Home

Pozorování a experiment

SVT 2.3.9 Pozorování a experiment ve společenských vědác

Role pozorování a experimentu ve společenských vědách a ve vědách o člověku se liší od jejich role v ostatních přírodních vědách. Z etických, morálních a ekonomických důvodů není možné některá pozorování opakovat, spousta experimentů, které by bylo možné navrhnout k prověření hypotéz, je neproveditelná Pozorování, experiment, testy, kazuistika, projektivní metody. Pozorování. Základní metodou sběru dat je pozorování. V zásadě se rozlišuje pozorování zaměřené na sebe, vlastní prožívání (tzv. introspekce) a zaměřené na druhé (extraspekce). Introspekce byla hodně používána v minulosti a vysloužila si mnoho kritiky. Již Kant prohlašoval, že pozorováním nějakého vnitřního dění toto dění vlastně měníme Pozorování. Ústředním momentem při poznávání okolního světa v prvouce a přírodovědě je vlastní pozorování a pokusná činnost žáků. Tyto učební činnosti využívají aktivity žáků a jejich praktických zkušeností. Mezi vyučovací metody využívající smyslové vnímání a psychomotorické činnosti patří bezesporu pozorování, tj

POZOROVÁNÍ, EXPERIMENT V PSYCHOLOGII, KAZUISTIKA, testy

Experiment Za nejcennější metodu je považován experiment, jelikož umožňuje nalezení příčin sledovaných jevů. Experiment lze uspořádat v laboratorních podmínkách, nebo v přirozeném prostředí. Podle množství proměnných se rozlišuje experiment jednoduchý a multivariační Matematické metody, experiment a pozorování v pozdně barokní Praze K 300. výročí narození Josefa Steplinga Alena Šolcová Fakulta informačních technologi Pozorovací studie a experimenty jsou dva hlavní typy studií zapojených do výzkumu. Hlavním rozdílem mezi těmito dvěma typy studia je způsob, jakým je pozorování prováděno

Je třeba vytvořit experimentální skupinu, v níž experiment probíhá, a kontrolní skupinu (tzv. slepý vzorek), aby byl vyloučen vliv jiných než zkoumaných faktorů. Experimentální skupina je podrobena vstupnímu testu (pretestu) před začátkem experimentu a závěrečnému testu (posttestu) po jeho skončení. Pozorování pozorování - extrospekce, introspekce experiment rozbor slovních projevů rozhovor (explorace) dotazník rozbor volnějších písemných projevů (biografická metoda - studium deníků, dopisů, náčrty literárních pokusů, slohových prací - Např. pozorování, experiment, testy, obsahová analýza textu 2/ Metody zpracování údajů a) metody kvalitativního hodnocení získaných údajů -zjišťování vztahů - analytické, porovnávací a generalizační postupy b) metody kvantitativního hodnocení (statistické postupy Metoda pozorování Definice: objektivnísledováníčinnosti (např.žákůaučitelů) prostřednictvím pozorovatelných jevů. objektivní odb.úroveň,zkušenosti. Mezi lety 1961 a 1963 provedl kanadský psycholog Albert Bandura experiment analyzovat chování dětí při pozorování dospělých modelů vykazujících agresivní chování směrem k panence. Experiment Bobo Doll je ve skutečnosti empirická ukázka jedné z jeho nejznámějších teorií, teorie sociálního učení.

Pozorování, měření, experiment. Teoretický. Induktivní, deduktivní Jiný např. heuristick Pozorování by se dalo obecně definovat jako smyslová percepce okolního světa. Je to cílevědomé, soustavné a plánovité vnímání jevů a procesů, které směřuje k odhalení podstatných souvislostí a vztahů sledované skutečnosti. Vědecké pozorování se na rozdíl od laického pozorování dá definovat jako technika sběru informací založená na zaměřeném, systematickém a organizovaném sledování aspektů, fenoménů, které jsou předmětem zkoumání. •Experiment je soubor jednání a pozorování jehož účelem je ověřit (verifikovat) nebo vyvrátit (falzifikovat) hypotézu nebo poznatek, které něco tvrdí o příčinných vztazích. •Experiment se liší od prostého pozorování tím, že při pokusu vědec aktivně ovlivňuje podmínky, místo aby svůj vliv minimalizoval

Přírodovědná pozorování a pokusy - RVP

Experiment psychologie - psychologický experiment patří mezi základní metody psychologického výzkumu

Matematické metody, experiment a pozorování v pozdně barokní Praze K 300. výročí narození Josefa Steplinga (1716 - 1778) Matematici, fyzikové a speciálně učitelé jsou vítáni! Josef Stepling učinil v Praze první kroky ke studiu Newtonových Principií. Změnil způsob vzdělávání na pražské universit Nejlepší odpověď . Otázka je: Jak byste definovali pasivní pozorování a aktivní experiment z pohledu epistemologie? Neexistuje ( nebo by nemělo být, pokud úspěšně vyučujeme metodologii empirické vědy. .) jakékoli záhady o rozdílech mezi pasivním pozorováním a aktivním experimentem; jeden (pasivní pozorování) shromažďuje.

pozorování a experiment data a vztahy mezi nimi primitivní pojmy axiomy (modely) TEORIE matematické odvozování nová data a nové vztahy předpovědi pochopen Stanfordský experiment je jeden z nekontroverznějších experimentů v dějinách psychologie. Byl proveden americkým psychologem Philipem Zimbardem. Proč si o ně..

Pozorovací studie a experimenty 2021 - Es differen

  1. Jeho experiment naopak prokázal, že teleskop je nehybný na nehybné zemi. Ve videu jsou uvedeny originální hodnoty jeho experimentu. Tento experiment se nikdy nevyučuje před studenty vědeckých universit. Mohli by se začít ptát, jak je to vůbec s kosmem, universem, evolucí, atd. (ve videu od 13:08
  2. Experiment je soubor jednání a pozorování, jehož účelem je ověřit nebo vyvrátit hypotézu nebo poznatek, které něco tvrdí o příčinných vztazích určitých fenoménů. Pokus je hlavní nástroj empirického rozšiřování vědeckého poznání
  3. Tato stránka je o zkratu ECHO a jeho významu jako Experiment pro koordinované Helioseismic pozorování. Uvědomte si prosím, že Experiment pro koordinované Helioseismic pozorování není jediný význam pro ECHO. Může existovat více než jedna definice ECHO, takže se podívejte na náš slovník pro každý význam ECHO jeden po druhý

Výzkumné metody - Wikisofi

  1. Vědecký pracovník zaznamenává pozorování experimentů. pracuje na obrazech myloview. Nejlepší kvality plakáty, , fototapety, nálepky, obrazy. Chcete si vyzdobit svůj domov? Pouze s myloview
  2. Pozorování a experiment je výchozím a základním kritériem pravdivosti našich teorií. V případě fyziky je důležitost experimentu snad zřejmá. Chceme-li proto našim studentům předat alespoň matné tušení, co je fyzika, nemůžeme experiment vynechat. A stejně jako povídání o lásce je nesrovnatelné s láskou prožitou, j
  3. Poté vědci provedli pozorování pomocí údajů a statistik shromážděných v každé skupině. Shrnutí: 1. Hlavním rozdílem mezi kulturními studiemi a experimenty je metoda pozorování. 2. V experimentech výzkumník neprovádí pouze experimenty, ale pouze provádí pozorování
  4. Pozorování, experiment, testy, kazuistika, projektivní metody Pozorování Základní metodou sběru dat je pozorování. V zásadě se rozlišuje pozorování zaměřené na sebe, vlastní prožívání (tzv. introspekce) a zaměřené na druhé (extraspekce)..
  5. Pozorovací studie vs. experimenty Pozorovací studie a experimenty jsou dva hlavní typy studií zapojených do výzkumu. Hlavním rozdílem mezi těmito dvěma typy studia je způsob, jakým je pozorování prováděno. V experimentech provede výzkumný pracovník určitý experiment a ne jen učiní pozorování.

Obsah Úvod Pozorování a pokus Látky a tělesa Vlastnosti látek Nebezpečné vlastnosti látek Změny látek. Jak se dělá vědecký experiment. Každý vědecký experiment (čili pokus) začíná myšlenkou. Této myšlence říkáme hypotéza. Takovou hypotézou může být např. věta: Chleba padá vždycky na zem namazanou stranou Experiment vhodný pro děti od tří let. publikoval(a) Michael Novotn Kreslení, malování, pozorování, skládání z papíru, sázení semínek , to dělá každá učitelka v nepřeberném množství. Měla bych ale návrh na pokus, který se obrovsky podařil. Pozorovali jsme rostlý bílý karafiát. Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde. Přihlásit s

Metody psychologie - Publi

Experiment s panenkou Bobo a agresivita / Kultura

Jedním z nejčastějších užití termokamer je pozorování tepelných úniků budov. Jak to vypadá? Zobrazit. Inspirace: Lidské tělo. Co vše ukáže termokamera? Inspirujte se zajímavými snímky pořízenými výzkumníky NTC ZČU v Plzni. Zobrazit. Tučňáci v Plzeňské ZOO Experiment má velmi blízko k metodě pozorování a v podstatě na ni navazuje, rozdíl mezi oběma metodami je v tom, že experiment je aktivnější. Experimentální metoda má také velmi blízko k testu, avšak cílem testu je rozhodnutí mezi možnostmi, které jsou předem známé, zatímco experiment prověřuje hypotézu Během mezinárodní konference ICHEP 2020 oznámil experiment ATLAS první pozorování vzácného procesu, kdy srážka dvou fotonů vede ke vzniku páru intermediálních bosonů W, elementárních částic, které zprostředkovávají jednu ze čtyř fundamentálních sil, tzv. slabou sílu Experiment: Pozorování blízkého a vzdáleného předmětu oběma očima současně Model informačních toků v mozku Reakce komparativního mozkového centra 4. Experiment: Komparativní centrum se dá ošidit ! 5. Experiment: Pozorujeme tři dvojice kroužků na třech linkách Příklad 1. Příklad 2. Příklad 3. Příklad 4. Příklad 5

Psychologické metody. Psychologie zkoumá zákonitosti lidské psychiky a k tomu používá různé metody a techniky. a) Pozorování : musí mít určitý cíl,provádí se pomocí záznamu,extrospekce je pozorování vnějšího chování člověka,introspekce je sebepozorování.Pozorování může být krátkodobé,dlouhodobé apod. b) Rozhovor : důležité je vzbudit v klientovy. A - jednoduchý experiment. Experiement bez zvláštních nároků na teoretickou a praktickou přípravu učitele. Ze strany žáka není nutná teoretická příprava předem. Hodnocení kvality vody. Pozorování změny obsahu O, CO2 a teploty a vlhkosti ve třídě. typ pozorování - + přirozené pozorování nízká kontrola proměnných přirozené prostředí, vnější validita účastnické pozorování vtažení pozorovatele do situace, vliv pozorovatele na situaci pohled zevnitř strukturované pozorování kombinace dvou předchozích field experiment manipulace s přirozenou situací vysoká. Pozorování a registrace: přímá skrývaná, nepřímá nebo neskrývaná (Kotler, 2007). Experiment Editovat Experimentální výzkum patří z vědeckého hlediska mezi nejplatnější

Metody výzkumu - Faculty of Sports Studie

Matematické metody, experiment a pozorování v pozdně barokní Praze K 300. výročí narození Josefa Steplinga (1716 - 1778) Matematici, fyzikové a speciálně učitelé jsou vítáni! Josef Stepling učinil v Praze první kroky ke studiu Newtonových Principií. Změnil způsob vzdělávání na pražské universit Téma: Pozorování řas mikroskopem Úkol: 1. Pomocí uvedeného postupu vytvořte vodní preparát, pozorujte mikroskopem, zakreslete a popište 2. Vyplňte pracovní list Teorie: Řasy patří mezi stélkaté organismy, jejich tělo je tvořeno jednou nebo více buňkami. Některé jednobuněčné řasy tvoří shluk Chtěli bychom předložit filozofický pohled, který by mohl blíže objasnit a vysvětlit projevy kvantového světa, včetně výsledku i tech nejnovějších vědeckých pozorování (např. experimentální ověření kvantové provázanosti mikročástic - viz Delftský experiment z roku 2015 [17]) Experiment - sledování jevu, který jsme vyvolali záměrně, kontrolujeme podmínky situace a sledujeme jak se to vše bude vyvíjet. Experiment může být: Přirozený - spíše se přibližuje pozorování, experiment je realizován v běžných životních podmínkách - výhodou je přirozenost reakcí..

Plyn v suťových discích planetárních systémů vzniká při srážkách | 100+1 zahraniční zajímavost

Pozorování - Wikipedi

Testy Psychologické, psychomotorické, didaktické Projektivní metody a techniky např. slovní asociační experiment, testy nedokončených vět, analýza dětské kresby Metody měření sociálních vztahů např. sociometrie Pozorování Experiment * * Volba výzkumných metod ve výzkumu Závisí na cíli výzkumu Výzkumná metoda se. Experiment je soubor pozorování určité skupiny (vzorku), které je prováděno za účelem verifikace či falzifikace hypotézy a při němž je manipulováno s podmínkami, za kterých experiment probíhá. Vědecky relevantní experiment má být přesně popsaný (popis výběru vzorku, podmínky, za nichž probíhal, užité metody či postupy ad.) (Hendl 2005, 2012) V odměrném válci dochází nejpravděpodobněji ke dvěma reakcím - k reakci H 2 O 2 s KI a ke katalytickému rozkladu H 2 O 2. ( Pozn.) Peroxid vodíku reaguje s jodidem draselným za vzniku jódu a hydroxidu draselného. Vzniklý jód je možno dokázat přikápnutím škrobu, pěna následně zfialoví. Druhou probíhající reakcí je. Experiment HETDEX Temná Energie zahajuje plný provoz. Autor vesmirucz Zveřejněno dne 25 prosince, 2020 25 prosince, 2020. Lawrence Ramsey a Daniel Weedman, a řada astronomů z Penn State hraje důležitou roli při pozorování a analýze dat v HETDEXu.. Fundamentální experiment. Podobné dokumenty. číst - ARCHIV - Vedneměsíčník. Já jsem uÏ po dokonãení prvního dílu nechtûla pokraãovat dál, ale pak jsem vymyslela kolektivní zpovûì Ïen, která je anonymní za úãelem co nejvût‰í intimity...ale pfiece jenom bych se nyní mûla zají..

Požadavky kladené na experiment bývají formulovány i takto: experimentátor má možnost navodit, aby zkoumaný jev nastal v určené době a aby tak bylo možno optimálně se připravit na pozorování. Dále experiment musí být opakovatelný: to znamená, že musí být sledovány a popsány všechny jeho podmínky • pozorování líhnutí - předmatematické představy- 9 motýlů z 10 larev se vylíhlo - kolik dní trvalo líhnutí, kolík za den přibylo novým motýlů • krmení motýlů cukerným roztokem, krájeným ovocem - pomerančem • pokusy s brčkem - pozorování, jak sosají motýlí nektar, děti se učily pří sosán NÁMĚTY NA POKUSY A POZOROVÁNÍ . VODNÍCH ŽIVOČICHŮ VE ŠKOLNÍM AKVÁRIU, I. POHYB ŽIVOČICHŮ . Subject Matters of Experiments and Water Animals Observations in School Aquarium, I. Animal Locomotion. Lubomír Hanel, Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, Katedra biologie . a environmentálních studií lubomir.hanel@pedf.cuni.cz. Experiment v medicíně a etické aspekty experimentu na zvířeti RNDr. Monika Pávková Goldbergová ÚPF Lékařská fakulta Masarykovy Univerzity v Brně Claude Bernard 1813 -1878 • l'Introduction à l'étude de la médecine expérimentale 1867 • Les principes de la médecine expérimentale sont les principes de toute science. Květen: hry, pozorování a experimenty na zahradě, ve třídě, na louce... více . 0. 0. Facebook Twitter Zkopírovat adresu. Spustit prezentaci Nahlásit album.

Experiment - Wikipedi

Experiment - Wikisofi

Experimenty a pozorování na různých druzích vzduchu (1774-86) je šestidílné dílo vydané britským polymath Joseph Priestley , který uvádí sérii jeho experimentů na vzduchech nebo plynech, většinou zejména jeho objev kyslíku plynu (který nazval delogenizovaný vzduch) Jsou to přirozené pozorování a účastnické pozorování. V přirozená technika pozorování, badatel pozoruje výzkumné subjekty, aniž by se stal jejich součástí. Nicméně, v účastník pozorováníse výzkumník stává součástí společnosti, aby získal vnitřní perspektivu. Stává se také součástí komunity výzkumných.

Experiment z kvantové fyziky ukázal, že objektivní realita neexistuje. Alternativní fakta se šíří jako virus napříč společností a dokonce infikovala vědu, což se může zdát zvláštní. Věda je přece založena na spolehlivých metodách pozorování, měření a ověřování. Pozorovaná skutečnost by tak měla měla být. Experiment Zkoumá psychické jevy v uměle vytvořených podmínkách. Experiment přirozený - aplikuje se v přirozených životních podmínkách Experiment laboratorní - probíhá v uměle vytvořeném prostředí, zaměřuje se např. na paměť, vnímání, pozornost aj. Pozorování Pozorovatel nezasahuje do činnosti pozorovaných Dále se rozeznává pozorování zjevné a skryté (podle toho, jak badatel ne/narušuje průběh děje). Hlavním problémem extraspekce je rozpoznat v situaci to podstatné a opatřit to správným a co nejobjektivnějším výkladem, prostým osobních domněnek pozorovatele. Experiment empirické výzkumné postupy - pozorování, experiment, explorační metody(tj. rozhovor a dotazník), psychologická analýza produktů činnosti Historie forenzní psychologie 4 základní okruhy vzniku Pozorování vs. experiment. Pokus se liší od prostého pozorování tím, že při experimentu vědec aktivně ovlivňuje podmínky, kdežto při pozorování svůj vliv minimalizuje. Starší vědy užívaly hlavně pozorování, teprve od F. Bacona se experimentem rozumí zkušenost, vyvolaná a získaná vědomým lidským jednáním.[5

podřazené - experiment, zúčastněné a nezúčastněné pozorování, rozhovor, analýza dokumentů Kvantitativní a kvalitativní výzkum jsou základní typy společenskovědního výzkumu. Podle Dismana [1] jsou tyto přístupy přes své rozdíly vzájemně komplementární, doplňují se. Kvalitativní výzkum pomáhá porozumět. akutní experiment (stanovení střední smrtné dávky LD50), experiment subakutní a chronický na zvířatech, pozorování a experimenty u lidských dobrovolníků - určení změn v důležitých fyziologických funkcích (čichový práh, změny barevného vidění, změny v elektroencefalogramu apod.) pozorování a experimenty, na které nestačil aparát klasické fyziky. 1.4.1 Franckův-Hertzův experiment Prvním takovým experimentem byl Franckův-Hertzův experiment, který provedli James Franck a Gustav Hertz v letech 1912-1914. Tento pokus prokázal kvantování energie atomů. Schéma experimentu je na obr. 1.3 Metodický list Biologie - Pozorování a popis stavby těla hmyzu Pracovní list 1 Vzdušnicovci, pavoukovci, korýši patří do kmene . Mezi vzdušnicovce řadíme , , a . Mají odlišné dýchací orgány , je to systém chitinem vyztužených trubiček, rozvádějících dýchací plyny celý

2.3.9 Pozorování a experiment ve společenských vědách 2.3.10 Věda a zdravý rozum 2.4 TECHNICKÁ TVORBA A TVŮRČÍ MYŠLENÍ 2.5 TECHNOLOGICKÝ POKROK 2.6 TECHNOLOGICKÁ RIZIKA 2.7 ČTYŘI VLNY CIVILIZACE, SPOLEČNOST ZNALOSTÍ 2.8 LITERATURA 3. APLIKACE VĚDY A TECHNIKY 3.1 GPS 3.2 TELEKOMUNIKACE 3.3 HYPERAUTO 3.4 GENOVÉ TECHNIKY 3.5. Psychologické metody poznávání člověka (experiment, pozorování, rozhovor, dotazníky a testy). Systém psychologických věd. 2. Determinace lidské psychiky. Biologická determinace lidské psychiky. Sociální determinace lidské psychiky. Duchovní dimenze determinace lidské psychiky. 3. Emotivní procesy

EXPERIMENT POZOROVÁNÍ REALITA Francis Bacon (*1561 -†1626) Fyzikální metody a veličiny,vektorový počet|FYZ1 -přednáška1 Základní pojmy fyziky • Fyzikální veličiny Např.délka (5 ) • Fyzikální zákony Např. Newtonův zákon síly Chemie přírodní věda, která studuje vlastnosti látek a jejich přeměny využívá pozorování, měření a pokus (experiment) Pozorování - zjišťování vlastností látek pomocí smyslů Pokus - cílené zjišťování vlastností látek za podmínek, které předem určím POZOROVÁNÍ, ŠLECHTĚNÍ A EXPERIMENTEC H . Božena Šerá . and seed dormancy of 14 Finnish cultivars of Avena sativa in room temperature were studied in a 22-year laboratory experiment. Takže pokud chcete vaší hypotézou o espressu vyjádřit bude pálit, umožníte dalším vědcům replikovat experiment. A replikování je klíčové. Můžete sledovat, jak se člověk chová jednou, a nic moc z toho nebude, ale pokud máte stejné výsledky, i když se změní subjekty nebo situace, asi míříte správně

EXPERIMENT A PŘÍRODNÍ VĚDY •nedílná součást přírodovědných oborů •motivace žáků •praktické dovednosti •pozorování jevů a jejich popis. POČÍTAČEM PODPOROVANÝ EXPERIMENT •zapojení IT do experimentu •záznam hodnot v digitální podobě. 1 BLOK 3: PROTOKOLY (záznam pozorování, experimentu, bádání, apod.)2 LABORATORNÍ PROTOKOLY Dva druhy:..

Vyzkoušejte si jednoduchý pokus. Svíčku položte na talíř a s vodou a překryjte ji skleničkou. Voda po zhasnutí svíčky mírně vystoupá. pokus na doma / VIDA! Brno / labodíln B:pozorování jevu, hypotéza, vytvoření teorie, experiment, potvrzení teorie C:vytvoření teorie, hypotéza, potvrzení teorie, experiment Jak se nazývá vědec, který zkoumá vlastnosti hmoty a energie

SEDMA: Matematické metody, experiment a pozorování v

Neděle již patřila Stanislavu Poddanému ze Sekce proměnných hvězd a exoplanet ČAS. V první části se zaměřil na možnosti pozorování exoplanet jednoduchými prostředky, ve druhé části pak dopodrobna vysvětlil, jak se takto pořízená data mají zpracovat, vyhodnotit a popřípadě zveřejnit na některém z archivů Pozorování ex vivo Inflační-extenznítest ↑↑↑↑ Záznamy tlak-relativní nafouknutí a tlak-relativní protažení pro lidskou kyčelní tepnu (dárce ~80 let) Tento experiment byl zahájen během února roku 2018 a jeho cílem byl průzkum tzv. magnetického momentu mionu a odehrával se v prstencové magnetické konstrukci o průměru 14 metr Pozorování tak může vést k novým zákonům, novým částicím a silám dosud nespatřeným. Spekulace spojují tuto sílu také s dosud. nÁmĚty na pokusy a pozorovÁnÍ vodnÍch ŽivoČichŮ ve ŠkolnÍm akvÁriu ii - dÝchÁnÍ vodnÍch ŽivoČichŮ / subject matters of experiments and observations of water animals in school aquarium ii—breathing of water animals vidět, jak v případě nedostatku rozpuštěného kys

Petr Kulhánek: Neutrina z nitra Země pozorovaná v experimentu BOREXINO

Jak byste definovali ' pasivní pozorování ' a ' aktivní

Pozorování a analýza nabíjení 1) Zapojíme obvod podle schématu. Použijeme rezistor o odporu 100 Ω a kondenzátor o kapacitě 1 000 µF. Před začátkem měření je vypínač vypnutý a kondenzátor vy-bitý (doporučuji kondenzátor zkratovat). 2) Ampérmetr a voltmetr zapojíme do analogových vstu Experiment s rozpadem tritia. Jak už bylo řečeno, základním experimentem, o který se opírá profesor Rembielinski při verifikaci své hypotézy, je studium elektronů vznikajících v radioaktivním rozpadu tritia. Tento experiment je základní metodou pro určování hmotnosti neutrina m ný

25. Marketing - Pozorování v praxi (Stanfordský experiment ..

Pozorování, pokus a bezpečnost práce Více k tomuto tématu 02:41. Kalifornské sněhové koule. 02:55. Skleníkový efekt snadno a rychle. 01:15. Hoření ethanolu. 01:06. Pokus: Limonen v citronové kůře. Novinky na e-mail Pošleme vám, co nového se děje ve světě edu. Nová videa, témata, funkce a další experiment, obrazová informace, fázový prostor a Pozorování živé, neznačené, buňky Sub-mikroskop - nanoskop Řízený zdroj světla vysoké intenzity založený na LED technologii Kamera s velkým počtem bodů na čipu (kinofilmová velikost), 4500x3000 bod Střelný prach: Pokus. délka videa 01:11. Experiment, ve kterém je vyroben střelný prach smícháním ledku, síry a uhlíku. Ledek se při vyšší teplotě rozkládá na kyslík, který podporuje hoření síry a uhlíku Důraz na experiment (nejen laboratoř ale i i práce v živém terénu nebo v přizpůsobené laboratoři) Ciladini (90. léta): odhazování odpadků, Zimbardo (70. léta): inscenované vězení.. Pozorování Metody výzkumu a práce v sociální psychologi

Ganymedes, Jupiterův měsíc – outdoor web TrekingSrážení chloridových iontů stříbrnými kationty - ČT edu - Česká televizeExpresní astronomické informace