEP

Magisterské studium; Magisterské studium. Jde o dvouleté navazující studium pro bakaláře, kteří chtějí prohloubit své teoretické znalosti v oboru. Je ukončeno získáním titulu Ing. (inženýr) nebo Mgr. (magistr) Magisterské studium; Magisterské studium. Pokud chce absolvent bakalářského studia ve studiu i nadále pokračovat, pak si na Přírodovědecké fakultě může vybrat některé z navazujících magisterských studií. Absolvent po úspěšném ukončení studia získává titul magistr (Mgr.). Studijní programy navazujícího.

Magisterské studium. Dobrá značka na trhu práce. UJEP představuje zavedenou značku pro trh práce. Mnozí zaměstnavatelé vědí, že naše škola přizpůsobuje studium praxi. A ty, kdo naše absolventy neznají, přesvědčí vaše studijní a praktické zkušenosti Magisterské studium. Zůstaňte v kontaktu. Zaregistrujte se a buďte první v obraze! Souhlasím se zpracováním osobních údaj Tel.: +420 475 285 111 | Fax: +420 475 285 127 | fud.ujep.cz | mapa | admin. Všechna práva vyhrazena. | Zásady zpracování osobních údaj.

Magisterské studium - fse

Fakulta zdravotnických studií UJEP nabízí bakalářské i navazující magisterské studium. Pro bakalářské studium si uchazeči mohou vybrat mezi studijními programy Ergoterapie, Fyzioterapie, Pediatrické ošetřovatelství, Porodní asistence, Všeobecné ošetřovatelství a Zdravotnické záchranářství Domů; Studium; Magisterské studium; Magisterské studium. Studijní obor: Regionální rozvoj a veřejná správa Forma studia: prezenční Profil absolventa. Magisterské studium je koncipováno tak, aby profil absolventa zahrnoval jeho schopnost na vysoce odborné úrovni zpracovávat koncepční a strategické dokumenty a podílet se na modernizaci a fungování správních orgánů Studijní oddělení FF UJEP. Vedoucí studijního oddělení: Mgr. Daniela Libichová Studijní referentka: Mgr. Tereza Jenšíková. Kontakty:. Tel.: 475 286 467. Každá fakulta stanovuje ve svých podmínkách přijímacího řízení na příslušný akademický rok (naleznete zde) způsob podávání přihlášek (tj. formou e-přihlášky či na předepsaném tiskopise). E-přihláška je Vám k dispozici zde

Studium. Pro uchazeče o studium učitelství; Pro studenty učitelství. Témata bakalářských a diplomových prací; Témata disertačních prací v oblasti vzdělávání; Doučování; Nabídka zaměstnání pro absolventy; Praxe. Aktuality; Partnerské instituce; Harmonogram praxí; Pro mentory; Pro studenty. Bakalářské studium. Magisterské studium (navazující) Státní závěrečná zkouška - teoretická část - KHV_SZZ_Mgr. Přijímací zkoušky do doktorského studia na PF UJEP se budou konat v termínu 21. - 25. 6. 2021. Rigorózní řízení. Nejsou žádné nadcházející události. Všechny akce Domů; Uchazeči; Magisterské studium; Magisterské studium PřF UJEP - Magisterské studium. Magisterské studium (Mgr.) Navazující magisterské studium (NMgr.) Charakteristika oborů a uplatnění absolvent Webová prezentace - Filozofická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Magisterské jednooborové studium v prezenční formě je určeno zájemcům, kteří dosáhli bakalářského vzdělání v oboru Biologie na katedře biologie PřF UJEP, popř. na kterékoliv jiné vysoké škole přírodovědného zaměření v ČR nebo v SR a mají zájem zvýšit si odbornou kvalifikaci v oboru Biologie dosažením vysokoškolského vzdělání na magisterské úrovni Navazující magisterské studium - prezenční forma. V rámci navazujícího magisterského studia je možno na katedře matematiky studovat obor:. Učitelství matematiky pro střední školy . Cílem studia je připravit učitele matematiky pro střední školy nebo pro 2. stupeň základních škol a nižší stupeň víceletých gymnázií, kteří budou mít odbornou kvalifikaci pro. Magisterské dvouoborové studium je studium Učitelství biologie pro SŠ. Je primárně nabízeno absolventům bakalářského studia biologie s víceoborovým zaměřením (obory Biologie pro dvouoborové studium, Biologie pro víceoborové studium, Biologie a druhý obor aj.). Charakteristika studia. Cílem studia je připravit učitele biologie pro školy střední, který bude mít.

Magisterské studium - Přírodovědecká fakulta - UJE

Navazující magisterský obor je tzv. akademický obor. Obor poskytuje prohloubení geografických znalostí z bakalářského studia. Převažují interdisciplinární kurzy a praktická témata. Studium rozvíjí dovednosti nalézt a posoudit geografické informační zdroje různých typů, analyzovat, interpretovat získané prostorové. Cílem studia je rozšířená příprava studentů v oboru anglický jazyk, která absolventům umožní získat základ pro navazující magisterské studium anglického jazyka zaměřeného na vzdělávání (na PF UJEP v programu Učitelství cizích jazyků pro ZŠ - anglický jazyk, popř. v podobných magisterských programech na. Fakulta životného prostředí UJEP. přeskočit navigaci. Bakalářské a navazující magisterské studium Druhé kolo přijímacího řízení do bakalářského a navazujících magisterských oborů pro akademický rok 2019/2020 • podmínky přijet. Magisterské studium. Katedra dějin a teorie umění. Katedra všeobecné průpravy. Kurátorská studia. testovaci. Nejste přihlášeni (Přihlásit se

Magisterské studium na UJEP v Ústí nad Labe

Magisterské studium ujep Magisterské studium - Přírodovědecká fakult . S ohledem na vývoj pandemie nemoci COVID-19 jsme bohužel byli nuceni přesunout termín konání Testu studijních předpokladů (TSP). Původní termín (25.-26. 4. 2020) se ruší a přesouvá na 20.-21. června 2020 Magisterské studijní programy (15) Kurz je určen pro uchazeče o studium na Katedře fyzioterapie a na Katedře ergoterapie na Fakultě zdravotnických studií UJEP Filozofická fakulta je orientována na výuku a vědecký výzkum v humanitních oborech.Její součástí jsou katedra germanistiky, katedra historie, katedra politologie a. UJEP navazující magisterské studium, už rozebírají maminky na webu eMimino. Podívejte se na jejich rady a přidejte do diskuze své zkušenosti

Magisterské studium - UJE

Navazující magisterské studijní programy. Studijní program, kód Studijní obor Typ studia Délka studia Forma studia Platnost akreditace do; Jednooborová studia: Fyzika N1701: Počítač. modelování ve vědě a technice E-mail: studium.prf@ujep.cz. Děkanát: Tel: +420 475 283 22 Studijní obory Všechny studijní obory akreditované na Přírodovědecké fakultě a otevřené od akademického roku 2006/07 jsou již koncipovány jako třístupňové (Bc., Mgr., Ph.D.). Od akademického roku 2006/07 katedra otevírá jak studia jednooborová (tj. odborná), tak i kombinace studijních oborů určené pro zájemce o. Navazující magisterské studium ANALYTICKÁ CHEMIE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Věra Janečková, 475 284 129, vera.janeckova@ujep.cz Mgr. Monika Stržínková, 475 284 149, monika.strzinkova@ujep.cz. Proděkan pro studium Ing. Jan Popelka, Ph.D., 475 284 160, jan.popelka@ujep.c Počítačové modelování ve vědě a technice - dvouleté navazující magisterské studium, které navazuje na bakalářský obor Fyzika se specializací na počítačové modelování nebo na obor Počítačové modelování ve vědě a technice. Učitelství fyziky pro střední školy - dvouleté sdružené studium v. Poplatky za studium na UJEP v cizím jazyce 2021. Poplatek za studium v cizím jazyce je na UJEP nastaven na 20 000 Kč za každý akademický rok na Filosofické fakultě a Fakultě umění a designu, na 40 000 Kč na Pedagogické fakultě a na 50 000 Kč na Přírodovědecké fakultě. Sazba je shodná pro všechny druhy studia (bakalářské.

V rámci kurzu se student seznámí s hlavními oblastmi fungování státu a jeho institucí, veřejné ekonomiky a intervencí státu v podobě veřejných politik a regulace.. Po absolvování kurzu bude student znát teoretická východiska fungování státu, veřejné sféry a regulace. Bude schopen kriticky hodnotit procesy a nástroje veřejného rozhodování o způsobu. Studijní obor: Materiálové vědy a analýza materiálů Kód studijního oboru: 3911T039 Garant programu: Prof. Dr. Ing. Libor Beneš, IWE Forma studia: prezenční Studijní plán: akademický rok 2020/2021 prezenční (pdf) Vizualizace studijního plánu v IS/STAG: prezenční Jazyk výuky: čeština Standardní doba výuky: 2 rok

Historie (jednooborové) - magisterské studium. Historie Mgr. (opory a metodické listy) Archivnictví a spisová služba. Dokumentace památek (akreditace) Kulturní historie (akreditace) Učitelství historie pro SŠ. Kurzy a opory dle vyučujících. 2020/2021-ZS. 2021/2022-ZS. KFHS - Katedra filozofie a humanitních studií. KGER - Katedra. 6) Nabízí PřF UJEP i navazující magisterské studium? Prozatím bohužel nikoliv. Můžete však bez problému pokračovat na dalších vysokých školách. Doporučujeme například následující navazující kombinovaná studia: Aplikovaná informatika Fakulta informatiky a manag. Hradec Králové Informační systém Navazující magisterské studium (2 roky)*: Analytická chemie životního prostředí a toxikologie (prezenční studium)-titul Ing. Učitelství chemie SŠ titul Mgr. - v kombinaci s dalším předmětem + Učitelství anglického jazyka a literatury pro střední školy (PS) + Učitelství biologie pro střední školy (PS, KS

Fakulta umění a designu UJEP pořádá dne 29. 1. 2020 Den otevřených dveří určený především pro zájemce o navazující magisterské studium v programech Design, Výtvarná umění a oboru Kurátorská studia a pro zájemce o doktorské studium v oboru Vizuální komunikace. (Den otevřených dveří pro bakalářské studium na FUD proběhl již 6 Na konci ledna roku 2020 jsem na FSE UJEP absolvoval navazující magisterské studium oboru Veřejné správa a regionální rozvoj. Během studia jsem si, mimo jiné, rozšířil povědomí a získal nové znalosti o fundraisingu a projektovém managementu. Stejně tak o inovacích, a to jak v soukromém, tak veřejném sektoru Učitelství matematiky pro střední školy - kombinovaná forma. Cílem studia je připravit učitele matematiky pro střední školy nebo pro 2. stupeň základních škol a nižší stupeň víceletých gymnázií, kteří budou mít odbornou kvalifikaci pro přímou pedagogickou činnost v matematice a ve druhém studovaném oboru Fotografie a intermediální tvorba. Kde lze studovat: Fakulta umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Charakteristika oboru: Na rozdíl od většinu oborů se Fotografie na UJEP studuje ve čtyřletém bakalářském programu, magisterské studium je pak klasicky dvouleté. Oba programy jsou vyučovány v prezenční formě

Bakalářské studium. V bakalářském studiu nově akreditovaných programů učitelství budou realizovány na školách níže uvedené praxe: Všechny tyto praxe má na starost oborový didaktik ze studijního oboru MAIOR. Student se zapisuje v předzápisu prostřednictvím STAG na předmět příslušné praxe Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem je veřejná vysoká škola, nabízející studium na osmi fakultách různého zaměření Studijní program na naší zahrnuje bakalářské, navazující magisterské i doktorské studium Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Fakult

Fakulta zdravotnických studií (FZS UJEP) - Vysoké škol

 1. Dále ve svém studiu pokračovala v oboru Geografie na Přf, UJEP. Magisterské studium úspěšně ukončila a nyní pokračuje v doktorském programu s názvem Aplikovaná ekonomie a správa na Fakultě sociálně ekonomické. Ve svém výzkumu se zabývá turismem v chráněných oblastech a vlivem turismu na lokální ekonomiku
 2. alistika, Právo, Regionální rozvoj a veřejná správa
 3. Bakalářské studium je realizováno v prezenční i kombinované formě, navazující magisterské studium prozatím pouze ve formě prezenční. Výuka probíhá v moderně vybavených učebnách s potřebným technickým zázemím. Pro studenty jsou k dispozici počítačové učebny a internetová kavárna přímo v budově fakulty
 4. Fakulta zdravotnických studií (FZS) Studijní program Organizace a rozvoj zdravotnických zařízení (N0413P050003) lenka.krizova@ujep.cz Klíčové studijní výstupy Magisterské studium si klade za cíl vychovat manažery na různých stupních řízení pro jednotlivé oblasti zdravotnictví včetně vrcholového vedení.
 5. Student se naučí pracovat v dvojrozměrných i trojrozměrných počítačových programech (konstruovat složité návrhy, tvorbou ploch ze křivek, spojování ploch do objemů nebo práci ve vrstvách a spojování částí do náročných celků). Magisterské studium. testovaci
 6. ke studiu Termín a podmínky, za nichž je možno nahlédnout do všech materiálů, které mají význam pro rozhodnutí o přijetí ke studiu Termín skončení přijímacího řízení bakalářské studium: 30. 4. 2021 n avazující magisterské studium: 30. 4. 2021 bakalářské studium: přijímací zkoušky nejsou vypsány navazující.

Repetitorium matematiky pro studenty UJEP. Předmět KMI/PMATE Matematika je určen pro studenty prezenční formy studijního programu Ekonomika a management a také studijního programu Hospodářská politika a veřejná správa. Studenti se během kurzu seznámí se základními metodami lineární algebry a matematické analýzy Navazující magisterské programy na FHS UK . Délka studia: 2 roky Podávání přihlášek: od 1. listopadu 2020. Podávání přihlášek do 15. 8. 202 DEADLINE PŘIHLÁŠEK NA MAGISTERSKÉ STUDIUM Design & Výtvarná umění •••••• 30. 3. 2021 Kurátorská studia •••••• 26. 4. 2021 Fine.. Přírodovědecká fakulta (PřF) UJEP v Ústí nad Labem, doktorské studium (Ph.D.), studijní program Obecné otázky matematiky 1991 - 2000 Pedagogická fakulta (PF) UJEP v Ústí nad Labem, magisterské studium (Mgr.), studijní program Matematika - Výpočetní technika. Profesní zaměřen navazující magisterské studium ergoterapie se specializací ergoterapie pro dospělé v kombinované formě; Fakulta zdravotnických studií UJEP v Ústí nad Labem https://fzs.ujep.cz/cs/ bakalářské studium ergoterapie v prezenční formě; bakalářské studium ergoterapie v kombinované form

Magisterské studium - Katedra regionálního rozvoje a

Vážení studenti, obhajoby se budou konat 8.6. od 9h a SZZ následující den. tj 9.6. od 9h. Upřesňující informace Vám sdělím v 2. polovině května Domů; Studium; Bakalářské studium; Bakalářské studium. Studijní obor: Regionální rozvoj a veřejná správa Forma studia: prezenční i kombinovaná Profil absolventa. Absolvent bakalářského studijního oboru Regionální rozvoj a veřejná správa najde uplatnění v institucích a orgánech veřejné správy zejména nižších a středních stupňů i v kolektivech regionální. Termíny podání přihlášek. Bakalářské, magisterské a navazující magisterské studijní programy v prezenční i kombinované formě studia: Termín podání přihlášek: od 1. listopadu 2020 - do 15. března 2021. Na základě žádosti děkanky, může rektor UP v Olomouci prodloužit termín podávání přihlášek do 11. července 2021 Analytická chemie životního prostředí pro navazující magisterské studium společné s přírodovědo

Navazující magisterské studium KPF - UJE

Důležité odkazy KONFERENCE FZS 2018 Informace o studiu na FSE UJEP v Ústí nad Labem - akademický rok 2015/2016 2 Studijní programy a obory Bakalářské a magisterské studium je na Fakultě sociálně ekonomické organizováno v prezenční a kombinované formě, a to ve studijních programech: 1 Filozofická fakulta je orientována na výuku a vědecký výzkum v humanitních oborech.Její součástí jsou katedra germanistiky, katedra historie, katedra politologie a filozofie, Centrum pro dokumentaci a digitalizaci kulturního dědictví a Ústav slovansko-germánských studií FF UJEP

(01.07.2008 00:55:22, Tom) Rozhodně bych preferoval VŠ před VOŠ. Kromě UJEP je kombinované stejného oboru na FIM UHK. Navíc ti třeba uznají některé zkoušky z VŠE. Nevím detaily na UJEP, obvykle docházíš v pátek, v sobotu, někdy týdně, někdy jednou za dva týdny, každá VŠ to má jinak Navazující magisterské studium Aplikované informatiky je zaměřeno na přípravu datových inženýrů, tj. specialistů v oblasti analýzy dat a souvisejících technologií pro jejich získávání, zpracování, ukládání či vizualizaci. Jana Kasaničová - tisková mluvčí UJEP. 8.8.2021 Diskuze. Masarykova univerzita. Sociální pedagogika navazující magisterské studium už rozebírají maminky na webu eMimino. Podívejte se na jejich rady a přidejte do diskuze své zkušenosti

Studijní programy mohou být jednooborové (jde o tzv. completus), nebo mohou vystupovat v kombinaci (jde o tzv. sdružené studium). Programy v kombinaci mají charakter dvouoborového studia. V případě sdruženého studia si uchazeč volí svůj preferovaný program a z pevně dané nabídky k němu vybere do kombinace program druhý Kompletní přehled vysokých škol a univerzit v České republice. Vysoké školy můžete filtrovat podle titulu, formy studia, typu studijního programu atp Dokonce byl studijní obor fyzioterapie poměrně nově otevřen také na ČVUT, konkrétně na fakultě biomedicínského inženýrství. Studium na všech těchto zmiňovaných fakultách je prezenční, tudíž se nedá studovat dálkově. Navazující magisterské studium můžete studovat například na UK FTVS, na 2

Praha Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta. Bakalářské prezenční studium http://www.lf1.cuni.cz; https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do. Navazující magisterské studium; Co očekáváte od studia? Úspěšnou kariéru, smysluplné vzdělání a profesi, vnitřní uspokojení nebo splnění životního snu? Vyberte si z nabídky našich studijních programů. Těšíme se na Vás! Přijímací řízen. Navazující magisterské studium Aplikované informatiky je zaměřeno na přípravu datových inženýrů, tj. specialistů v oblasti analýzy dat a souvisejících technologií pro jejich získávání, zpracování, ukládání či vizualizaci. Jana Kasaničová - tisková mluvčí UJEP. 24.7.2021 Diskuze. Masarykova univerzita. 2005-6 (1. rok výjimky): Magisterské studium v KS otevřely pouze pro učitele 1. stupně jen PF UJEP (Ústí n. Labem), PdF MU (Brno), PdF UP (Olomouc) a PdF OU (Ostrava), bakalářské studium pro učitele 2. stupně obor Inf. technologie ve vzdělávání pouze PdF OU, jinak nikdo Filozofická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (FF) je jednou ze osmi fakult Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (UJEP).. Vznikla 1. září 2006 z Ústavu humanitních studií, který byl založen v roce 2005 transformací části Pedagogické fakulty.FF je univerzitním pracovištěm orientovaným na výuku a vědecký výzkum v humanitních.

Typ studijního programu bakalářské* magisterské* navazující magisterské* Forma studia prezenční* kombinovaná* Potvrzení lékaře: Schopen studia na VŠ. Datum vystavení: Razítko a podpis lékaře: *nehodící se škrtněte S uvedeným potvrzením je nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o. Magisterské studijní programy a obory na fakultách Univerzity Karlovy. Pro uchazeče je pravidelně otevíráno více než 60 navazujících magisterských studijních programů s více než 260 studijními obory. Všechny navazující magisterské programy jsou akreditovány v souladu s požadavky boloňského systému evroého. V ideálním případě úspěšné akreditace mají v plánu již v akademickém roce 2021/2022 otevřít magisterské studium Politologie. Tematicky se přitom jak výuka, tak výzkum na katedře politologie zaměřují na aktuální problémy, před nimiž stojí současné liberální demokracie a jež se odráží v oblastech.

Přihláška ke studiu - UJEP Univerzita J

Magisterské studium (Mgr.) Na Právnické fakultě UK lze studovat POUZE pětiletý (nedělený) studijní program Právo a právní věda v prezenční formě. Bakalářské programy na PF UK nejsou. Představení studijního program MAGISTERSKÉ STUDIUM pro zápis do 3. ročníku v součtu nejméně 60 kreditů; pro zápis do 4. ročníku v součtu nejméně 90 kreditů; pro zápis do 5. ročníku v součtu nejméně 120 kreditů + jde-li o program NMgr. studia se standardní tříletou dobou (což je výjimečné; většinou jde o standardní dobu dvouletou) Magisterské studium i navazující magisterské studium je ukončeno státní závěrečnou zkouškou, jejíž součástí je obhajoba diplomové práce. Absolventům magisterského a magisterského navazujícího studia se vydává diplom a dodatek k diplomu, tzv. Diploma supplement (v anglickém jazyce) a je jim přiznáván akademický. Chci studovat na pedáku. Všechny informace pro zájemce o studium na jednom místě. Opatření děkanky č. 4/2021, jímž se vyhlašuje přijímání ke studiu v nově akreditovaném studijním programu Psychologie na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích se zahájením výuky v akademickém.

Fakulta životního prostředí je zaměřena na výzkum a vzdělávání v široké oblasti ekologie a životního prostředí. Klade důraz na studium příčin narušení základních složek životního prostředí, na možnosti a způsoby jejich ozdravění a zejména na preventivní opatření v oblasti tvorby a ochrany životního prostředí Elearningový portál Fakulty zdravotnických studií UJEP. Titulní stránka; Kurzy; Magisterské studijní programy; Kategorie kurzů: Vyhledat kurzy Proveď. 1 (aktuální) 2 » Další; ZJO9/ZPOK9 Zdravotní pojištění.

Navazující magisterské studium - UJE

Studium - Pedagogická fakulta UJE

Magisterské studium - biology

 1. Kombinovaná forma studia Podat přihlášku můžete a podrobnější informace naleznete zde: (web) Poslední změna: 3. prosinec 2020 18:5
 2. Přijímací řízení pro akademický rok 2021/2022. Výsledek přijat/nepřijat spolu s bodovou hranicí pro přijetí bude zveřejněn v informačním systému po zasedání hlavní přijímací komise 2. 7. 2021. Informace o možnostech odvolání proti rozhodnutí naleznete zde
 3. FSI UJEP poskytuje studentům vysokoškolské vzdělání v technických oborech, zaměřených na strojírenství od bakalářských, přes magisterské až po doktorské studijní programy. Předkládaný nově vznikající studijní obor Řízení jakosti je postaven mezisektorově,vzniká za spolupráce Fakulty sociálně ekonomické (dále.
 4. Kontakt: Univerzita Palackého v Olomouci Křížkovského 511/8. Odkazy: Elektronická přihláška helpdesk.upol.cz. © 2021 Univerzita Palackého v Olomouc
 5. Název studijního programu Typ studia Forma studia Jazyk studia; Analytická chemie životního prostředí a toxikologie: Navazující magistersk
 6. Pro postup do dalšího semestru potřebujete absolvováním předmětů získat buď 20 kreditů za aktuální semestr, nebo 45 kreditů za poslední dva semestry. Kdo získá v každém semestru alespoň 20 kreditů, nemusí se dalšími počty vůbec zatěžovat
 7. Vyhláška děkana č. 08/2021 - kterou se mění vyhláška děkana č. 19/2020 podmínky a průběh přijímacího řízení do navazujícího magisterského studia v českém jazyce na Hudební a taneční fakultě AMU v Praze. Povinné přílohy k přihlášce - magisterské studium. Lékařské potvrzení o schopnosti studia na HAM

Přírodovědecká fakulta UJEP - Magisterské studiu

Navazující magisterské studium. Speciální pedagogika - magisterské navazující studium. Speciální pedagogika. Speciální pedagogika je obor zaměřený na vzdělávání, intervenci a poradenství u osob se speciálními potřebami všech věkových skupin. Termíny přihlášek 1983: Dvousemestrové studium pedagogiky, zakončené odbornou zkouškou na filozofické fakultě UJEP v Brně ; 1985: Atestace II. stupně z gynekologie a porodnictví. Přehled zaměstnání. 1976 - 1978: Sekundární lékař, gyn.-por. oddělení, nemocnice Třebíč ; 1978 - 1981: Sekundární lékař, I. gynekologicko-porodnická klinika. Lákají vás přírodní vědy? Pak se neváhejte přihlásit ke studiu na naší fakultě. Přihlášky přijímáme do 26. 8. 2021. Nabízíme bakalářské, magisterské i doktorské studium - jak v prezenční, tak kombinované formě ve studijních programech: Aplikovaná geoinformatika (společně s FŽP UJEP Pro naše studenty je připravena bohatá nabídka studia v zahraničí a praktických zahraničních stáží. Fakulta rovněž nabízí kvalitní zázemí pro umělecky a sportovně zaměřené studenty, jako jsou vybavené ateliéry, sportoviště a laboratoře. Naši absolventi jsou velmi úspěšní na trhu práce Elearningový portál Fakulty zdravotnických studií UJEP. Titulní stránka; Kurzy; STUDIJNÍ OPORY; STUDIJNÍ PROGRAM VŠEOBECNÉ OŠETŘOVATELSTVÍ 2. ročník studia. 3. ročník studia. Výběrové předměty. Titulní stránka Nejste přihlášeni (Přihlášen í).

Navazující magisterské studium KHI - ff

 1. 3.4 Navazující magisterské studijní obory učitelství pro 2. stupeň základní školy.. 81 3.4.1 Jednooborové navazující magisterské studijní obory (učitelství pro 2. stupeň základní školy) 83 3.4.2 Dvouoborové navazující magisterské studijn
 2. eralogickou krystalografii. Na základě rigorózní práce z
 3. PřF UJEP otevírá nové programy zaměřené nna informatiku Od zimního semestru 2021 mohou studenti na Přírodovědecké fakultě Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem nově studovat nejen akademicky, ale také profesně zaměřené informatické studijní programy
 4. Navazující magisterské studium; Hra na nástroj. V současnosti na UJEP v Ústí nad Labem studentem 3. ročníku doktorského studia v doktorském studijním programu Specializace v pedagogice, ve studijním oboru Hudební teorie a pedagogika. Odborné zaměření
 5. Magisterské jednooborové prezenční studium biologie
Čelem k umění / Tibor Uhrín | Fakulta umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v ÚstíIngDůležité termíny – Pedagogická fakulta UJEPPolitologie studium, bakalářské studium (3 roky) a navazující magisterské studium (2 roky)Přírodovědecká fakulta - Přírodní vědy na severu Čech