Home

Česká národní bibliografie databáze

Katalogy a databáze — Národní knihovna České republik

Další databáze NK ČR; České články (ANL) Prvotisky, staré tisky a mapy (STT) Knihovnická literatura (KKL) Katalog Slovanské knihovny (SLK) Česká národní bibliografie (ČNB) Novinky České národní bibliografie; Ohlášené knihy a hudebniny (ISN) Ohlášené e-knihy; Adresář nakladatelů (NAK) Národní autority (AUT Licencované databáze; CD-ROM; Slovanská literatura; Knihovnická literatura; Zahraniční novinky ve fondu; Návrh na nákup zahraniční publikace; Doporučené zdroje; Seznamy padlých a raněných v 1. světové válce; Chci službu; Stát se čtenářem; Studovat v knihovně; Půjčit si dokument; Využívat licencované databáze

Česká národní bibliografie obsahuje záznamy dokumentů vydaných na území České republiky. J e dostupná zdarma jako dílčí část online katalogu Národní knihovny České republiky. Více inf Česká národní bibliografie obsahuje záznamy dokumentů vydaných na území České republiky. Většinou se jedná o záznamy dokumentů zaslaných do Národní knihovny ČR jako povinný výtisk. Nabízí nejucelenější zdroj bibliografických informací nejen o českém písemnictví, ale je i primárním referenčním zdrojem informací o produkci vydané na území ČR

Databáze Retrospektivní bibliografie (do roku 1945) vznikla částečným přepisem předmětové části Retrospektivní bibliografie 1770-1945, tj. lístkového katalogu, v němž jsou shromážděny odkazy na články a studie v českých časopisech týkající se české literatury od počátku národního obrození až do konce druhé. ČBDB.cz - Databáze knih. Životopisy autorů a jejich díla. Rozsáhlá knižní databáze Bibliografické databáze ÚČL svými parametry (chronologické pokrytí 1770-současnost, cca 1500 zpracovaných titulů, přes 2 miliony záznamů) představují nejrozsáhlejší oborovou bibliografii v ČR a zároveň největší analytickou bibliografii národní literatury minimálně ve středoevroém měřítku Databáze České národní bibliografie z oblasti medicíny a zdravotnictví. Excerpční základnu tvoří: časopisy, knihy, sborníky, recenze českých knih, zahraniční bohemika a slovacika (práce českých a slovenských autorů publikované v zahraničních časopisech). Slovenská produkce je zpracována pouze do r. 2000 Bibliografie nás informují o tom, že nějaký dokument někde existuje, ale již nám neříkají, kde ho najít. Rozdíl mezi bibliografií a katalogem. Katalogy jsou v podstatě bibliografie doplněné o lokační záznamy dokumentu. Česká a Slovenská národní bibliografie - vývo

Databáze Národní knihovny Vyhledávací možnosti Vyhledávání v systému ALEPH: • Pro pravostranné rozšíření lze použít hvězdičku i otazník jako náhradu za 0 - neomezené množství znaků. ČN - Česká národní bibliografie ANL - Články SLK - katalog Slovanské knihovny. Základ této báze tvoří České knihy, Česká periodika, grafické dokumenty a ostatní jsou již zmíněné v kapitole 1.5. Všechny se dají doplnit zpětně. Databáze zahrnuje rozdílné vrstvy údajů, úroveň a podobu zpracování, která souhlasí s časovým hlediskem zpracovaného záznamu Databáze Národní právní dědictví. Databáze CLAN - článková bibliografie - obsahuje téměř 40 000 záznamů článků z cca 25 českých právnických časopisů z fondu knihovny za období od roku 1993 do současnosti a také vybrané články časopisu Právník před rokem 1993. Každý článek je opatřen klíčovými slovy. Databáze ČNB tvoří údaje, které vytváří knihovnicko-informační systém Aleph a CDS/ISIS. Tyto databáze jsou doplněny i rekatalogizací knih publikovaných od roku 1801. Od tohoto roku by měla vlastnit většina dokumentů publikovaná u nás tzv. číslo České národní bibliografie

 1. Česká národní bibliografie. Národní knihovna ČR se už od 20. let 20. století věnuje archivaci dokumentů, které vyšly na našem území (viz. Povinný výtisk) a informování o nich. Od roku 1996 je databáze české národní bibliografie dostupná online (záznamy jsou zpětně doplňovány)
 2. Databáze Česká Národní Bibliografie. For the term Databáze Česká Národní Bibliografie here on Webmator.com any results we have in our database will be displayed! Don't forget, that we provide a full website report for most sites on the Internet, including those related to Databáze Česká Národní Bibliografie being displayed
 3. Resumé: Článek se věnuje historii české článkové bibliografie, jejíž základy položil Ladislav Jan Živný již v první čtvrtině 20. století. Významné změny v podobě vzniku kooperačního systému, různých verzí bibliografie (ANL FULL, ANL+, ANLretro), až po zrušení analytického pracoviště v Národní knihovně ČR, se však udály až v posledních třiceti letech
 4. Přístup: přímý přístup. Popis: BMČ je česká národní bibliografie, která excerpuje české a slovenské časopisy do roku 2000.Od r. 2001 zpracovává pouze české časopisy a slovenskou produkci zastupují jen časopisy, které jako če sko-slovenské časopisy vydává tiskové středisko České lékařské společnosti
Souborné katalogy a další odkazy

Portál EIZ - Česká národní bibliografi

Databáze Národní lékařské knihovny obsahuje bibliografické záznamy z oblasti medicíny a zdravotnictví. Excerpční základnu tvoří časopisy, knihy, sborníky, recenze českých knih, zahraniční bohemika a slovacika (práce českých a slovenských autorů publikované v zahraničních časopisech) Česká národní bibliografie . bibliografické informace o produkci vydané na území ČR - Články v českých novinách, časopisech a sbornících. České knihy; Zahraniční bohemika; Databáze patentů a průmyslových vzorů (Úřad průmyslového vlastnictví Česká národní článková bibliografie je bibliografií výběrovou a je významným rešeršním zdrojem. Článek se věnuje historickému vývoji článkové bibliografie, jejímu aktuálnímu stavu a naznačuje její budoucí směřování. Článek vychází z diplomové práce s názvem Poslání a plnění Databáze českýc

Vyhledávání knih a e-knih | Ústřední knihovna FF MU

České oborové bibliografie přístupné na internetu

Třetí světová válka – zbraněmi se rozhodně bojovat nebude | Kartmen

Vaše databáze knih - knižní databáze ČBDB

Národní bibliografie je [u] patří do české národní produkce, a tím usnadňovat využívání výše uvedených dokumentů pro z NK ČR, z institucí podílejících se na tvorbě databáze ANL a z institucí zpracovávajících oborové bibliografie11. Kromě Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2017-2020 navazuje také. Před několika lety na konferenci Knihovny současnosti kritizovala dr. Bohdana Stoklasová, tehdy vedoucí odboru zpracování fondů Národní knihovny, stav plýtvání v nedostatku, tj. situaci, kdy desítky českých knihoven nezávisle na sobě katalogizují tutéž knihu, namísto toho, aby převzaly již vytvořený záznam a doplnily jej svými lokačními údaji (jak je to.

Česká literární bibliografie - Ústav pro českou

 1. charakteristika: Databáze obsahuje záznamy dokumentů vydaných na území České republiky. Většinou se jedná o záznamy dokumentů zaslaných do Národní knihovny ČR jako povinný výtisk. Jádro báze tvoří: české knihy od roku 1901 (a průběžně jsou přidávány záznamy z let 1801 - 1900), česká periodika v úpnosti od 1990, grafické dokumenty od 1992, hudebniny od 1994.
 2. Česká národní bibliografie je vysoce svébytným zdrojem informací nejen o českém písemnictví. První pokusy o soupisy českých knih se datují do doby národního obrození a pokračují přes Knihopisy až k současnému modernímu produktu ČNB na CD ROM, který vydává Národní knihovna ČR ve spolupráci s AiP Beroun s.r.o.
 3. Česká národní bibliografie (přesněji dříve československá) je vedena od roku 1922. Retrospektivní národní bibliografie se pak snaží zpětně zmapovat kniž-ní produkci vzniklou před zavedením registrující národní bibliografie. Tím se liší od národní registrující bibliografie, jejíž tvorba probíhá do značné mír

Volně dostupné české online zdroje Moravská zemská

 1. ologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV) [online databáze]. Praha: Národní knihovna České republiky, 2003- [cit. 2014-11-25]. Dostupné z: https://aleph.nkp.cz/cze/ktd. Archivní verze portál
 2. Online katalogy Národní a Slovanské knihovny. Databáze - Česká národní bibliografie, Výběr článků v českých novinách, časopisech a sbornících, Ohlášené knihy a hudebniny, Databáze prvotisků, starých tisků a map 1450 - 1800. apod.) ČSSR (České knihy, České hudebniny, Články v českých časopisech
 3. plnotextová databáze české poezie 19. a počátku 20. století [více informací] Česká národní bibliografie české knihy, periodika, hudebniny, kartografické dokumenty [ více informací
 4. Česká literární bibliografie provozovaná při Ústavu pro českou literaturu AV ČR, v. v. i., je základní výzkumnou infrastrukturou pro literárněvědnou bohemistiku a příbuzné humanitní disciplíny (filologie, filozofie, historie, uměnovědy, žurnalistika atp.). Jejím cílem je zpracování, průběžná redakce a aktualizace a online zpřístupňování unikátního souboru.
 5. databáze knih od českých autorů Text dotazu. Dobrý den, potřebuji vyhledat české knihy na určité téma, a proto bych se chtěla zeptat, zda existuje nějaká on-line databáze českých knih, tedy jen od českých autorů

Česká a Slovenská národní bibliografie a jejich historie

Národní lékařské bibliografie - zcela volně - přímá vazba na plné texty u databáze neexistuje. BMČ / Bibliographia Medica Čechoslovaca Česká a slovenská lékařská bibliografie (knihy a články od roku 1977 /slovenské pouze do roku 2000/ Speciální česká geologická bibliografie vznikla r. 1928, kdy začala vycházet v rámci Věstníku Státního geologického ústavu Československé republiky. Od roku 1945 do roku 1990 pak vychází samostatně pod názvem Mineralogicko-geologická bibliografie ČSR (ČSSR)

ibliografie dějin Českých zemí • Do roku 2010 databáze DS/ISIS v prostředí DOS, která neumožňovala vytváření záznamů autorit • 2010-2013 databáze CDS/ISIS for Windows, první pokusy s jmennými autoritami • 2013-2016 projekt MŠMT (LM2011018).Softwarové zabezpečení bibliografie o Česká národní bibliografie. Pokračovat v nákupu Přejít do košíku. Komentáře. Tuto knihu zatím nikdo nekomentoval. Pro přidávání komentářů se prosím přihlašte. Nahlásit chybu u této knihy × Nahlásit chybu u této knihy. Kupující. Jak to funguje Přidat titul do databáze

Dne 5. 2. se uskutečnila první schůzka řešitelů projektu VaV Národní geologická bibliografie. Prezentace Národní geovědní bibliografie: Prezentace databáze publikační aktivity ČGS GeoPub: Zápis z úvodního meetingu Národní geovědní bibliografie 4 2 Národní oborové bibliografické zdroje (do roku 1960) 2.1 Bibliografie československé / české knihovědy (1927-1943) První československou [českou] souběžnou oborovou bibliografií byl Národní technická knihovna Praha, 12. března 2013. Historický ústav Akademie věd ČR Bibliografie dějin Českých zemí Od r. 1990 bibliografická databáze Bibliografie dějin Československa Nové webové stránky projektu Bibliografie dějin českých zemí - s nabídkou rešeršních služe

VÝSTUPY :: Česká národní bibliografi

národní bibliografie. Viz: komentované bibliografie Viz též: bibliografické databáze. Viz též česká národní bibliografie. polská národní bibliografie. italská národní bibliografie. dánská národní bibliografie Bibliografie dějin Českých zemí Václava Horčáková • 2014 - Opravy, zpracování nových záznamů, další vývoj databáze, spolupráce s Národní knihovnou (jmenné autority) • 2015 - V databázi 350 000 záznamů, smlouva o spolupráci s Historický česká národní bibliografie. Viz: bibliografie národní Viz též: odborná bibliografie. ruská národní bibliografie. srbská národní bibliografie. polská národní bibliografie. italská národní bibliografie. dánská národní bibliografie. kyperská národní bibliografie.

Ostatní internetové zdroje citujeme uvedením jejich oficiálního (nezkráceného!) názvu, jenž je obvykle obsažen ve zdrojovém kódu html jako title ( prakticky pak je napsán na nejvrchnější liště dané stránky internetového prohlížeče - např. www(Česká zemědělská univerzita v Praze) nikoli www(ČZU). Tento způsob. Databáze. CLAN (článková bibliografie). ASEP (publikační činnost pracovníků ústavu) Český národní komitét Mezinárodní akademie srovnávacího práva (IACL, AIDC). Český národní komitét Mezinárodního sdružení právních věd (IALS, AISJ). Česká společnost pro mezinárodní právo Národní knihovna České republiky; Katalogy a báze Národní knihovny v Praze (rozcestník: Online katalog Národní knihovny ČR, Česká národní bibliografie, Články v českých novinách, časopisech a sbornících, Online katalog Slovanské knihovny, Databáze knihovnické literatury, Databáze starých tisků a map 1501-1800, Ohlášené knihy a hudebniny, Souborný katalog ČR. Litdok (bibliografická databáze k dějinám střední a východní Evropy na webu Herder-Institut) Medvik (na webu NLK) Ústav pro soudobé dějiny AV ČR (bibliografie českých/československých dějin 1918-2004) Ústav dějin umění AV ČR (česká uměleckohistorická bibliografie + bibliografie časopisu Umění (1953- KPS - Databáze Knihopis,kterou spravuje a provozuje Národní knihovna ČR, představuje elektronickou verzi publikací: Knihopis českých a slovenských tisků od doby nejstarší až do konce XVIII. století.Díl II. (eds. Z.V. Tobolka, F. Horák, B. Wižďálková), Praha, 1939-1967 a E. Urbánková. Soupis prvotisků českého původu

Databáze obsahující skeny značné části (A-D, Pi-Z) kartotéky, která slouží jako základ prací na Slovníku středověké latiny v českých zemích. Knihopis Digital Databáze prvotisků a starých tisků tištěných v českém jazyce, jinak též retrospektivní bibliografie českých tisků od počátku knihtisku do r. 1800 Webová aplikace Národní knihovny České republiky byla vyvinuta firmou SOFO Group a.s. v letech 2015-2016. Aplikace sloučila tři původně samostatné systémy v jediný: KATIF - naskenované katalogy Národní knihovny České republiky; NRIS - Národní informační systém pro retrokonverz

Co najdete na Databázi knih? Kromě rozsáhlé knižní databáze zde najdete hodnocení knih, názory uživatelů, informace o autorech, povídkách, aktuality z literárního světa a mnoho dalšího.. Po rychlém vytvoření profilu si můžete začít vést přehledy přečtených knih, oblíbených knih, chystaných ke čtení, knihovničku, oblíbené autory.. Databáze průmyslových vzorů Databáze průmyslových vzorů. Než začnete provádět rešerše v databázi průmyslových vzorů, přečtěte si prosím pozorně následující informace (pdf, 322 kB). Tato databáze obsahuje české zapsané průmyslové vzory v rozsahu bibliografie a vyobrazení od č. zápisu 3500 a průmyslové vzory zapsané v EUIPO Česká národní bibliografie; RETROKON - Retrospektivní konverze katalogů českých knihoven; Projekt Bibliografické citace (citace.com) Přebírání kopií obálek a anotací do katalogů (obalkyknih.cz) Věcné třídění. Tezaurus Medical Subject Headings (v českém překladu, Národní lékařská knihovna

Databáze Ústav státu a práva Akademie věd České republik

BIBLIOGRAFIE ČESKÝCH/ČESKOSLOVENSKÝCH DĚJIN dále z databáze autorit Národní knihovny ČR, biografických slovníků a veřejně přístupných data-bází. V rejstříku nejsou zařazeni autoři memoárů, korespondence a rozhovorů, ti jsou v autorském rejstříku Domů > Česká národní genografická databáze. Česká národní genografická databáze. Číslo Certifikátu původu: * Například: 010101/90, u starších Mt-certifikátů bez D Heslo: * Zaslat nové hesl

Katalogy: Knihovna

ZDROJE NÁRODNÍ BIBLIOGRAFIE :: Česká národní bibliografi

7 ledna, 2021 12 února, 2021 admin žádný komentář bibliografie, Česká republika, historie, historie knihy, knihy, národní bibliografie, Slovensko Bibliografie jsou z hlediska třídění a zaznamenávání knih velmi důležité Český národní korpus je akademický projekt založený v roce 1994 při FF UK a spravovaný Ústavem Českého národního korpusu. Jeho cílem je sys­te­ma­ticky mapovat češtinu a další jazyky ve srovnání s ní. Korpusy ČNK jsou po bezplatné registraci otevřeny všem zájemcům o jazyk, kteří touží vědět, jak se čeština. Daidalos: Archiv | AiP knihovnám | Česká národní bibliografie. Často kladené dotazy II. Pak je na knihovně, aby rozlišila, zda poskytuje rešeršní službu nebo export databáze, který je zjevně určen pro jiné použití. Je tedy na knihovně, aby rozlišila, kdy poskytuje na disketě výsledek rešerše a kdy export dat. V.

Národní knihovna České republik

Databáze osobností českého uměleckého překladu po roce 1945 byla financována z prostředků Ministerstva kultury České republiky v letech 1998-2001. Představuje první hlubší zmapování jedné z nepominutelných oblastí kontaktu české kultury s národními kulturami celého světa česká národní bibliografie. See: bibliografie národní See also: odborná bibliografie. ruská národní bibliografie. srbská národní bibliografie. polská národní bibliografie. italská národní bibliografie. dánská národní bibliografie. kyperská národní bibliografie. Registr digitalizace je národním registrem digitalizovaných dokumentů, má evidovat knihy, časopisy a noviny i další dokumenty, které se digitalizují v institucích ČR. Jeho základním posláním je zamezit nechtěným duplicitám při výběru dokumentů pro digitalizaci, ale i přispět k efektivnímu sdílení výsledků.

Bibliografie - Wikisofi

Výběrová bibliografie představuje výčet odborných publikací (monografií, studií, edicí dokumentů atd.), popř. memoárových či popularizačních prací k vývoji, fungování a metodám práce bezpečnostních složek na území Československa v letech 1918−1991 Pod společným titulem Český postilion neboli Noviny české vydával jednak Sobotní pražské poštovské noviny a jednak Outerní pražské poštovské noviny (Praha 1719-1772). Po Rosenmüllerově smrti 1727 ve vydávání těchto nejstarších dochovaných jazykově českých periodik pokračoval syn Karel František ml. (do 1741)

Olympia - Nakladatelství | Karl May - Mayovky na Internetu

Databáze Česká Národní Bibliografie - Websites with the

bibliografie zahrnující přes 600 vědeckých i populárně zaměřených hudebních časopisů plné texty jsou dostupné u vybraných časopisů ( více než 200 titulů ) v různém rozsahu databáze pokrývá široké spektrum oblastí a všech aspektů hudby, včetně hudebního vzdělávání, etnomuzikologie, hudebního divadla. BIBLIOGRAFIE. Práce o literatuře: Soupis novinek české beletrie 1959-1969 (bibliografie, rozmnož., 1971); Božena Benešová (monografie, 1976); Naše příjmení (onomastický slovník, 1983, na základě materiálu J. Beneše, 2. uprav. vyd. 2004); Čeští a slovenští spisovatelé v boji za socialistické Československo (metodická pomůcka s bibliografiií, rozmnož., 1984. Přístup do bibliografické databáze: Bibliografie české lingvistiky (1991-) Většina vydaných bibliografických ročenek je zpřístupněna ve formátu pdf (1945-1963, 1973-1992, 1995-2001): Bibliografické ročenky-pdf (postupně doplňováno) Databáze Bibliografie dějin Českých zemí https://biblio.hiu.cas.cz/ Knihy, články, seriály, zprávy z vědeckého života, recenze, zprávy o literatuře Celkem 456948 záznamů o literatuře z let 1990-2019 (výběrově od roku 1898) České, anglické, německé prostředí pro vyhledávání Volný přístup k záznamům i k plným.

Databáze českých článků - báze ANL — Knihovnická revu

Hrubý domácí produkt, čtvrtletní národní účty, regionální účty, Databáze národních účtů, analýzy, metodika, Evroý srovnávací program Vydáno v říjnu 1994, Česká statistika, 1994, č.36. Rodiny se závislými dětmi (stav k 3.3.1991). Vydáno v březnu 1995, Česká statistika, 1995, č.7. Bytový fond České republiky v datech Vydáno v červnu 1995, Česká statistika, 1995, č.19. Vývoj obyvatelstva ve vybraných městech České republiky (podle výsledků.

Václav Erban - FDb

Národní technická knihovna - katalog knihovny. Odborná knihovna České národní banky, Praha - katalog knihovny. Odborná knihovna Ministerstva financí ČR - katalog knihovny. Ostravská univerzita - katalog knihovny. Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Opava - katalog Ústřední knihovny V rukopisu zůstal Slovník českých spisovatelů 1918-1950 (4 216 hesel) a Kdo je kdo v současné literatuře 1945-1981; k pozůstalosti patří též kartotéka českých spisovatelů 19. a 20. století (45 180 lístků), která byla v roce 1995 naskenována a posloužila jako základ databáze národních autorit v Národní knihovně Články v českých časopisech. Praha: Panorama, 1960-1990. KUNC, Jaroslav: Česká literární bibliografie 1945-1963: Soupis článků, statí a kritik z knižních publikací a periodického tisku let 1945-1963 o dílech soudobých českých spisovatelů. Díl I-II