Home

Www czso CZ klasifikace

www.czso.cz . Hlavní menu Sdělení ČSÚ ze dne 18. srpna 2016 o aktualizaci Klasifikace zaměstnání (CZ-ISCO) Sdělení ČSÚ ze dne 11. června 2015 o aktualizaci Klasifikace zaměstnání (CZ-ISCO) Sdělení ČSÚ ze dne 13. srpna 2014 o aktualizaci Klasifikace zaměstnání (CZ-ISCO). Klasifikace zaměstnání, vyhledávání kategorií pracovních pozic dle ČSÚ. Vyhledávač CZ - ISCO Klasifikace zaměstnání. CZ - NACE,Klasifikace ekonomických činností dle ČSÚ,hlavní ekonomická činnost,přidaná hodnota subjekt Klasifikace produkce (CZ-CPA 2015) dle Českého statistického úřadu. Klasifikace produkce (CZ-CPA) nahrazuje Standardní klasifikaci produkce (SKP) Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE) byla zavedena sdělením Českého statistického úřadu č. 244/2007 Sb., s účinností od 1. ledna 2008 a nahrazuje klasifikaci OKEČ (Odvětvová klasifikace ekonomických činností).. Klasifikace produkce (CZ-CPA) byla zavedena sdělením Českého statistického úřadu č. 323/2014 ze dne 17. prosince 2014 o aktualizaci Klasifikace.

Klasifikace zaměstnání (CZ-ISCO) ČS

 1. Zatřiďování výrobků a služeb dle Klasifikace produkce (CZ-CPA) v souvislosti se stanovením výše DPH, přenesením daňové povinnosti a odpisovými skupinami 14.12.2014; Sdělení ČSÚ ze dne 18. září 2007 o zavedení Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE) 18.9.200
 2. Klasifikace ekonomockých činností (CZ-NACE) Obsah stránky Nejaktuálnější informace ke klasifikaci ekonomických činností (CZ-NACE), včetně vysvětlivek jsou k dispozici na stránkách statistického úřadu
 3. Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE) - systematická část 10.9.2015 Metodická příručka k NACE Rev. 2 (CZ-NACE) 10.9.2015 Přehled statistických klasifikací a číselníků k 1.lednu 2015 27.8.201
 4. −Konstrukce klasifikací - na příkladu části klasifikace CZ-CPA Statistické klasifikace a íselníky (10/12) Výlučnost - nesmí dojít k překryvu obsahu položek na jedné úrovni. Pokud se nadřízená položka člení a jednotlivé položky mají jasně definovaný obsah, kód končí číslicemi 1 až 8
 5. Klasifikace CZ-CC. vydání: 20050316 - verze: 11. V modulu majetek se v agendě Evidence majetku na kartě obecné zadává SKP (Standardní klasifikace produkce). Od roku 2005 se u odpisových skupin 4,5 a 6 SKP mění na CZ-CC (Klasifikace stavebních děl). Š: Může jít zřejmě i o jiné skupiny. Například skupina 3: 127113 (tj

Vyhledávač CZ - ISCO Klasifikace zaměstnání dle ČS

Pro pomoc se zařazením do klasifikace zaměstnání CZ-ISCO nás prosím kontaktujte na emailové adrese mc ISCO @ isp v.c 5/ KKOV = Klasifikace kmenových oborů vzdělání (přehled klasifikace uveden na internetových stránkách www.czso.cz - klasifikace) 6/ vyplňuje se pouze v případě, je-li známa délka výkonu zaměstnání - v. Oficiální stránky Českého statistického úřadu Přejít do menu. Přejít do menu; Přeskočit na obsah. Přeskočit na obsa

Vyhledávač CZ - NACE, Klasifikace ekonomických činnost

 1. Klasifikace ČSÚ Publikováno: 20.10.2016. Pro případnou potřebu, např. pro účely EET, uvádím internetovou adresu ČSÚ, na které najdete statistické klasifikace
 2. Klasifikace a číselníky Praha, 24. ledna 2008 Kód publikace: 0216-08 Č. j.: 50 / 2008 - 21 KLASIFIKACE EKONOMICKÝCH ČINNOSTÍ (CZ-NACE) Zpracoval: Odbor obecné metodiky Ředitel odboru: Ing. Pavla Trendová Oddělení informačních služeb: tel.: +420 274 052 304, e-mail: infoservis@czso.cz
 3. Český statistický úřad podle § 19 odst. 2 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, oznamuje s účinností od 1. července 2020 aktualizaci Klasifikace zaměstnání (CZ-ISCO), zavedené sdělením Českého statistického úřadu č. 206/2010 Sb., ze dne 16. června 2010, ve znění sdělení Českého statistického úřadu č. 185/2012 Sb., sdělení Českého.
 4. Český statistický úřad používá soubory cookies a kódy třetích stran k zajištění chodu aplikace, její bezpečnosti a statistik provozu
 5. 8/ CZ-NACE = Klasifikace ekonomických činností (přehled klasifikace uveden na stránkách www.czso.cz - klasifikace), 9/ oddíl A) vyplňuje zaměstnavatel se sídlem v ČR, který uzavřel pracovní smlouvu, dohodu o pracovní činnosti nebo dohodu o provedení práce s občane
 6. www.czso.cz - klasifikace), 9/ - oddíl a) se vyplňuje v případě, že občan EU/EHP nebo Švýcarska, případně cizinec, který nepotřebuje pracovní oprávnění, uzavřel pracovní smlouvu, dohodu o pracovní činnosti nebo dohodu o provedení práce se zaměstnavatelem se sídlem v ČR
 7. Klasifikace CZ-ISCO vychází z metodických principů mezinárodní klasifikace ISCO-08. Je založena na dvou hlavních principech, kterými jsou druh vykonávané práce (pracovní místo) a úroveň dovedností

Klasifikace CZ-NUTS bude k dispozici v elektronické podobě v odboru informačních služeb Českého statistického úřadu, Na padesátém 81, Praha 10 a rovněž bude zveřejněna (včetně všech souvisejících informací) na internetových stránkách ČSÚ na adrese www.czso.cz. Nařízení Evroého parlamentu a Rady (ES) č. 1059.

Seznam výrobků CZ—PRODCOM (číselník 2207) je používán pro zjišťování komoditní struktury produkce. Všechny klasifikace, číselníky a podpůrné dokumenty (tj. metodika, vysvětlivky, převodníky) jsou zveřejňovány na internetových stránkách ČSÚ na adrese www.czso.cz, záložka Klasifikace, číselníky

Cz-cp

Klasifikace CZ-C

Informace o nástupu do zaměstnání/prodloužení zaměstnání

EO

Julianne moore instagram — 1Hrudník měření — správné počítání nádechů může být znemožněno příliš velkým množství vrstevZahradnictví lednice | zahradní centrum morávkovo v lednici